Detská rečDetská reč

Kedy ísť prvýkrát k logopédovi?

 Marcela Beňová   20.01.2020   0

Poruchy reči nepodceňujte. Prvé konzultácie u logopéda môžu absolvovať už ročné deti, dvojroční sú dnes bežnými návštevníkmi ordinácií.

Shutterstock

 

Detí s poruchami reči pribúda. Mnoho rodičov si tento fakt uvedomuje. Napriek tomu na vlastné deti často hľadíme s väčšou zhovievavosťou a veríme, že zameškaný rozdiel dobehnú aj bez nátlaku.

Najmä pri prvorodených deťoch sa stáva, že otcovia a mamy v skutočnosti netušia, aká by mala byť primeraná slovná zásoba a úroveň porozumenia v určitom veku.

Rečové chyby - to nie len zlá výslovnosť písmena “r”, nezrozumiteľné hlásky či zajakavosť. Kedy je čas na prvú návštevu logopéda?

Aké poruchy reči môžeme riešiť u logopéda?

Najčastejšou chybou, pre ktorú sa rodičia rozhodnú navštíviť logopéda, je dyslália, teda detská hatlavosť. Dieťa obtiažne alebo nesprávne vyslovuje niektoré hlásky, prípadne je jeho reč nezrozumieteľná.

Samostatná výslovnosť však tvorí len štvrtinu všetkých návštev logopedickej ambulancie.

Prečítajte si aj: Varovné signály, že dieťa mešká s rečovým vývinom - od 0 do 3 rokov

 

Ďalšou častou chybou je používanie agramatických slov, zlé skloňovanie a časovanie a nesprávne tvarovanie. Dieťa nesprávne časuje, hovorí jednoducho a bez skloňovania, často len krátke a útržkovité vety (ty hrať, ja padol.)

Logopédi dnes musia riešiť aj nedostatky v samotnom používaní reči. Deti si často zamieňajú slová, majú slabú pasívnu slovnú zásobu alebo nedokáže porozumieť kontextu reči.

Preto by si mali rodičia okrem čistoty reči všímať aj to, aká je kvalita rečového prejavu, či vie dieťa prerozprávať, čo počulo a aká je jeho aktívna a pasívna slovná zásoba.

Aký je správny vývin reči v jednotlivých obdobiach?

Vývin rečí prebieha u každého dieťaťa trochu inak. Kým niektoré sú prirodzene introvertnejšie a komunikujú s rodičmi či okolím menej, na iné sa nové slová a výrazy lepia sami.

 

Odlišujú sa aj tempom vývoja - u niektorých vidíme postupné zmeny každý deň, u iných skôr vývinové skoky.

0 - 1 rok

Prvý rok života sa označuje aj ako predverbálne obdobie alebo obdobie pragmatizácie. Dieťa sa učí komunikovať predovšetkým od najbližšej osoby, ktorá s ním trávi čas.

V tomto období by malo rozumieť jednoduchým príkazom alebo inštrukciám, ktoré sa spájajú s každodennou činnosťou (ukáž pápá, pošli pusu). Dieťa ešte nerozumie obsahu slov, ale rozpozná melódiu hlasu.

Veľmi dôležité je, aby sa v medzi 6. až 8. mesiacom objavilo džavotanie, z ktorého sa postupne vyvinie reč. Dieťa si môže osvojiť niekoľko jednoduchých slov.

1. rok

Krátko po 1. roku by malo dieťa začať tvoriť jednoslovné vety, ktorými sa snaží vyjadriť svoje priania alebo potreby. Začína používať skomoleniny, ktoré sú často zrozumiteľné len rodičom.

Dieťa v tomto období pomenúva svojich najbližších, napodobňuje zvuky zvierat či vecí. Typickým znakom je používanie jedného výrazu pri rôznych príležitostiach, ktorými dieťa napríklad vyjadruje, že sa mu niečo nepáči.

Prečítajte si aj: Škodí deťom maznavá reč?

 

Medzi 1,5 až 2. rokom dieťa aktívne používa 50 slov, pasívna slovná zásoba by mala obsahovať 200 až 300 slov.

Polovicu slovnej zásoby tvoria podstatné mená. Dieťa ešte nedodržiava slovosled vety, pretože prvé slovo je preňho najdôležitejšia.

2. rok

V tomto období prichádzajú otázky čo je to, kde je to, kto je to. Súvisia s procesom sebauvedomenia. Dieťa začína používať odmietanie a opakuje nie, nechcem, nebudem.

Tvorí gramaticky nesprávne vety, avšak ich významu už rozumie. V tomto období by malo poznať aj zdvorilostné frázy, ako je prosím či ďakujem. Na konci druhého roku vie dieťa v reči rozlíšiť minulý čas a blízku budúcnosť.

Počet slov, ktoré dieťa ovláda, pribúda. Pasívnu slovnú zásobu tvorí asi 450 výrazov. Súčasťou viet sú aj predložky (v, na, do).

Medzi druhým a tretím rokom prestáva oslovovať samo seba vlastným meno (Dominika si prosí) a začína používať slovo “ja”.

3. rok

Tretí rok zvyčajne znamená aj nástup do škôlky, ktorý značne rozšíri detský svet. Dieťa začína komunikovať dlhšími a zložitejšími vetami, používa súvetia. Čoraz viac sa v rozprávaní objavujú rôzne nové predložky, ako aj spojky (ktorý, lebo, kde).

 

Krátko pred štvrtými narodeninami by malo byť dieťa schopné prerozprávať krátky príbeh alebo zopakovať, ako strávilo deň v škôlke, čo robilo doma s rodičmi a podobne.

4. rok

Po 4. roku nastáva vo vývine detskej reči obdobie intelektualizácie. Pasívne slovná zásoba obsahuje 2500 až 3000 slov, dieťa aktívne používa asi 1500 až 2000 slov. V rozprávaní sa snaží dodržiavať gramatické zásady ako skloňovanie či časovanie.

Začína opisovať nielen svoje zážitky, ale aj to, čo prežíva, nad čím rozmýšľa. V tomto období si tiež začína uvedomovať, že s rôznymi ľuďmi musí komunikovať inak (napríklad, že starším ľuďom sa vyká).

Dokáže sa zapojiť do rozhovoru, rešpektovať pravidlá dialógu. Krátko pred piatymi narodeninami zvládne vytvorenie jednoduchého rýmu.

Je čas na logopéda?

Kedy vyhľadať logopéda? Podľa odborníkov len 50% detí perfektne “sedí” do vývivinových tabuliek. Niektoré sú napred, iné postupujú pomalšie. Na logopéda sa obráťte v prípade, že dieťa zaostáva za rovesníkmi vo viacerých bodoch.

Prečítajte si aj: Elektronické hračky môžu brzdiť rozvoj detskej reči

 

Sledujte, či dieťa nezameškáva okrem rečového aj v pohybovom či kognitívnom vývoji, čo by mohlo indikovať problém.

Spozornieť by ste mali aj v prípade, že odmieta komunikovať, pri vašej snahe o rozhovor sa hnevá, neudrží očný kontakt, alebo sa jeho slovná zásoba nerozširuje.

Mnoho rodičov sa obáva, ak reč ich dieťaťa nie je dostatočne čistá a zrozumiteľná. Nezabúdajte, že správne vysloviť hlásky “r” či “dz” stačí v piatom roku.

Čistý rečov prejav by mal byť súčasťou nástupu do školy, pokiaľ dieťa nemá diagnostikovaný aj iný problém. Pri reči dieťaťa sa nezameriavajte len na gramatiku, ale aj význam toho, čo hovorí.

V treťom roku by sa mali objaviť logické otázky, snaha o nadviazanie komunikácie, prerozprávanie jednoduchého príbehu. To nám rodičom ukazuje, že dieťa nielen rozpráva, ale nad všetkým aj rozmýšľa.

Logopéda môžete vyhľadať ešte skôr, ako vaše dieťa sfúkne prvú sviečku na torte. Jeho reč odborník vyšetrí prostredníctvom dotazníka Tekos, kde ľahko zistí, do akej miery dieťa reči rozumie a a aké je jeho vývojové štádium.

Návštevu logopedickej ambulancie preto neodkladajte a príďte radšej skôr, ako by ste mali potom prácne doháňať zameškané obdobie.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Marcela Beňová

Vášnivo rada píšem, inšpiráciu zbieram najmä doma. V tom mi pomáhajú moje dve malé slečny. Voľné chvíle trávim najradšej pri knihách, kvalitných filmoch a na dobrodružných výpravách s rodinou. Nikdy neodmietnem kávu a dobrý rozhovor.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised