ŠkôlkariŠkôlkari

Vši v škôlke

 Zuzana Špačková   12.09.2018   2

Príroda voš vybavila schopnosťou splynúť s prostredím, a tak je vo vlasoch tmavých tmavá a svetlých svetlá. Chlapcov stačí ostrihať, vo vlasoch kratších ako 1 cm totiž vši neprežívajú. Ale čo s dievčatami?

Ako predísť šíreniu v škôlke? Majú učiteľky nejaké páky na rodičov, ktorí nedodržiavajú predpisy?

iStock

 

Školský poriadok

Kontrola vlasov je zodpovednosťou rodičov, nie prácou učiteľov. Aj keď sú to práve učiteľky, ktoré prvé upozornia na problém vší v hlave dieťaťa. Prídu na to častokrát náhodne - napríklad pri česaní vlasov po poobednom spánku.

Problematiku preventívnych opatrení proti šíreniu infekčných či parazitárnych ochorení riešia školské poriadky. Rodičia sa so školským poriadkom oboznamujú hneď na začiatku školského roku (alebo pri nástupe do materskej školy) a svojím podpisom potvrdzujú, že všetko akceptujú.

Voš detská

Zavšivenie (pedikulóza) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit voš detská (Pediculus capitis). Ide o nepríjemných cudzopasníkov, ktorí sa živia krvou hostiteľa, schopných parazitovať iba na človeku. Žije vo vlasatej časti hlavy, ale aj napríklad v obočí, brade, fúzoch.

Samček dosahuje veľkosť 2 - 3 mm, samička 2,9 - 3,5 mm. Samičky, ktoré žijú priemerne 3 týždne, za život nakladú asi 100 - 140 vajíčok ku koreňom vlasov pevným, prakticky nerozpustným tmelom. Z vajíčok sa liahnu larvy (pri teplote 25 ˚C za 13 - 19 dní, pri teplote 30 ˚C za 7 - 14 dní). Vajíčka (hnidy) zostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele s rozmermi 0,8x 0,3 mm, po vyliahnutí sú priesvitné. Na vrchole hnidy je viečko, ktorým vyliahnutá voš vylezie.

Možná nákaza

Vši sa šíria hlavne pri priamom styku a zväčša v kolektívoch (rodina, predškolské a školské zariadenia, ubytovne). Keďže voš detská parazituje len na človeku, zdrojom nákazy je zavšivený človek.

V menšej miere sa nákaza prenáša aj prostredníctvom rôznych predmetov (hrebene, kefy, čiapky, šály, osobná a posteľná bielizeň). Ak sa dostanú vši na golier odevu, môžu preliezať aj na šaty druhých osôb v spoločných skrinkách, šatniach. Voš detská žije predovšetkým vo vlasoch detí, najčastejšie 2 až 12-ročných. Dôvodom pomerne ľahkého prenosu u detí tejto vekovej skupiny je často spoločná hra, pri ktorej sa deti dotýkajú hlavami.

 

Odvšivenie - všetci v rovnakom čase

K odvšiveniu je možno použiť dezinsekčný šampón, resp. iné dezinsekčné preparáty (v súčasnosti je na trhu šampón, dezinsekčný spray, vlasový gél, kondicionér). Túto kúru je nutné vykonať u všetkých členov kolektívu v rovnakom čase. Ideálne by bolo, dohodnúť sa (všetci rodičia v triede), proste sa zjednotiť. Napríklad všetci si budú umývať vlasy v sobotu večer, rovnakou značkou šampónu. Ak sa kúra neaplikuje u všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. A, samozrejme, dôležité je aj opakovanie.

Dôkladné vypranie a dezinfekcia

Zároveň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách osobnú a posteľnú bielizeň, dôkladne ju vysušiť a vyžehliť. Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri odporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom na lezúci hmyz.

Matrace, žinenky používané v škôlke je tiež potrebné postriekať prípravkom na lezúci hmyz. Aj keď je to časovo náročné, malo by sa dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a minimálne 3 - 4 dni nepoužívať.

Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefky) je potrebné ošetriť prípravkom na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru.

 

Opatrenia pri výskyte pedikulózy

Prevádzkový poriadok zariadenia pre deti a mládež v zmysle § 10 ods. 1 písm. c) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež musí obsahovať aj postup, ak sa u dieťaťa predškolského veku počas pobytu v zariadení prejavia príznaky prenosného parazitárneho ochorenia.

Prevádzkový poriadok je povinný vypracovať prevádzkovateľ MŠ a predložiť ho na schválenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (§ 24 ods. 5 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.).

Čo robiť pri podozrení výskytu vší

Návrh odporúčaní postupu pri podozrení na výskyt prenosného parazitárneho ochorenia - povinnosti materskej školy:

  • Ak učiteľka má podozrenie na výskyt vší, napríklad vidí ako sa dieťa škrabe, je nepokojné, nesústredené, má právo na prezretie vlasovej časti hlavy. Ak sa potvrdí výskyt vší, je učiteľka povinná oznámi túto skutočnosť vedeniu materskej školy a rodičovi (zákonnému zástupcovi) dieťaťa.
  • Do príchodu rodiča treba dieťa izolovať od kolektívu.
  • Učiteľka dohliadne, aby vrchný odev (hlavne čiapky, šály), hrebene a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava zavšivaveného dieťaťa do styku, neboli spoločne uložené v šatni, na vešiakoch a pod., aby sa nedotýkali s odevmi a predmetmi ostatných detí.
  • Kritické môžu byť napríklad plyšové hračky alebo čiapky – masky, ktoré sú už bežne v triedach deťom dostupné. Deti si ich striedajú, sú uložené na jednom mieste a málo sa perú kvôli materiálom, z ktorých sú ušité.
  • Posteľná bielizeň musí byť hneď vymenená a treba ju vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť. Ak pranie posteľnej bielizne nezabezpečuje príslušné zariadenie, učiteľ požiada rodiča o vykonanie „očisty“.
  • Učiteľ rodičovi odporučí navštíviť príslušného obvodného pediatra za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa.
  • Dezinsekcii je nutné podrobiť aj predmety, ktoré prišli do styku s vlasovou časťou hlavy (hlavne hrebene či vlasové ozdoby), a to vyvarením, resp. postriekaním prípravkom Biolit na lezúci hmyz.
  • Vedenie materskej školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov. Buď zvolá rodičovské združenie alebo zverejní oznam o výskyte vší. Zároveň sú rodičia informovaní, že učiteľky materskej školy, s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade s regionálnym úradom verejného zdravotníctva odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom materskej školy, budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia. Vedenie škôlky tiež požiada rodičov o súčinnosť, aby taktiež priebežne  kontrolovali vlasy u svojich detí.
  • Učiteľka v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia, a to priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí, pričom v rámci ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrie aj vlasovú časť hlavy.
  • Opätovný nástup dieťaťa do škôlky je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je zdravé.

Kód B85

Z odbornej literatúry vyplýva, že výskyt vší detskej sa v posledných 10-tich rokoch na celom svete zvyšuje. Je to spôsobené stratou účinnosti odvšivovacích prípravkov v dôsledku rezistencie vší voči insekticídom, ktoré tieto prípravky obsahujú. Výskyt vší má kolísavý charakter. Údaje z rôznych krajín o výskyte vší sa pohybujú v rozmedzí od 2 až do 60 %.  Štatisticky presné údaje ale nie sú k dispozícii vzhľadom na to, že výskyt pedikulózy nepodlieha povinnému hláseniu prenosných ochorení.

Zavšivenie je ochorenie zaradené do Medzinárodnej klasifikácie chorôb pod kódom B85. Na základe tejto skutočnosti je lekár povinný zabezpečiť príslušnú liečebno-preventívnu starostlivosť, a to buď samostatne alebo v spolupráci s príslušným špecialistom.

Zdroje:

www.ruvzvk.sk

www.uvzsr.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 8 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
sju napísané 02.07.2020 21:02

skus si v lekarni popytat nyda pripravok a pre istotu mu vyper všetko oblečenie a posteľné

gabika napísané 02.07.2020 20:59

Náš malý si posledný deň priniesol zo škôlky vši - čo s nimi mám robiť ? Výluh som skúsila a aj vyčesať ale nič ich neodrovnalo

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
sju napísané 02.07.2020 21:02

skus si v lekarni popytat nyda pripravok a pre istotu mu vyper všetko oblečenie a posteľné

gabika napísané 02.07.2020 20:59

Náš malý si posledný deň priniesol zo škôlky vši - čo s nimi mám robiť ? Výluh som skúsila a aj vyčesať ale nič ich neodrovnalo

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised