ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk ephoto.sk Dnes24.sk
inzercia

05.06.2015verzia pre tlač


Životné minimum 2015

Autor: Kristína Kováčiková

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vždy k 1. júlu kalendárneho roka Opatrením upravuje výšku tzv. životného minima.

Naposledy sa životné minimum upravovalo k 1.7.2013, posledné dva roky ostáva  "zmrazené", vzhľadom na negatívny vývoj najmä koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. 

Novela zákona o životnom minime z r. 2014 umožňuje, aby sumy životného minima zostali v rovnakej výške, aké boli ustanovené posledným opatrením Ministerstva práce, a to vtedy, ak by podľa mechanizmu, akým sa vypočítava životné minimum, malo prísť k jeho zníženiu

Thinkstock

 

Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Ako ekonomický ukazovateľ má životné minimum vplyv aj na sociálne dávky, ktorých výška sa odvíja od životného minima.

Životné minimum ovplyvňuje napríklad výšku daňového bonusu, ako aj niektoré dávky a príspevky, napríklad rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, minimálne výživné, náhradné výživné, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, opakované peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, predčasný starobný dôchodok (sumu minimálnej penzie) a iné.

Sumy životného minima

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 198,09 EUR mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

 

 • 138,19 EUR mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

 • 90,42 EUR mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Životné minimum jednotlivca

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu 198,09 EUR mesačne.

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby,

 • 1 nezaopatreným dieťaťom predstavuje sumu 288,51 EUR mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 198,09 EUR a 90,42 EUR)
 • s 2 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 378,93 EUR
 • s 3 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 469,35 EUR
 • so 4 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 559,77 EUR

Životné minimum dvojice

Životné minimum dvojice bez detí predstavuje sumu 336,28 EUR mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 198,09 EUR a 138,19 EUR).

 • Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom predstavuje sumu 426,70 EUR mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 198,09 EUR, 138,19 EUR a 90,42 EUR).
 • Životné minimum dvojice s 2 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 517,12 EUR mesačne
 • Životné minimum dvojice s 3 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 607,54 EUR mesačne
 • Životné minimum dvojice so 4 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 697,96 EUR mesačne

Životné minimum a sociálne dávky (2015/2016)

Ak sa zvýši životné minimum, má to pozitívny vplyv aj na sociálne dávky. V prípade, že ostane životné minimum zmrazené, čo umožňuje novela z r. 2014, v nezmenenej výške budú aj všetky dávky a príspevky, ktorých výška je závislá od životného minima.

Daňový bonus

Výška mesačného daňového bonusu poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom je v sume 21,41 EUR mesačne, platná aj po 1.7.2015.

Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa

Bezo zmeny by mal k 1.1. 2016 zostať rodičovský príspevok, a to vo výške 203,20 EUR, prídavok na dieťa vo výške 23,52 EUR a tiež príplatok k prídavku na dieťa 11,02 EUR. 

Výživné

Na rovnakej úrovni zostáva minimálne výživné. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime. Aj k 1. júlu 2015 zostáva minimálne výživné vo výške 27,13 EUR.

Náhradné výživné, ktoré za neplatiaceho rodiča platí na nezaopatrené dieťa štát (vypláca ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), bude aj naďalej 108,504 EUR mesačne. Náhradné výživné sa poskytuje v maximálnej výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Náhradné výživné za sirotský dôchodok sa poskytuje vo výške minimálneho výživného, t.j. 30% sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (27,13 eur).

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti

K 1. septembru 2015 sa nezvýšia ani sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, a ostanú aj naďalej v týchto sumách:

 • Jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti vo výške 500 EUR 
 • Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti vo výške 922,29 EUR
 • Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti vo výške 138,13 EUR
 • Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi vo výške 175,62 EUR
 • Zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi pri starostlivosti o troch a viac súrodencov vo výške 124,91 EUR
 • Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi vo výške 72,36 EUR

Príspevky podľa zákona o službách zamestnanosti

 • Príspevok počas vykonávania absolventskej praxe – 65 % sumy životného minima - 128,76 EUR
 • Príspevok počas vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby – suma životného minima - 198,09 EUR.

Maximálna výška odmeny, ktorú môže uchádzač o zamestnanie dosiahnuť za vykonávanie zárobkovej činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ostáva vo výške 148,57 EUR (ide o 75 % sumy životného minima).

Príspevky pre ZŤP

Peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu (2,76 EUR na hodinu)
 • peňažný príspevok na prepravu (101,07 EUR)
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, konkrétne
 • príspevok na diétne stravovanie (I. skupina chorôb 36,77 EUR, II. skupina 18,39 EUR, III. skupina 11,04 EUR,
 • príspevok súvisiaci s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia (18,39 EUR mesačne)
 • príspevok súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného auta (33,09 EUR mesačne)
 • príspevok súvisiaci so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom (44,12 EUR mesačne)

 Peňažný príspevok na opatrovanie

1. fyzická osoba v produktívnom veku

a) opatruje 1 ŤZP: 220,52 EUR mesačne
b) opatruje dvoch alebo viacerých ŤZP: 294,01 EUR mesačne
c) opatruje 1 ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení: 194,79 EUR mesačne
d) opatruje 2 a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení: 275,65 EUR mesačne
e) opatruje ŤZP, ktorý je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne opatruje aj druhú fyzickú osobu s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne: 286,66 EUR mesačne

2. fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok

a) opatruje 1 ŤZP: 91,88 EUR mesačne
b) opatruje dvoch alebo viacerých ŤZP: 121,28 EUR mesačne

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Súvisiace články

Hodnotenie

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.6 z 5. Celkom 39 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

inzercia

Poslať odkaz priateľovi

inzercia