ŠkôlkariŠkôlkari

Viete, že aj škôlkari majú svoje vysvedčenie?

 Zuzana Špačková   26.06.2015   4

Na konci školského roka sa uzatvorí jedna etapa detského života. Koniec malkáča, začiatok veľkáča. Koniec škôlky, začiatok školy.

Deti v materských školách nedostávajú vysvedčenia ako ich veľkí kamaráti zo školy. Ale aj napriek tomu isté hodnotenie dieťaťa existuje. Hodnotenie – pedagogickú diagnostiku robia učitelia MŠ. Záznamy sa nikde nezverejňujú, ani ďalej nepoužívajú ako dáta.

iStock

 

Čo sa sleduje pri škôlkarskom "vysvedčení"

Učiteľ sleduje a rozpoznáva príčiny a dosiahnuté ciele realizovanej výučby. Sleduje rozvoj osobnosti dieťaťa v prostredí edukačných aktivít materskej školy.

Pedagogická diagnostika obsahuje rozsiahly súbor poznatkov a informácií, zaoberá sa teoretickými a metodologickými problémami objektívneho zisťovania a hodnotenia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu.

Prečo diagnostika

Diagnostikovanie vyplýva z viacerých legislatívnych predpisov a je súčasťou návrhu kompetenčných profilov a profesijných štandardov učiteľov.

Úlohou pedagogickej diagnostiky je určiť vývinový stupeň vedomostí, zručnosti, vôľových a charakterových vlastností, vlôh, nadania a iných čŕt osobnosti a stanoviť prognózu ďalšieho vývinu.

Ide o komplexný proces, v ktorom sa berú do úvahy aj systémy, ktoré ovplyvňujú vývoj dieťaťa:

- spoločnosť – média, záujmové organizácie, vrstovníci, škôlka

- rodina – rodičia, súrodenci, starí rodičia, štýl výchovy

- škola – klíma, vedenie, vzťah medzi učiteľom a žiakmi, učebné plány

- osobnosť dieťaťa

iStock

 

Záznamový hárok

Všetko sa zapisuje do záznamového hárku, priebežne, aj počas roka, aby bolo možné porovnanie pokrokov dieťaťa. Každý učiteľ si robí v triede vlastnú diagnostiku. Hárky sa neprenášajú z jednej triedy do druhej. A nesmú sa posielať do ďalšej školskej inštitúcie s dieťaťom, napríklad do základnej školy. Záznamové hárky sa archivujú v MŠ 1 – 2 roky.

Hodnotí sa

Obsah pedagogickej diagnostiky v predprimárnom vzdelávaní by sa dal rozdeliť na 15 oblastí. Diagnostika súvisí s vekom dieťaťa, to znamená, že nie je potrebné diagnostikovať všetky oblasti vo všetkých vekových kategóriách. Obsah je dostatočne štruktúrovaný, aby zahrnul poznanie celej osobnosti dieťaťa vo veku 2 až 6 - 7 rokov.

1. Vnímanie

- zrakové – vnímanie figúry a pozadia, poznanie časti obrázka, sledovanie línie, rozlišovanie farieb a geometrických farieb

- sluchové – poznávanie hudobných a nehudobných zvukov, zvukov prírody, lokalizácia zvukov v priestore, analýza písmena na začiatku a na konci slova

2. Psychomotorika

- Hrubá motorika – chôdza, beh, skok, hod, rovnováha

Chôdza – 3-ročné dieťa –našľapovanie na celé chodidlo, dĺžka kroku 38 cm

- 6-ročné dieťa – odvíjanie chodidiel, našľapovanie na špičku, dĺžka kroku 80 cm

Beh - 3-ročné dieťa –na celých chodidlách, trup vzpriamený, krok krátky, ruky rozhodené

- 6-ročné dieťa – na špičkách, trup naklonený dvíhanie kolien, koordinované pohyby

Skok - 3-ročné dieťa –rozbeh, odraz, let, doskok sú málo výrazné

- 6-ročné dieťa – zreteľne rozoznáva fázy skoku, počas letu a nohy nedotýkajú podložky

Hod - 3-ročné dieťa –bez náprahu a švihu paže

- 6-ročné dieťa – zreteľný náprah a švih

Rovnováha - 3-ročné dieťa –postupná zručnosť v statickej polohe

- 6-ročné dieťa – udržanie dynamickej rovnovážnej polohy

Jemná motorika – sleduje sa: uchopovania – postavenia palca k opozícii k prstom, obliekanie, šnurovanie, strihanie, držanie nožníc, kreslenie, modelovanie – používanie oboch rúk

- Mikromotorika očných pohybov - menovanie predmetov zľava doprava, kreslenie vlnoviek, čiar

- Motorika artikulačných orgánov – pohyblivosť jazyka a pery, nafukovanie líc, olizovanie pier, vedenie jazyka po zuboch

- Grafomotorika

3. Fyzický vývin

4. Diagnostika rozumových schopností

– úroveň inteligencie určované psychologickými testami

5. Pamäť

6. Pozornosť

– 3 roky – 10 minút,

4-5 rokov – 20 minút,

5-6 – 30 minút a viac

7. Komunikačné zručnosti

– Verbálna - výslovnosť, rozsah slovnej zásoby, frekvencia slovných druhov, vetná stavba, štruktúra viet, gramatická správnosť

- Neverbálna – pohľad pri komunikácii, výraz tváre, pohyby a postoj tela, gestá

8. Lateralita

– preferencia všetkých párových orgánov a celej polovice tela

9. Hra

– pozorovať z hľadiska priestoru, cieľa, dĺžky, obsahu, formy

10. Diagnostika sociálnych vplyvov

11. Motivácia a emocionalizácia

– sebapoznanie, emocionálne sebauvedomenie

12. Diagnostika správania

– sledovať ako sa prejavuje v bežných i konfliktných situáciách, ako nadväzuje kontakty, ako sa vie presadiť, ako spolupracuje s ostatnými, ako prijíma kritiku, ako sa hodnotí, či pracuje samostatne, dokončí úlohu, či ho zaujíma nová činnosť

13. Detský výtvarný prejav

- fluencia – množstvo predmetov, vecí, detailov vo výtvore

- flexibilita – vystihnutie témy, opakovanie znakov zobrazenia

- originalita – použitie neobvyklých prvkov, farieb

- kompozícia – rozmiestnenie prvkov

- farebnosť – výber, použitie

- vedenie línie- koordinovaný grafomotorický pohyb

- zobrazenie postáv – všetky časti tela, počet prstov, pomer veľkosti, detaily,

14. Tvorivosť -

15. Školská spôsobilosť

Zdroj: D. Valachová: Ako spoznať dieťa v materskej škole

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.1 z 5. Celkom 7 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Zoja napísané 06.09.2015 18:57

Diagnostika slúži pre učiteľku, neposúva sa ani z jednej triedy do druhej, nie to ešte ukazovať rodičom, ktorí nie sú zákonnými zástupcami. Formu diagnostiky si volí každá škôlka sama tak, aby vyhovovala jej potrebám.

Michaela napísané 29.06.2015 11:33

Ahoj, rbi tuto diagnostiku kazda skôlka? Je to povinne? Moj syn nastupoval do skôlky ako 2,4 ročný a preto by ma zaujimalo, ako napreduje atd. Uciteliek sa stale pytam ale ....mame s nimi....nielen ja, ale i ine matky problemy....a hoci mne povedia vsetko ok, druhym mamickam sa stazuju...tak by som sa na to chcela spytat a mat to podlozene, ci to musia robit ci nie?

Andrea napísané 27.06.2015 11:59

Zaznamove harky sluzia pre ucitelov, hoci tajne rozhodne nie su. Predpokladam, ze o pokrokoch resp. nedostatkoch vo vyvine vasho dietata sa ucitelka s vami rozprava bud individualne alebo na rodicovskych schodzkach.

Viera napísané 26.06.2015 09:38

Preco to nam rodicom nikto neukaze? To je divne

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
Zoja napísané 06.09.2015 18:57

Diagnostika slúži pre učiteľku, neposúva sa ani z jednej triedy do druhej, nie to ešte ukazovať rodičom, ktorí nie sú zákonnými zástupcami. Formu diagnostiky si volí každá škôlka sama tak, aby vyhovovala jej potrebám.

Michaela napísané 29.06.2015 11:33

Ahoj, rbi tuto diagnostiku kazda skôlka? Je to povinne? Moj syn nastupoval do skôlky ako 2,4 ročný a preto by ma zaujimalo, ako napreduje atd. Uciteliek sa stale pytam ale ....mame s nimi....nielen ja, ale i ine matky problemy....a hoci mne povedia vsetko ok, druhym mamickam sa stazuju...tak by som sa na to chcela spytat a mat to podlozene, ci to musia robit ci nie?

Andrea napísané 27.06.2015 11:59

Zaznamove harky sluzia pre ucitelov, hoci tajne rozhodne nie su. Predpokladam, ze o pokrokoch resp. nedostatkoch vo vyvine vasho dietata sa ucitelka s vami rozprava bud individualne alebo na rodicovskych schodzkach.

Viera napísané 26.06.2015 09:38

Preco to nam rodicom nikto neukaze? To je divne

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised