ŠkôlkariŠkôlkari

Fínske škôlky – dieťa si jedlo naberá samo

 Zuzana Špačková   09.06.2020   0

Učiteľ, škola, vzdelanie majú vo Fínsku náležitú prestíž i úctu. Sú považované za skutočnú hodnotu a základ budúceho úspechu človeka.

Školstvo je vnímané ako oblasť najzmysluplnejších investícií a nie ako nákladová položka rozpočtu. A predškolské vzdelávanie je často spájané s pojmom Educare – pevne navzájom prepojené prvky výchovy, učenia a starostlivosti.

iStock

 

Žiadne klasické „škôlky“

Vo Fínsku neexistujú klasické materské školy. Vo veku od 0 - 5 rokov majú deti a rodičia právo na využívanie centier dennej starostlivosti poskytovaných samosprávou, ktoré môžu mať aj charakter rodinných centier.

Na úrovni národnej vlády je za programy tejto vekovej skupiny zodpovedné ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva. Financovanie a manažovanie programov je ponechané na samosprávu. Tá má zo zákona možnosť túto službu „outsourcovať“ na základné školy alebo súkromného poskytovateľa.

Pobyt v materskej škole je za poplatok, ktorý sa vypočíta na základe príjmu rodiny. Nízkopríjmovým skupinám je služba poskytovaná bezplatne.

Rodičia majú možnosť využiť aj jednotný príspevok na domácu starostlivosť, ktorý môžu poberať do veku 3 rokov svojho najmenšieho dieťaťa. Príspevok rodičov je okolo 15 % nákladov na dieťa, maximálne však 200 eur mesačne.

Niektoré úrady dokonca organizujú rôzne dozorované denné aktivity – športové, kultúrne, v prírode, ktoré sú otvorené pre všetky deti. Poplatky sa odvíjajú od veľkosti rodiny a ich spoločných príjmov.

iStock

 

Prípravný rok

Rok pred začiatkom povinnej školskej dochádzky sa dieťa môže pripravovať na nástup do školy. Nepovinný bezplatný prípravný rok môže žiak absolvovať od 6 rokov v materskej škole – tu trávi čas od 8,00 – do 17,00 hod. alebo v základnej škole od 8,00 – 12,00 hod. Zabezpečujú ho mestá a obce. Školský rok začína začiatkom augusta a končí v druhý týždeň júna.

Už počas predškolskej prípravy sú deťom často diagnostikované rôzne poruchy. Vyšetrenie zo psychologického, zdravotného a sociálneho hľadiska je počas predškolského či základného vzdelávania. Ide pritom o komplexné vyšetrenie a kooperáciu viacerých špecialistov, ako logopédov, fyzioterapeutov, psychológov, špeciálnych pedagógov, lekárov, ale aj samotného učiteľa daného žiaka.

Pri zistení problémov je deťom v spolupráci s rodičmi venovaná veľká pozornosť tak, aby pri nástupe do školy nemuseli odchádzať so do špeciálnych tried. Do materskej školy pravidelne prichádza špeciálny pedagóg, ktorý poskytuje pomoc deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Rozvoj jazyka je podporený znakovaním slov, a to už od najútlejšieho veku.

 

Triedy a priestory škôlky

Jednoduchá, nápaditá a zároveň funkčná architektúra a vybavenie škôlok je prispôsobené deťom a ich potrebám. Deti sú často rozdelené do skupín podľa potrieb a požiadaviek rodičov. Členenie je rôznorodé a skôr na menšie triedy a rôzne priestory, aby deti mohli pracovať v menších skupinách a pri tom sa nerušili, mali priestor pre samostatnosť vo všetkých činnostiach.

Chodby, triedy i okolie škôl sú vyzdobené prácami detí. Snahou je ukázať práce čo najväčšieho počtu žiakov, aby prežili pocit vlastnej prezentácie a úspechu a naučili sa vážiť si svoje okolie.

Triedy sú poväčšine skrine s rozkladacími dvojposchodovými posteľami. V priebehu chvíľky sa tak trieda zmení na spálňu. Deti spia oblečené, dávajú si dole len časť oblečenia. Pyžamká nepoužívajú.

Jedlo počas dňa

O ôsmej ráno sa v jedálni podáva desiata, väčšinou ovsená kaša, kúsok ovocia, mlieko, chlieb s maslom. A komu nestačí, má ešte k dispozícii celozrnný chlieb, šunku, syr, čaj, voda. Deti si naberajú samé toľko, koľko zjedia.

Na obed, okolo 11,30 hod. to funguje tak isto. Obed je spravidla jednochodový, doplnený zeleninou, ovocím, mliekom a maslovým chlebom - knäckebrot (ten dávajú vo Fínsku ku každému jedlu).

Chlieb a ovocie majú deti položené priamo na stole, pitný režim tu neexistuje. Sú vedené k tomu, že jedlo stálo niekoho čas a námahu a nepatrí do koša. Neexistujú žiadne normy ani obmedzenia.

Mohlo by vás zaujímať z nášho seriálu: Nórske škôlky: voľnosť nadovšetko

 

Čistá a špinavá šatňa

Vonku trávia škôlkari maximum voľného času, kedykoľvek počas dňa. Chodí sa po malých skupinkách do okolia „škôlky“, kde sú priestranné záhrady s preliezačkami, hojdačkami. Na ihriskách majú deti voľnosť pohybu a môžu sa hrať s hračkami. Deti majú oblečené nepremokavé nohavice, pláštenky a gumáky.

Deti z vonku idú hneď do „špinavej šatne“, kde sa odkladá vrchné oblečenie. Súčasťou šatne je aj dres na špinu a hadice, ktorú možno vytiahnuť pred dvere a tak zbaviť deti blata. Veci sa potom vkladajú do sušičky, aby boli čisté na popoludnie. Elektrické sušiaky majú aj na gumáky, rukavice a nepremokavé oblečenie.

„Čistá šatňa“ je podobná tým našim. Tam majú deti odložené ostatné oblečenie. Je však využívaná aj k iným činnostiam a hrám detí.

Podmienky na hru a učenie

Cieľom multikultúrneho predškolského vzdelávania je vytvoriť priaznivé podmienky na hru a učenie, ponúknuť zaujímavé činnosti, pri ktorých majú deti možnosť rozvíjať svoje znalosti a zručnosti spoločne so svojimi vrstovníkmi. Využívajú sa metódy hry, pohybu, rozhodovania a konkrétneho experimentovania.

Podporuje sa vlastná iniciatíva dieťaťa vo všetkých činnostiach, budovanie sebadôvery a kritického myslenia. Deti a ich rodičia sú vedené k spolupráci pri plánovaní rámcového plánu. Rodičia sa vo všeobecnosti veľmi živo zaujímajú o činnosti detí v zariadení. Aktívne do procesu vstupujú, konzultujú a pripomienkujú.

Plán nerozdeľuje výučbu na učebné predmety a hodiny, ale určuje ciele a obsahuje rôzne obsahové celky:

- jazyk a vzájomné ovplyvňovanie,

- matematika,

- etická výchova a náboženstvo,

- prírodoveda a ochrana prírody,

- starostlivosť o zdravie,

- fyzický a motorický vývoj,

- kultúra a umenie.

V predškolskom vzdelávaní nie je oficiálne hodnotenie dieťaťa, ale jeho vývoj je priebežne sledovaný.

 

Učiteľky a asistenti

Triedy majú spravidla 21 detí, o ktoré sa stará jedna učiteľka a dve asistentky (vychovávateľky). Jeden pedagóg má na starosti maximálne 7 detí vo veku od 3 do 7 rokov a 4 – 5 detí vo veku do 3 rokov.

S deťmi do piatich rokov pracujú učiteľky so stredoškolským vzdelaním, s deťmi od 5 rokov pracujú výhradne učiteľky a asistenti s vysokoškolským vzdelaním. Bohaté a vzdelané personálne obsadenie len podporuje pokoj a pohodu v triede po celý deň a individualizáciu výchovy a vzdelávania. Nástupný plat učiteľov je okolo 2000 eur.

Učitelia medzi sebou spolupracujú, bežné sú napríklad prestávky a obedy v spoločnej zborovni, kde sa všetci zamestnanci prestriedajú a nijako nenarušia plynulý denný režim dňa. Po 10 rokoch (a potom po každých 5 rokoch) praxe má pedagóg vo Fínsku možnosť požiadať o jednoročné platené voľno ako prevenciu psychického vyčerpania a syndrómu vyhorenia.

Zdroje: www.eures.sk, www.skolsky portal.sk, www.finnland-institut.de

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.5 z 5. Celkom 11 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised