InternetujemeInternetujeme

Drogy na internete

 zodpovedne.sk   11.07.2008   0

drogy diskoteka

Internet zasiahol do veľkej miery aj do takej oblasti, akou sú drogy a ich výroba, predaj či užívanie. Množstvo webových stránok sa venuje problematike drog, popisovaniu ich účinkov, škodlivých dôsledkov, prevencie a pomoci v prípade závislosti.

Okrem toho je internet priestorom, kde funguje ilegálny obchod – na stránkach sa ponúkajú na predaj nezákonné drogy, lieky a ich zákonné alternatívy, zároveň sa propaguje ich užívanie. S využitím potenciálu internetu, jeho dosahu na množstvo ľudí majú obchodníci s drogami čoraz viac možností, ako online šíriť nové informácie, postupy brania drog a tým zväčšovať sieť konzumentov.

Užívatelia majú prostredníctvom internetu ľahký prístup k:

 • návodom na užívanie jednotlivých druhov drog,

 • novým trendom, novinkám a „vychytávkam“,

 • miestam alebo osobám predávajúcim marihuanu, kokaín, klubové drogy, alkohol, cigarety,

 • návodom na prípravu niektorých syntetických drog,

 • radám, ktoré legálne lieky alebo prostriedky sa dajú užiť ako drogy a ako ich kombinovať,

 • k príslušenstvu, ktoré je nevyhnutné pre užívanie drog.

  Okrem informácií, ktoré môžu nabádať alebo uľahčovať užívanie drog sú prístupné aj tie, ktoré sú užitočné pri hľadaní pomoci a liečenia:

 • kontakty na liečebné centrá, psychológov,

 • informácie v rámci prevencie,

 • rady ako rozpoznať u rodinných príslušníkov užívanie drog a tým predísť závislosti,

 • linky a kontakty na komunity, skupiny rodičov, abstinentov, ktoré môžu znamenať významnú pomoc v krízovej situácii,

 • kontakty na voľnočasové centrá, športové a umelecké kluby, ktorých navštevovanie vypĺňa zmysluplne čas deťom a mladým ľuďom, čím predchádzajú pokušeniu.

  Prostredníctvom internetu sa dajú tiež objednávať lieky. Ide o rôzne upokojujúce prášky, tabletky na spanie, steroidy, viagru.

  Ľudia sa buď hanbia ísť si tieto lieky zakúpiť osobne, alebo im už lekár legálne lieky nepredpíše a objednávajú si preto rôzne náhrady, na ktoré nie je nutný predpis. Existuje tu však výrazné riziko poškodenia zdravia, keďže málokedy sa dá obsah takto zakúpených tabletiek overiť a často ide o zdraviu škodlivé prísady pridávané do napodobenín originálov. Zároveň je veľmi ťažké odhadnúť dávkovanie, keďže sa neudáva presné množstvo prísad, čím hrozí predávkovanie alebo otrava.

  Aj mladí ľudia si môžu zakúpiť lieky či drogy ľahko kreditnou kartou, podobne ako knihy či CD. Existuje množstvo stránok, ktoré ponúkajú predaj liekov na predpis aj bez toho, aby trvali na predpise od lekára (sedatíva, lieky proti bolesti, na spanie...). Tieto sú potom doručené zákazníkovi v neoznačenom balíčku. Je preto na rodičoch, aby si všímali, či má ich dieťa prístup ku kreditným kartám alebo či navštevuje podobné stránky.

  Príznaky, ktoré môžu značiť, že človek užíva drogy:

 • nestará sa o svoj vzhľad,

 • vytrvalo odmieta účasť na rodinnom živote,

 • prestáva mať záujem o záľuby, šport, obľúbené aktivity,

 • je podráždený, reaguje prehnane na kritiku, výkyvy nálad,

 • mení stravovacie návyky a osobný režim,

 • dochádza k zmene hodnôt, postojov, názorov, vyjadrovania,

 • množia sa klamstvá o tom, kde bol, s kým a čo robil,

 • objavujú sa problémy v škole, práci,

 • miznú peniaze, osobné veci a predmety z domácnosti,

 • môže mať červené oči, so skleneným výrazom,

 • objavia sa cigaretové papieriky, fajky, fľaštičky z liekov, zapaľovače,

 • navštevujú ho neznámi ľudia a má nejasné telefonáty.

  Legislatíva

  Zákon č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon

 • § 171, § 172, § 173 – Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi,

 • § 174 – Šírenie toxikománie: Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri.

  Informácie na internete

  www.infodrogy.sk – Drogový informačný portál

  www.antidoping.sk – Antidopingový výbor SR

  www.drogy.sk - Centrum pre liečbu drogových závislostí


  TENTO PORTÁL PODPORUJE PROJEKT: www.zodpovedne.sk

  Ilustračné foto: www.sxc.hu

 • Odosielam Váš hlas...
  Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
  Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
  Najčítanejšie
  Komentáre k článku

  smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

  Náš TIP
  Komentáre k článku

  smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised