Detská rečDetská reč

Aby vaše deti správne rozprávali

 Andrea Horka   14.01.2022   0

Stále ste ako rodičia jediní, ktorí rozumejú vlastnému dieťaťu? A upokojujete sa tým, že je ešte malé a na korigovanie reči máte čas? Alebo naopak, patríte k tým, ktorí premýšľajú nad návštevou logopéda, pretože sa im nezdá rečový prejav dieťaťa?

To, že dnešné deti „horšie rozprávajú“ už nie je len dojem rodičov či starých rodičov, je to fakt. Dnes majú deti množstvo problémov s rečou. Ako a kedy im pomôcť a či to skúšať doma alebo je už čas na odborníka?

Shutterstock

 

V rodine je vzor

Najprirodzenejším zdrojom detského slovníka je komunikácia s rodičmi. Už tá má mnoho premenných. Niektorí rodičia rozprávajú na dieťa veľa, iní málo. Nezáleží ani tak na množstve slov, ale skôr na spôsobe, akým rodičia na dieťa rozprávajú. Niektoré prejavy dieťaťu dávajú nesprávny vzor a treba si dať na ne pozor. S dieťaťom by sme nemali hovoriť maznavo, šušlať, vynechávať hlásky či nahrádzať ich inými, nesprávne artikulovať, komoliť slová, používať nesprávnu gramatiku, zdrobňovať zdrobneniny. Ale ani naopak,  používať ťažké výrazy, odborné a cudzie slová, dlhé súvetia ani rýchle prehovory. Dôležité je aj to, či je komunikácia sústredená, čas plne venovaný dieťaťu alebo len nesústredené odpovede na detské otázky, či dieťaťu rodičia čítajú, koľko a ako dlho dieťa pozerá televíziu, to všetko ovplyvňuje vývin detskej reči.

Najčastejšie poruchy detskej reči v predškolskom veku

Za najčastejší druh porúch reči sa považuje narušenie zvukovej roviny reči, známe aj ako dyslália, fonologická alebo artikulačná porucha, nesprávna alebo chybná výslovnosť. Niektorí autori uvádzajú až 60 % výskyt okolo štvrtého roku života a 40 % na začiatku školskej dochádzky. Menej úspešní sú chlapci, zhruba v pomere 3 : 2. 

Okrem dyslálie je častou príčinou oneskorený či narušený vývin reči, kde odborníci hovoria o 3-10% detí navštevujúcich školu, ľudia so zajakavosťou tvoria 1% populácie. Ďalšou nezriedkavou poruchou reči je elektívny mutizmus, ktorý je psychicky podmienenou poruchou spôsobenou silne traumatizujúcim zážitkom.

O elektívnom mutizme hovoríme vtedy, keď dieťa súvisle mlčí dlhšie ako jeden mesiac po adaptácii na nové prostredie, napr. pri nástupe do škôlky.

Do prvej triedy základnej školy nastupuje až 40% detí s chybnou výslovnosťou. K bežným a často vyskytujúcim sa poruchám výslovnosti patrí rotacizmus známy aj ako francúzske „R“sigmatizmus, kedy ide o chybné tvorenie sykaviek. Vtedy dieťaťu pri vyslovovaní písmena „S“ jazýček výrazne vybieha medzi zúbky.

 

Kým vyhľadáte odbornú pomoc

Rodičia často v snahe pomôcť svojmu dieťaťu pátrajú na vlastnú päsť a sami hľadajú zdroje. Práve s týmto zámerom odborne pomôcť prináša brožúra LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE odpovede na najčastejšie otázky rodičov o vývine detskej reči, jeho podpore, ťažkostiach a o starostlivosti u logopéda.

Prináša odpovede na 125 otázok, ktoré trápia rodičov. Vysvetľuje ako sa rozvíja detská reč, ako ju môžu podporiť rodičia, čo všetko ju ovplyvňuje. Prináša tipy, ako pomôcť dieťaťu s ťažkosťami.

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE je písaná formou otázok a krátkych odpovedí, rozdelených do 16 kapitol.

Úvodné kapitoly sa venujú prirodzenému vývinu detskej reči, nasledujúcich až 6 kapitol je venovaných konkrétnym ťažkostiam.

Za nimi nasledujú kapitoly určené rodičom, ktorí zvažujú návštevu logopéda.

Kniha ponúka aj tipy, ako pomôcť deťom s rečovými problémami. Ako bonus obsahuje oromotorické kartičky na cvičenie správnej výslovnosti. Podľa jednoduchých inštrukcií zábavnou hrou rozcvičíte detské ústa a jazýček a posuniete detskú výslovnosť tým správnym smerom.


Tento cvik je dobré deťom "nakrokovať" - jednotlivé kroky deťom povedať postupne.

Najskôr otvoríme ústa, sánka sa nepredsúva. Špičku jazyka položíme za spodné zuby a chrbát jazyka vyložíme hore na tvrdé podnebie. Pri pohybe jazyk nevytŕča z úst, nie je široký. Je napnutý, úzky.

Stočený pripomína pevnú slimačiu ulitu.


Zoširoka otvoríme ústa a jazyk uložíme najskôr za horné zuby (ako pri vyslovovaní L), potom za spodné zuby. Sánka sa nepredsúva.


Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

freshscat.netpooscat.comshittingporn.netjade-scat.com