InternetujemeInternetujeme

Vírusy, vírusy, vírusy...

 zodpovedne.sk   04.10.2008   0

Vírusmi označujeme všetko to škodlivé, čo k nám prichádza cez internet. Je to najrozšírenejšie pomenovanie, aj keď nie presné. Vírusy sú totižto len jedno z nebezpečenstiev, ktoré náš počítač a naše osobné údaje ohrozujú. Vírusy sú podskupinou tzv. malware – „malicious software“, čo v preklade znamená škodlivý softvér.  

MALWARE: škodlivý/zhubný program, všeobecné označenie škodlivého softvéru. Patria sem napríklad vírusy, trójske kone, spyware a adware.

Malware sa do počítača dostáva zvyčajne cez internet, hlavne pri prezeraní stránok s nie dobre zabezpečeným systémom (najčastejšie stránok s crackmi alebo stránok s erotickým obsahom).

Malware môžeme rozdeliť do týchto kategórií: 

 • klasické počítačové vírusy,
 • internetové červy,
 • emailové červy,
 • trójske kone,
 • dialery,
 • spyware,
 • adware,
 • spam,
 • PopUp a Hijackery,
 • hoax,
 • phishing,
 • pharming,
 • spoofing.   

Klasické počítačové vírusy

Sú to škodlivé programy, ktoré sa nedokážu rozmnožovať samé. Pre svoje rozširovanie potrebujú, podobne ako biologický vírus, hostiteľa, teda iný program najčastejšie s koncovkou .exe, .com, .sys, .dll, prípadne dokumenty balíka MS Office. Tieto vírusy sa nazývajú súborové vírusy. Inou skupinou sú tzv. boot vírusy, ktoré bývajú uložené v boot sektore, čo je prvý sektor diskety alebo pevného disku, kde sa nachádza spúšťacia časť operačného systému. Tieto vírusy sa spúšťajú pri každom čítaní z infikovanej diskety a takisto pri každom spustení operačného systému v infikovanom počítači. Existujú aj kombinované vírusy nachádzajúce sa naraz v súboroch i v boot sektoroch, označujú sa tiež ako multipartitné vírusy.
Okrem samotnej reprodukcie sa vírus môže navonok prejavovať nejakou formou, napríklad môže vypisovať rôzne nečakané hlásenia, vytvárať na obrazovke grafické efekty alebo aj zvukovo sa prejaviť.  

Nebezpečenstvo vírusov

Vírusy mávajú často deštruktívnu formu prejavu - napádajú systémové súbory operačného systému, kvôli čomu dochádza k „mrznutiu“ alebo celkovému znefunkčneniu počítača, mažú súbory alebo adresáre, menia obsah súborov, šifrovanie dát, prípadne poškodzujú hardvér (prepísaním BIOSu na základnej doske). Vírusy majú zväčša väzbu na čas alebo dátum, spúšťajú sa a pôsobia v určitých hodinách, dňoch (typickým príkladom bol v minulosti vírus Černobyľ).

Medzi novšie druhy vírusov patria tzv. neviditeľné vírusy označované ako stealth, ktoré sa tak skryjú, že aj niektoré antivírusové programy majú problém ich odhaliť. Takisto dokážu odvíriť vlastné súbory pri požiadavke o otvorenie súboru a po dokončení procesu ich znova infikovať.

Ďalším druhom vírusov sú vírusy polymorfné, ktoré samé dokážu meniť časť svojho kódu, a preto žiadna kópia tela vírusu nie je totožná s inou kópiou. Detekcia takýchto vírusov je oveľa ťažšia.

Internetové červy

V pôvodnom význame je červ tá časť vírusu, ktorá je zodpovedná za jeho šírenie. Kým klasickým súborovým vírusom trvalo mesiace až roky, kým sa rozšírili, internetovým červom na to stačí niekoľko dní, niekedy dokonca niekoľko minút. Kým súborový vírus vyžaduje zásah užívateľa, aby sa dostal z jedného počítača na druhý pomocou média (stiahnutím z internetu, CD, DVD alebo iný nosič), internetový červ sa dokáže rozšíriť sám pomocou počítačovej siete. Funguje tak, že sa pokúša pripojiť na každý možný počítač v počítačovej sieti a na svoj prenos využiť slabé miesto zle zabezpečeného počítača (predovšetkým vďaka chybám v operačnom systéme, či chybám v iných programoch poskytujúcich sieťové služby). Na tomto počítači sa červ aktivuje a znovu sa skúša šíriť do ďalších počítačov. Počet nakazených počítačov teda stúpa exponenciálne. Šíreniu červov sa dá zabrániť dobrým zabezpečením počítačovej siete, pretože napadnutiu vnútornej siete z internetu dnes už dokážeme ľahko zabrániť.

Emailové červy

Rozdelenie vírusov do spomínaných kategórií (klasické, červy a trójske kone) nie je úplne jednoznačné. Typickým príkladom sú emailové vírusy, ktoré by sa dali zaradiť medzi červy, pretože sa šíria cez internet, ale i medzi klasické vírusy a trójske kone, pretože sa aktivujú otvorením spustiteľného programu v prílohe emailu. Po aktivovaní takéhoto vírusu sa tento dokáže napríklad rozposlať na všetky emailové adresy zaznamenané v programe MS Outlook a MS Outlook Express a tým pôsobiť ako mail poslaný od priateľa, resp. známej osoby. Takže ak užívateľ poľaví v ostražitosti, jedným kliknutím môže rozšíriť tento vírus ďalším užívateľom.

Trójske kone

Trójsky kôň je škodlivý kód pribalený k zdanlivo neškodnému, užitočnému softvéru. Od vírusov a červov sa líši tým, že sa nereprodukuje a v infikovanom počítači sa nachádza len v jednej kópii. Trójske kone môžu mať najrôznejšie účinky. Veľakrát môžu i priamo ohroziť počítač podobne ako vírusy vykonaním škodlivej akcie - formátovanie pevného disku, prepisovanie dát, a pod.

Najzákernejším druhom trójskych koňov sú takzvané droppery. Tieto v pravidelných intervaloch vpúšťajú do systému najrôznejší malware. Môžu obsahovať klasické vírusy, červy, ale i spyware. Takto vpustený červ potom napadne sieť zvnútra, pričom je veľmi ťažké odhaliť zdroj nákazy.

Odhalenie trójskeho koňa sťažuje i technika nazývaná rootkits (voľne preložené ako nástroje správcu). Touto technikou sa trójsky kôň dokáže v systéme zamaskovať, takže to navonok vyzerá, že je všetko v poriadku.

Ďalšou nebezpečnou akciou, ktorú môžu trójske kone vykonávať, je otvorenie tzv. backdoor (v preklade zadné vrátka). Cez tieto zadné vrátka sa vie útočník, autor trójskeho koňa, dostať do systému bez toho, aby poznal prístupové meno a heslo.

Dialery

Programy, ktoré menia telefonické pripojenie počítača. Spôsobujú presmerovanie na linky s vyššou tarifikáciou, hlavne na audiotextové a zahraničné čísla. Mnohí užívatelia internetu pripojený pomocou dial-up na nich doplatili vysokými faktúrami za telefón.

Spyware

Je softvér skrývajúci sa vo vašom počítači bez vášho vedomia. Využíva sa na zbieranie informácii o počítači (hardvéri, softvéri), o vašich surfovacích návykoch, heslách, emailových adresách a samozrejme aj o vašich osobných údajoch - mene, veku a pod.

Adware

Je softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamný materiál do počítača po svojej inštalácii alebo pri používaní tohto softvéru. Často ho používajú firmy, ktoré poskytujú služby typu zarábaj cez internet. Vtedy používateľ "prenajme" časť monitora, kde sa budú zobrazovať reklamné bannery.  

Spam

Je to nevyžiadaná pošta, spočíva v rozosielaní jednej a tej istej správy viacerým prijímateľom súčasne, ktorí o ňu nestoja. Môže obsahovať lacné reklamy, elektronické letáky, vírusy, phishing - podvody, hoax - poplašné správy a iné ohrozenia z internetu.

PopUp a Hijackery

Do uvedenej kategórie patria programy vložené do webových stránok, ktoré otvárajú neželané okná s reklamou. Tieto okná sú najčastejšie také „agresívne“, že pri pokuse zatvoriť ich sa otvoria ďalšie. Takéto programy sa nachádzajú na stránkach s pornografickými materiálmi, hudbou či zvonením do mobilov. PopUp okná však dnes už blokuje väčšina moderných prehliadačov. Ak vystavíte váš počítač takémuto útoku, odporúča sa odpojiť od internetu a až potom pozatvárať okná, a samozrejme na stránky takéhoto typu radšej nechodiť. Niektoré druhy malware (tzv. Hijackers, v preklade únoscovia) spôsobujú „samovoľné“ otváranie okien prehliadača i v čase, keď používateľ žiadne webové stránky neotvára, prípadne menia nastavenie vašej domovskej stránky, stránok s chybovými hláseniami prehliadača a vyhľadávacie stránky na svoje vlastné. Nepríjemné je to, že znemožnia nastavenie týchto stránok späť.

Hoax

Falošná správa/poplašná správa/podvod, ktorý varuje napríklad pred neexistujúcim nebezpečným vírusom. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s falošnými prosbami o pomoc, fámami o mobilných telefónoch, darovaní počítača, petíciami a výzvami, reťazovými listami šťastia, atď.

Phishing

Týmto slovom sa označujú podvodné emaily, ktoré sú rozosielané na veľký počet adries. Na prvý pohľad vyzerá táto pošta ako napríklad informácie z banky. Príjemca je pod nátlakom hrozby nútený vyplniť osobné údaje (čísla účtu, kódy k internetovému bankovníctvu, pin pre platbu). Tieto údaje sú potom zneužívané.

Pharming

Podvodné internetové stránky, princíp týchto stránok spočíva v presmerovaní názvu www stránky na inú adresu, miesto pôvodnej stránky sa zobrazí jej dokonalá napodobenina. Zväčša sa jedná o podvodné web-stránky bánk, ktoré od vás žiadajú vyplnenie napr. kódov z viacerých pozícii GRID karty, heslá vašich účtov a pod.

Spoofing

Podvodná metóda, ktorú používajú útočníci na zmenu totožnosti odosielaných správ. Jednou z týchto metód je náhrada emailovej adresy pri phishingu. Ďalšia spočíva v podvrhu IP adresy pri pharmingu. Najviac nebezpečnou je však metóda nazývaná man-in-the-middle. Táto metóda spočíva v narušení komunikácie medzi klientom a bankou, pri ktorej útočník naruší šifrovací systém verejného a súkromného kľúča, označovaný ako certifikát banky, ktorý sa používa pri komunikácií.

Zraniteľnosť systémov

 • Homogenita systémov - väčšina počítačov v sieti je vybavená rovnakým operačným systémom, rovnakým prehliadačom Internetu a poštovým klientom. Toto umožňuje malwaru rýchle šírenie, lebo ak narazí na jednu bezpečnostnú dieru, je vysoká pravdepodobnosť, že ostatné počítače budú na tom podobne.
 • Chybovosť - väčšina programov obsahuje bezpečnostné chyby, niektoré sú tak závažné, že malware dokáže jednoducho vniknúť do systému a spôsobiť tak nemalé škody.
 • Nepotvrdený kód - pri vložení prenosného média, ako je napr. CD, DVD, USB disk alebo iné prenosné médium, sa ihneď aktivuje program, ktorý môže obsahovať malware. Jedno z riešení je zakázať automatické spustenie pri vložení CD alebo DVD do mechaniky. 

Prevencia 

 • Zálohujte všetky svoje údaje na disky chránené proti zápisu. Zálohovaním dát sa vyhnete i strate dát následkom výpadku prúdu alebo tvrdého reštartu.
 • Používajte menej rozšírený operačný systém, prehliadač a poštového klienta. Väčšina malwaru pracuje pod operačným systémom MS Windows, prehliadačom Internet Explorer a poštovým klientom Outlook. Pravidelne si aktualizujte operačný systém.
 • Zabezpečte svoj počítač proti neoprávnenému vniknutiu. Tento krok môžete urobiť použitím tzv. firewall, ktorý vytvára ochrannú stenu medzi vaším počítačom a potenciálne škodlivým obsahom na internete.
 • V prípade, že využívate pripojenie k internetu cez dial-up, kontrolujte, aké číslo pri pripájaní počítač vytáča, používajte programy, ktoré zabraňujú dialerom v zmene čísla (napr. Connection Meter, OptimAccess Dial a pod.), a v prípade, že máte pochybnosti o vytočenom čísle, odpojte sa od internetu, preverte počítač antivírusovým programom, reštartujte ho a vyskúšajte sa pripojiť odznova.
 • Zabezpečte svoje bezdrôtové WiFi siete.
 • Nenavštevujte nezabezpečené stránky. Snažte sa vyhnúť stránkam s pornografiou, stránkam s mp3 hudbou, filmami, licenčnými kľúčmi a pod. Nesťahujte žiadne programy, ktorých činnosť by mohla byť v rozpore s autorskými zákonmi.
 • Pred stiahnutím každého freeware programu si pozorne prečítajte, či jeho súčasťou nie je niektorý z uvedených nebezpečných programov. Pozorne si prečítajte podmienky používania programu a vyhnite sa všetkým programom, ktoré podmieňujú svoju inštaláciu nainštalovaním tzv. Third Party Components (komponenty od tretích strán) a tiež tým, ktoré sa v zmluve zbavujú zodpovednosti.
 • Nezverejňujte svoju emailovú adresu. Vaša emailová adresa je váš osobný údaj. Veľmi dobre si rozmyslite, do akého formulára ju vyplníte. Používajte radšej niekoľko adries (jednu pre priateľov a druhú na vyplňovanie do formulárov).
 • Neotvárajte neznáme prílohy. Ak neotvoríte spustiteľnú prílohu emailu, nemôžete dostať emailový vírus. Preto radšej všetky cudzojazyčné emaily vymazávajte. Vírus však môžete dostať i od rodiny či priateľov bez toho, aby vedeli, že vám taký email poslali. Pred otvorením podozrivej prílohy emailu si radšej overte, či vám ju dotyčný chcel poslať.
 • Nespúšťajte neoverené makrá v dokumentoch. V súčasnosti sa i makrá podpisujú digitálnym podpisom. Preto si pred jeho spustením overte platnosť digitálneho podpisu a neaktivujte neznáme makro.
 • Udržujte všetky súčasti systému aktuálne, používajte najnovšiu verziu prehliadača a poštového klienta. Aktualizovaním súčastí systému odstraňujete jeho nedostatky, ktoré by škodlivé programy mohli využiť.
 • Chráňte svoj počítač aktuálnym antivírusovým systémom. Aby bola ochrana účinná, antivírusové systémy sa aktualizujú i niekoľkokrát za deň.
 • Chráňte svoj počítač anti-spyware programom. Tieto programy sa aktualizujú rovnako ako antivírusové systémy.
 • Zvážte, ktoré priečinky budete zdieľať v sieti. Nastavte na všetky zdieľané priečinky príslušné oprávnenia a chráňte k nim prístup heslom.
 • Vypnite automatické spúšťanie programu po vložení média (CD, DVD, USB DISK).
 • Chráňte vstup do počítača heslom. Nedovoľte neznámej osobe, aby sa dostala do vášho počítača.
 • Majte prehľad, kto a ako využíva váš počítač.
 • Zálohujte svoje dáta. Zálohovaním predídete škodám, ktoré vzniknú pri chybe alebo poškodení hardvéru alebo softvéru.
 • Nepodliehajte panike. Ak je počítač zavírený a antivírus neposkytuje možnosť súbory odvíriť, alebo si užívateľ nevie poradiť s iným problémom, treba k tomuto problému pristupovať s rozvahou, nerobiť unáhlené kroky. Užívateľ by mal požiadať o odvírenie počítača profesionálov, prípadne sa s nimi aspoň poradiť.
 • Správajte sa Zodpovedne.sk!
Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP

Mikulášska súťaž o balíčky:

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised