Detská reč

21.05.2013

Ako a kedy prvé rozprávanie?

Mária Kohutiarová/ rozhovor

Existuje nejaká „povinná zostava“, čo by dieťa medzi rokom až troma malo vedieť povedať? Spýtala som sa logoédky Barbory Králikovej.

čítaj viac...viac...

04.04.2013

...a ešte nerozpráva!

Mária Kohutiarová

Nie sme my mamy občas trochu netrpezlivé? Naše drobátko sa len toť naučilo postaviť a urobiť pár samostatných krokov, z čoho sa vytešuje každý deň a my by sme očakávali od neho kompletný rétorický slovník politika.

čítaj viac...viac...

06.03.2013

Logopédia nie je len o šušlaní a račkovaní

Mgr. Katarína Horňáková

Čo vás prvé napadne, keď počujete slovo logopéd? Viete, kto je to logopéd a čo všetko robí? Otestujte sa: sú nasledujúce výroky pravdivé alebo nie?

čítaj viac...viac...

21.01.2013

Mýty o zajakavosti

Mgr. Hanka Laciková, PhD.

Rodičia zajakavých detí často ako príčinu zajakavosti uvádzajú zľaknutie alebo spadnutie dieťaťa. Výčitky narastajú: „Keby sme dávali lepší pozor, nemuselo sa zajakávať…”Je mylnou predstavou, že príčinou zajakavosti je, keď sa dieťa zľakne psa či spadne na dvore.

čítaj viac...viac...

12.01.2013

Mýty alebo pravda o vývine reči

Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.

1.Mýtus – prvé slovo deti hovoria, keď majú rok. Slovensky hovoriace deti priemerne začínajú produkovať prvé slová už vo veku 10 mesiacov. Je to teda skôr ako obvykle očakávame.

čítaj viac...viac...

05.06.2012

Je zajakavosť liečiteľná ?

Mgr. Hana Laciková, Mgr. Katka Horňáková

Zajakavosť je porucha plynulosti reči, ktorá sa vyskytuje v detskej populácii približne v 5%, u dospelých je výskyt približne 1%. Pravá zajakavosť je vážna porucha reči, ktorá spontánne nezmizne. Na rozdiel od pravej zajakavosti, tzv. vývinová neplynulosť, ktorá sa objavuje medzi 2. až 5. rokom života dieťaťa, väčšinou...

čítaj viac...viac...

13.05.2012

Znakovanie pre samoukov - končíme

Katarína Greškovičová

V predchádzajúcom článku sme si povedali, ako so znakovaním začať, ako vybrať prvý znak, ako nerobiť veľké chyby... Ako v znakovaní pokračovať? A kedy a ako s ním končiť?

čítaj viac...viac...

06.05.2012

Znakovanie pre samoukov - začíname

Katarína Greškovičová

Vie ukázať pápá, posielať pusinku, priložiť si prsť na ústa- pššš, ukázať, ako veľký vyrastie, apod.? Ak ste tieto znaky už svoje dieťa naučili, ste na dobrej ceste naučiť ho aj ďalšie.

čítaj viac...viac...

28.04.2012

Znakovanie. Áno, či nie?

Katarína Greškovičová

Približne od ôsmeho mesiaca chcú deti zámerne komunikovať svoje potreby a myšlienky, a podeliť sa tak o svoj svet. V tomto období sa vytvára medzera medzi chuťou a schopnosťou komunikovať, ktorá často vedie ku frustrácii a výbuchom zlosti. Vďaka rozvinutej koordinácii oka a ruky sa však dieťa môže naučiť jednoduché znaky pre...

čítaj viac...viac...

05.03.2012

Dieťa sa učí rozprávať...

Mgr. Katarína Horňáková (logopédka)

Dieťa sa učí komunikovať od narodenia. Existujú rôzne teórie vývinu reči, ktoré sa pokúšajú vysvetliť, ako je možné, že dieťa nadobudne za takú krátku dobu také komplexné schopnosti akou je reč a komunikácia. Hoci každá z týchto teórií vyzdvihuje iné faktory, nikto nemôže spochybniť rolu najbližších osôb (rodičov). Rodičia...

čítaj viac...viac...

04.11.2013

Vývinové štádiá reči

Mgr. Červenková Valéria, logopéd

Poznámka pre rodičov: v nasledujúcich tabuľkách možno nájsť orientačné údaje o rečovom vývine dieťaťa. Podčiarkujem slovo “orientačné”, lebo isté odchýlky od priemeru ešte neznamenajú patológiu.

čítaj viac...viac...

10.05.2011

Logopédia a narušená komunikačná schopnosť

Mgr. Valika Červenková, logopedička

V logopedickej praxi sa často stáva, že ambulanciu navštívi do krvi urazený rodič, ktorého upozornil pediater, učiteľka v materskej škole alebo niektorý príbuzný či známy, že by mal so svojou ratolesťou navštíviť logopéda. Urazený je väčšinou preto, lebo obsah pojmu “logopéd” chápe nepresne.

čítaj viac...viac...

inzercia
inzercia