ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
ŠkôlkariŠkôlkari

Keď dieťa nezoberú do škôlky

 kika/redakcia   18.05.2017   0

Detí je veľa, materských škôl málo. Ponuka za posledné roky stále nereaguje na dopyt a pre mnohé deti to znamená, že nedostanú miesto v škôlke.

Rodičia by mali vedieť, že majú možnosť odvolať sa voči rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do materskej školy. Aký je postup, vysvetľuje Mgr. Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva školstva.

Shutterstock

 

Je možnosť odvolať sa voči rozhodnutiu riaditeľa MŠ o neprijatí dieťaťa do škôlky?

Povinnosť riaditeľa rozhodovať o prijatí dieťaťa do materskej školy ustanovuje § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“).

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl (aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a riaditeľov spojených škôl vo vzťahu k deťom materskej školy) zriadených obcou (bez ohľadu na ich formu hospodárenia) vo veciach podľa § 5 ods. 14 písm. a) – d) zákona č. 596/2003 Z. z., sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.

To, že sa na rozhodovanie riaditeľov materských škôl (aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a riaditeľov spojených škôl vo vzťahu k deťom materskej školy) zriadených obcou, sa na prijímanie detí nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní znamená, že žiadny právny predpis neustanovuje, ktoré náležitosti takéto rozhodnutia majú obsahovať.

A preto v takomto rozhodnutí ani nemusí byť, resp. nemá byť uvedené poučenie o akomsi „opravnom prostriedku“ avšak každý rodič/zákonný zástupca má i napriek tomu možnosť požiadať riaditeľa materskej školy zriadenej obcou  o prehodnotenie jeho rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do materskej škole. Nejde ale o proces odvolania sa proti rozhodnutiu.

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl zriadených orgánom miestnej štátnej správy v školstve (obvodným úradom v sídle kraja; do 31. 12. 2012 krajským školským úradom) t. j. riaditeľov špeciálnych materských škôl vo veciach podľa § 5 ods. 14 písm. a) – e) zákona č. 596/2003 Z. z. sa tento všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní vzťahuje a rozhodnutia vydané týmito riaditeľmi musia obsahovať všetky náležitosti v súlade s § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V prípade týchto materských škôl, má rodič/zákonný zástupca možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí dieťaťa.

Na rozhodovanie riaditeľov cirkevných a súkromných materských škôl (bez ohľadu na formu hospodárenia) o prijatí detí do materskej školy sa tiež nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.

Ale nimi vydané rozhodnutia o prijatí detí do materskej školy musia obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a musia sa doručiť zákonnému zástupcovi dieťaťa do vlastných rúk. V prípade týchto materských škôl, môže teda rodič/zákonný zástupca možnosť podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia riaditeľovi.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.0 z 5. Celkom 2 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised