ŠkôlkariŠkôlkari

Aj škôlkari majú svoje triedne knihy

 Zuzana Špačková   11.09.2016   0

Nielen v škole sa zapisuje každý deň, čo sa žiaci učia. Veru, aj škôlkari majú svoje triedne knihy. Bez ohľadu na to, či sa v materskej škole uskutočňuje poldenná alebo celodenná výchova.

Ingimage

 

Každá trieda má svoju triednu knihu, schválenú ministerstvom školstva a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov patrí k pedagogickej dokumentácii materskej školy (MŠ).

Čo sa tam vlastne píše

Do škôlkarskej triednej knihy píšu každý deň učiteľky stručne a zrozumiteľne výchovno-vzdelávacie činnosti realizované v priebehu dňa v danej triede.

Je to teda akési zhrnutie dosiahnutých cieľov, obsahu edukácie, výkonovej úrovne aj organizačných foriem denného poriadku – či deti pracovali individuálne alebo v skupinách.

Okrem reálnej aktivity sa denne zapisujú aj počty prítomných detí v triede. A to koľko ich je doobeda a poobede (počas spánku a po ňom). Pretože toto číslo sa môže citeľne meniť, keďže niektoré deti chodia na obed domov a v škôlke nespia.

Žiadne „škrtance“

Zápis musí byť úhľadný, gramaticky a štylisticky správne napísaný a musí byť písaný v minulom čase, lebo svedčia o už zrealizovanej činnosti.

Podľa predpisov učiteľky musia používať modré nezmazateľné pero, nemalo by sa do „triednej“ škrtať a ani kresliť a ani nijako farebne vyznačovať.

V prípade zrejmej chyby v pedagogickej dokumentácii možno v súlade s § 9 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. chyby opraviť s uvedením dátumu opravy a podpisom osoby, ktorá opravu urobila.

Ingimage

 

Triedne knihy kontroluje triedna učiteľka, riaditeľka MŠ a školský inšpektor Štátnej školskej inšpekcie.

Ako to teda vyzerá

Do 5-centimetrového políčka vypisujú učiteľky asi toto:

„Na základe ilustrácie deja rozprávky deti rozoznávali synonymá, postupne ich obsah vyjadrili vlastnými slovami a  aplikovali ich v bežnej hovorovej reči. (Kohútik, koruna, vlnka, atď.) Deti si rozvíjali komunikačné kompetencie.“

V niektorých škôlkach učiteľky podľa nariadenia riaditeľa MŠ nepoužívajú slovo deti. A zápis potom vyzerá napríklad takto:

„V činnostiach s pieskom a hlinou samostatne a tvorivo používali rôzne pracovné techniky a nástroje. Postupne skupinovo zhotovovali zložitejšie a technicky náročnejšie výtvory, na dozdobenie používali aj odpadový materiál a prírodniny.“

Keď je škôlka zatvorená

V prípade, že na pracovný deň pripadne štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, počas ktorého škôlka nie je v prevádzke, sa v príslušnej kolónke napíše:

Deň vzniku Slovenskej republiky – štátny sviatok, Veľký piatok – deň pracovného pokoja,...

Pečiatka musí byť

Triedna kniha (v MŠ zriadených obcou/mestom a orgánom štátnej správy v školstve – okresným úradom v sídle kraja) je opatrená okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom bez ohľadu na to, či daná škola je, alebo nie je právny subjekt.

V triedne knihy v súkromných a cirkevných MŠ sa nepoužíva úradná pečiatka so štátnym znakom, ale nápisová obdĺžniková pečiatka.

Zdroj: www.minedu.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.1 z 5. Celkom 10 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised