Staráme sa > Hračky, hry, čmáraninky
Detská kresba ako výpoveď
 Mgr. Barbora Vodičková  
Na čo treba upriamiť našu pozornosť pri „čítaní kresby“ a čo môže byť signálom „ nepohody dieťaťa“?
Pravidlá výsadku
 Hana Celušáková  01.07.2008 
Keď sa vyberáte s dietkom na piesok, ide - aspoň čo do logistickej prípravy - o operáciu hodnú...
Najčítanejšie
Náš TIP