ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
inzercia
Témy
inzercia

10.05.2011verzia pre tlač


Logopédia a narušená komunikačná schopnosť

Autor: Mgr. Valika Červenková, logopedička

V logopedickej praxi sa často stáva, že ambulanciu navštívi do krvi urazený rodič, ktorého upozornil pediater, učiteľka v materskej škole alebo niektorý príbuzný či známy, že by mal so svojou ratolesťou navštíviť logopéda. Urazený je väčšinou preto, lebo obsah pojmu “logopéd” chápe len veľmi nepresne alebo vôbec. Väčšinou požaduje potvrdenie, že “jeho dieťa nie je debil” ani “zaostalý”.

Čo je to vlastne tá logopédia?

Slovo logopédia vzniklo zložením dvoch gréckych slov: logos znamená slovo, paidea výchova. Cieľom logopédie je rozvíjanie správneho vývinu reči z hľadiska formu aj obsahu, predchádzanie vzniku porúch a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb reči. Zhrňujúci názov pre všetky chyby a poruchy reči je pojem “narušená komunikačná schopnosť”. Tá je podľa odbornej literatúry definovaná nasledovne: Komunikačná schopnosť človeka je narušená vtedy, keď niektorá rovina jeho jazykových prejavov (príp. niekoľko jazykových rovín súčasne) pôsobí interferenčne vzhľadom na jeho komunikačný zámer. Zjednodušene povedané - ak cítime, že reč nášho komunikačného partnera (hovoriaceho tým istým jazykom ako my) sa v niečom líši od normy, odhliadnuc od jeho nárečia a sociálneho prostredia, z ktorého pochádza.

A čo všetko spadá do kompetencie logopéda?

1. narušenie článkovanie reči (dyslália, dyzartria):

a) dyslália - chybné tvorenie hlások:

a1.) mogilália (vynechávanie hlások)

a2.) paralália (zamieňanie hlások za iné)

a3.) tvorenie hlásky na inom artikulačnom mieste (napr. ”francúzske” R - rotacizmus)

a4.) dyslália multiplex (viac chybne tvorených hlások)

a5.) tetizmus (takmer nezrozumiteľná reč, nahrádzanie všetkých spoluhlások hláskou ”T”)

b) dyzartria - porucha reči pri detskej mozgovej obrne.

Všeobecné symptómy sú v rôznej miere narušená respirácia, fonácia, rezonancia, artikulácia a prozódia.

2. narušenie plynulosti reči (zajakavosť, brblavosť):

a) zajakavosť - syndróm komplexného narušenia koordinácie orgánov zúčastňujúcich sa na hovorení:

a1.) klonická (opakovanie hlások, slov alebo slabík)

a2.) tonická (kŕčovité sťahy na začiatku slov)

a3.) zmiešaná forma: klonicko-tonická, tonicko-tonická

b) tumultus sermoris (brblavosť) - porušenie tempa a rytmu reči.

3. narušený vývin reči (vývinová dysfázia, vývinová bezrečnosť):

a) vývinová dysfázia - štruktúrne a systémové narušenie niektorých oblastí vývinu reči, osvojovania si materinského jazyka:

a1.) impresívny typ (neschopnosť rozoznávať počuté výrazy a chápať obsah počutých slov)

a2.) expresívny typ (nedostatok rečového prejavu pri dobrom chápaní a porozumení počutej reči)

a3.) zmiešaný typ

b) NVR na báze psychomotorickej retardácie

4. získaná neurotická bezrečnosť (mutizmus, elektívny mutizmus, surdomutizmus):

a) mutizmus - náhla strata už vyvinutej reči

b) elektívny mutizmus - výberová strata reči s negativistickým postojom - útlm reči k určitým osobám, v určitom prostredí, za určitých okolností.

c) surdomutizmus - onemenie pri strate sluchu.

5. získaná orgánová bezrečnosť (afázia):

Afázia - porucha už vyvinutej reči, ktorá nastáva po niektorých ochoreniach alebo úrazoch mozgu.

6. narušenie zvuku reči (fufnavosť, palatolália):

a) fufnavosť (rhinolália) - zmenená nosná rezonancia:

a1.) zatvorená (znížená nosovosť)

a2.) otvorená (zvýšená nosovosť)

a3.) zmiešaná

b) palatolália - vývinová chyba reči, ktorá vzniká na základe rázštepu podnebia.

7. narušenie grafickej podoby reči (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia):

a) dyslexia - vývinovo podmienená neschopnosť naučiť sa čítať bežným vyučovacím spôsobom aj napriek normálnemu intelektu

b) dysgrafia - neschopnosť naučiť sa písať

c) dysortografia - neschopnosť zvládnuť gramatiku

d) dyskalkúlia - neschopnosť naučiť sa počítať, písať číslice, zvládnuť niektoré matematické operácie.

8. symptomatické poruchy reči

- sprevádzajú iné dominantné postihnutie, narušenie alebo ochorenie:

a) zrakové postihnutie

b) sluchové postihnutie

c) mentálnu retardáciu

9. poruchy hlasu

a) detská hyperkinetická dysfónia: korene v útlom detstve - dôvodom vzniku môže byť dlhý plač bábätka; kričanie ako reakcia na slabý hlas; snaha prekričať ostatné deti v kolektíve; snaha vyniknúť, upútať na seba pozornosť;

b) hyperkinetická dysfónia u dosp.: z premáhania hlasu, najčastejšie u hlasových profesionálov;

c) psychogénne poruchy hl.: psychogénna dysfónia a afónia;

d) mutačné poruchy - predĺžená, predčasná, perverzná mutácia a fistulový hlas.

10. autizmus

- bezrečnosť spôsobená vrodenou poruchou osobnosti ako celku, z neschopnosti nadväzovať kontakty s okolitým svetom.

11. kombinované chyby a poruchy.

Súvisiace články

Hodnotenie

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.8 z 5. Celkom 23 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

inzercia

Poslať odkaz priateľovi

inzercia