ŠkôlkariŠkôlkari

Ako funguje adaptačný pobyt škôlkarov a aké sú možnosti rodičov

 Kristína Kováčiková   06.09.2018   0

Pri nástupe do škôlky, ktorý spravidla prebieha plačlivo a je stresujúci pre dieťa, aj pre rodiča, môže byť nápomocný tzv. adaptačný pobyt. Odporúčajú ho pedagógovia, aj psychológovia.

Zhoduje sa teória s praxou a ako funguje adaptačný pobyt podľa vyhlášky k materským školám?

Shutterstock

 

Kedy má dieťa nastúpiť do škôlky

Podľa odborníkov sa pri nástupe do škôlky obyčajne odporúča vek 3 rokov, ale je to veľmi individuálne. Niektoré deti ešte nemusia byť pripravené, avšak nakoľko v tomto období zároveň končí rodičovský príspevok a rodičovská dovolenka, mnoho rodičov nevie nájsť inú možnosť a dieťa musí ísť do kolektívu.

Psychologička Mária Kopčíková mamám odporúča, aby začali s adaptáciou aspoň mesiac, dva predtým, než naozaj musia nastúpiť do práce:

 „Doprajte tomu dostatočný predstih. Nerobte to tak, že vo svoj prvý pracovný deň odvediete dieťa do škôlky a aj preňho je to po prvý raz. A potom od neho utekáte, lebo vám ide autobus či už máte dohovorené stretnutia.“

Druhá vec je, či sa vám skorší nástup do škôlky ešte pred ukončením rodičovskej dovolenky, podarí dohodnúť s riaditeľkou MŠ.

Podľa vyhlášky sa do materskej školy prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita a práve to môže byť argument, prečo vašim plánom riaditeľka MŠ nemusí vyhovieť.

Shutterstock

 

Adaptačný pobyt nie je povinný v každej MŠ

Deti si zvykajú na škôlku rôzne. Niektoré deti vôbec nemusia mať adaptačný proces, pretože sú v materskej škole ako „ryby vo vode,“ ale rovnako tak sú aj deti, ktoré adaptačný proces zvládajú ťažšie a musia ho absolvovať v postupnosti.

Podľa vyhlášky k materskej škole „z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.“

Adaptačný pobyt môže mať teda podľa vyhlášky rôznu dĺžku – jednu hodinu, dve, najviac však štyri hodiny. Dĺžku adaptačného pobytu by si mal dohodnúť riaditeľ MŠ so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa.

 

Pri adaptačnom pobyte rodič nemá nárok na voľno z práce

Podľa metodického usmernenia MŠ SR „je veľmi nesprávne, ak riaditeľ materskej školy určí napr.: pre všetky novo prijaté deti adaptačný  proces v rozsahu 2 hodín denne na obdobie 1 mesiaca.

Svedčí to o nerešpektovaní individuálnych osobitostí jednotlivých detí a v neposlednom rade to spôsobuje aj vážne komplikácie zákonným zástupcom, najmä tým, ktorí nemajú možnosť inak zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa po uplynutí tých napr. dvoch hodín.“

„Vážnymi komplikáciami“ na strane rodiča sa poukazuje na to, že Zákonník práce nijakým spôsobom neošetruje situáciu, keď dieťa absolvuje adaptačný pobyt v škôlke. Rodičom nevzniká nárok na voľno z práce z tohto dôvodu.

Treba na to myslieť v predstihu a nájsť spôsob, ako túto situáciu zabezpečíte (či dieťa po dvoch hodinách vyzdvihne otec dieťaťa alebo babka a pod.).

Adaptácia s rodičom alebo bez rodiča

Podľa psychologičky Márie Kopčíkovej dieťaťu, ktoré sa má postupne adaptovať v škôlke „určite pomôže, keď rodič strávi sprvu s dieťaťom v škôlke nejaký čas, niekedy i niekoľko hodín. Niekoľko hodín po niekoľko dní.“

Nie v každej materskej škole ale rodičovi umožnia, aby bol súčasťou adaptačného procesu, nie je to ich povinnosť. Niektoré škôlky dovolia rodičom (poväčšine len mame) ostať v triede aspoň chvíľku s dieťaťom.

„V praxi zvyknú chodiť deti prvé dni alebo prvý týždeň len na adaptačnú dvojhodinovku. Ďalšie dni sa k pobytu v škôlke do 10-tej „pribaľujú“ ďalšie dve hodinky. To znamená, že aj pobyt vonku a obed. Ak deti zvládnu poldenný režim, deti v škôlke ostávajú aj poobede spať,“ vysvetľuje dlhoročná pedagogička, učiteľka v MŠ, Zuzana Špačková.

Shutterstock

 

Čo robiť, keď si dieťa nevie zvyknúť na škôlku

Z pohľadu psychológov je nemožné určiť, aká je maximálna dĺžka adaptačnej fázy. Psychologička Mária Kopčíková odporúča neriadiť sa dňami, či týždňami, ale skôr správaním dieťaťa a jeho prejavmi.

„Ak rodičia zvažujú, či chodenie do škôlky odložiť, prerušiť ... zvažovala by som to,  pokiaľ je dieťatko naozaj nezrelé, dlhodobo nepokojné, plačlivé. Samozrejme, stres oslabí dieťa a ono začne byť častejšie choré.“

Ak sa rozhodujete, či prerušiť adaptáciu alebo vydržať, máte na to obmedzený čas. Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace. Riaditeľ môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie, v ktorom uvedie presný čas (dátum) od kedy, do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená. Dĺžka trvania prerušenia dochádzky dieťaťa je individuálna. Žiadny právny predpis ju neurčuje.

V prípade, že dieťa stiahnete z adaptačného procesu, vyvstávajú otázky, ako ďalej riešiť situáciu v práci, nakoľko po 3. narodeninách končí rodičovská dovolenka.

Jednou z možností je tzv. predĺžená rodičovská dovolenka - ako ju vybaviť. Inak môžete požiadať zamestnávateľa o neplatené voľno, avšak toto voľno nie je zamestnávateľ povinný poskytnúť. Je to len na dobrej vôli zamestnávateľa, inak prichádza do úvahy skončenie pracovného pomeru.

Zdroj: minedu.sk

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka právnych záležitostí, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča." Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Občas napíše aj niečo iné ako 4 §.
Alebo si vyberte iný recept podľa veku vášho bábätka
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised