Title: Trpí malé dieťa častou neprítomnosťou otca?
Subtitle:
Author: MikSa

V skutočnosti všetko závisí od povahy otcovej neprítomnosti. Ak okolnosti nútia otca byť mimo domova, napr. kvôli svojej práci, menšie dieťa tým netrpí, pretože je to daň, ktorá je súčasťou jeho každodenného života.

 

Ak s dieťaťom ale nechce byť...

Ak je naopak otec neprítomný z egoistických pohnútok, dieťa tým bude trpieť, lebo takéto správanie zapríčiní pravdepodobne aj zmenu v postojoch a v citoch jeho matky. Totiž to, čo je pre malé dieťa naozaj dôležité, je miesto, ktoré otcovi pripisuje matka vo svojom vlastnom živote, vo svojich postojoch, pocitoch, obavách.

Dieťa objavuje otca cez slová matky 

Malé dieťa objavuje teda otca skôr cez pohľad, mienku a slová matky o ňom, než fyzickým kontaktom s ním. Dieťa už veľmi skoro vycíti, akú hodnotu a cenu má otec v očiach matky. A to je pre malé dieťa životne dôležité, lebo mama je pre neho všemocná, ona je tvorcom jeho každodennej reality.

Otec je pre dieťa útočiskom pred materinskou všemocnosťou

Z tohto dôvodu môžu matky predstavovať veľké nebezpečenstvo pre svoje deti, a preto je úloha otca nenahraditeľná. Dieťa ho vníma ako jediné útočište pred materinskou všemocnosťou.

Môžete sa pýtať, čo pociťuje dojča, kým je jeho otec preč. Nuž, nepociťuje o nič viac či menej než to, čo prežíva vo svojom bežnom živote, pretože náklonnosť mamičky k mužovi, ktorého má rada sa jeho neprítomnosťou nemení. Prítomnosť otca v matke je pre malé dieťa prvoradá, je viac ako fyzická prítomnosť otca.

Nie, nezabúda...

Môžeme sa právom spytovať, či dieťa nezabúda na silu citov, ktorá je medzi jeho matkou a otcom, najmä ak otec chýba dlhší čas. Nie nezabúda, pretože pečať tejto lásky, ktorú dieťa pociťuje, v ňom ostáva, nakoľko bola do neho hlboko vtlačená.

To, čo matka o otcovi dieťatu povie... 

Matka dokáže puto lásky (v dieťati) posilniť svojím správaním, pretože žena, ktorá je veľmi naviazaná na otca svojich detí sa k nemu správa úplne inak než tá, ktorá si ho necení. Pocit bezpečia a istoty môže matka znásobiť aj „materiálne“: telefonáty, listy (emaily), rozhovory, v ktorých rozpráva o otcovi, všetko, čo o ňom svojmu dieťaťu povie. Rovnako dôležité je mu pripomínať, že otec sa čoskoro vráti a že na nich myslí.

V rozvedených rodinách 

V rozvedených dvojiciach je situácia bohužiaľ veľmi odlišná. Istotne bude dieťa vídavať svojho otca častejšie, ale nebude môcť ťažiť z pocitu bezpečia voči moci, ktorú má matka v jeho každodennom živote (:otec ako útočište). Ideálne by bolo, keby nový matkin partner mohol, v tomto ohľade, prevziať rolu otca.

PS: Zapamätajte si: Otec žije v matke.


Go back to the regular design...