ŠkôlkariŠkôlkari

Škôlkari na výlety len so súhlasom rodičov

 Zuzana Špačková   27.05.2016   0

Koniec školského roka spolu s teplým počasím nesie aj pečať rôznych „netradičných“ podujatí. A medzi ne určite patria aj koncoročné výlety.

Výlety alebo exkurzie, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti takmer každej materskej školy, sa realizujú v nadväznosti na školský vzdelávací program. A musia byť dodržané určité podmienky v súlade s § 28 ods. 17 zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Ingimage

 

Rodič musí podpísať, že súhlasí s výletom

Vzhľadom na to, že aj výlety aj exkurzie patria z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia osôb na nich zúčastnených, ako aj z hľadiska organizácie k veľmi náročným a v podstate dosť rizikovým aktivitám, ich organizovanie je možné a prípustné len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

Na organizovanie výletov alebo exkurzií neexistuje vzorový informovaný súhlas. „Škôlka“ si ho vytvára individuálne.

Vo vzťahu k výletu alebo exkurzii v prípade požadovania informovaného ohlasu ide o to, že zákonný zástupca musí byť riaditeľkou materskej školy (MŠ), alebo ňou povereným pedagogickým zamestnancom oboznámený so všetkými dôležitými, dostupnými informáciami súvisiacimi s plánovaným koncoročným výletom.

Súhlas rodiča musí byť dobrovoľný. Väčšinou sa podpisuje na začiatku školského roku ako hromadný zoznam, ktorý sa zakladá do dokumentácie triedy.

Len na jeden deň

Pri týchto aktivitách je potrebné dodržať určité podmienky, ktoré musia byť v súlade s § 28 ods. 17 zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Vzhľadom na osobitosti detskej psychiky ako aj fyziologické a hygienické osobitosti detí predškolského veku, sa výlet v MŠ organizuje len v trvaní jedného dňa, s podmienkou zabezpečenia teplej stravy pre deti.

Ak je výlet realizovaný ako poldenný, teplý obed budú mať deti zabezpečený v materskej škole po návrate späť.

Ingimage

 

Koľko treba učiteliek

Na výlete sa spolu s deťmi zúčastňujú pedagogické zamestnankyne, ale zároveň je potrebné zabezpečiť aj prítomnosť ďalších dospelých osôb (môžu byť aj z radov rodičov).

V prípade, že sa deti prepravujú dopravným prostriedkom mestskej hromadnej dopravy alebo vlakom, je nutné kvôli bezpečnosti detí počas prepravy zabezpečiť na 6 detí jednu dospelú osobu. Väčšinou však materské školy na výlet zabezpečia zmluvnú prepravu.

Podľa § 28 ods. 10 školského zákona pripadne na jednu učiteľku 21 detí od 4 do 5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Deti sú teda väčšinou pod dozorom 2 pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby.

Kratšie vzdialenosti

Program výletu nemá byť príliš preplnený a vzdialenosť miesta výletu od materskej školy nemá byť príliš veľká. Odporúča sa maximálne 100 - 150 kilometrov.

Obvyklým miestom výletov detí predškolského veku sú zoologické záhrady, farmy, akváriá alebo hrady a zámky, arboréta. Proste miesta, kde sa niečo deje a kde je niečo pre deti zaujímavé. O mieste výletu vždy rozhoduje materská škola v spolupráci s rodičmi.

Zdroj: www.minedu.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised