ŠkôlkariŠkôlkari

Povinnosti rodiča v škôlke

 Zuzana Špačková   02.09.2020   0

Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že jedinou povinnosťou rodiča voči škôlke je platenie šekov, nie je tomu tak. Nejaké tie povinnosti nám dokonca ukladá aj zákon. 

 

O právach rodiča v škôlke sme si povedali v inom článku, teraz poďme na tie povinnosti:

Rodič je povinný:

 • vytvoriť pre dieťa adekvátne podmienky na predprimárnu výchovu a vzdelávanie v materskej škole;
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom;
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby;
 • informovať o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania;
 • dbať o to, aby dieťa dochádzalo do materskej školy pravidelne a včas oznamovať dôvody jeho neprítomnosti v škôlke;
 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo.

 

Neprítomnosť dieťaťa

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelaní v materskej škole, rodič je povinný oznámiť to škôlke bez zbytočného odkladu. Väčšinou stačí telefonicky (na vopred zadané telefónne číslo určené k odhlasovaniu detí) alebo osobným pohovorom s triednou učiteľkou.

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä :

 

 • choroba,
 • prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do škôlky,
 • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo
 • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
 • mimoriadne udalosti v rodine alebo
 • účasť dieťaťa na súťažiach.

 

Potvrdzujúce doklady

Neprítomnosť škôlkara, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje rodič. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch „škôlka“ môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak je dieťaťa choré dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce dni, predloží rodič potvrdenie od lekára.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised