ŠkôlkariŠkôlkari

Ako sa organizujú exkurzie v škôlke

 Zuzana Špačková   22.04.2017   0

Exkurzia - kolektívna náučná vychádzka ponúka žiakom naozaj, vyskúšať si naučené, teóriu preniesť do praxe, vyskúšať si „to“ na vlastnej koži.

Shutterstock

 

Exkurzia je častou organizačnou formou výchovy a vzdelávania aj v materskej škole. Realizuje sa v mimoškolskom prostredí, pričom má priamy vzťah s obsahom výchovy a vzdelávania. Ilustruje, dopĺňa a rozširuje skúsenosti, poznatky, zručnosti aj postoje detí.

Najčastejšie pri výchove a vzdelávaní 5 - 6-ročných detí navštevujúcich posledný ročník MŠ pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Samozrejme, že sa nevylučuje ani organizovanie exkurzií pre deti mladšie.

Kam na exkurziu?

Oproti výletu, ktorý býva spravidla celodenný, exkurzia trvá maximálne 1 - 2 hodiny a realizuje sa ako súčasť dopoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti.

Miesto konania exkurzie vzhľadom na je časové trvanie, nemá byť veľmi vzdialené. Na exkurzie sa vyberajú objekty a miesta, ktoré sú najbližšie k sídlu materskej školy.

Obvyklým miestom konania exkurzií realizovaných materskými školami bývajú knižnice, základné školy, základné umelecké školy, divadlá, ale aj zoologické záhrady, rušňové depá, lodenice, parky, lesy, zvieracie obory, atď. Pokiaľ sa, samozrejme, nachádzajú v blízkom okolí „škôlky“.

shutterstock

 

Nezabudnúť na plán

Pred samotnou realizáciou exkurzie je potrebné veľmi dobre premyslieť jej cieľ a obsah. Miesto, kde sa exkurzia uskutoční, musí pedagogický zamestnanec organizujúci exkurziu dobre poznať a musí sa ubezpečiť o tom, že exkurzia bude mať výchovno-vzdelávací a najmä rozvíjajúci vplyv na rozvoj osobnosti detí.

Často je potrebné o umožnenie exkurzie požiadať – osloviť listom (týka sa to návštevy inštitúcie, výrobného podniku, peňažného ústavu a podobne). K žiadosti je niekedy potrebné pripojiť aj abecedný zoznam žiakov.

Dôležité je spracovať časový plán realizácie exkurzie a jej priebeh.

Časový plán exkurzie by mal obsahovať:

- miesto exkurzie,

- termín konania exkurzie,

- cieľ exkurzie a program,

- počet detí,

- meno zodpovedného organizátora exkurzie,

- spôsob dopravy.

Shutterstock

 

Obsah exkurzie musia vždy zodpovedať rozvojovým možnostiam a schopnostiam detí.

Výklad (učiteľa, sprievodcu), ktorý je nevyhnutnou súčasťou exkurzie, nesmie byť dlhý, náročný na úroveň vnímania a úroveň a rozsah poznatkov, návykov, zručností a postojov detí. Využívajú sa  najmä interaktívne výchovno-vzdelávacie metódy podporujúce zážitkové učenie detí.

Hlavne bezpečne

Pri organizovaní exkurzií, treba dodržiavať bezpečnostné podmienky ako pri realizácii vychádzky, t. j. jeden pedagogický zamestnanec nemôže mať na exkurzii viac ako 20 detí od 4 do 5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov (t. j. detí vo veku 5 - 6 a viac rokov).

O realizácii exkurzii sú pedagogickí zamestnanci povinní informovať riaditeľa materskej školy. Každá MŠ je v súlade s § 9 ods. 4 písm. j) vyhlášky č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole povinná viesť dokumentáciu spojenú s organizovaním exkurzií.

„Škôlkarsku“ exkurziu možno organizovať len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý je často podpísaný na začiatku školského roka. Pre deti, ktorých rodičia nesúhlasia s účasťou na exkurzii, musí materská škola zabezpečiť náhradný program a primeraný dozor nad ich bezpečnosťou.

Zdroj: www.minedu.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 1.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised