ŠkôlkariŠkôlkari

Keď dieťa nezoberú do škôlky

 kika/redakcia   21.05.2018   1

Detí je veľa, materských škôl málo. Ponuka za posledné roky stále nereaguje na dopyt a pre mnohé deti to znamená, že nedostanú miesto v škôlke.

Rodičia by mali vedieť, že majú možnosť odvolať sa voči rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do materskej školy. Aký je postup, vysvetľuje Mgr. Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva školstva.

Shutterstock

 

Je možnosť odvolať sa voči rozhodnutiu riaditeľa MŠ o neprijatí dieťaťa do škôlky?

Povinnosť riaditeľa rozhodovať o prijatí dieťaťa do materskej školy ustanovuje § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“).

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl (aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a riaditeľov spojených škôl vo vzťahu k deťom materskej školy) zriadených obcou (bez ohľadu na ich formu hospodárenia) vo veciach podľa § 5 ods. 14 písm. a) – d) zákona č. 596/2003 Z. z., sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.

To, že sa na rozhodovanie riaditeľov materských škôl (aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a riaditeľov spojených škôl vo vzťahu k deťom materskej školy) zriadených obcou, sa na prijímanie detí nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní znamená, že žiadny právny predpis neustanovuje, ktoré náležitosti takéto rozhodnutia majú obsahovať.

A preto v takomto rozhodnutí ani nemusí byť, resp. nemá byť uvedené poučenie o akomsi „opravnom prostriedku“ avšak každý rodič/zákonný zástupca má i napriek tomu možnosť požiadať riaditeľa materskej školy zriadenej obcou  o prehodnotenie jeho rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do materskej škole. Nejde ale o proces odvolania sa proti rozhodnutiu.

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl zriadených orgánom miestnej štátnej správy v školstve (obvodným úradom v sídle kraja; do 31. 12. 2012 krajským školským úradom) t. j. riaditeľov špeciálnych materských škôl vo veciach podľa § 5 ods. 14 písm. a) – e) zákona č. 596/2003 Z. z. sa tento všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní vzťahuje a rozhodnutia vydané týmito riaditeľmi musia obsahovať všetky náležitosti v súlade s § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V prípade týchto materských škôl, má rodič/zákonný zástupca možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí dieťaťa.

Na rozhodovanie riaditeľov cirkevných a súkromných materských škôl (bez ohľadu na formu hospodárenia) o prijatí detí do materskej školy sa tiež nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.

Ale nimi vydané rozhodnutia o prijatí detí do materskej školy musia obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a musia sa doručiť zákonnému zástupcovi dieťaťa do vlastných rúk. V prípade týchto materských škôl, môže teda rodič/zákonný zástupca možnosť podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia riaditeľovi.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.0 z 5. Celkom 4 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Anonym napísané 31.05.2018 14:22

A už to niekto aj skúsil? Aká je asi úspešnosť?

Cítim sa diskriminovaná, resp. moje deti sú diskriminované - do našej mestskej časti (Ba) vozia mamičky zo satelitov za mestom alebo z Peeetržlky (nič proti Petržalke - vyrástla som tam) do našej mestskej časti deti do škôlok a moje deti aj kvôli takým mamičkám nedostali miesto v škôlke v rámci našej mestskej časti.

Navrhujem trojstupňovú kontrolu pobytu rodičov a detí a tiež aby bolo možné normálne sa odvolať a aby o odvolaní rozhodoval nadriadený orgán (a nie aby riaditeľka škôlky potvrdzovala svoje vlastné rozhodnutie).

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
Anonym napísané 31.05.2018 14:22

A už to niekto aj skúsil? Aká je asi úspešnosť?

Cítim sa diskriminovaná, resp. moje deti sú diskriminované - do našej mestskej časti (Ba) vozia mamičky zo satelitov za mestom alebo z Peeetržlky (nič proti Petržalke - vyrástla som tam) do našej mestskej časti deti do škôlok a moje deti aj kvôli takým mamičkám nedostali miesto v škôlke v rámci našej mestskej časti.

Navrhujem trojstupňovú kontrolu pobytu rodičov a detí a tiež aby bolo možné normálne sa odvolať a aby o odvolaní rozhodoval nadriadený orgán (a nie aby riaditeľka škôlky potvrdzovala svoje vlastné rozhodnutie).

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised