Detská reč > Detská reč
Vývinové štádiá reči
 Mgr. Červenková Valéria, logopéd  18.02.2017 
Poznámka pre rodičov: v nasledujúcich tabuľkách možno nájsť orientačné údaje o rečovom vývine...
Logopédia a narušená komunikačná schopnosť
 Mgr. Valika Červenková, logopedička  02.05.2018 
V logopedickej praxi sa často stáva, že ambulanciu navštívi do krvi urazený rodič, ktorého...
Ešte nezačal hovoriť? alebo Skúste dobrú knihu!
 MikSa  28.06.2004 
Prvé stretnutie detí s knihou býva najčastejšie „ruko-ústo-lapné“, t.j. uchmatnutie knižky,...
Naše deti sa učia rozprávať
 Magda Stolárová, publicistika  12.02.2006 
Každý rodič, ktorý pozorne sleduje vývin svojho dieťaťa, sa zaujíma, kedy začína robiť prvé kroky a...
Dieťa nehovorí? Počkajte, však sa rozhovorí!
 Mgr. Katarína Horňáková  29.03.2006 
Určite ste tento názor počuli už mnohokrát. Dieťa má tri roky, hovorí len niekoľko slov, ale...
Znaková reč pre počujúce batoľatá
 Mgr. Elena Černá  23.01.2009 
To už stačí“, hovorí dvanásťmesačná Sofia pri večeri. „ Teraz by som si dala mliečko a chce sa mi...
Jeden rok a začína rozprávať
 MikSa  21.04.2009 
Najväčší pokrok v reči nastáva u detí medzi 12. až 24. mesiacom, keď od prvého roku prejdú z...
Poruchy detskej reči
 Viera Michaličová, publicistika  31.07.2006 
Ak dieťa šušle, zajakáva sa, račkuje a ostatné deti sa mu posmievajú, táto skúsenosť určite zanechá...
Vplyv hry na reč u detí raného veku
 Spracovala Mgr. Jana Vlašičová  20.07.2009 
Moderné prístupy v logopédii vychádzajú z predpokladu, že pre vývin reči u dieťaťa nie je dôležitá...
Najčítanejšie
Náš TIP