29.06.2013verzia pre tlač


Životné minimum od 1.7.2013

Autor: Mgr. Kristína Kováčiková

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vždy k 1. júlu kalendárneho roka Opatrením upravuje výšku tzv. životného minima. Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima

V roku 2013 sa sumy životného minima zvyšujú o 3,51 EUR. Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 198,09 EUR mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

 • 138,19 EUR mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

 • 90,42 EUR mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Životné minimum jednotlivca/dvojice s nezaopatrenými deťmi

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu 198,09 EUR mesačne.

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby,

 • 1 nezaopatreným dieťaťom predstavuje sumu 288,51 EUR mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 198,09 EUR a 90,42 EUR)
 • s 2 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 378,93 EUR
 • s 3 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 469,35 EUR
 • so 4 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 559,77 EUR

Životné minimum dvojice bez detí predstavuje sumu 336,28 EUR mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 198,09 EUR a 138,19 EUR).

Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom predstavuje sumu 426,70 EUR mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 198,09 EUR, 138,19 EUR a 90,42 EUR).

 • Životné minimum dvojice s 2 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 517,12 EUR mesačne
 • Životné minimum dvojice s 3 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 607,54 EUR mesačne
 • Životné minimum dvojice so 4 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 697,96 EUR mesačne

Životné minimum má dopad aj na sociálne dávky.

Životné minimum ako ekonomický ukazovateľ ovplyvňuje napríklad výšku daňového bonusu, ako aj niektoré dávky a príspevky:

 • rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa
 • minimálne výživné, náhradné výživné,
 • dávky a príspevky v hmotnej núdzi
 • predčasný starobný dôchodok (suma minimálnej penzie bude 237,70 eur mesačne)
 • príspevok na absolventskú prax

Zmena sa dotkne náhradných rodičov, či zdravotne postihnutých občanov v podobe príspevku na asistenciu či opatrovanie.

Daňový bonus

Výška mesačného daňového bonusu poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom sa s účinnosťou od 1. júla 2013 zvyšuje zo sumy 21,03 EUR na sumu 21,41 EUR mesačne. Zvýšenú sumu mesačného daňového bonusu pocíti daňovník na júlovej mzde, vyplatenej v auguste.

Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa

K 1. júlu 2013 zostáva bez zmeny rodičovský príspevok, ktorého výška sa upraví až k 1.1.2014, a to zo súčasných 199,60 EUR na 203,20 EUR.

Od januára 2014 sa tiež zvýši suma prídavku na dieťa na 23,52 EUR (teraz 23,10 EUR) a suma príplatku k prídavku na dieťa 11,02 EUR (v súčasnosti 10,83 EUR). 

Výživné

Zvyšuje sa tiež minimálne výživné. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime. Od 1. júla 2013 je minimálne výživné 27,13 EUR.

Náhradné výživné, ktoré za neplatiaceho rodiča platí na nezaopatrené dieťa štát (vypláca ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), sa zvyšuje na 108,504 EUR mesačne. Náhradné výživné sa poskytuje v maximálnej výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Náhradné výživné za sirotský dôchodok sa poskytuje vo výške minimálneho výživného, t.j. 30% sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (27,13 eur).

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti

Od 1. septembra 2013 sa zvýšia aj sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, a to nasledovne:

 • Jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti sa zvýši na 368,19 EUR (do 31.8.2013 vo výške 361,68 EUR)
 • Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti sa zvýši na 922,29 EUR (do 31.8.2013 vo výške 905,99 EUR)
 • Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti sa zvýši na 138,13 EUR (do 31.8.2013 vo výške 135,69 EUR)
 • Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvýši na 175,62 EUR (do 31.8.2013 vo výške 172,52 EUR)
 • Zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi pri starostlivosti o troch a viac súrodencov - 124,91 EUR (do 31.8.2013 vo výške 122,71 EUR)
 • Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvýši na 72,36 EUR (do 31.8.2013 vo výške 71,09 EUR)

Príspevky podľa zákona o službách zamestnanosti

 • Príspevok počas vykonávania absolventskej praxe – 65 % sumy životného minima - 128,76 EUR
 • Príspevok počas vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby – suma životného minima - 198,09 EUR.

Upravuje sa tiež maximálna výška odmeny, ktorú môže uchádzač o zamestnanie dosiahnuť za vykonávanie zárobkovej činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, a to na 148,57 EUR (ide o 75 % sumy životného minima).

Príspevky pre ZŤP

Peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu (2,76 EUR na hodinu)
 • peňažný príspevok na prepravu (101,07 EUR)
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, konkrétne
 • príspevok na diétne stravovanie (I. skupina chorôb 36,77 EUR, II. skupina 18,39 EUR, III. skupina 11,04 EUR,
 • príspevok súvisiaci s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia (18,39 EUR mesačne)
 • príspevok súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného auta (33,09 EUR mesačne)
 • príspevok súvisiaci so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom (44,12 EUR mesačne)

Peňažný príspevok na opatrovanie

1. fyzická osoba v produktívnom veku
a) opatruje 1 ŤZP: 220,52 EUR mesačne
b) opatruje dvoch alebo viacerých ŤZP: 294,01 EUR mesačne
c) opatruje 1 ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení: 194,79 EUR mesačne
d) opatruje 2 a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení: 275,65 EUR mesačne
e) opatruje ŤZP, ktorý je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne opatruje aj druhú fyzickú osobu s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne: 286,66 EUR mesačne

2. fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok
a) opatruje 1 ŤZP: 91,88 EUR mesačne
b) opatruje dvoch alebo viacerých ŤZP: 121,28 EUR mesačne

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Hodnotenie

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.6 z 5. Celkom 32 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

inzercia

Komentáre

oresanka napísané 26.03.2014 13:26 answer email

Tak životné minimum je jedna vec a realita druhá vec.Ja som rozvedena zena so 14ročným dieťatom, bývame v rod dome a poberam v hmotnej nudzi od statu len 123 eur.nic viac. vyzivne mam 100 eur aj to plati ako sa mu chce.takze mesacne je to cca 223 eur.neviem ako to rataju na tých uradoch životné minimum. tu maju narok len cierny , biely maju smolu

jozef napísané 02.10.2013 15:05 answer email

som na invalidnom dôchodku 75 percent invalidity s preukazom ZŤP manželka je nezamestnana nepobera žiadnu podporu ani dávky v hmotnej nudzi moj dôchodok je je 446,60 eur. Chcem vedieť či manželka nemá nárok na nejake dávky

lubka napísané 23.08.2013 07:51 answer email

dobry den,ako sa pocita zivotne minimum,kolko mi patri skoncila mi rodicovska dovolenka,z UP mi nic nepatri,mam tri deti nezopatrene a manzel je na polovicnom dochodku dostava 104,10eur.dakujem

Lilka napísané 28.07.2013 22:16 answer email

Dobrý večer, chcela som sa spýtať. Som rozvedená, matka 1 dieťaťa vo veku 9r.. Som nezamestnaná už rok ( nemôžem nájsť prácu na TPP ). Našla som si brigádu, ale to je len príležitostný príjem , zavolajú ma, keď ma potrebujú, tak 2x do mesiaca a príjem mám,ako kedy : od 10€ do 20€. Bývam s otcom v jednom byte od októbra 2010, ako som podala žiadosť o rozvod ( rozvod trval dva roky). Trvalý pobyt s dieťaťom máme u ex, nakoľko rozsudok nadobudol právoplatnosť vo februári tohto roku a majetkové nemáme ešte vysporiadané. Bola som na soc. sa spýtať, či mám nárok na nejakú finančnú výpomoc alebo na príspevok v hmotnej núdzi, nakoľko nedostávam a nemám nárok už na podporu. Ex manžel mi výživné platí 210€ mesačne. Otec mi pomáha, ako finančne, tak aj s dieťaťom.

Moja otázka znie, či mám alebo nemám nárok na nijakú finančnú pomoc, príspevok na bývanie a podobne.

Za odpoveď vopred ďakujem.

 

PS: zabudla som dodať, že na soc. mi povedali, že nemám

nárok na príspevok v hmotnej núdzi a ani na žiadny

príspevok. Ako to vlastne je, mám alebo nemám nárok?

Lilka napísané 28.07.2013 22:09 answer email

Dobrý večer, chcela som sa spýtať. Som rozvedená, matka 1 dieťaťa vo veku 9r.. Som nezamestnaná už rok ( nemôžem nájsť prácu na TPP ). Našla som si brigádu, ale to je len príležitostný príjem , zavolajú ma, keď ma potrebujú, tak 2x do mesiaca a príjem mám,ako kedy : od 10€ do 20€. Bývam s otcom v jednom byte od októbra 2010, ako som podala žiadosť o rozvod ( rozvod trval dva roky). Trvalý pobyt s dieťaťom máme u ex, nakoľko rozsudok nadobudol právoplatnosť vo februári tohto roku a majetkové nemáme ešte vysporiadané. Bola som na soc. sa spýtať, či mám nárok na nejakú finančnú výpomoc alebo na príspevok v hmotnej núdzi, nakoľko nedostávam a nemám nárok už na podporu. Ex manžel mi výživné platí 210€ mesačne. Otec mi pomáha, ako finančne, tak aj s dieťaťom.

Moja otázka znie, či mám alebo nemám nárok na nijakú finančnú pomoc, príspevok na bývanie a podobne.

Za odpoveď vopred ďakujem.

Peter napísané 01.07.2013 22:08 answer email

Dobry vecer.Kde sa mozem informovat o zivotne minimum. 2 dospela osoba + 8.mes babetko zije z 198 eur mesacne.Na urade prace mi hovorili ze nemam narok na socialny prispevok.

kika/redakcia napísané 02.07.2013 13:28 answer email

Dobrý deň,

v článku nájdete informáciu, na ktorú sa pýtate - životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom predstavuje sumu 426,70 EUR mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 198,09 EUR, 138,19 EUR a 90,42 EUR).

Dávky v hmotnej núdzi rieši, posudzuje, vypláca úrad práce, soc. vecí a rodiny v mieste bydliska.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised


Poslať odkaz priateľovi

inzercia