ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
utorok 20.02.2018 | meniny má Lívia  
Staráme saStarostlivosť o babetko

OČKOVANIE - naša slobodná voľba?

 MUDr. Stanislava Tóthová, PhD.   12.04.2014   242

Každý rodič samozrejme chce, aby sa jeho dieťa zdravo vyvíjalo a rástlo, ale, ťažšie je už rozhodnúť sa, čo je pre jeho zdravie prospešné a čo nie.

Som lekárka s 15-ročnou praxou a doteraz som bola presvedčená o tom, že očkovanie je účinné, bezpečné a nutné pre blaho celej spoločnosti. Toto tvrdenie nám bolo vštepované nielen počas štúdia medicíny, ale aj v klinickej praxi. Je to axióm, o ktorom sa nedebatuje.

Po narodení môjho dieťaťa som však začala hľadať potrebné informácie ohľadne očkovania a svoj doterajší postoj som značne prehodnotila. 

Proti čomu sa u nás povinne očkuje?

Podľa aktuálneho očkovacieho kalendára má byť dieťa na Slovensku v prvých 18 mesiacoch života zaočkované proti nasledovným chorobám:

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, vírusová žltačka typu B, infekcie spôsobené baktériou Haemophilus influenzae typu B a detská obrna, ktoré sú súčasťou tzv. hexavakcíny (neživá vakcína) a proti pneumokokovým ochoreniam.

Hexavakcína sa podáva spolu s pneumokokovou vakcínou (10 alebo 13 valentnou neživou vakcínou) v prvom roku dieťaťa 3 krát: v 3., 5. a 11. mesiaci.

V 15-18 mesiaci je podaná tzv. MMR vakcína proti osýpkam, rubeole a mumpsu (živá oslabená vakcína). Neskôr je ešte preočkovanie v 6., 11. a 13. roku života.

Horeuvedené očkovania sú na Slovensku povinné, ich odmietnutie sa klasifikuje ako priestupok a môže byť sankcionované pokutou.

Čo obsahujú vakcíny?

Vakcína musí obsahovať antigén (baktériu alebo vírus- či ich časť, niektoré obsahujú iba anatoxín), ktorý následne vedie k tvorbe protilátok. Neživé očkovacie látky však potrebujú niečo, čo imunitný systém “nakopne“ k tvorbe protilátok a zároveň udrží antigén dlho v organizme, tzv. adjuvans. V živých oslabených vakcínach nie je potrebný, lebo “živý“ antigén sa sám množí a vyvoláva imunitnú odpoveď. Vírusy či baktérie použité v očkovacích látkach je potrebné pestovať na kultivačných médiách. Okrem toho musia byť do očkovacej látky pridané konzervanty, stabilizátory a inaktivátory. Celkovo môžu vakcíny obsahovať až 80 zložiek. Podľa európskych noriem však látky obsiahnuté v stopových množstvách nemusia byť uvedené v príbalovom letáku. Je ale zaujímavé, že mnohé potraviny informáciu o stopách arašidov či sóje obsahujú. 

Antigén a tvorba protilátok

Antigén je baktéria alebo vírus, prípadne jeho časť, proti ktorému začne telo vytvárať protilátky. Tieto protilátky majú neskôr pri opakovanom stretnutí s daným ochorením zabrániť jeho vzniku.

V praxi to však tak jednoducho nefunguje. Tvorba protilátok B lymfocytmi totiž predstavuje iba časť imunitnej odpovede organizmu na infekciu, tzv. protilátkovú imunitu. Okrem toho existuje aj tzv. bunková imunita, sprostredkovaná hlavne T lymfocytmi, ktorá pri prirodzenej infekcii nastupuje ako prvá a informuje organizmus o infekcii. Zároveň aktivuje tzv. zabíjačské bunky, ktoré infekciu spolu s inými faktormi napomáhajú likvidovať. Až na konci zápalového procesu sa začnú produkovať protilátky. Vysoká hladina protilátok imunitu voči ochoreniam nezaručuje. Je známe, že niektorí ľudia ochoreli aj s vysokými hladinami protilátok proti danému ochoreniu, kým naopak ľudia, ktorí dané špecifické protilátky nemali, neochoreli. 

Prílišná protilátková aktivita B lymfocytov v organizme však môže viesť k alergiám alebo k autoimúnnym ochoreniam, kedy si telo vytvára protilátky proti vlastným bunkám - čiže nerozozná cudzie od vlastného. Naopak, potlačená bunková aktivita T lymfocytov môže organizmu uškodiť nielen v boji proti infekciám. Likvidujú totiž všetko, čo do tela nepatrí, aj rakovinové bunky

Adjuvans

Adjuvans v neživých vakcínach imunitný systém “nakopne“ k tvorbe protilátok a zároveň udrží antigén dlho v organizme. Najčastejšie používaným adjuvans sú zlúčeniny hliníka vo forme hydroxidu alebo fosforečnanu. Pre nedonosené deti bola stanovená maximálna denná dávka hliníka v infúznej liečbe 10 až 15 mikrogramov na deň. Trojmesačné dieťa očkované hexavakcínou dostane jednorázovo 820 mikrogramov hliníka. Ak je mu súčasne podaná aj vakcína proti pneumokokom, do jeho organizmu sa dostane 1320 mikrogramov hliníka, čo danú normu presahuje niekoľko desiatok krát. 

Hliník, podaný injekčne, sa pri opakovanom očkovaní v tele kumuluje. A čo spôsobuje? Dlhodobú stimuláciu imunitného systému. A nielen toho. Hliník je neurotoxický, dostáva sa v nezmenenej forme prakticky do všetkých orgánov aj do mozgu, kde môže spôsobiť zápal. Jeho akútnou formou je tzv. postvakcinačná encefalitída, ktorá sa prejavuje vysokým neutíchajúcim plačom- dieťa totiž neznesiteľne bolí hlava. Chronické dráždenie mozgových štruktúr sa dáva do súvisu s degeneratívnymi ochoreniami nervovej sústavy, diskutuje sa o autizme, či o Alzheimerovej chorobe). 

Ďalšie zložky vakcín

Vírusy či baktérie použité v očkovacích látkach je potrebné vypestovať na kultivačných médiách, ktoré pochádzajú z rôznych zvieracích tkanív, napríklad z kuracích embryí, opičích obličiek, prasacích pľúc, ale aj z bunkových kultúr z potratených ľudských plodov. Očkovacie látky teda môžu obsahovať zvyšky cudzej DNA. Okrem toho musia byť do vakcíny pridané konzervanty a stabilizátory, ktoré ju udržia v nezmenenom stave niekoľko mesiacov. Medzi ne patrí napríklad glutaman sodný, ktorý nadmerne stimuluje nervové bunky najmä malých detí (koľkí z nás si dávajú pozor na jeho obsah v potravinách?), ďalej polysorbát 80, ktorý môže poškodzovať pohlavné orgány, laktózu, fenoxyetanol, antibiotiká. Thiomersal, ktorý obsahuje ortuť, bol z vakcín u nás postupne stiahnutý, ale, môže sa ešte v niektorých viaczložkových vakcínach vyskytovať. Inaktivátory, ako prudko jedovatý fenol, či formaldehyd, majú za úlohu oslabiť vírusy v očkovacích látkach, aby neboli organizmu škodlivé. Sú v nich obsiahnuté v stopových množstvách ako dôsledok kontaminácie z výroby.

Treba myslieť aj na to, že v prostredí, ktoré pracuje z biologickým materiálom, môže prísť ľahko ku kontaminácii pomnožením cudzích vírusov či baktérií. Viď nedávny škandál s kontamináciou výrobného prostredia baktériou Bacillus cereus a stiahnutie hexavakcíny Infanrix Hexa. Alebo kontaminácia vakcín proti obrne rakovinotvorným vírusom SV 40 (v šesťdesiatych rokoch 20. storočia). Pravdepodobne aj vírus HIV pramení opičích tkanív, ktoré boli v minulosti použité pri výrobe živých vakcín proti obrne. Taktiež vo vakcíne Rotarix proti rotavírusom bola nájdená DNA prasacieho cirkovírusu.

Vyhubilo očkovanie choroby?

Napriek tvrdeniu viacerých expertov, že očkovanie prispelo k vyhubeniu niektorých infekčných chorôb, neexistuje na to evidentný dôkaz. Výskyt mnohých ochorení začal dramaticky klesať už pred zavedením očkovania vďaka výraznému zlepšeniu životných podmienok najmä v civilizovaných krajinách. Prakticky od druhej svetovej vojny v Európe neexistuje hlad a podvýživa, nie sú problémy so zásobovaním pitnou vodou, je dobre rozvinutá kanalizačná sieť, prevažná časť obyvateľstva býva v suchých a teplých bytoch, potraviny skladujeme vo vyhovujúcich podmienkach, zlepšila sa hygiena, či osveta v oblasti zdravotníctva.

V našich krajinách už nenájdeme nielen niektoré choroby, proti ktorým sa masovo očkuje. Mor či týfus, ktoré v minulosti zabíjali tisíce ľudí, by sme civilizovaných spoločenstvách len ťažko hľadali, napriek tomu, že sa proti nim nikdy plošne neočkovalo.

Nárast "moderných" ochorení

Vyspelé krajiny dnes bojujú s nárastom alergiíautoimúnnych ochorení (napríklad detská cukrovka I. typu, poruchy štítnej žľazy, skleróza multiplex či Crohnova choroba). Stále viac detí trpí rôznymi neurologickými poruchami, od tých menej závažných ako je hyperaktivita, dysgrafia, dyslexia či poruchy správania až po tie ťažšie ako sú poruchy autistického spektra alebo epilepsia. 

Príčina SIDS (náhleho úmrtia dojčaťa) sa taktiež dáva do súvisu s očkovaním. Doteraz nebola spoľahlivo vysvetlená. Za povšimnutie stojí fakt, že Japonsko zaznamenalo dramatický pokles dojčenskej úmrtnosti, keď povinné očkovania presunulo do vyššieho veku dieťaťa (nad 2 roky). 

Nárast horeuvedených chronických ochorení môžeme pravdepodobne pripísať viacerým faktorom, ako sú znečistené životné prostredie, nezdravé stravovanie či nedostatok pohybu a stres. Môže byť spôsobený aj využívaním moderných medicínskych prostriedkov umožňujúcich presnejšiu diagnostiku, ktorá v minulosti nebola možná. 

Záver

Na záver by som chcela zdôrazniť, že očkovanie nie je bez rizika. Má svoje kontraindikácie a aj možné vedľajšie účinky. Bohužiaľ, veľa lekárov stále verí iba v dobro a prospech vakcín. Tento článok si nenárokuje na úplnosť, jeho cieľom nie je činiť rozhodnutia za rodičov, ale prinútiť ich premýšľať. Nad samotnou podstatou očkovania a hlavne jeho právnou situáciou na Slovensku, ktorá svojou direktívnosťou berie rodičom právo na rozhodovanie o zdraví svojich detí a množstvom povinných vakcín vybočuje zo zaužívanej európskej praxe. 

Je teda na nás rodičoch, čo si o danej problematike naštudujeme a ako sa rozhodneme. Zodpovednosť za naše rozhodnutie máme my sami. Právo vybrať si by nám rodičom nemalo byť odopreté.

 

Odporúčaná literatúra

Martine Hirte: Očkování – pro a proti – príručka známeho nemeckého lekára pre rodičov, ktorí chcú byť objektívne informovaní nielen o pozitívach očkovania, ale aj jeho nežiaducich účinkoch.

Neil Z. Miller: Co možná nevíte o očkování – z anglického originálu „Vaccines – Are They Realy Safe and Effective ?” Kniha obsahuje stovky dôležitých informácií o očkovaní a viac než 900 odkazov na ich pôvodné zdroje.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.: Varovné signály očkování – autorka bestselleru „Doba jedová“ v knihe ponúka jasným a zrozumiteľným spôsobom vysvetlenie mechanizmu imunity a dôsledky vakcín. 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.6 z 5. Celkom 307 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Ivana napísané 09.05.2015 20:38

Dobrý deň.

Môj syn 4.5. 2015 práve dovŕšil 2 mesiace. Naša detská lekárka nám zistila z výteru z nošteka, že má zlatého stafylokoka. Rozhodujeme sa o očkovaní, čo a ako. Môžem sa opýtať, ako mám riešiť toho koka? Nemôže nám očkovanie nejako viac uškodiť, než pomôcť? Lekárka nám nechce nasadiť žiadne ATB ani lieky, ktoré by nám toho koka vyhnali z telíčka. Bojím sa, že ak má v tele toho stafylokoka, že bude stále chorľavý.

Viete mi niečo poradiť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ivana

Sloboda v očkovaní napísané 10.05.2015 11:57

Milá Ivanka,

 

preventívne očkovanie (a všetko povinné očkovanie podľa veku je preventívne) sa má vykonávať len na zdravej osobe, aby táto neochorela. Rozhodne sa nemá vykonávať na osobe chorej.

Takže keď vôbec očkovať, tak najprv treba vyliečiť toho zlatého stafylokoka (Staphylococcus aureus) a až potom (ideálne nie menej mesiac po pominutí choroby) očkovať.

 

A keď už, tak nie naraz Infanrix hexa (hexavakcína) do jednej nožičky a do druhej nožičky Synflorix/Prevenar 13 (pneumokoky), ale odstup jednej vakcíny od druhej aspoň mesiac.

 

Teda ak vôbec chceš očkovať pneumokoky, lebo celkovo vzaté je to vyslovene kontraproduktívne očkovanie, viď:

www.slobodaVockovani.sk/news/a5-rokov-povinneho-ockovania-proti-pneumokokom-na-slovensku/

 

Všetko dobré Tebe i Tvojmu bábu praje

Marián

MUDr. Tóthová napísané 11.10.2014 21:16

Vakcíny majú svoje nežiadúce účinky, stačí si prečítať príbalový leták.

 

Článok je napísaný z jediného odborného zdroja a ten je nám lekárom hovoriacim po anglicky dobre známy- je to Pubmed. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

 

No, ozaj neviem, kto by mi za článok platil. Skôr sa čudujem, že ho ešte farmaceutické koncerny z webu nestiahli ako nežiadúci.

Karolina napísané 15.09.2014 23:13

Ten co pise pod nickom "slobodavockovani" tu iba uraza slusnych ludi co sa chcu dozvediet viac. A hlavne nuti kazdemu svoje nazory! Naco mas taky nick ked tu len nutis ludi do tvojho presvedcenia? Sa zobud!!!!

Sloboda v očkovaní napísané 16.09.2014 13:32

Povedz mi: K čomu Ťa nútim, Karolína?

 

Ak sa Ti moje slová nepáčia, tak moje príspevky jednoducho nečítaj. Aké jednoduché!

 

Nikto Ťa tu totiž nenúti čítať moje príspevky. Alebo áno?

felicita napísané 15.04.2014 09:31

pectore by sa v prvom rade mala naucit pravopis a potom ist do zlozitejsich pisomnych debat.

MIlan1 napísané 16.04.2014 15:36

Vyčítať pravopis, je to posledné, čo pri argumentácii zaváži, ale čisto mimochodom - pravopis bez diakritiky akým píšeš Ty je v slovenčine v poriadku ? smile

felicita napísané 15.04.2014 09:31

pectore by sa v prvom rade mala naucit pravopis a potom ist do zlozitejsich pisomnych debat.

Sobo napísané 15.04.2014 07:32

Opat tendencna a zavadzajuca informacia pre verejnost. Kozna lekarka, ktora pouzije na napisanie clanku tri neodborne literarne zdroje napisane ludni z antivakcneho prostredia. Kde je vyvazenost a odbornost??? Kam to az bude pokracovat? Nabuduce napise "odborny" clanok o negativnom dopade oparacii srdca pri vrodenych poruchach srdca? Je jasne kto si pani doktorku zaplatil.

Simona napísané 15.04.2014 08:17

TOTO BY MA ZAUJIMALO. KTO BY MOHOL MAT FINANACNY EFEKT Z PROTIOCKOVACEJ KAMPANE? KTO BY JU MOHOL PLATIT?

Kto plati tie ockovacie kamapane, to je jasne. Farma firmy predsa musia z niecoho profitovat. Ale kto by mohol financovat toto podla vas?

očko-skeptik napísané 15.04.2014 17:37

Schválne, Simonka,

 

kto presne, ktorá osoba (či už fyzická alebo právnická) zaplatila Dr. Tóthovej za to, aby napísala tento "článok na objednávku".

 

Poprosím uviesť aj nejaký zdroj alebo dôkaz. V opačnom prípade totiž riskuješ trestné oznámenie ohľadne trestného činu ohovárania.

očko-skeptik napísané 15.04.2014 17:41

Pardón, Simonka,

 

moja odpoveď mala ísť o úroveň vyššie - Sobovi.

Ospravedlňujem sa za prehliadnutie. V stovkách diskusných príspevkov a rôznych prezývok sa mi už ťažko orientuje...

MIlan1 napísané 16.04.2014 15:28

Máš pravdu, predpokladať o niekom, že jeho nazor je taký a nie iný a priori preto, že ho niekto platí nie je argument. Ľudia možu prezentovať svoje nazory aj z presvedčenia.Súčasne ale aj Sobo ma pravdu, že čo sa týka odbornosti bol tento članok mimo, rovnako zdroje. Od r 2012 tu už bolo x takýchto debat jednak v TV, jednak v tlačených mediach- no a odporcovia očkovania postupne stracajú podu pod nohami. Naposledy takto neslavne skončili v relacii pod lampou - tam ešte aj Hríb skonštatoval, že ak niekoho z odporcov očkovania prosil aby prišiel do relacie, tak ten odmietal resp sa bál oponovať zoči voči odborníkom. Prečo asi ...

tv.sme.sk/v/29080/pod-lampou-je-ockovanie-hazard-s-detmi-alebo-pomoc.html

Ing. Marián FILLO napísané 18.04.2014 12:47

Nesranduj, Milan.

 

Hríb klame, ako obvykle. Nikoho z "prominentných" odporcov povinného očkovania do relácie nevolal. Ani mňa, ani Petra Tuhárskeho, ani Ivu Vranskú...

Schválne sa spýtaj zvyšných dvoch. Dokonca Iva podala sťažnosť na RRTV ohľadne tej Lampy o očkovaní.

Takže si sa nechal oklamať, jak aj milióny iných naivných či prehnane dôverčivých Slovenov/Sloveniek.

Garantujem Ti, že keby ma tam zavolali, tak idem - tak ako som bol v SuperMame na TV HNOJ, ako aj vo Fokuse-Právo na Dvojke.

Lenže mne len Paťa Jarjabková (zrejme Hríbova produkčná) volala, že chce LEKÁRA, najlepšie PEDIATRA, ktorý je proti očkovaniu. Tak toto je nesplniteľné zadanie, pretože pediater (ako človek, ktorý z definície na Slovensku očkovať MUSÍ) by samozrejme nešiel do TV rozprávať, ako je on proti očkovaniu, inak by tým ohrozil svoju existenciu, resp. musel by si nájsť iný džob, lebo pediatra by už ďalej robiť nemohol - o to by sa už prof. Dluholucký dôkladne postaral, to si píš!

Jana napísané 14.04.2014 10:54

Priznam sa, som zmätená. Vnímam tieto argumenty ako vážne a prevdivé, ale nechce sa mi veriť, že by sa takéto veci u nás diali " oficálne", keby to naozaj bola pravda . Ved zijeme snad v nejakej civilizácii.

Ja teda svoje deti očkovat v zakladnej scheme davam.

Pneumokok napísané 14.04.2014 13:15

Naozaj, Janka?

 

A čo povieš na toto:

www.slobodavockovani.sk/news/preco-povinne-pneumokoky/

?

MIlan1 napísané 16.04.2014 16:13

Napíšem ja, lebo je to nadherna ukažka denagogie, priamo z linkiu

"Tvrdenie , že Pfizer "nijako neovplyvňuje autorský kolektív" je už naozaj na smiech. Pozrime sa, ktože to sponzoruje vakcinologické kongresy, ktorých hlavnými hviezdami sú (okrem pár iných aj) práve menovaní traja lekári"

Takže analogicky - diabetologické kongesy sponzoruje aj Novo Nordisk a Eli Lilly, teda diabetologov ovplyvňuje aj napr Eli Lilly ? smile No a tam posobil Virapen, znamy okrem iného vyrokom, že nie je zaujem o vyliečenie cukrovky, znamena to, že teda diabetologovia na kongresoch sponzorovaných Eli Lilly nemajú zaujem o vyliečenie cukrovky a budú doživotne ponúkať deťom inzulín ?

Pekný nezmysel, že ? Takto sa demagogicky podsúva z nemožnosti vyliečenia nejakej choroby zaujem nevyliečiť ju. A zo sponzorstva akcie resp kongresu ovplyvňovanie učastníkov kongresu. To sú metody stranky slobodaockovania ...

Ing. Marián FILLO napísané 18.04.2014 13:31

Áno, Milan,

 

trafil si klinec po hlavičke, je to presne tak, ako píšeš:

"diabetologické kongesy sponzoruje aj Novo Nordisk a Eli Lilly, teda diabetologov ovplyvňuje aj napr Eli Lilly"

 

Ovplyvňovanie a korupcia nie je to isté, aby sme sa rozumeli.

Pod ovplyvňovaním myslím aj podprahové ovplyvňovanie v zmysle psychológie reklamy, napr. keď si sponzor kongresu vycapí neprehliadnuteľne veľký billboard, roletu, stánok apod. PRED VSTUPOM do konferenčnej sály, keď jeho logo bude zobrazené v lakovanej brožúrke s programom kongresu atď. Tento obraz (logo) sa vrýva do podvedomia každého lekára, čo to vidí, a kým si sám vedome nevytvorí psychologickú obranu voči tomu (ktorá sa častokrát prakticky rovná programovo negatívnemu postoju k danej značke), je tým ovplyvňovaný.

 

Takže by som Ti - ak dovolíš - odporučil naštudovať si niečo o psychológii reklamy, aby si lepšie porozumel, o čom točím v zmienenom článku.

Marian Vook napísané 11.05.2014 16:28

Zobuď sa konečne Janka...

Martina napísané 25.06.2013 11:45

Pred casom som dostala od kamaratky dobru radu. Ak sa rozhodneme neockovat a pride k nam kontrola, staci im povedat, ze ockovanie neodmietame a radi ho s dietatkom podstupime, ak nam daju PISOMNE potvrdenie o tom, ze ockovanie je bezpecne a nasmu dietatu nesposobi nijake zdravotne problemy ci komplikacie.

NIKTO vam taketo potvrdenie neda. A pracovnik RUVZ vam moze tak akurat vieme co......

Ervín napísané 07.04.2013 17:19

Každá pediatrička, či pediater má síce povinnosť hlásiť neočkovanie na základe Novely vyhl.č.544/2011 §13 bod 6, no nesmie to spraviť menovite, iba do hlásenia na RÚVZ uviesť počty, ak to spraví menovite, porušuje Zákon č.482/2012 o ochrane osobných údajov!!! Ani RÚVZ nemá právo na manipuláciu s osobnými údajmi!!!

kika napísané 01.05.2013 07:33

Pozri si aj prílohu č. 5 k vyhláške 585/2008, tam máš jasne napísané, ktoré údaje nahlasuje každý pediater o očkovanej osobe

Ing. Marián FILLO napísané 18.04.2014 13:35

Nie, Kika,

 

tie údaje sa týkajú každomesačného výkazu vykonaných (prípadne naplánovaných a nevykonaných) povinných očkovaní, z týchto údajov vôbec nie je možné vyčítať, že išlo o odmietnutie očkovania z vôle rodiča - bez známej zdravotnej kontraindikácie očkovania, a navyše to je v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov (č. 122/2013 Z.z.), lebo ten požaduje, aby bol zoznam osobných údajov, cieľová osoba a účel poskytnutia osobných údajov špecifikovaný ZÁKONOM, nie podzákonným právnym predpisom (napr. vyhláškou, ako je to v tomto prípade).

Vesna napísané 23.02.2013 23:48

pectore,

ides hned (po precitani diskusie) do ignore listu.

Vacsieho uzitocneho idiota (nevedomca) som este v diskusiach o ockovani nepostretla. Zvitazila si hravo, gratulujem. zwinker

Martin napísané 10.02.2013 23:51

Moj nazor, je taky, kazdy by si mal vziat dotaznik a vyciarkat ,ktore ockovanie chce (pri kazdom popis pre a proti). Aplikovat v odstupoch a samozrejme nie v takom skorom veku. A co sa tyka rozhovoru tunak dvoch zastancov svojho nazoru, priklonim sa skor k Fillovi, ma proste cit ,cize aj intuiciu ,je to citit s textov(a je tam aj rozum).Pectore sa snazi az az ,ale len z toho, co sa jej do hlavy pocas zivota nalialo, krici z nej strach(nezdravy), nie rozum, i ked pise celkom studovane (konik s klapkami na ociach).

Vacsina ludi su mulice, niektori jedinci to vyuzivaju .... milion myslienok ma napada za tym,,,

pectore napísané 11.02.2013 08:44

k tomu nezdravemu strachu... neni to o strachu ale skor by som to prirovnala k politickemu nazoru... niektory ludia sa v niektorých otazkach skratka nezhodnu... Ja osobne strach nemam... dieta mam zaockovane a v poriadku... takze o strachu sa priamo hovorit neda... tiez osobne neverim niektorým teoriam co pan fillo ponuka....kopa z nich je pre mna len dezinformacia za cielom ziskat si posluchacov, odbyt potravinovych doplnkov a alternativnych sposobov liecby ci prevencie... je to skratka rovnaky hon za peniazmi len v mensom.... ak sa ockovanie preziva obchod so strachom tak cinnost pana filla je obchod zo zufalstvom...na mnozstvo teorii su lepsie vysvetlenia ako je ockovanie....len ich clovek musi poznat.

Sloboda v očkovaní napísané 11.02.2013 14:10

Skús poskytnúť nejaké dôkazy o tom, že ryžujem na alternatívnych liečebných metódach. Stavím sa, že žiadne nenájdeš, pretože nie sú - z jednoduchého dôvodu: nie je to pravda. Z propagácie alternatívnych liečebných metód nemám hmotne nič. Nehmotne mi to prináša uspokojenie v tom zmysle, že ľudia vďaka tomu nepodporujú fašistický a mega-korupčný farmaceutický priemysel.

 

Nemáš na to, aby si súperila lepšími argumentami, tak útočíš na osobu diskusného oponenta - úplne podlým a zákerným spôsobom.

 

A čo sa týka objednávania vitD z USA, čo čas od času robím: ide len a len o to, že na Slovensku nijaký podobný výrobok v porovnateľnej cene nie je dostupný, a o to, že jednotlivé objednávky z USA by vyšli príliš draho skrz poštovné. Poštovné je však degresívne (s rastúcou objednávkou klesá), takže dám dokopy niekoľko záujemcov a vďaka hromadnej objednávke to všetkých vyjde oveľa lacnejšie, než keby si to objednávali každý sám.

 

A ak si myslíš, že sa na tom hovadsky nabalím, tak Ti to rád prenechám, aby si si sama na vlastnej koži skúsila, koľko sa s tým človek narobí, koľko času tým zabije a aké "obrovské prachy" z toho plynú čoby odmena za vykonanú prácu.

 

Takže toť moja výzva: vzdám sa tohto "obchodu" v Tvoj prospech. Berieš alebo nie?

Ak nie, tak mi, prosím Ťa, nevyčítaj, že slúžim ľuďom, vďaka čomu ušetria peniaze za kvalitné vitamíny a nemusia kupovať grcy ako Vigantol či Cebion, nehovoriac o ďalších úchvatných značkách z farmaceutickej stajne.

 

Takže tento Tvoj príspevok sú samé sprosté lži z Tvojej strany, ktoré nie sú ničím podložené.

 

A očkovanie skutočne je obchod so strachom. To, že máš dieťa za očkované a nebojíš sa, je práve dôsledkom toho, že si podľahla strach vzbudzujúcej reklamnej kampani, ktorej účelom je vystrašiť rodičov, že ich dieťa je v ohrození života, a keď ho dajú zaočkovať, tak hrozba pominie. Pritom priemerný pediater slúži ako výborný (strach vzbudzujúci) reklamný agent. Kúpila si si falošnú ilúziu bezpečia výmenou za vysoké riziko poškodenia dieťaťa očkovaním. Si ukážkovým príkladom toho, že očkovanie JE obchod so strachom.

vlb napísané 17.02.2013 00:49

Ale...ale...ale...

Pan Fillo, tolko zlce vyliatej na jednu kopu som uz davno nevidel...kdeze sa to len v tej kristalovo cistej stelesnenej dobrote a oddanosti pomahat ludom berie...ts, ts, ts...

trosku skludnit hormon by to chcelo... Viete, keby tak existovalo aj ockovanie proti paranoji, tak by ste si zasluzili konsku davku...

A ma dost udivuje ta znoska nezmyslov, co ste v odpovedi na pectore napisali. Ved v tom sa ani diva svina nevyzna co ste tym vlastne chceli povedat. Hlavne, ze pectore je "ukážkovým príkladom toho, že očkovanie JE obchod so strachom"...Ufff, toto minidielko je vysledkom teda poriadneho zemetrasenia sedej kory, to vam poviem... Lebo vy ste potom pre mna ukazkovym prikladom chorobnej paranoje s konspiracnou prichutou... BTW pozor!!! vraj sa nas chystaju ocipovat a ovladat nejake vesmirne jasterice smile a uz tu maju svojich spolupracovnikov...su to pediatri, farmaceuti a imunologovia, pripravuju ockovacie latky, ktore do nas nasilim pichaju a to je prvy krok k ovladaniu nasich vedomi!!!

Slobioda v očkovaní napísané 17.02.2013 19:37

Plné ústa obviňovania z paranoie, ale nijaký vecný argument...

 

Vlastne sa ani nemám veľmi k čomu vyjadriť, teda až na to čipovanie: psov už na Slovensku povinne čipujú - aj keby nemali ísť za hranice. To je overiteľný fakt.

 

Koľko myslíte, že potrvá, kým začnú čipovať bábätká v pôrodnici?

malas napísané 15.04.2014 22:39

až začnou děti umírat po milion potom asi pochopíte kde je ten slavní byznys! Alternativní léčitelství krásně z lidí tahá prachy! big green A ještě klame lidi! Hold lidi se nepoučí skrz šmejdi nádobí přeskočili na zdraví lidi! :(

 

Překrucují všechno, tak aby se hodílo do krámu! big green Aby mohli řvát zlí zlí farmatici oni mají byznys! Jděte na alternatnví léčitlstvi.. PSt ale nesmíte vědět, že vás oškubou o prachy! big green

 

Kdy vám toto dojde? Až budete na zemi a brečet z toho, že vám pomírají dětičky, protože jste uvěřili propagačky antvačky?

 

Texty na autismus co ten anglický vědec robil .. byl čistý podfuk a umyslně i tak nastavený, aby mu vyšlo, že za to může očkování! big green

Lidstvo asi fakt zaplatí hodně velkou daň zato, že uvěřili šarlatánům, který radějí o klamou překroutějí statistiky k obrazu svému, aby měli pravdu! big green hbockovanie.blogspot.cz/2014/04/co-vam-elekova-nepovie.html Hold lidstvo si asi fakt nepamatuji minulost či ignorují jak dětičky sotva dožili pěti let! Asi lidi musí si to připomenout, aby pochopili proč jsme vytvořili medicinu, aby nám pomohla a usnadňovala i nějakou ochranu vůči virům atd.!

Sloboda v očkovaní napísané 03.11.2014 00:40

Nežartuj. Big Grins Big Grins Big Grins

Úmrtnosť na prenosné ochorenia spadla o vyše 90% ešte pred zavedením očkovania (a padala by nepochybne ďalej, taký bol trend), tak aké milióny umierajúcich detí na prenosné ochorenia?

www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-pohlad-pod-kapotu/

 

Veľkú časť "alternatívnej" medicíny naozaj ovládol prudký biznis, s tým musím len súhlasiť a odporučiť, aby čo najviac ľudia vedeli o svojom zdraví a prípadnom liečení sami a nemuseli sa utiekať k šarlatánom - ani k tým mainstreamovým, ani k tým "alternatívnym". Jedni aj druhí ťahajú ľuďom hafo peňazí z vrecák.

 

Len pre Tvoju info: ja nijakého "alternatívneho" liečiteľa nenavštevujem, snažím sa všetko zvládnuť svojpomocne (prípadne po bezplatnej porade s pár známymi) a celkom sa mi to darí.

 

Keby si si o Dr. Wakefieldovi aj niečo seriózne pozrel, dozvedel by si sa, že všetky obvinenia voči nemu už boli najmenej pred 3 rokmi vyvrátené, ale len melieš sprostosti ako Tvoji kamaráti z Lovcov šarlatánov a Sysifa, lebo na viac sa nezmôžeš, len na papagájovanie vyfabrikovaných lží a strašenie absolútne uletenými a úplne nereálnymi hrozbami. Ide Ti asi o kšeft, čo?

MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. napísané 13.11.2012 13:21

Milé maminky a oteckovia, spoliehajte sa na svoju intuíciu, rozmýšľajte a študujte o očkovaní už pred narodením Vášho dieťatka. Lebo, aby človek uveril vlastnej intuícii a správne sa rozhodol, musí poznať oboje- názor aj protinázor.

julka napísané 11.11.2012 10:50

Mám deti a dala som ich zaočkovať. Áno, chcem pre ne to najlepšie a tak sa pýtam: "Kde bola dotyčná lekárka 15 rokov a to akože nezaočkovala žiadne dieťa? Veď ak má na očkovanie takýto pohľad, tak to musela vedieť aj pred 5, 7, 10, 15 rokmi. Teraz keď má vlastné dieťa to chce riešiť? A ako reagujete teraz na očkovanie u cudzích detí pani doktorka?.

schubi napísané 11.11.2012 15:56

Ja by som zas rád vedel, aký pohľad na to všetko si mala TY pred 5, 7, 10, 15 rokmi, a aký budeš mať aj ďalší pohľad o 5, 7, 10, 15 rokoch. Big Grins

 

No a ešte by som veľmi rád vedel, koľko rôznych nickov sa skrýva pod jednou IP adresou. Razz

Sloboda v očkovaní napísané 11.11.2012 20:41

Dr. Tóthová nemá v popise práce očkovanie, takže svojich pacientov nikdy neočkovala. Toľko k prvej námietke.

 

Druhá námietka ("Veď ak má na očkovanie takýto pohľad, tak to musela vedieť aj pred 5, 7, 10, 15 rokmi") je úplný nezmysel. To ako keby som povedal, že keď viete malú násobilku teraz, tak ste ju musela vedieť aj pred 10-20-30-40 či 50 rokmi (neviem, koľko máte rokov). Blbosť! Raz sa človek niečo naučí a odvtedy to vie, ale dovtedy to nevedel. Ledaže by ste chcela naznačiť, že by sa človek mal už narodiť s vedomím, že očkovanie je zlé. Hmmm...

 

A čo ste s tým svojím príspevkom vlastne chcela naznačiť? Trháte si vlasy, že ste dala zaočkovať svoje deti a teraz hľadáte vhodnú obeť na ventiláciu svojho citového rozrušenia? Ak nie, tak čo teda?

 

Proti-očkovacia literatúra bola vydávaná už v 19. storočí. Ako to že ste sa VY k nej nedostala pred prečítaním tohto článku? A očividne ste sa nedostala, keď sa teraz tvárite tak prekvapene. Prečo teda predpokladáte, že Dr. Tóthová sa k nej MUSELA dostať už pred 15 rokmi, keď Vy nie? V čase, keď internet na Slovensku bol viac-menej čisto akademickou záležitosťou a okrem vysokých škôl si ho mohli dovoliť nanajvýš tak veľké podniky?

pectore napísané 07.11.2012 23:54

Chyba v linku... oprava :pekne vysvetlene niektore teorie aktivistov s archyvom sudnych pripadov a kupov inych zaujimavych veci....

 

Zaujimalo by ma co si o tychto stanoviska mysli pani doktorka.... ked pubmed je pre nu doveryhodny zdroj.

 

en.wikipedia.org/wiki/Quackwatch

 

www.quackwatch.com/search/webglimpse.cgi

pectore napísané 07.11.2012 23:05

davam do pozornosti :

 

en.wikipedia.org/wiki/Quackwatch

 

a konkretne k vakcinam

 

www.quackwatch.com/search/webglimpse.cgi

 

su tam pekne vysvetlene niektore teorie aktivistov s archyvom sudnych pripadov a kupov inych zaujimavych veci....

vedec napísané 07.11.2012 09:35

Vážená pani doktorka Tóthová, spracovali ste a veľmi zrozumiteľne podali viacero informácií o očkovaní. Pozorne som si preštudoval aj odkazy na odborné články, sú z dôveryhodných zdrojov- ako napríklad pubmed. Klobúk dole :-)

lekar napísané 06.11.2012 10:49

škoda , že tak ako MUDr. Tóthová Vás nikdy kvalifikovane nezoperu, nemala by sa ani pokusat "kvalifikovane" vyjadrovat k ockovaniu. Kedze sice ma 15 rokov praxe,ale ako dermatolog. Je to len jej subjektivny pohlad, ale nie odborny , inak by uz kludne mohla pisat aj "odborne" clanky o kvantovej fyzike.

Sloboda v očkovaní napísané 06.11.2012 11:12

Hmmm... A kde ste vypátral, aké má Dr. Tóthová atestácie?

pectore napísané 06.11.2012 14:52

zas nejaka zaujmava info ...takze pani dermatolozka...vyborne... este sa dozvieme ze sa venuje aj homeopatii a budeme zas doma .... uz sa nezapajam.... ale dala som si to sledovat.....ale nedalo mi aspon sa pousmiat... zwinker

Sloboda v očkovaní napísané 06.11.2012 15:01

Zdá sa, že "lekar" usudzoval podľa tohto:

www.lekar.sk/30569/mudr-stanislava-tothova/hodnotenia

 

Otázkou pre mňa je, či to nie je nejaká iná MUDr. Stanislava Tóthová, pretože tá, čo napísala tento článok, nakoľko viem, nežije na Slovensku.

pectore napísané 06.11.2012 15:06

ale vsimni jak sa jej to dotklo... komentar nizsie... a jak to obhajuje ako normu.... dvakrat by som ruku do ohna za to nedala ze je nieco ine... vsak sa na kontaktuj na nu a zisti jej odbornost... ponukni jej spolupracu... potom my daj vediet Big Grins zwinker

Sloboda v očkovaní napísané 11.11.2012 20:50

OK, tak nech je trebárs dermatologička.

Chceš povedať, že dermatológ nemôže mať šajn o imunite?

Že pokožka NIE JE VÝZNAMNOU SÚČASŤOU imunitného systému?

Že poruchy imunity (napr. alergie) sa na pokožke neprejavujú?

Skrátka že imunita (do ktorej zasahujú vakcíny) nemá s pokožkou (a teda dermatológiou) absolútne nič do činenia?

Alebo čo si chcela povedať?

pectore napísané 11.11.2012 21:11

presne to chcem povedat keby sa bavila s clovekom co robi 20 rokov na infekcnom ...tak by ju sfukol ako sviecku.... ako ked sa homeopat bavi s imunologom.... skratka jeden z nich hovori o utopii a druhy o tom co si prezil..... to je jak ked niekto vo vlade bude rozodovat o tom ze ludia maju robit do 70 a pritom cely zivot sedi na zatku.... moze byt odbornicka....ale sam si vravel ze medicina ktovieco o vakcninach neponuka...tak skade ta odbornost... s pubmed...kde si hockto vyvesi hoc jaky experiment....???? alebo od super osvietenych doktorov s vesmirnymi silami???

Sloboda v očkovaní napísané 11.11.2012 21:20

Na Tvojom mieste by som si neotieral hubu o prof. Struneckú, pretože Ty (na rozdiel od nej) nemáš publikovanú ani čiarku v nijakom peer-reviewed lekárskom časopise, a už vôbec nepracuješ pre lekársku fakultu.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

A podľa Teba si Dr. Tóthová nezažila svoje, napr. šialené dermatitídy po očkovaní?

Tvoja ad hominem argumentácia je horšia než trápna. Nechápem sám seba, prečo sa s Tebou vôbec ešte bavím.

pectore napísané 11.11.2012 21:26

ja by som sa hanbila take veci pisat.... no mozno keby mi hrabalo a brala by som to vazne tak mozno...ale inak asi tazko....pretoze tie knizky su dobre akurat tak na predaj.... to ze niekto lieci mozne nasledky po ockovani neznamena ze sa vyzna v problematike ockovania.... to je akoby opravar topanok mal vyrabat synteticku kozu.... mne je skor trapne jak ich tu za kazdu cenu branis...

Sloboda v očkovaní napísané 12.11.2012 01:37

Zaujímavé, že sa nehanbíš napísať tento komentár, z ktorého je nad Slnko jasné, že:

1. si nečítala ani jeden z článkov prof. Struneckej a prof. Patočku v odborných peer-reviewed lekárskych časopisoch,

2. nemáš vôbec páru o tom, čo to je peer-review proces.

Prof. Patočka a prof. Strunecká (na rozdiel od Teba) aspoň vedia, o čom píšu. A to, že Ty máš voči nim a priori blok, je čisto Tvoj osobný problém. Ver tomu, že im je to úplne fuk. A mne tiež.

Zdá sa, že Ti už načisto dochádza dych, lebo Tvoje príspevky sú zjavne už len čoraz zúfalejším bezzubým štekotom.

Sloboda v očkovaní napísané 12.11.2012 01:47

Jo, a zabudol som ešte aplikovať Tvoju logiku na pediatrov:

To, že niekto vie pichať injekcie, ešte neznamená, že má čo len trochu poňatia o očkovaní.

 

A tiež je zaujímavé, že máš hneď vytvorený názor na knižky, ktoré si v živote nedržala v ruke. Ja som ich - na rozdiel od Teba - nielenže držal v ruke, ale aj prečítal - Millera úplne, Hirteho takmer úplne (exotické očkovania ma nezauímali) a Struneckú z väčšej časti.

Nuž ale nie je nič ľahšie než odsudzovať niečo, čo vôbec nepoznáš, všakže?

dada napísané 12.11.2012 22:25

Pri tvojej horlivosti zabudas, ze na zaver sa kazdy musi rozhodnut sam. Je lahke presadzovat ockovanie v krajine kde je pod zakonom. Ale na vytvorenie vlastneho usudku treba mat trocha osobnej kultury a ostrostii vlastnych rozhodnuti na zaklade pre a proti. To za teba nikto neurobi. Ty sa cely cas tvaris ze hras futbal, avsak stojis na mieste a vzdy vypytujes novu loptu, nedokazes ju kopat ako sa ma. Skus konecne trocha hrat, ale radsej mimo monitor. Sadni si niekde do kutika kde ta nikto nevidi, zober si teple kakao do ruky a zacni s uvazovanim. Kazdy ti preapci, ze si sa odmlcala, pretoze mas co dohanat kym sa vratis do debaty.

dada napísané 12.11.2012 22:28

Venovane ''pectore''.

pectore napísané 15.11.2012 17:14

Big Grins dik za radu..ale mam svoje sposoby.... a nepotrebujem aby ma niekto drzal za ruku... a radil mi nad cim mam premyslat....

MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. napísané 06.11.2012 13:45

Dieťa s alergickými prejavmi na koži sa stalo pomaly normou. Myslím si, že vzdelávať sa a neuspokojiť sa iba s dobre premyslenými reklamnými trikmi farmaceutických firiem, by malo byť povinnosťou každého lekára, bez ohľadu na jeho odbornosť. Pretože, ako sme prisahali....V prvom rade neškodiť!

Zdeňka Vaňová napísané 08.11.2012 22:06

Děkuji paní doktorce za odvahu zveřejnit informace, přestože není lehké jít "proti proudu stáda"... tyto informace už prosakují na veřejnost a věřím, že se už nadále nepodaří je před lidmi ututlat za pozlátkem "chcete to nejlepší pro své dítě - naočkujte ho, pokud ne, hazardujete se zdravím jeho a okolí"... tento způsob ovlivnění většiny lidí je postaven na tom, že je zastrašuje. Komu však opravdu záleží na zdraví svých dětí, bude si hledat všechny dostupné informace - Ti, kteří to udělali, došli k podobným závěrům, jako paní Tóthová. Raději budu dbát, aby mé dítě mělo zdravý imunitní systém než mu ho ničit očkováním... A co se týče ohlašovací povinnosti lékařů - ptám se, kde je lékařské tajemství...

karolina napísané 10.11.2012 14:54

A ako ma mudr. Stanislava Tothova naockovane dieta?

Sloboda v očkovaní napísané 11.11.2012 20:47

Z článku, myslím, celkom jasne vyplýva, že deti Dr. Tóthovej zjavne nebudú očkované podľa nášho povinného očkovacieho kalendára.

schubi napísané 07.11.2012 13:26

Výborne "lekár". Trafili ste klinec po hlavičke. Teraz sa určite celá situácia mení. Big Grins Obávam sa ale "lekár", či ste sa netrafili skôr po tej svojej. Aj keby to písal trebárs domovník Dežo, nikto Vám nebráni si každú informáciu overiť a dôkladne preštudovať ak Vám to Vaša vôľa dovolí. Ak Vám nesedí zrozumiteľný článok od pani MUDr. Stanislavy Tóthovej, PhD. , odporúčam Vám preštudovať práce min. od dvoch ľudí prof. RNDr. Anny Struneckej, DrSc a prof. RNDr. Jířiho Patočku, DrSc. Napísali spoločne aj niektoré knihy, pre laickú verejnosť, ktoré si môžete dôkladne preštudovať. Vopred upozorňujem, že knihy nie sú ilustrované ak neberiem do úvahy ich obal. zwinker

pectore napísané 07.11.2012 14:04

ked napises tieto dve mena v lekarskom okruhu tak je to akoby si povedal nejaky vtip... tu mas link na jeden odborny clanok pana Patocku ... www.celostnimedicina.cz/nudite-se-casto-dejte-pozor-abyste-se-neunudili-k-smrti.htm ...aj s linkom na ponuku liekov proti nude....

 

k Pani struneckej asi tolko : Z Čs. klubu skeptiků Sisyfos

Bludný balvan :

 

Stříbrný bludný balvan: Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. za zapojení vesmírného vědomí do výuky studentů Přírodovědecké fakulty UK v Praze. S použitím esoterických nauk vysvětlila studentům ve svých skriptech Integrativní fyziologie člověka pro přírodovědce, jak je tělo člověka všemi orgány a systémy skrze dech a čakry napojeno na příjem kosmické energie. Skripta se dotýkají téměř všech oblastí lidského života. Student se z nich například dočte, že "mezi homosexuály jsou vytvořeny velmi příjemné, doslova teplé vibrace. Označení teplí by proto mělo být chápáno laskavě a s porozuměním, nikoli pejorativně." Nejspíš i lékařům by pomohla rada: "Máte-li zablokovanou základní čakru v kostrči, pomáhá masáž kostrče olejem". Skripta jsou plná převratných poznatků vědy: "Dechem přijímáme kosmickou energii... Dech se vrací nabitý kosmickou energií... Dech se přeměňuje na světlo a naopak." Přidala též praktické návody, jak pozorovat auru, vnímat barvy rukama a telepatovat. Prof. Strunecká studentům radí, aby "místo dlouhých hodin strávených nad knihami se učili čerpat přímo z kosmického vědomí, které je nejen laskavé, ale má i smysl pro legraci." Tyto vlastnosti bohužel chyběly jejím nadřízeným, kteří ji za skripta a výuku v jejich duchu udělili děkanskou důtku. Lze jen doufat, že vesmírné vědomí všechny křivdy páchané na kontaktérech registruje a sčítá." ..ja by som jej do ruk svoje decko nedala. nejdem sa uz pustat do debaty...len som sa chcela poskytnut nieco k tym odbornikom ...nech si ludia spravia nazor...

Sloboda v očkovaní napísané 08.11.2012 23:00

S tým spolkom starých chrenov, čo zaspali dobu a nedržia krok s aktuálnym vývojom vedy a ľudskej civilizácie vôbec, ktorým ich bytie pozadu navyše pripadá "IN" a z tých, čo nie sú pozadu, sa vysmievajú asi tak, ako sa kedysi vysmievali toho času mainstreamoví astronómovia Kopernikovi či Galileovi, si už vážne trápna. Tu je reakcia prof. Struneckej na bludný balvan:

 

www.slobodavockovani.sk/news/doc-mudr-rastislav-madar-phd-o-prof-rndr-anne-struneckej-drsc-prof-strunecka-o-doc-madarovi/

v komentári:

Re:pohľad iného kritika - prof.Heřta z klubu skeptikov Sysifos

Ing. Marián FILLO | 22.03.2012

pectore napísané 09.11.2012 17:25

a co www.quackwatch.com/search/webglimpse.cgi tiez su trapni aj vsetci nominanti na nobelove ceny a odbornici ktory narozdiel od tych vasich pseudovedcou co veria vesmirnim silam a vykresluju lieky proti nude aj nieco dokazali a su uznavany z nejakeho dovodu... co mi povies k tomuto.... chren! ....

Sloboda v očkovaní napísané 11.11.2012 20:55

Možno Ti uniklo, že na Nobelove ceny za medicínu nominujú kandidátov farmaceutické firmy a tiež že ovplyvňujú rozhodovanie výboru tým, že ho sponzorujú, viď napr. tu:

www.badische-zeitung.de/ausland-1/korruption-beim-nobelpreis-fuer-harald-zur-hausen--9115687.html

pectore napísané 11.11.2012 21:16

mozno ti uniklo ze gro medicinskych projektov sponzoruju prave farmaceuticke firmy.... zwinker

Sloboda v očkovaní napísané 12.11.2012 01:21

Vôbec neuniklo.

 

To mi je práveže opakovane tŕňom v oku a pri každej príležitosti to spomínam čoby konflikt záujmov.

pectore napísané 07.11.2012 14:17

samozrejme mozu byt v niecom dobrý odbornici... upne ich zas nechcem zavrhovat....urcite maju svoje kvality ...ale je na zvazenie ich sposob myslenia a pristup k problematike...je na takej urovni aby mohol rozhodovat o stave verejneho zdravia.... bohuzial mi nepripada uplne triezvy...

Sloboda v očkovaní napísané 11.11.2012 21:02

Skús svoju kritiku prof. Struneckej predniesť dekanovi 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity, že čo to povie. Povedal by som, že s takýmito somarinami Ťa môže akurát tak poslať do p....e.

To, že nerozumieš ničomu, čo je nad hmotu (hmote síce tiež nerozumieš, ale to je teraz jedno), neznamená, že to nejestvuje. Si presne taká brzda pokroku jak osadenstvo Sysifa, nemôžem si pomôcť. To sú práve takí ľudia, akí upálili Giordana Bruna. Teraz už, našťastie, nemajú tú moc, ale keby mali, nerobím si o nich ilúzie. Požiadaj si o členstvo v Sysifovi. Dokonale tam zapadneš.

pectore napísané 11.11.2012 21:21

dr.strunecku mam aj s jej odbornimi knihami kdesi..... takej zenskej by som decko do ruk nedala.... a ucit ziakov o vesmirnych silach je uzasne odborne.... to uz moze skusit vestenie.......rovno sa mozme vratit k samanizmu a mastiam z hada.... az na jeden detail ze nasa civilizacia je uz "znicena" sme necitlivy k prirodnym signalom.... oslepeny, ohluseny ...hlukom, svetlami.... to co ona predvadza by bolo aplikovatelne kdesi v dzungli....aj to by tam clovek musel zit odmalicka a musel by byt vnimavy.... aplikovat to na dnesnych ludoch je ako hadzat hrach o stenu...

Sloboda v očkovaní napísané 12.11.2012 01:29

Keď dokážeš na poli lekárskej vedy to, čo prof. Strunecká, tak sa ozvi.

Tvoj problém asi spočíva v tom, že si nijakú knihu od prof. Struneckej nikdy nečítala, a už vôbec nie tú, za ktorú jej spolok senilných inkvizítorov udelil bludný balvan, takže len kecáš, kecáš a v skutočnosti nemáš ani najmenšieho poňatia, o čom to vlastne kecáš.

Ale prečo by ma to, ostatne, malo prekvapovať, že? Však to je Tvoja štandardná pracovná metóda - "zasvätene" hovoriť o niečom, o čom vôbec nemáš páru. Myslím, že celkovo v diskusii pod týmto článkom si to preukázala už najmenej 5x.

sestrička napísané 05.11.2012 13:58

Reagujem na Vas Matiak...neviem, ako je to u Vasej Pani doktorky...ale, u nas...sa podpisuje informovaný súhlad, ked sa vychadza z ambulancie..po tom, čo je dieta vyšetrene :o)...lebo o tom, je informovaný súhlas...súhlasím, s navrhovanou liečbou, pochopil som, nič som nezatajil, a odchádzam :o)...A ešte jedno!!! Ano, žiaden lekár sa Vám nepodpíše, že berie na vedomie nežiaduce účinky očk.látky...Halloooo, očkovacie látky su dane štatom!!! A tak, ako beru ludia lieky trebars na rakovinu tak rátaju s nežiaducimi prejavmi...ked sa raz rodič rozhodol očkovat...vie, že sa možu objavit nežiaduce prejavy..

To je o informovanosti...A ked sme pri tých tlačivach a pri tom, čo ludia podpisuju...u nas v ambulancii si napíšeme meno dietata a adresu, datum narodenia...nič ine...ak sa raz rozhodne hygiena hladat, nech si rodičov najde..a stalo sa aj to, že nám rodičia samotný papier doniesli, kde sa podpísali, podpisala sa tam moja doktorka, a bola vec vyriešená...Takže, ak ste s lekárom nespokojný, je slobodná volba...treba si nájst lekara , ktorý Vam bude rozumiet...

So srdečným pozdravom...sestrička:o)

Nič nieje doležite...najdoležitejsie je zdravie nasich deti ....

Sloboda v očkovaní napísané 11.11.2012 21:13

Haloooo, štát by mal byť daný občanmi. Teda aspoň podľa ústavy. V skutočnosti však vieme, že v mnohých ohľadoch je daný farmaceutickým biznisom.

Keď Vám štát prikáže pichať smrtiace injekcie, budete to robiť? Ak áno, čo Hippokratova prísaha? Či tá sa zdravotných sestier nijak netýka?

No a vakcíny v nejednom prípade nie sú ničím iným než smrtiacou injekciou. Dokonca niektoré z nich obsahujú fenol, čo je práve tá látka, ktorú nacisti používali v koncentrákoch ako smrtiacu injekciu. Hmmm...

A ešte jedna vec: neznášam prirovnanie vakcín k liekom na nebezpečné choroby. Keď je človek vážne chorý a ide mu o život, tak v snahe o zachovanie života je ochotný pomerne veľa riskovať, lebo keby nepodnikol nič, rýchla smrť by ho zrejme neminula. Ale neočkujú sa predsa smrteľne choré deti, očkujú sa zdravé deti, ktoré nie sú v akútnom život ohrozujúcom stave, takže ak im má byť poskytnutá nejaká prevencia, tak by to mala byť sakra bezpečná prevencia a nie niečo, čo napácha oveľa viac škody než čisto hypotetická hrozba, pred ktorou to údajne malo chrániť. Nemiešajme teda hrušky s jablkami. Preventívne a terapeutické medikamenty by sa mali posudzovať zásadne odlišne.

Matiak napísané 05.11.2012 02:13

Ja len krátko...nedá mi nereagovať, keď už som to všetko prečítala a ešte oveľa viac a pánovi F. (sloboda v očkovaní ... len tak ďalej a ďakujem) môže veľa ľudí len ďakovať za to, čo robí a že informuje...pectore očividne nie je rady a nie je pomoci, ani tak ani tak sa jej napáči a nič nie je dobré, tu už teda asi jej problém vyrieši len iná galaxia ale to nie je také jednoduché, takže ju tu budeme musieť asi trpieť aj naďalej. Možno niekedy viac informácii viac uškodí ako pomôže, pretože keď to okrešeme na základ a jadro veci a pozrieme sa na negatíva / pozitíva, resp. jednoducho riziká, tak je to jasnejšie ako jasné a my sme sa tiež preto rozhodli neočkovať, proste to svojmu dieťatku nedokážem urobiť a do konca života budem ľutovať, že som sa nedostala k informáciám skôr... ukazuje sa totiž, že plávať v mori informácií niektorým jedincom spôsobuje "pectore (troll, ako to tu niekto milo nazval) syndróm". smile to je neskutočné, koľko času a námahy tu pre.....e. Veď študujme, rozhodujme sa, súhlasme, nesúhlasme, to je všetko ok, ale takto to preháňať...tráviť čas? Nechcem súdiť...ale robí to pectore naozaj pre deti? Keď má dieťa, ako spomínala, tak nech sa mu radšej ide venovať. A ešte jedna poznámočka pre Otec napísané 29.10.2012 12:21: palec hore, som zvedavá, čo čaká nás, naša Dr. je tiež udavačka, ale tiež sa nemienim poddať a vzdať sa bez boja a platiť pokuty, takže nám držte palce. smile Prajem všetkým veľa zdravia a správne rozhodnutia.

Matiak napísané 05.11.2012 03:21

1/2

Ešte čo sa týka doktorov a sestričiek, pretože tu píše svoj príspevok napr. aj sestrička ... zákony sú jedna vec a chápem o čom píšete, napriek tomu viem, že existujú aj doktori, ktorí rodičov detí, čo sa rozhodli NEočkovať nenahlasujú ako kriminálnikov. Naša doktorka a sestrička mi dajú podpísať informovaný súhlas ako prvé!!! keď vojdeme do ordinácie a to ma ešte ani z ďaleka o ničom neinformovali, leták z očkovacích látok mi neponúkli, o ničom z toho nepríjemného a tak podstatného!!! o očkovaní nehovorili, na otázky odpovedať nechcú a nevedia, v skratke jednoducho NEINFORMUJÚ ale NAHLÁSIŤ NÁS MUSIA!!! nezabudli mi to tri krát zdôrazniť!!! A to napriek soplíkom!!! Ako im môže byť jedno, že dieťatko soplíkuje, keď ho chcú (pardón - musia) očkovať? Dôvera je potom nepredstaviteľná vec. Odkiaľ by sa nabrala? Všetko je to o opatrnosti a je to obojstranné. Podľa mňa sa na tú udavačskú prezývku urážať netreba. Žiadny doktor rodičovi nepodpíše, že preberá zodpovednosť za prípadné následky vakcíny. Tiež sme si dali pozor, čo podpisujeme a každý by si mal dávať pozor (rodičia, kľudne podpíšte, keď sa Vám niečo nezdá nebojte sa text vo formulári zmeniť, alebo napísať vlastné prehlásenie). Lekár môže mať svoj predtlačený formulár formulovaný tak, že to rodičovi veľmi nepomôže na ceste neočkovania. A zodpovednosť je na rodičovi či niečo podpíše, či nepodpíše, je predsa rodič dieťaťa a nezabúdajú Vás o tom informovať, aby sa uistili, že ste si toho vedomí. Rodičia určite nechcú svojej doktorke znepríjemňovať život, ale doktorky by tiež nemuseli znepríjemňovať život rodičom. Nemuseli by sa ani urážať alebo si nechať pokaziť náladu alebo zmeniť tón hlasu v komunikácii (alebo ako to povedať), keď rodič oznámi, ako sa rozhodol. Verte, či nie, takému rodičovi ide iba o dobro jeho dieťaťa a to nie je žiadna fráza ale niečo skutočné - tá zodpovednosť, tá láska a hrôzostrašná predstava čo i len pomyslieť na to, že by sa bábenku po tom očkovaní niečo zlé udialo. A nikto by to nechcel pripustiť, že to súvisí s očkovaním, nikto by nechcel o tom počuť, nikto by to nevrátil späť, neuľavil od neuveriteľnej bolesti tomu rodičovi a ten rodič by bol zrazu na to všetko sám s chorým bábom, alebo (nedajboh) bez neho. DETI sú viac ako čokoľvek na svete, sú naše, to, že sú cudzie, to neznamená, že sa k nim môžeme správať bezohľadne, úradne, rýchlo ... neočkujte ich, keď soplíkujú.

Matiak napísané 05.11.2012 03:22

2/2

No tak napíšete jednu správu pre úrad navyše, no a čo!!! Stoja za to, nie sú to súčiastky na bežiacom páse. Nemala by byť tá prísaha (tiež ju tu niekto spomenul a samozrejme, že nehádžem všetkých lekárov do jedného vreca, ale píšem všeobecne, takže lekári, ktorí nezabudli na prísahu a na pacienta a na to poslanie si určite zaslúžia uznanie, len škoda, že sa nejak nestretávam s takými často) = v prospech dieťaťa? Každý má najradšej to svoje dieťa, to je jasné. Ale kto je rodič (myslím, že aj tí lekári sú ridičia), vcíťte sa, čo keby išlo o to najdôležitejšie dieťa? Vaše? Nikto nechce, aby ochorelo, aby sa mu niečo stalo, tak keď sa na to pozrieme takto, tak vlastne nikomu to neprajeme, však (aspoň dúfam)? Tak buďte ľudskí a vcíťte sa, neponáhľajte sa tak, zamyslite sa, porozprávajte sa s tým rodičom (bez blbých poznámok o tom, že keď sa nepáči, môžeme ísť k inému lekárovi a ten bude s nami komunikovať ešte menej = ani takto sa dôvera nebuduje). Nejde o papiere a 5 minút dlhšie za počítačom, vždy ide o to najdôležitejšie dieťa (vždy niekomu inému, ale vždy je pre niekoho najdôležitejšie). Ešte raz, všetkým zdravie a správne rozhodnutie (nech je akékoľvek). Matiak

ivana napísané 07.11.2012 02:05

Váš komentár

vobec nic sa Vam nestane. Aj nas udala Dr., aj nam vyrubili pokutu, voci ktorej sme sa na ruvz odvolali a oni nam napisali, ze kedze vo vyhlaske nie je stanovene, do akeho veku dietata je ockovanie nutne vykonat, pokutu nam rusia. Este pripominam, ze na tom urade sme pri pohovore tvrdili, ze ockovanie zvazujeme, ale neskor, ked bude syn vacsi.Cize sme ho oficialne neodmietli, iba posunuli. je to sice trapne falosne, ale zjednodusi to cely proces.

sestrička napísané 04.11.2012 23:22

Ako som už raz niekde v takejto dost podobnej debate písala...Ako sestra na Detskej ambulancii očkujeme každý den...Su rodičia, ktori pridu a povedia NIE...vela rodičov je nadupaných informaciami, že prečo NIE!!!! a Niekolko krat podčiarknuté!!!

Všetko beriem....Som s mojou doktorkou nazoru, že dieta je Vase, a nemáme prečo rozhodovat o Vasom rozhodnutí...ALE!!!!

Tak, ako máte Vy Vasu volbu! Doktorka má povinnost!!! , ktoru jej tento štat určil...očkovat , a , ked sa sa dieta neočkuje...podpisat informovaný suhlas o neočkovaní....

A tu je kameň úrazu.....Vela rodičov vedia, že NIE! neočkujeme, ale podpísat sa za SVOJE rozhodnutie nechcu...A v tomto momente , sa ale narušuje nejaká dovera medzi lekarom a rodičom...Ked som už tak rozhodnuta, prečo sa za svoje rozhodnutie nepodpíšem?..Ide o pokutu...ALE TAK ISTO JE POKUTOVANA MOJA LEKARKA!!!! Kedže sme v štate, kde je očkovanie povinné, dopuštame sa neočkovaním Vasich deti trestným činnom, a, ked nemáme od Vas rodicov podpis...dostavame pokutu!!!...

A niekto tu z Vas písal o doktorke-udavacke ...je mi to na smiech..., lebo ambulancie maju povinnost, štatom danu, že musia!!! informovat o neočkovancoch....a ked neposielaju zoznam..tak si samotná hygiena robí konrolu!!!!! Kde príde jedna milá pani...vypýta si odo mna tzv.plachty, kde zapisujem každe novonarodene babenko, a kde mu zapisujem všetky očkovania...a tato mila pani...si všetko pozapisuje...

Takže...ak je v tomto štate niečo chore...tak to možno ani niesu doktorky udavacky....ale táto vlada, ktorá tak rozhodla, ako je...a nadalej z nas robia ovce, ktore pošlu na pašu, a o slobodnom rozhodovaní sa Nám može iba snivat!!!! Raz, podpíše vlada dobrý kontrakt s farmaceutickom firmou...obalia to ochranou občana, daju očkovanie povinnostou...a pokutuju rovnako Vas, milí rodičia...a niekolko násobne, vyssou sumou, Vaseho obvodneho pediatra...

Pekný den Všetkým...Sestrička

Sloboda v očkovaní napísané 05.11.2012 02:31

Nemôžem si pomôcť, ale máte to pomýlené.

 

Podpisuje sa informovaný súhlas S očkovaním, nie PROTI očkovaniu. Ak niekto súhlasí, tak má podpísať informovaný súhlas. Keď nesúhlasí, nemá čo podpísať. Ani v autosalóne nepodpisujete nesúhlas s kúpou auta resp. odmietnutie kúpno-predajnej zmluvy. Ak niečo podpisujete, tak len v prípade, že s kúpou súhlasíte. Keď nesúhlasíte, nie je dôvod čokoľvek podpisovať.

 

No a druhá vec: na základe ktorého ustanovenia ktorého právneho predpisu podľa Vás lekárka MUSÍ získať podpis rodiča (či dokonca oboch rodičov) odmietajúceho povinného očkovanie? To by ma veľmi zaujímalo, lebo ja o žiadnom takom právnom predpise neviem. To, že Vám RÚVZ niečo natrepe, je úplne irelevantné, pretože RÚVZ nie je zákonodarný orgán, nie je dokonca oprávnené vydávať ani výnosy či vyhlášky (ako MZ SR). Smie konať len v presne vymedzených mantineloch (hoci ich reálne častokrát prekračuje), ba dokonca ani nemá mať prístup k zdravotnej dokumentácii neočkovaných (ani očkovaných). Lekár má umožniť prístup RÚVZ k zdravotnej dokumentácii len za účelom epidemiologického vyšetrovania (tzn. nastane epidémia a RÚVZ vyšetruje, ako k nej došlo) a len v rozsahu, potrebnom na toto vyšetrovanie (tzn. nie celú zdravotnú dokumentáciu). Schválne by ma teda zaujímalo, či poskytujete RÚVZ zdravotnú dokumentáciu neočkovaných len tak - bez akejkoľvek epidémie. Ak áno, tak porušujete zákon č. 576/2004 Z.z.

MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. napísané 03.11.2012 22:01

Na svete sú tisícky mikróbov, vyhlásili sme im vojnu a očkujeme čoraz viac v snahe vyhubiť ich. Ak potlačíme jedny, objavia sa druhé, lebo majú schopnosť meniť sa a vyvíjať. Ale, sme na omyle, lebo nie mikróby sú dôležité, ale terén= silný organizmus. Naše deti sú však aj vplyvom očkovania stále zraniteľnejšie.

dancul napísané 03.11.2012 10:36

V podstate nie je problem v samotnom ockovani ale v globalnom ockovani bez prihliadnutia na individualny stav dietata. Malo by sa ockovat. voci vaznym infekcnym chorobam v danej krajine . Skoda,ze biznis casto prevysuje zdravy rozum. O hlaseni,respektive nehlaseni neziaducich ucinkov mam svoje skusenosti,preto su niekedy statistiky skreslujuce. Aj ked nebodaj zomrie,alebo ma vazne nasledky po ockovani len 1 dieta,co je pre statistiky nevyznamne cislo,stale je to obrovska tragedia pre toho,komu sa to stane. ...

Palo napísané 03.11.2012 00:41

Cela diskusia je dost komplikovana a miesa niekolko premennych ktore spolu nemusia suvisiet.

 

Vyznam ockovania sa neda spochybnit. jama.jamanetwork.com/article.aspx

Ide o clanok z casopisu JAMA ktory ma ohromnu citanost a uznanie v lekarskych kruhoch. Uvadza statisticke udaje vyskytu a umrtnosti na ochorenia z doby pred ockovanim a po zavedeni rutinneho cokovania v USA. Celkovy efekt ockovania je 92% pokles vyskytu ochoreni proti ktorym ockujeme a 99% pokles umrtnosti na nasledovne ochorenia:

 

Zaskrt - vyskyt/umrtnost pred ockovanim: 21053/1822 Po ockovani 0/0

Osypky vyskyt/umrtnost pred ockovanim 530217/440 Po ockovani 55/0

Priusnice vyskyt/umrtnost pred ockovanim 162334/39 Po ockovani 6584/0

Cierny kasel vyskyt/umrtnost pred ockovanim 200752/ 4034 Po ockovani 15632/27

Obrna vyskyt/umrtnost pred ockovanim 19792/1955 Po ockovani 0/0

Pralyticka forma vyskyt/umrtnost pred ockovanim 16316/1879 Po ockovani 0/0

Ruzienka vyskyt/umrtnost pred ockovanim 47745/17 Po ockovani 11/0

Prave kiahne vyskyt/umrtnost pred ockovanim 29005/337 Po ockovani 0/0

Tetanus vyskyt/umrtnost pred ockovanim 580/472 Po ockovani 41/4

 

Vyzera ockovanie stale ako zbytocne? V statistike sa spomina iba umrtie. Prezivajuci pacienti s tazkym poskodenim v nej nie su zahrnuty...

 

Pravdepodobne niekto napadne udaje s tym ze su z Amerikya my sme iny, pripadne ze clanok napisal epidemiolog a clovek zapojeny do preventivnej mediciny ale statistika nidky neklame. Klamu ludia ktory ich interpretuju.

 

Samozrejme ze ockovanie ako vsetko v medicine a dokonca i v zivote ma svoje riziko. Riskujete pri prechadzani cez cestu, pri piti alkoholu a dokonca je definovane riziko ze vas zabije meteorit. Samozrejme ze ockovanie ma tiez dane rizika a bohuzial par deti na to doplati ale rozhodne to stoji za 92% znizenie rizika ochorenia a 99% znizenia umrtnosti ... Dnes je to riziko snad este nizsie kedze mame okolo seba iba ockovanych a vacsinou imunnych ludi a nie je od koho ochorenie dostat.

 

Vacsina spojitosti s ockovanim typu autizmus, cukrovka, roztrusena skleroza, syndrom nahleho umrtia infanta nikdy nebola dokazana vo velkych populacnych studiach.

 

NAJDOLEZITEJSIE NA COM SA ASI VSETCI ZHODNEME:

 

Bezpecnost a ucinnost ockovacich latok musi byt pod perfektnym dohladom odbornikov a nakup ockovacih latok pre krajinu by nemal byt v moci skorumpovanych a hlavne v danej veci hlupych uradnikov.

 

Farmaceuticka firma nie je motivovana vseobecnym blahom ale iba vyssim ziskom a je jedno akou cestou...

Pediater napísané 02.11.2012 17:48

Som detska lekarka, nie som ani 100 percentny zastanca ani odporca vakcin. V jednej veci s vami ale nesuhlasim. Nizky vyskyt niektorych chorob odovodnujete lepsimi zivotnymi podmienkami, lepsiou zdravotnou starostlivostou atd. Co tak pneumokoky?Tato vakcina bola zavedena do povinneho ockovania len posledne roky a je tu jasny a nepochybny efekt. Minimalny vyskyt zivotu nebezpecnej epiglotitdy a pneumokokovych meningitid. Da sa to vysvetlit inac nez vakcinou?aj ked na druhej strane sa zvysil vyskyt inych serotypov tejto bakterie, ale menej agresivnych.

Ja mam svoje pochybnosti o vakcinach a ich LEN blahodarny efekt, ale zase v ziadnom pripade nepochybujem o ich ucinnosti, co sa tyka niektorych nebezpecnych chorob.

MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. napísané 02.11.2012 22:18

Slovensko malo v roku 2006 (3 roky pred zavedením povinného očkovania) jeden z najnižších výskytov pneumokokov v Európe, a zároveň je jediným štátom EÚ, kde sa proti pneumokokom povinne očkuje (čo takmer zdvojnásobilo náklady na povinné očkovanie).

Jedna z vakcín proti pneumokokom bola vyvinutá v USA, obsahuje teda kmene pneumokokov, ktoré sa vyskytujú v USA a nie v Európe. V Európe má teda spornú účinnosť.

V marci Japonsko dočasne stiahlo jeden typ vakcíny proti pneumokokom z trhu kvôli úmrtiu 4 detí po očkovaní www.sme.sk/c/5795802/japonsko-zastavilo-pouzivanie-vakcin-po-umrtiach-styroch-deti.html

Je známych asi 90 kmeňov pneumokokov, vo vakcínach je obsiahnutý iba zlomok, deti môžu ochorieť na iné typy, ktoré vakcína neobsahuje.

Po zavedení očkovania je stále viac pneumokokov (v roku 2003-viac než tretina) odolná voči bežným antibiotikám. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14523178

Celkový počet invazívnych ochorení zostáva rovnaký, keď má raz dieťa narušenú hematoencefalickú bariéru, prejde tam hocijaká baktéria či vírus.

MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. napísané 02.11.2012 14:45

Milý Palo, vážený kolega, ďakujem za Vaše postrehy. V prvom rade vidím, že Vy ste svoju odpoveď nepodložili odkazmi na vedecké články ako ja. Tu je moja reakcia:

 

- Nemusi v 100% fungovat

Z epidémií rôznych ochorení vidíme opak, že očkovaní jedinci tvoria jej podstatnú časť, ak nie väčšinu. Napr. epidémia osýpok v USA v 1989 - očkovaní jedinci tvorili 90% chorých (Infect.med,1997 14(4), epidémia mumpsu na Islande u vysoko preočkovanej populácie www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23099425, Napr. účinnosť vakcíny proti čiernemu kašľu je 40-45% www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2809899

 

- Urcite riziko komplikacii i ked ukrutne nizke

To je naozaj len domnienka, lebo nie riziko komplikácii, ale hlásenosť nežiadúcich účinkov lekármi je u nás ukrutne nízka.

Kongres USA vytvoril na odškodňovanie za zdravotné poškodenia či úmrtia spôsobené očkovaním fond, z ktorého bola v posledných rokoch vyplatená viac ako MILIARDA dolárov. Problém je, že u nás neexistuje takýto fond a, neexistujú- podľa viacerých lekárov- ani deti, poškodené očkovaním.

 

- Nie je lacne

Že by bol tu "pes zakopaný?"

 

- globalne ockovanie zlikvidovalo v populacii cirkulaciu uz niekolkych ochoreni pripadne extremne znizilo ich vyskyt vaznych komplikacii ochoreni ( poliomyelitida, tetanus, prave kiahne, ruzienka, cierny kasel... )

Opakujem, nebolo to očkovanie, ale zlepšenie životných podmienok, čo nás chráni. Prečo už v Európe neexistuje ani MOR, proti ktorému sa nikdy neočkovalo?

 

- Globalne ockovanie nie je dizajnovane na ochranu jedinca...

A to je možno jeden z najväčších problémov očkovania. Očkovanie sa neriadi individualitou pacienta, ale očkovacím kalendárom.

 

- Ma chranit populaciu

Áno, toto nás učili na lekárskej fakulte. Ale, opak je pravdou. Len prirodzene prekonané ochorenie vytvára doživotnú imunitu, protilátky sa navyše prenášajú materským mliekom a chránia tých najzraniteľnejších- deti do 6 mesiacov.

 

- je mi len luto ze moj rocnik sa neockoval proti ovcim kiahnam, nemusel som doma lezat cez maturitny vecierok...

Teraz očkujeme malé deti, ktoré túto chorobu hravo a väčšinou bez komplikácií zvládnu. Ochrana živými vakcínami trvá 3-5 rokov, čiže ochorenie sa prenáša do dospelosti, kedy je riziko komplikácií o hodne vyššie.

 

Vám osobne nikto neupriera právo dať či už seba alebo svoje deti zaočkovať.

 

PS: Komunizmus je našťastie dávno preč, a s ním prišla - okrem iného aj SLOBODA.

Dancul napísané 02.11.2012 10:46

Neda by nezapojit sa do diskusie, som farmaceutka a dlhe roky pracujem vo farma biznise, tiez som bola presvedcena,ze ockovanie je to najlepsie pre moje dieta,lebo........ teraz mam druhe dieta, dostalo uz dve davky hexavakciny,nastastie bez vyraznejsich vedlajsich ucinkov, ale ten stres,co prezivam par dni po ockovani snad pozna vacsina rodicov.... Unavuju ma nekonstruktivne diskusie dvoch stran, pricom kazda z nich ma v niecom pravdu, ale mam pocit,ze su to len utoky a ziadny konstruktivny dialog. Jasne,ze ockovanie predstavuje riziko, takisto aj neockovanie,takze je to velmi tazke spravne vyhodnotit. A este ku tomu ten uzasny system, ze pacient musi podpisat informovany suhlas....... Myslim,ze ockovanie stoji naozaj za zvazenie a treba tomu venovat viac casu. Chcela by som vidiet ortodoxneho zastancu ockovania zoci voci rodicom,ktorym evidentne ockovanie poskodilo zdravie dietata,co by tym rodicom povedal. Myslim, ze by mali mat rodicia korektnu moznost rozhodnut sa, ci daju ockovat alebo nie a nie ich stresovat pokutami a spravanim sa voci nim akoby boli "kriminalnici",ktori ohrozuju zdravie svojho dietata,lebo co ak opak je pravdou...?

MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. napísané 02.11.2012 15:34

Áno, máte pravdu, žiadne rozhodnutie nie je bez rizika. Ide o to, čo si vyberieme, či infekčné choroby, niektoré z nich nazývané ako bežné detské ochorenia alebo alergie, autoimúnne choroby či neurologické postihnutia.

jana_eyre napísané 09.11.2012 16:28

keby aj na slovensku bolo ockovanie iba odporucane a rozhodnutie by bolo na rodicoch, podla coho a ako by sa mali rozhodovat?

 

mam osemmesacneho syna a ked ho cakalo ockovanie, bola som v hroznom strese.. ale otazka je, keby som mohla ockovanie odmietnut bez postihu, nebola by som v strese z hroziacich chorob?? bola.. mala by som vycitky, keby dostal napr. pneumokoka, pred ktorym by bol chraneny v pripade ockovania (nedajboze by zomrel).. tak isto by som mala vycitky keby dostal z ockovania vazne komplikacie (nedajboze by zomrel)..

 

nechcem zniet ako ovca, ale naozaj by som sa nevedela rozhodnut, keby som mala na vyber.. nemam odborne vzdelanie na to, aby som vedela posudit, ktore riziko (ci ockovanie, alebo hroziaca choroba) je vyssie..

Sloboda v očkovaní napísané 09.11.2012 17:11

Je mi ľúto, ale skutočne vyzeráš ako ovca, pretože keby si si o pneumokokoch niečo prečítala (a pokojne si tak mohla urobiť ešte pred pôrodom - pripraveným šťastie praje, ako sa hovorí), tak by si vedela, že pneumokoky sú úplne bežnou súčasťou bakteriálnej mikroflóry človeka, pričom ich nosičmi sú rádovo desiatky percent obyvateľov, z dospelých cca do 20% a z detí až 60%.

 

Čiže hystéria okolo pneumokokov je úplným úletom. Drvivá väčšina ľudí drvivú väčšinu pneumokokov zvládne bez najmenšieho problému. A kvôli tým niekoľko málo prípadom, ktoré majú s pneumokokmi vážny problém, očkovať plošne všetkých je nielen šialeným plytvaním nedostatkovými zdrojmi v zdravotníctve, ale aj úplne zbytočným hazardom so zdravým dotknutých detí.

 

S pneumokokovými vakcínami pritom bolo spojených viacero afér ohľadne "nevysvetliteľných" úmrtí bábätiek po očkovaní, stiahnuté šarže (Holandsko, Portugalsko) či dokonca úplne zastavené očkovanie proti nim (Japonsko). Pomerne malé riziko vážnejšieho ochorenia (1 ku niekoľkým tisícom) rozhodne neospravedlňuje riziká očkovania - nežiaduce účinky, ktoré sa dostavujú nepomerne častejšie. Moje dcéry proti pneumokokom očkované neboli a antibiotiká ešte v živote nevideli (ak nerátam tú zlúčeninu striebra, čo malým deťom kvapkajú do očí po pôrode v pôrodnici)

pectore napísané 09.11.2012 19:09

pani napisala jak to je v reale... vela rodicov nema vedomosti sa spravne rozhodovat a keby vsetci studovali tie vase clanky a verily tym kydom a bludom tak by to tu zachvilu vypadalo ako v stredoveku... zwinker

jana_eyre napísané 09.11.2012 21:14

nehnevaj sa, pokial nevies argumentovat bez urazok, tvoje informacie ma moc nepresviedcaju..

 

to, co si napisal je mozno aj pravda, ale ak si si nevsimol, pouzila som to ako priklad - tak isto som mohla pouzit cierny kasel (ktory sa napr. teraz v zvysenej forme vyskytol aj na slovensku) - proste obava by bola v mojom pripade tak ci tak..

 

ked mas nick slobodavockovani, predpokladala som, ze mi odpovies na moju otazku - ako sa moze clovek, ktory nema medicinske vzdelanie sam rozhodnut (zobrat na seba tu zodpovednost) ktore riziko je vyssie - ci ockovanie, alebo choroba.. ma si citat na internete pseudointelektualne stranky, ktore nie su nicim podlozene? myslim tym seriozny vyskum?

 

nie som striktne za ockovanie, bolo by fajn, keby sa clovek mohol rozhodnut, ale pytam sa teda ako sa moze nevzdelany clovek rozhodnut objektivne, ked su vsade dostupne bud: vyskumy, ktore poukazuju na minimalne riziko ockovania, alebo nicim nepodlozene stranky a svedectva mne neznamych ludi?

Sloboda v očkovaní napísané 12.11.2012 00:26

Nehnevaj sa, ale tú urážku si si napísala Ty sama. Ja som ju len skopíroval.

 

A na otázku som Ti už odpovedal - treba si niečo prečítať. Priamo v článku (na konci) máš tipy na tri dobré knihy o očkovaní. Najobsiahlejšia i najvyváženejšia je tá prvá:

www.dary-zivota.sk/dary-zivota/eshop/0/0/5/27-Ockovani-pro-a-proti

 

Ak Ťa zaujímajú konkrétne pneumokoky, tak aktualizovanú kapitolu o pneumokokoch z tejto knihy nájdeš aj na webe:

www.slobodavockovani.sk/news/pneumokoky-a-ockovanie-proti-nim/

Ďalšie články o pneumokokoch tu:

www.slobodavockovani.sk/clanky/temy/pneumokoky/

Máš tam aj seriózne výskumy, ak Ti ide o ne.

 

Mimochodom, na www.SprievodcaOckovanim.sk nenájdeš (na rozdiel od www.slobodaVockovani.sk) absolútne nijaké odkazy na zdroje, čiže ide o totálne nepodloženú pseudointelektuálnu stránku typu "My sme odborníci, mali by ste nám VERIŤ". Inak povedané: "My sme pastieri a vy, ovečky, nás pekne nasledujte". To sa Ti javí byť lepší zdroj informácií?

 

Čo sa príbehov týka, môžem Ti pokojne dohodnúť schôdzku s pár poškodenými trebárs pneumokokovou vakcínou, ak máš pocit, že ide o neznámych anonymov či dokonca úplne vymyslené príbehy.

 

Zabudol som na niečo?

vlb napísané 14.11.2012 00:49

Vazeny pan Fillo, aj ked mam uplne iny pohlad na ockovanie ako Vy, beriem do uvahy, ze na Vase nazory, s ktorymi sice hlboko nesuhlasim, mate plne pravo. Vadi mi ale uroven s akou vystupujete voci Vasim oponentom. Nikdy nedokazem pochopit kde ludia (vratane Vas) beru tu bohorovnost, s ktorou tak lahko a bez mihnutia oka dokazu urazat a utocit na dostojnost ich nazorovych oponentov. Prepacte, ale ste skutocne posledny, kto sa ma pravo ponosovat na argumentaciu ad hominem , ked kazdeho oponenta, ktory sa v tejto diskusii objavil, ste dokazali bez mihnutia oka pourazat...Vy skutocne priamo utocite na osoby ako take, oznacujete ich ovcami, hlupakmi, spochybnujete ich usudok...No, to od cloveka so sektarskym spravanim skutocne sedi, a ze teda ja skutocne viem co je sekta, kedze mam s jednou velmi zivu skusenost a Vase spravanie v diskusii mi ju velmi rychlo pripomenulo...Vase odkazy na fakty a clanky, ktore mali sluzit ako argumenty, vacsinou nasleduju az po arogantnych utokoch...Je mi smutno z toho, ze nemate v sebe ani stipku respektu k ludom s opacnym nazorom len preto, ze ich nedokazete svojimi argumentmi presvedcit, alebo arogantnym sposobom utocite na ludi, ktori sa roky venuju vedeckemu vyskumu a maju za sebou mnohe uspesne vysledky (cize na jednej strane sa zastavate p. Struneckej, ale smolu maju vsetci ti vedci, ktori najdu odvahu s nou nesuhlasit s jej nazvime to zvlastnym prispupom v urcitych oblastiach jej vedeckeho badania - ti su uz pre Vas stari zadubenci - hm, zaujimave...ked uz tak blahosklonne poucujete pectore o tom, co je to peer-reviewed clanok alebo casopis, kolko ste ich publikovali na rozdiel od tych starych zadubencov vy?). Keby som este raz presiel celou diskusiou, tak by mi vysla slusna hitparada urazok od Vas a Vasich privrzencov smerovanych ku komukolvek, kto si v tejto diskusii dovolil vyjadrit opacny nazor, ci pochybnosti o Vasich argumentoch. Pan Fillo, uz len sposob a arogancia, s akymi vystupujete, by mi branili v tom, aby som Vas zacal brat vazne. Pectore, suhlasim s Vami a paci sa mi Vas konzistentny postoj k danej teme. Zaroven sa aj trochu cudujem, ze mate zaludok na komunikaciu s ludmi, ktorych spravanie niekedy vykazuje znaky sekty. Mam za to, ze prave to ich neoblomne presvedcenie o ich pravde im dava tu drzost s despektom hodnotit mentalnu uroven vsetkych, ktori s nimi nesuhlasia...Ocenujem, ze aj napriek nevyberanym utokom a despektu si zachovavate svoju tvar, nevraciate utoky rovnako primitivnym sposobom a z prispevkov je vidiet, ze nad vecami premyslate viac nez ktokolvek z tejto sekty. Skepticizmus voci nim je na mieste...aj ked...prave oni sa povazuju za skeptikov a nas ostatnych za ovce...ja teda neviem, ale podla mna je to iba paranoja, ktorej len daju ine meno a tvaria sa, ze je to nieco ine smile

Sloboda v očkovaní napísané 14.11.2012 02:07

Opakujem: slovo ovca som nepoužil prvý ja.

 

A druhá vec: čo sa týka pectore, poznáme sa aj z iných diskusií, a buďte si istý/istá, že to bola ona (nie ja) kto s urážkami a nepodloženými obvineniami začal. Bola to pectore, ktorá prvá na mňa zaútočila (možno v inej diskusii, ale to je jedno) s tým, že som vraj nevzdelaný (rozumej: nemám titul MUDr.), tak jej to teraz "dávam vyžrať" aj s úrokmi. Ona je doslova povestná tým, že vidí smietku v oku iného, ale brvno vo vlastnom oku nevidí. Je však možné, že človek, čo nepozná naše strety mimo túto stránku, nadobudne dojem, že som to bol ja, čo s urážkami začal.

 

Samozrejme, názor na ňu si urobte, aký chcete, ja k tomu len toľko, že názor pectore je konzistentný nanajvýš v tom, že je konzistentne nepodložený. :-)))

 

A Sysifovci sa skutočne správajú ako spiatočnícki senilní dedkovia a to teraz fakt nemienim ako urážku, ale ako diagnózu. Keď sa podrobne oboznámite (čo ste zjavne neurobil(a)) s ich odôvodneniami, prečo komu (a nejde ani zďaleka len o prof. Struneckú) udelili Bludný balvan (čo je. mimochodom, samo o sebe výrazom nebetyčnej pýchy a nadutosti), a následne sa oboznámite s reakciami protistrany (a to ste už zrejme dupľom neurobil(a)) zistíte, že:

1. Ak tu je niekto mimo, v prvom rade sú to oni

2. To, čo kritizujú, v skutočnosti nie je nedostatok vedy, ale odklon od mainstreamu, od stáda, od vládnucej sekty.

 

Mimochodom: Grygarova manželka je ufologička. Celkom veselý paradox, čo poviete? Možno práve to podnietilo Grygara k aktívnemu "vymietaniu diabla" a obhajobe "jedinej pravej (akože) vedeckej viery". :-)

Sloboda v očkovaní napísané 14.11.2012 02:08

(pokračovanie)

 

So sektami mám aj ja veľmi veľa skúseností a som si vedomý toho, že guru-prístup je prítomný v oboch táboroch. Ono je to jaksi v ľuďoch. Myslenie bolí a je to svojho druhu námaha. Ľahšie je niekomu veriť a nechať sa viesť, než samostatne myslieť a prevziať zodpovednosť za svoje činy. Snažím sa ale pracovať na minimalizácii tohto neduhu v tábore odporcov povinného očkovania (a koniec koncov nepriamo vlastne aj v tábore prívržencov povinného očkovania), takže napr. na stránke www.slobodaVockovani.sk sú aj navzájom viac-či-menej protichodné články a nie je to všetko len jedna línia. Taktiež sa snažím argumentovať jasne a súvisle logicky s faktickými podkladmi a nie (jak tuto pectore) z brucha vymyslenými číslami a bezmyšlienkovite okopírovanými dogmami z ideologických stránok ako Sprievodca očkovaním apod.

 

Ale nerobím si nejakú veľkú nádej, že by Vás moje vyššie uvedené riadky presvedčili a to ani nie je ich cieľom. Ak nie ste ovca, budete hľadať a sám/sama rozmýšľať a po čase pochopíte a spoznáte pravdu (kto hľadá, nájde, kto klope, tomu otvoria...). Ak ste ovca a chcete ovcou aj zostať, márna je akákoľvek moja snaha. :-)

 

P.S.: Mojim cieľom nie je, aby nikto neočkoval a už vôbec nie, aby neočkoval preto, lebo som to ja povedal, alebo preto, že to je v móde. Mojim cieľom je, aby sa ľudia nad tým poriadne zamysleli, oboznámili sa s faktami, oboznámili sa s argumentami oboch strán a následne učinili plne informované rozhodnutie - či už očkovať dajú alebo nedajú. Nesúhlasím však s nátlakom v akejkoľvek podobe, či už ide o citové vydieranie (napr. "neočkovaním ohrozíš deti s rakovinou, čo nemôžu byť očkované") alebo o pokuty na RÚVZ. Nie som ovca a budem rád, keď bude na Slovensku oviec čo najmenej. Ostatne, zodpovednosť pediatrov za zdravie dieťaťa je aj tak len fiktívna. V skutočnosti si to vždy všetko odskáču rodičia a deti - bez ohľadu na to, či tie deti zaočkované budú alebo nebudú.

pectore napísané 15.11.2012 17:26

S urazkami zacali hlavne tvoji zverenci za tvojho povzbudiveho jasotu.... ja nemam vo zvyku urazat....az ked mi niekto pluje do tvare....a ty niesi s tych co by ma vedeli urazit.....a to ze si dovolis hodnotit lekarske texty a studie s titulom Ing. nieje urazka ale fakt nad ktorym by sa mal clovek zamyslet... pretoze by si mozno nevedel podat prvu pomoc ci zobrat krv....ale hlavne ze sa budes montovat do cudzieho remesla...a hovorit verdikty nad vecmi ....o ktorych mas zmaknutu jednostrannu teoriu......tu na tejto diskusii to presne vidno....cely tvoj sposob komunikacie....zaujmave ze zo seba robis kus cloveka.... zwinker

Sloboda v očkovaní napísané 16.11.2012 06:50

Ja žiadnych zverencov nemám.

Ak niekto nevie slušne diskutovať a dajme tomu, že je proti očkovaniu, je mi to ľúto, ale je to jeho problém, nie môj, a jeho zodpovednosť, nie moja.

Takže by som Ťa prosil, aby si nepripisovala ich správanie mne a už vôbec tým neospravedlňovala Tvoje útoky na moju osobu.

A to, že som vraj ja povzbudivo jasal nad niekoho vulgárnosťou voči Tebe, je sprostá lož. Naopak, sám som hlásil adminom komentáre, ktoré už prekročili hranice slušnej diskusie. Tak láskavo neklam, OK?

Ak som niečo podporil, tak to boli príspevky, v ktorých si bola upozorňovaná na to, že si mimo tému - a to si jednoznačne bola.

A to, že nemám nejaké praktické lekárske zručnosti, vôbec neznamená, že nedokážem pochopiť a zhodnotiť lekárske články z oblasti očkovania. Koľko je takých MUDr., čo len učia na škole, v podstate celý čas len teoretizujú a ani injekciu nevedia pichnúť? Ani oni podľa Teba nemajú schopnosť zhodnotiť lekársky článok? To je pustý nezmysel, ako aj všetky ďalšie Tvoje ad hominem úlety voči mne. Nie prvýkrát konštatujem, že mi zrejme len závidíš a tak len prskáš a prskáš, ale fakty nikde a o logike ani snívať.

pectore napísané 16.11.2012 08:57

Big Grins Big Grins neviem najst jednu jedinu vec co by som ti zavidela...ako si uboziak ak si myslis ze ti niekto nieco zavidi Big Grins Big Grins ..ja som si tak nejak zbezne o tebe presla veci co su dostupne na nete.... a vobec ziadnu zavist necitim.... tvoje osobne postoje k mojej osobe su uplne mylne.... ty si nahlasoval prispevky odomna ale akurat tak rad radom a ostatnych si navadzal k tomu istemu.... vyhlasky typu necitajte jej prispevky a podobne zvasty... vsak si zo mna v diskusii robil voldemorta ani si sa priamo o mne nebavil ale typom "ved vies kto" ...aspon tu nerobzo seba formu... pretoze chrbtovu kost mas zo zelatiny.... a zapametaj si jednu vec.... ja ti NEMAM CO ZAVIDIET!!!!! ty si tak akurat moj antivzor!!! Big Grins Big Grins zwinker

jana_eyre napísané 15.11.2012 22:24

"nechcem zniet ako ovca" - neviem kde som v tejto vete urazila sama seba.

"naozaj si ovca" - to je urazka..

neviem ci to musim nejako siahodlho rozpisovat, ale snad vidis ten rozdiel.. tvoj argument, kto zacal je hodny chlapca v skolke, ktoremu zobrali auticko..

 

k linkom sa teraz vyjadrovat nemozem, pretoze nemam moc casu si to poriadne prestudovat - tak ked sa k tomu dostanem, dam vediet..

 

len podotknem - myslela som, ze ked sa nazyvas sloboda v ockovani, ide ti o to, aby sa ludia mohli slobodne rozhodnut o tom, ci svoje deti zaockovat daju.. z akejkolvek tvojej reakcie mam ale naopak dojem, ze ockovanie uplne zavrhujes a kazdeho, kto ma iny nazor ako ty povazujes za blbca.. poviem ti "novinku" - ziadna pravda nie je 100% a to ani ta tvoja.. alebo inak - nie je vsetko ciernobiele..

Sloboda v očkovaní napísané 16.11.2012 06:54

Až na to, že "naozaj si ovca" si napísala len a len Ty, nie ja.

Ja som na Tvoje "nechcem zniet ako ovca" odpísal "skutočne vyzeráš ako ovca", čiže som len potvrdil, že to, čo nechceš, sa v skutočnosti reálne stalo.

Ty si tú ovcu vlastne sama napísala preto, lebo si mala dojem, že to asi bude vyzerať ako vyjadrenie ovce, no a ono to skutočne tak aj vyzerá. Ja som len potvrdil Tvoju zlú predtuchu. V tom nebolo ani štipky urážky.

sheli napísané 02.11.2012 07:36

Pani doktorka Tóthová, myslím si, že nebudem prvá ak napíšem, že by na Vás slávny Hippokrates bol právom hrdý (a viem aj to, že je zwinker )Vážim si Vás v prvom rade ako každú matku, ktorá pochopila, že zmeniť prežité názory naozaj nebolí... a o to viac, že ste sa k tomuto kroku odhodlali ako "človek od fachu", čo veci len a len prospeje. Verím, že raz pochopia aj tí "na druhej strane brehu", že tu ide hlavne o tú slobodu voľby. Nič viac a nič menej. Chce to len čas a hlboké poznanie, že naozaj všetko sa mení a vyvíja, a že len zmena je konšantná. Ďakujem

PALO napísané 01.11.2012 21:38

Ockovanie - Proti - Nemusi v 100% fungovat

- Urcite riziko komplikacii i ked ukrutne nizke

- Boli

- Nie je lacne

Pre - globalne ockovanie zlikvidovalo v populacii cirkulaciu uz niekolkych ochoreni pripadne extremne znizilo ich vyskyt vaznych komplikacii ochoreni ( poliomyelitida, tetanus, prave kiahne, ruzienka, cierny kasel... )

Kazde ochorenie ma nielen svoju umrtnost ale aj dlhodobe komplikacie napr v podobe poskodenia mozgu...

Globalne ockovanie nie je dizajnovane na ochranu jedinca... Ma chranit populaciu a aby tak fungovalo musi sa podavat plosne kazdemu... Kazdy zmagoreny rodic ktory vystavi svoje dieta riziku menovanych ochoreni neohrozuje len svoje dieta ale taktiez ohrozuje deti ktore ockovanie dostali a nejakou nahodou u nich nefungovalo ... A preto je fajn ze ockovanie je zo zakona povinne a dufam ze tak i zostane.

 

Som doktor, mam dieta, ma vsetky ockovania, tiez som sa bal komplikacii ale dam zaockovat aj druhe... Nemam nic spolocne s ockovacimi latkami a dokonca ani nepracujem na Slovensku... je mi len luto ze moj rocnik sa neockoval proti ovcim kiahnam, nemusel som doma lezat cez maturitny vecierok... Zdar

schubi napísané 01.11.2012 00:21

Zdravím ťa Pectore, zwinker

 

Sledujem tu tvoje komentáre a musím priznať, že obdivujem tvoju výdrž. Chápem tvoje silné presvedčenie a aj to prečo ti nedochádza to, čo sa ti tu snažia niektorí trpezlivo vysvetliť. Neznesieš osobnú prehru, svoju omylnosť vlastného rozhodnutia. Neviem z akého presvedčivého základu vychádzaš, no ani sa ho nepokúšaš spochybňovať. Je to pre teba niečo, ako písmo sväté. Neviem či ten základ z ktorého vychádzaš je overený miliónmi rokov, alebo len posledných 100 rokov? Skôr mám pocit, že si otrokom vlastnej obmedzenosti. Predkladajú sa ti tu jasné fakty, ale ty sa k ním staviaš len skepticky. Žiadny výskum nerobíš, ani si nerobila, ale budeš sa tu oháňať argumentmi, ktoré nám dodnes predkladali a ešte stále predkladajú aj na školách samotní výrobcovia vakcín, prostredníctvom niektorých buď zámerne nesprávne informovaných, alebo skorumpovaných lekárov – lektorov. Vidíš len jednu stranu mince a tú aj akceptuješ. Druhú apriori odmietaš. Sú to pre teba len samé žvásty nič iné, a ani sa nepozastavíš nad nimi, a nepouvažuješ trošku či náhodou nemá tá druhá strana, predsa len trochu pravdy. Pokús sa hľadať to čo sme hľadali aj my. Každý detail si prever dôkladne, snaž sa hľadať priame súvislosti škodlivej chémie obsiahnuté v potravinách, liekoch, kozmetike, čistiacich prostriedkov a ich vplyv na zdravie človeka. Potom pochopíš to, čo sa ti celý čas snažíme vysvetliť. Skôr ako sa ešte nad sebou zamyslíš ti dám malú domácu úlohu:

 

1. Vyhľadaj a predlož dôkazy, že vakcíny neobsahujú neurotoxické látky, ktoré spôsobujú ťažké poškodenie zdravia, alebo látky, ktoré vyvolávajú prudké imunitné reakcie,

2. Hodnoverné dôkazy, že každá vakcína má 100% účinnosť,

3. Skutočné nevyvrátiteľné dôkazy o priamej súvislosti medzi zavedením plošného očkovania a poklesom chorobnosti na Slovensku.

 

Pokiaľ mi len tieto tri dôkazy nebudeš môcť poskytnúť, považuj to potom za jasný signál pre seba, zaoberať sa touto problematikou dôkladnejšie a radšej málo písať a viac sa komplexne vzdelávať, a to aj v záujme zdravia tvojich detí.

 

Na záver malá – veľká myšlienka špeciálne pre teba smile

 

Človeku, ktorý nič nevie, sa zdajú byť hory horami, voda vodou a stromy stromami.

Pre človeka, ktorý sa učí a niečo už vie, hory už nie sú horami, voda iba vodou a stromy len stromami.

Človeku, ktorý pochopil, sú hory opäť horami, voda zase len vodou a stromy stromami.

(budhistická múdrosť)

pectore napísané 01.11.2012 16:18

1.obsahuju... ale ako je na tom neockovany jedinec v pripade nakazenia....??? Zaujma ma vacsia bezpecnost..ake by boli dopady ekonomicke...k vsetka ta liecka by isla aj z nasich dani? Co male este nezaockovane deti...detom ktorym bol zo zdravotnych dovodov ci pre komplikacie urobeny odklad...adeti matiek ktore by chceli mat svojich potomkov zaockovanych...a nemozu..ludi ktory uz nemaju dostatok protilatok, stary ludia, ludia s oslabenou imunitou, zo zdravotnimi problemami...a ze takych je.... tehotne zeny....To neni len problematika vasich deti.. nemozte mysliet len a len na seba.. nie v otazke verejneho zdravia... prevencia ci sa nam to paci alebo nie zostava zatial najlepsou cestou... mnozstvo aktivistou pripusta niektore druhy ockovania ako opodstatnene... napr tetanus, niektory aj cierny kasel kedze je jeho vyskyt na vzostupe.... v takom pripade uz nejde o pharma lobi? A prevencia je opodstatnena ? bez neurotoxinov? ... nie.... toto nieje o ockovani tu niekto chce mat ameriku..... nechcem aby moje dieta malo co i len moznost sa nakazit vysiu nez je to dnes.... hlavne ked existuje sposob prevencie...nechcem ho vystavovat tomuto riziku...pretoze ockovanie pred nakazenim nechrani...a velmi zalezi od jedinca do akej mieri si vytvori protilatky a ako jeho organizmus zareaguje na chorobu... nechcem cestu nezodpovedneho odmietatania ockovania...dieta je sice rodicove ale ma svoje vlastne prava ako napriklad pravo byt chranene pred infekcnymi chorobami co je zakotvene aj v charte dietata... a toto pravo ma aj bez nazoru rodica na vec...ludia by mali byt informovany objektivne...tento clanok ale toho neni dokazom... mna hneva separacia informacii ako na strane lekarov tak na strane aktivistov.. Je to slovo proti slovu...tiez chcem slobodnu volbu ale nie ak o nej budu rozhodovat zaslepeny a jednostrany ludia...casto taky ktory cerpaju informacie len z jednej strany a o ich odbornej urovni sa da v znacnejmiere pochybovat!... peticia denika sloboda v ockovani je podpisovana celimi rodinami... detmi , neplnoletimi... co len ty mozu mat za informacie o problematike...na akej odbornej urovni sa pohybuju....???....ponuknite bezpecnejsiu cestu pre vsetkych nielen ja ja ja...ale co tak riesit problematiku stylom my my my......toto vsak nikde neponukate...

2. 100% neexistuje u nicoho..a je to otazka jedinca a jeho imunitnej odpovede......

3..10% umrtnost pred zavedenim ockovania na cierny kasel... 0% umrtnost po zavedeni vakciny...

schubi napísané 01.11.2012 19:50

Pectore nepochopila si ma správne, preto ešte raz opakujem. Hodnoverné dôkazy a nie tvoj názor, ktorý tu píšeš. Máš ešte jednu šancu. zwinker

mamina napísané 30.10.2012 11:38

ja by som chcela pre syna odklad do dvoch rokov, doktorka nas za to nahlasi... maly ma od narodenia sopliky a chrci, v dvoch mesiacoch mu robila vyter a zistili zlateho stafylokoka, sopliky ma stale a to ma ist o tyzden na ockovanie tak by som chcela vediet ci by sa tym dalo argumentovat ze sme to odmietli kvoli tomu

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:12

Určite treba najprv riešiť stafylokoka a až potom (ak vôbec) očkovanie

MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. napísané 30.10.2012 13:07

Dieťa má byť v čase očkovania úplne zdravé. Verte svojej intuícii.

Vlado Mlynar napísané 01.11.2012 11:01

Srdečne Vám ďakujem za Vašu statočnosť. Verím, že i u nás raz zvíťazí zdravý rozum nad chamtivosťou záujmových skupín a jedine rodič bude rozhodovať o očkovaní či neočkovaní svojich detí. Veľmi dobre túto tému spracoval i pán Rostas v pondelňajšej relácií Mlčanie na rádiu Viva. Je možné si ju vypočuť v archíve. Zaujímavou je i narážka na budovanie si buducich zakaznikov zo strany farmaceutickej loby. Moju rodinu stáli následky povinného očkovania už niekoľko desiatok tisíc eúr.

pectore napísané 30.10.2012 09:13

pri tychto diskusiach sa treba pytat na dvody...preco sa zacalo povinne ockovat? Bude moznost minimalnej nakazy pretrvavat aj v neockovanom obyvatelstve? ak nie nebude moznost umrtnosti ci poskodenie dietata v pripade nakazy vysie ako je to v pripade neziaducich ucinkov...? pretoze cela vasa fylozofia neockovania stoji na zakladoch vysokej preockovanosti ...ale co sa stane ked tento fakt vymyzne? A dojde k zavleceniu infekcie...argumentovat to v obdobi vysokej preockovanosti tym ze sa to nedeje je alibisticke vzhladom na zle podmienky sirenia nakazy...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:08

Zase sa prudko mýliš. Sú izolované komunity (napr. Amiši v USA), ktorí neočkujú a nikdy ani neočkovali, a predsa ich nekosia prenosné ochorenia vo veľkom. Koniec koncov, aj na Slovensku máme také "komunity", kde je zaočkovanosť tak smiešne nízka, že na nejakú kolektívnu imunitu nemôže byť ani len pomyslenie. A nekosí ich ani záškrt, ani obrna, ani osýpky, ani ružienka, ba dokonca ani len tetanus, hoci choroboplodné zárodky toho sa vyskytujú pomerne hojne (na rozdiel od zvyšných menovaných ochorení). Majú nanajvýš žltačku typu A, čo je však bezproblémová choroba, akurát zotavenie sa z nej môže trvať 3-4 týždne. Ale to večne nepracujúci spoluobčania môžu mať úplne na háku.

 

Takže to, že čo by bolo, keby sa neočkovalo, sú všetko len Tvoje osobné dohady a pochybnosti, bez akejkoľvek opory vo faktoch, nie to ešte overiteľných faktoch. Realitou je, že keby sa neočkovalo, nijaká tragédia by sa nestala. Lenže toto poznanie škodí biznisu, takže sa už tretia či štvrtá generácia lekárov udržiava v mylnom kolektívnom presvedčení, že očkovanie je životnou nevyhnutnosťou, hoci opak je pravdou. Len málokto z nich sa však spýta, ako je možné, že ľudstvo vôbec prežilo tisíce rokov bez očkovania.

pectore napísané 30.10.2012 10:23

toto je velmi odvazne tvrdenie...ja som zase objavila informacie o takychto komunitach ktore odmietali dat deti ockovat z nabozenskych dovodov a nasledne tam prepukla obrna.... dnes si ludia s komunity uz len mozu davat otakzy preco?... U nas by som sa opatrne vyjadrovala ku takym komunitam ..kedze nasa zaockovanost sa stale pohybuje vo velmi vysokych cislach a ockovanie je povinne...navyse pokutovane co si sotva mozu dovdolit!!!! .. spominany spoluobcania si budu davat pozor aby na nich nesla socialka...a dostavali peniazky...a budu to dodrziavat ..hlavne z ich informovanostou a silnou tradiciou nazoru ohladom ockovania...!!! ...Podla ma tam preockovanost nebude az tak nizka ako to ty tu vykreslujes...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:37

Nebuď naivná, divokejších Rómov za neočkovanie nikto nepokutuje. ÚVZ SR píše na svojej stránke, že riešenie týchto prípadov priestupkovým konaním je iluzórne (viď na str. 2):

www.uvzsr.sk/docs/info/epida/Vyhodnotenie_KO_v_SR_2010.pdf

 

Takže zase len tvoje špekulácie a dohady bez akýchkoľvek faktov. Realita je taká, že zaočkovanosť v divokejších osadách bude niekde pod 35%, možno dokonca pod 20%, viď článok z roku 2008:

Dnes takto šíri zdravotnú osvetu 92 zdravotných asistentov v 68 rómskych osadách. Výsledkom je, že počet preventívnych zdravotných prehliadok a očkovaní dosiahol v minulom roku 36 percent (celoslovenský priemer je 16 percent), proti žltačke typu A bolo zaočkovaných 4 736 detí a proti žltačke typu A a B 2090 dospelých.

primar.sme.sk/c/4220164/zdravie-romov-katastrofa.html

 

Podotýkam, že tí rómski asistenti boli medzitým zase zrušení alebo obmedzení, na čo sa sťažuje aj ÚVZ SR vo vyššie uvedenej výročnej správe. Takže nesnívaj. Zaočkovanosť našich asociálnych spoluobčanov je hlbokoooooo pod 50%. A okrem banálnej "choroby špinavých rúk" (hepatitídy A) tam nie sú nijaké epidémie, čo by stáli za zmienku. A narozdiel od nás bielych, ich za neočkovanie nikto nepokutuje.

pectore napísané 30.10.2012 11:03

divoko zijuci romovia...kolko je takych divokych osad? zopar...izolovanych...v "civilizacii" im siahaju na davky...vid kosice ... jasne ze kdesi v izlolacii osady bude situacia horsia......no inak sa spytam .. a kde sa maju podla teba nakazit ked zvysok obavatelstva je vysoko zaockovany... ? Ked nebude ockovany ani ten...aka bude situacia?... oficialne zavery hovoria...Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného očkovania detí

boli aj v roku 2010 naďalej priaznivé. Zaočkovanosť prekročila u všetkých druhov povinného

pravidelného očkovania detí hranicu 95 %. Pohybovala sa na úrovni 97,6 % až 99,4 %.

Na úrovni krajov sa nižšia ako 95 % zaočkovanosť zistila iba v Prešovskom kraji

u preočkovania tuberkulín negatívnych detí proti tuberkulóze.

Na okresnej úrovni hranicu 95 % zaočkovanosti nedosiahli tri okresy (základné

očkovanie novorodencov proti tuberkulóze)...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:15

Sú to rádovo promile až percentá. Každopádne dosť veľké "vakcinačné diery". V rámci okresu aj cez 5%, ako vidíš.

pectore napísané 30.10.2012 12:20

dost velke je vec nazoru... hlavne ked si vezmeme necivilizovanost a celkovu danu problematiku.... aj sposob zivota, myslenia a podobne...neviem ci toto je smer ktoremu sa chcu zvysny ludia priblizit...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:27

Tam nejde o to, že či je veľa nezaočkovaných (možno rozptýlených) na nejakej väčšej ploche (v okrese), ale o to, že ich je veľa nezaočkovaných pokope (komunita). A to teda je a očividne s tým nie je problém.

pectore napísané 30.10.2012 12:36

neni pretoze ziju izolovane a hlavne nemaju sa skade nakazit ... trebalo by vyskusat co sa stane ked im tam niekto zavlecie nejaku infekciu..aky rychly by bol priebeh a nasledny dopad.

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:42

Nežijú izolovane. Chodia do obchodu, do krčmy, na poštu, v prípade potreby do nemocnice...

Skrátka si vedľa, len Tvoje EGO sa zúfalo bráni priznať to oponentovi v diskusii. Ale to nič nemení na fakte, že si vedľa. :-)

pectore napísané 30.10.2012 12:49

bol si v v takej osade? Na vychodnom slovensku ich je zopar naozaj ukazkovych...Ja uz hej... chodia veru ale jak...ked maju pridavky...cele skupiny rychlo na nakup a zas ich mesiac niet... a "divosi neziju pri mestach..tam su ako tak cigani civizovany.... divosi ziju v lokalitach kde sa len tak pri beznom pohybe nedostanes... a tam sa veru neodvazis ani spomalit auto....nieto este tam robit ockovaciu kampan... tam by bola biela farba sebevrazedna...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 15:47

10 rokov som okolo jednej takej osady chodil do školy a býval som cca 400-500 m od nej. Tým, že si raz bola v rómskej osade, ma teda fakt neohúriš.

Nechodia len po prídavky. Ich deti sa (občas) objavia v škole, zbierajú kovy, papier, vozia do zberných surovín, po lesoch zbierajú maliny, černice, čučoriedky, huby, ponúkajú na predaj popri ceste... Niektorí sa poflakujú po meste a žobrajú. Niektorí dokonca aj občas pracujú kdesi na stavbe, či u nás alebo v Česku. Hygiena nič moc, vo vlaku si radšej presadneš do iného vagóna. Na to som tiež zabudol - hromadné dopravné prostriedky. Sem tam ich použijú, hlavne ich deti na cestu do školy.

Tých príležitostí na vznik nejakej brutálnej epidémie je každopádne viac než dosť, ale napriek tejto obrovskej vakcinačnej diere sa nijaká tragédia nedeje a konečne by si to mala priznať.

Ak máš VŠ, tak verím tomu, že si už pochopila, že sa mýliš (napr. v tej zaočkovanosti si sa očividne mýlila, len si to zakecala) a bolo by férové to priznať a nie sa tu do zblbnutia naťahovať s čoraz trápnejšími špekuláciami len a len preto, aby si mi nemusela dať za pravdu.

pectore napísané 31.10.2012 16:09

obrovska vakcinacna diera.... v priemere 5% ..o tom cely cas hovorim nafukujes vsetko co chytis do ust! VSETCI TI VASI ODBORNICI ponafukuju vsetko co sa da...len aby to posobilo co najhozostrasnejsie...a potom laicka verejnost ktora sa v problematike neorientuje je v panike... je taka konspiracna doba ze vsetci veria ze su klamani viac a viac a viac.... tak ako sa kedisi verilo ze vsetko co je v telke je svete...tak to plati dnes o internete... su klamani ale je otazne do akej mieri a akou stranou viac... tiez som tam zila 4 roky... a nedaleko pri rakusoch ci kdeto pri lendaku sme boli v takom raji kuknut... vsetko co si opisal velmi dobre poznam... zwinker

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:17

Hlavne, že Ty sa "orientuješ", ako si to tu už x-krát "dokázala".

95% na kolektívnu imunitu sa uvažuje len v prípade, že tých zvyšných 5% je ako-tak rovnomerne rozptýlených. To však v tomto prípade nie je.

Ja osobne považujem hypotézu o očkovaním vytvorenej kolektívnej imunite za rozprávku pre naivné detičky, ale aj podľa tejto hypotézy je kolektívna imunita narušená, lebo v rómskych osadách sú neočkovaní natlačení nakope.

Ale očividne to nevadí a žiadna tragédia sa nedeje. Síce zomierajú veľmi mladí, ale nie kvôli prenosným ochoreniam, ale preto, že sa buď uchlastajú a ufajčia k smrti, alebo preto, že sa úplne otrasne stravujú. A niektorí dokonca aj na podvýživu.

Tento argument si prehrala, bolo by už fakt načase si to priznať - skôr než zo seba urobíš ešte väčšieho debila než si doteraz urobila.

pectore napísané 31.10.2012 16:23

ty asi nechapes aj fakt ze ked je cele slovensko dobre preockovane a nieje na nom vyskyt chorob tvoj scenar funguje...ale staci aby sa nieco zavlieklo spoza mora ci z azie... a cigani budu prvy hore kopytami...to ako vazne ma byt cesta...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 18:51

To, že sa tak stane, je len a len Tvoja nepodložená špekulácia.

pectore napísané 31.10.2012 18:57

lenze ja chcem bezpecnejsiu cestu.... aspon s takou bezpecnostou ako doposial... ako sa bude spravat choroba v neockovanom obyvatelstve...??? a riziko zavlecenia je ...

Sloboda v očkovaní napísané 01.11.2012 05:35

Vzhľadom k tomu, že je to Tvoja nepodložená špekulácia, ide v skutočnosti len o ilúziu bezpečnosti a nie o ozajstnú bezpečnosť.

A cenou za túto ilúziu je šialený výskyt v prvom rade chronických (ale aj mnohých akútnych) ochorení v dnešnej dobe. Je to cena, ktorá je oveľa vyššia než bola cena liečby prenosných ochorení pred zavedením plošného očkovania proti nim.

Epidémie chronických ochorení už dávno prekonali všetky štatistiky úmrtnosti a chorobnosti na akútne prenosné ochorenia, a čo je najhoršie: na rozdiel od epidémií prenosných ochorení, ktoré prišli a zase odišli, epidémie chronických ochorení sú chronické. Nikam neodchádzajú, len rastú a rastú.

Mimochodom: vedela si, že najviac zo všetkého sa na šírení hepB v Afrike podieľajú očkovacie kampane? V rámci očkovacích kampaní totiž používajú opakovane tú istú ihlu, takže šíria hepB z jedného zaočkovaného na druhého zaočkovaného. Skvelé, nie? Ani by som sa o tom nedozvedel, nebyť správy že vynašli takú striekačku, ktorá sa dá použiť len raz a potom sa nejak mechanicky znehodnotí - práve za účelom zabránenia opakovaného používania striekačiek a ihiel na očkovanie rôznych ľudí v Afrike. Tak tomu hovorím "verejné zdravotníctvo". Priliehavejší názov by však bol "pohrebníctvo".

pectore napísané 01.11.2012 16:27

vasa cesta vedie k neockovaniu...z mojej strany teda nejde o spekulaciu ...ale o ilustraciu ...situacie... ako sa bude spravat infekcna choroba v neockovanom obyvatelstve...? zavlecenie je realne...

 

chronicke choroby maju vela povodcov...separovat to na ockovanie je alibisticke... uvediem...zdravotnictvo vypylava mnozsto chorich ludi..daleko viac nez to bolo v minulosti...tieto oslabene geneticke predispozicie sa dedia a dedia...neexistuje prirodzeny vyber a vsetci tak povediac degradujeme... modifikovane potraviny...chemikalie...nezdravy zivotny styl..zle stravovacie navyky.. caste pouzivanie elektorpotrebicou z roznimi druhmi ziarenia...v daleko vascej miere nez to bolo kedisi... stres... neni to len o ockovani ....neni to chronicka vina ockovania.... moze byt vela pricin... vela veci sa zmenilo... to je z dalsia z veci co mi na tvojich vyjadreniach vadi...pre jeden strom nevidis cely les...

Sloboda v očkovaní napísané 03.11.2012 03:37

Očkovanie je kľúčovým faktorom pri chronických chorobách práve preto, že potláča akútne prejavy, vychyľuje rovnováhu v prospech protilátkovej (a zároveň alergickej) a na úkor bunkovej imunity. Samozrejme, faktorov je viac, ale tento je zjavne tým najdôležitejším. Ostatne, štatistiky chronických chorôb u úplne neočkovaných detí v porovnaní s očkovanými hovoria jasnou rečou. Príkladov mám dokonca aj doma hneď 5:

syn - plne očkovaný - alergik

ja - plne očkovaný - alergik

manželka - plne očkovaná - alergička

dcéra - len BCG + 2x Hexa, nič viac - bez alergií

dcéra - neočkovaná - bez alergií

Ale to všetko je podľa Teba zrejme len náhoda, že?

pectore napísané 09.11.2012 19:10

no veda to teda neni ziadna..a ani dokaz... Big Grins

Marcello napísané 31.10.2012 09:10

Tak takto...tiež sme nášho malého nenechali očkovať. Samozrejme pediatrička nás tiež skúsila prehovárať naučenými frázami. Kedže sa tejto problematike venujeme s manželkou už asi 2 roky neuspela. Nedalo mi to a priamo som sa jej spýtal tri veci :

1. Ako je možné, že keďže argumentujete tým, že ak by sa nočkovalo boli by epidémie, tak nie sú epidémie inf.chorôb proti kt.sa nikdy neočkovalo ? Nap.týfus, cholera atď.

2. AKo je možné, že žiadna z vakcín nereflektuje individualitu dieťaťa? To znamená všetky deti bez rozdielu napr.len takého základného parametra ako hmotnosti dostanú tú istú dávku? Pričom drvivá väčšina liekov pre deti sa má dávkovať podľa hmotnosti? je úplne jedno, či to dieťa má 3kg alebo 5kg? To je rozdiel takmer 70% !

3. Ako viete, že v čase očkovania dieťaťa je dieťa naozaj aj zdravé? Z toho, že nemá klinické príznaky choroby ešte neznamená, že už nemá v sebe napr.vírus chrípky a je práve v inkubačnej dobe.

Evidentne sme ju týmito otázkami zaskočili ( asi ju na ne neškolili ) a ani na jednu z nich mi nedokázala odpovedať. A presne takto je to zo všetkými provakcinačnými expertami. V čisto odborných debatách nemajú protiargumenty a preto si musia pomáhať všetkým možným. Napr.prirovnávajú očkovanie k noseniu prilby pri lyžovaní, alebo zloženie vakcíny ku gulášu, kde tiež nie všetky inrgediencie sú byť chutné a zdravé. A k tomu už niet čo dodať.

Howgh

pectore napísané 31.10.2012 10:03

lenze to su protiagrumenty ...pretoze miesate hrusky s jablkami..koncentovane jedy a ich riedenie ...... davate tomu rovnaku vahu...a su to pritom rozne veci...to je aka odbornost?

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 15:54

Neviem, čo tu dokola stále melieš o nejakom riedení, keď hliníka je vo vakcíne preukázateľne niekoľko desiatok krát viac než sú mainstreamové normy na injekčné roztoky (či už parenterálna výživa alebo dialyzačné tekutiny). Ostatné jedy vo vakcínach ani nemusíme rozoberať, lebo s tým hliníkom samotným si v koncoch a nevieš sa s ním vysporiadať.

Vakcíny sú skrátka jedovaté. Pre bábätká obzvlášť a pre nedonosené dupľom. Bodka.

pectore napísané 31.10.2012 16:12

hlinik je taky jedovaty ze je potrebne ho podavat pri infuznej liecbe nedonosenych deti... to hovori za vsetko....

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:27

???

Potrebné???

Začínam mať pociť, že by som sa mal začať riadiť pravidlom "Nebav sa s hlupákom, lebo ľudia by si vás mohli pomýliť".

Pre Tvoju informáciu: Hliník nemá v tele absolútne nijaké užitočné využitie. A to nielen v ľudskom tele, ale v absolútne nijakom živom organizme na tejto zemi.

Ako si teda dospela k tomu, že je hliník "potrebné podávať pri infúznej liečbe nedonosených detí"??? Mimochodom: nie je to infúzna liečba, ale infúzna výživa. Výživa a liečba nie je jedno a to isté.

A hliník je tam nie preto, že by ho tam niekto úmyselne pridával, ale preto, že je prakticky všadeprítomný: je to tretí najčastejšie zastúpený chemický prvok na Zemi a najčastejšie zastúpený kov na Zemi. Je vo vzduchu, v jedle, vo vode... Rozdiel je len v tom, že keď si ho pichneš, tak máš v tele 100% pichnutého, zatiaľčo keď ho vdýchneš/vypiješ/zješ, tak cca 99,7% okamžite opustí Tvoje telo v rámci štandardného vylučovacieho procesu. Preto je injekčne vpravený cca 300x nebezpečnejší než zjedený/vdýchnutý/vypitý.

 

Takže na Rómoch si pohorela, na hliníku taktiež. Som zvedavý, ako ešte sa Ti podarí v rámci tejto diskusie zhovadiť samu seba pred celým svetom. Ide Ti to priam bravúrne.

pectore napísané 31.10.2012 18:42

Pre nedonosené deti bola stanovená maximálna denná dávka hliníka v infúznej liečbe 10 až 15 mikrogramov na deň. Je to priamo v texte od mudr.....asi bude vediet este lepsie o com pise ...nez It technik hejze?.....infúznej liečbe!!!! nie vyzive.......infuzia sa podava do zily... a tym padom ide do krvneho obehu ...dostanes 100% .....tak ako je to v pripade vakcin. Ked uz ma chces zosmiesnovat tak sa nechytaj sam do svojich sieti... v nicom si ma nedostal..pretoze si info smerujes svojim smerom a niesi schopny pochopit moje stanovisko ako v pripade ciselnych statistik..ktore niesu dokazom o dovode narastu obrny v indii... ty ma jednoducho nechapes....

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 19:01

I mistr tesař se utne...

Má to byť výživa, nie liečba. Skopírovala si to dobre. Kopírovanie Ti naozaj ide - na rozdiel od logického a faktami podloženého vecného myslenia. Ale fakticky to je zle, čo si (vďaka svojej nevzdelanosti v téme, v ktorej píšeš svoje "zasvätené" komentáre) nedokázala odhaliť.

Hliník sa to tých výživových roztokov (ide o glukózu/dextrózu + chlorid sodný + vodu) nepridáva. On tam je - je vo vodnom zdroji. Limit je na to, aby sa hliník nieže pridával (hoci v menšom množstve), ale naopak uberal (filtroval). Tento tvoj "preklep" dokazuje, že o hliníku a jeho pôsobení v ľudskom tele nevieš dokopy nič, aj keď sa tváriš, že Ti je všetko jasné. Už to niekto niekde písal, že Tvoje komentáre sú ako keď sa hlúposť snúbi s odvahou. Toto bola excelentná ukážka, že dotyčný/á mal(a) pravdu.

A nelapil som sa do svojej siete. Ten text predsa písala pani doktorka, nie ja. Ani ona nie je neomylná. Ostatne, s tým určite súhlasíš, pretože Ty sama máš plné ústa kritiky voči tomu článku.

Ja Ťa naozaj nechápem, lebo ak niečo chápem, tak sú to fakty a logika. A Ty nemáš ani jedno z toho.

pectore napísané 31.10.2012 19:11

nebudem sa s tebou o tomto vadit...ako je to s infuziami...no ak je to chybou pani doktorky a jej neodbornosti... budis...tak to uz potom vazne pochybuje o kvalitach celeho clanku... a mali by sa zamysliet vsetci....to moze kludne byt plny bludov.... vsak?....a zabudla som TY vies vsetko lepsie ...nez ktory kolvek Mudr... mam dost... viac mi vravet vazne nemusis... Big Grins Big Grins Big Grins nestracaj cas so mnou a chod nakrmit ovecky na modreho konika...pretoze tie ti to spapkaju aj s navijakom a ani jedna sa nezamysli... vsak isto sa kdesi este stretneme......adios

Sloboda v očkovaní napísané 01.11.2012 05:26

Len potvrdzuješ môj dojem, že mi závidíš.

V skutočnosti totiž nemám potrebu nikoho kŕmiť. Mojou snahou je podnietiť ľudí k samostatnému uvažovaniu a samostatnému štúdiu. Podnietiť ich k tomu, aby prestali poslúchať akékoľvek autority a slepo papagájovať ich slová (čo si tu niekoľkokrát ukážkovo predviedla), a to sa týka aj mňa - aby si nevytvárali novú autoritu vo mne. Preto (na rozdiel od Teba) uvádzam zdroje na overenie a na ďalšie štúdium - oficiálne i neoficiálne. Na www.slobodaVockovani.sk sú preto naschvál aj články, ktoré si navzájom (viac či menej) protirečia. Nie je to teda vôbec nejaká jednoliata ideológia, ako sa tu snažíš naznačiť.

Ale darmo tu človek ukazuje dúhu (úmyselne?) slepému, všakže?

pectore napísané 01.11.2012 16:32

sloboda je pekny ciel ....ale iba do bodu kym nou neslapes na slobodu druhemu... bez autorit...niet pravidiel a bez pravidiel niet mieri akou si mozes uplatnovat svoju slobodu bez toho aby si slapal na slobodu druheho... skratka vedie to k anarchii a ta sa skonci jedine stanovenim novych pravidiel...navyse mnozstvo ludi priam potrebuje autority aby sa vobec vedelo rozhodovat.

Sloboda v očkovaní napísané 03.11.2012 03:41

Pre mňa je autoritou Pán Boh a nie nejakí skorumpovaní pharma-dealeri, tváriaci sa ako štátny orgán, v skutočnosti však očividne zastupujúci záujmy výrobcov vakcín, nie záujmy občanov (ako som sa mal možnosť mnohokrát presvedčiť).

Takže s takýmito autoritami si môžeš ... no, nebudem neslušný.

pectore napísané 11.11.2012 21:31

pan boh si pred niektorimi komentarmi co pises na svojej stranke musi oci zatvarat....

Sloboda v očkovaní napísané 12.11.2012 01:51

To je vskutku zaujímavá poznámka od niekoho, kto má názov satanistického obradu v názve svojho facebook účtu (pectore infame osulum). A ako inak - s gramatickou chybou (má byť osculum, nie osulum).

P.S.: Tou latinčinou si koho chcela ohúriť?

pectore napísané 12.11.2012 08:59

ty si fakt bláááááázon ak si myslis ze tam je gramaticka chyba...pretoze moj zamer nebol aby to bolo napisane spravne pan Ing. Marián FILLO ale aby to nic neznamenalo.... a na vyse to ze blasfemicky bosk prisudzujete satanizmu o ktorom asi houby viete....navyse samotny vyraz je transparentny a pouziva hoc kde nie len v satanizme...nakolko znamena urazlivy...ci posmešny....a castokrat sa toto slovo vyskituje aj v umeleckej tvorbe... keby ste si naozaj nieco o mne zistovali ...neprisiel by vam moj nick nejak zvlast zaujmavy..... Big Grins Big Grins Big Grins To je to.... nic o mne nevies a hras sa tu na komentatora...co mimochodom robis vsade a so vsetkym... zwinker a hlavne .... your God is too small for my universe.

pectore napísané 12.11.2012 12:14

a este jedna poznamka pan Manof ci Fillo.... hovorite o bohu ale hlavne ze kupcite s okultizmom vo svojom internetovom obchode ... ezoteriké predmety, amulety... zamecte si najprv pred vlastnym prahom zwinker a ked tak najdite si co znamena pectore....ked uz hovorite o satanizme.... zas robite to co vsade inde...vyberete si len to co sa vam hodi.... vies o tom ze ten tvoj nick je zidovska dedina kdesi v izraely...zeby nejake synonymum k tvojej povahe a zamerom....???? alebo to znamena man of ... smile inak je to dost trapne takto so rozoberat nicky... nemyslis?...to len vypoveda o tvojom charaktere...ale asi som ta zdvihla zo stolicky ked sa znizujes k takym "utokom"

Sloboda v očkovaní napísané 05.11.2012 10:52

Upozornil som pani doktorku na tú chybu ohľadne výživy/liečby a dala mi za pravdu. Ostatne, keby si si klikla na ten odkaz, tak by si videla, že ide o výživu (feeding) nie liečbu (treatment).

Ale ani len toľko námahy si si nedala, hlavne že máš plnú hubu nepodloženej kritiky.

pectore napísané 11.11.2012 21:33

co soplis.... ona spravila chybu.... ONA SPRAVILA CHYBU... Ona tu zavadzala minimalne v tom vyraze co napisala zle.... !!!!

pectore napísané 12.11.2012 12:59

Niečo o mne na Facebooku

https://www.facebook.com/pectore.osulum

 

Moja aktivita na modrom koníku, kde rada používam klávesu CTRL+C a CTRL+V.

www.modrykonik.sk/forum/ideme-ockovat/aky-je-vas-nazor-na-povinne-ockovanie-na-slovensku/

 

A moja stránka, kde rada píšem svoje názory.

socialnasonda.webnode.sk/ockovat-ci-neockovat-/

Sloboda v očkovaní napísané 01.11.2012 05:20

Pôvodné dôvody zavedenia povinného očkovania proti pravým kiahňam v Rakúsko Uhorsku práveže vôbec nie sú podstatné, pretože v tom čase bola úplne iná situácia v mnohých ohľadoch, či už v oblasti hygieny, (pod)výživy, osvety v otázkach zdravia, dostupnosti nezávadnej pitnej vody atď. atď.

Je teda úplne ukradnuté, že pred vyše 150 rokmi nejaký diktátor zaviedol povinné očkovanie s nejakým úmyslom (navyše išlo len o jeho zbožný úmysel - či sa aj naplnil, to už je druhá vec), pretože teraz sme v úplne inej situácii a preto by povinné očkovanie malo byť komplet prehodnotené z aktuálnej perspektívy a nemalo by sa naň nazerať z perspektívy diktátorských režimov 19. storočia resp. druhej polovice 20. storočia.

meno napísané 30.10.2012 00:44

Tí, ktorí sa v diskusii pýtate na viac informácií a "objektívnu" debatu, si najskôr prečítajte uvedenú literatúru a ďalšie stovky článkov, ktoré prekladajú spravidla rodičia dobrovoľnícky (nie financovaní GSK či Pfizerom, ako ostatné propagandistické články) - mnohí rodičia sú tak ako Otec, biochemici, lekári či vysokoškolsky vzdelaní ZODPOVEDNÍ rodičia.

Pre tých, ktorí sa tu rozohňujete nad "blahom spoločnosti" a bojíte sa rizika, keby sa plošne neočkovalo, by ste asi inak kládli otázku, keby práve VÁM dieťa po očkovaní zomrelo, osleplo, ochrnulo, dostalo cukrovku, autizmus, rakovinu... (to nie sú len slová - to sú príbehy slovenských detí slovenských rodičov). Vtedy by Vám celá spoločnosť bola u r..., nemali by ste už času vysedávať pri internete, prišli by ste o prácu, možno aj o manžela (veľa chlapov totiž nezvládne život s postihnutým dieťaťom), o celý doterajší život.

Otvorte si oči a zistíte, že poškodených deti po očkovaní, nie sú nejaké nula nula promile, ale tisíce a tisíce deti - a neviete, či jedným z nich, nebude zajtra práve to Vaše.

Lekár Vám povie "náhoda", neodškodní Vás nikto, na vine budete len vy sami - pozrite sa potom svojmu dieťaťu do očí...

Zina napísané 30.10.2012 10:24

Suhlasim,

naviac co sa rozohnuju ludia, ktori su zaockovani? Ved ockovanie ich predsa chrani, takze neochoreju, nie? (aspon podla ich slov tomu predsa veria..)

anti-pectore napísané 29.10.2012 23:06

Pectore pozorne čítaj a zamysli sa nad sebou:

Človek, ktorý sa domnieva, že svojou aktivitou môže zmeniť svet, často nevidí, že v skutočnosti sa stal otrokom okolnosti, ktoré menia jeho. zwinker

pectore napísané 30.10.2012 00:27

mna nezaujma co si mysli vascinovy alebo mensinovy svet mna zaujma objektivna pravda... pretoze potom v pripade nestastia sa mi nebude spovedat lekar ale ani aktivista... vykaslu sa na mna rovnako...ja sama musim najst stanovisko... a budem ho hladat a pytat sa a poukazovat cakajuc na silne a kvalitne argumenty.... hoc to je niekomu neprijemne... a robi si posmesky...no nieje to utok ale hladanie odpovedi

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 06:02

Pokiaľ naozaj hľadáš pravdu, tak neviem, ako do toho zapadá Tvoje volanie po OFICIÁLNYCH informáciách a stanoviskách, keď je jasné, že priznanie nepríjemnej pravdy by výrobcom vakcín i ich propagátorom v štátnych úradoch pokazilo kšeft, takže pravdu nikdy nepriznajú. Alebo si ešte nepochopila, čo to je konflikt záujmov? Polopatisticky: organizácia (úrad), ktorá má záujem na tom, aby sa očkovalo čo najviac (čo je aj ÚVZ SR aj ÚDZS aj MZ SR), nepôjde proti sebe a nevyhlási, že očkovanie škodí a už vôbec nie, že očkovanie zabilo 3-mesačné bábo. Bez ohľadu na to, aká je pravda. Ak od ľudí s obrovským konfliktom záujmov, ktorí udržiavajú vrelé priateľské vzťahy s výrobcami vakcín (sponzormi ich podujatí), o čom nájdeš po internete stovky dôkazov vrátane fotodokumentácie, očakávaš, že sa o výrobkoch svojich sponzorov budú vyjadrovať objektívne, tak si neskutočne naivná.

pectore napísané 30.10.2012 07:17

tvrdenie ze je to zrovna z POTRATENYCH ludskych plodov je stale alibisticke.... pretoze takyto material moze byt zdrojom infekcii, ci roznych nakaz ci uz je Aids alebo ine veci.... toto tvrdneie vam tak lahko nevezmem kym nenajdem aj ine zdroje ...hlavne ked sa preslo k reprodukovaniu buniek za pomoci laboratornej techniky...To ze povod mohol byt taky nevylucujem..lenze ideme ku predu a je otazne ci sa tato problematika prechovava aj ked je zname verejne stanovisko europskeho sudu. Stanovisko GSK mi je zname ale nevyznieva mi ako panika... ocividne je to len "dobre" vyberanie slov z vasej strany...a je otazne co su pre taky kolos ozajstne straty...kedze je to firma na medzinarodnej urovni s celosvetovou cinostou aj s liecivami... stanovisko co sposobi Bacillus cereus pri vpichu je otazne... no zostava v rovine spekulacie kedze kontaminacia bola vylucena .

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 09:58

Ak by bola kontaminácia naozaj vylúčená, tak by nič nesťahovali, a už vôbec nie v hodnote pár miliónov €, tým si môžeš istá. Sú to drísty na upokojenie nerozmýšľajúcich oviec, a na Teba to očividne zabralo.

 

Zamlčiavanie reálnych dopadov injekčne vpichnutého Bacillus cereus je jasnou známkou toho, že niekomu tu očividne lepí povedať pravdu.

 

K umelým potratom: ide o bunkové línie, tzn. niečo, čo sa zobralo z umelo potrateného bábätka a ďalej sa to množilo v labáku. To znamená, že tie bunky pochádzajú z umelého potratu (rozumej: majú totožnú DNA), aj keď už prebehlo niekoľko (desiatok) delení buniek v umelých podmienkach. Tzn. nejde o bunkové tkanivo priamo odobraté z umelého potratu. Ale to snáď nikto netvrdil.

 

Faktom každopádne zostáva, že bola spáchaná vražda nevinného bábätka (dokopy najmenej 80 bábätiek - prinajmenšom o toľkých sú záznamy v publikovanej literatúre) za účelom vývoja vakcíny, faktom je tiež, že sú to ľudské bunky a aj keby neboli z umelého potratu, stále pri množení vírusov na ľudských bunkách pretrváva zvýšené riziko autoimunity, spôsobenej očkovaním. A to je presne to, čo sa po MMR vakcíne často deje. Pozri si štatistiku nárastu autoimunitných ochorení v posledných 20 rokoch (MMR sa u nás používa od r. 1992) a uvidíš, že to je na zaplakanie.

 

Navyše ŠÚKL/ÚVZ SR/SEVS opakovane klamú, pretože tvrdia, že:

1. išlo len o DVE bunkové línie (v skutočnosti ich bolo veľa, i keď vo vakcínach, dovážaných na SK sú to TRI, nie dve: RA27/3, WI-38, MRC-5)

2. k umelým potratom za účelom výroby vakcín došlo len v 60. rokoch (omyl, napr. PER.C6 bola odobratá v 80. rokoch)

3. údajne Katolícka cirkev s tým nemá problém. Ťažký omyl, viď:

www.slobodavockovani.sk/news/moralne-uvahy-o-vakcinach-pripravenych-na-bunkach-odvodenych-z-potratenych-ludskych-plodov/

pectore napísané 30.10.2012 07:21

pre mna nieje dokaz studia typu predpokladame , tipujeme, domnievame sa, a pravdepodobne... tych je vsade skutocne vela... no dokazy na ktorema odvolavate su zriedkave ak vobec ...a ani samotne pribalove letaky vakcin niesu take strasidelne... no samozrejme ked kazdu latku vykreslite ako jed posobi situacia inac... lenze to je ako priklad z jablcaky a kyanidom

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:00

Myslím, že reálne štatistiky prudkého nárastu autoimunitných ochorení po zavedení MMR vakcíny majú dostatočnú výpovednú hodnotu. Nie je to žiadne "predpokladáme", to je skrátka fakt.

pectore napísané 30.10.2012 10:14

v taketo vyhlasenie su na zvazenie vzhladom na modifikovane , nekvalitne potraviny, ziarenia s elektorpotrebicou, degradovanie prirodzeneho ludskeho genu... v daleko vacsej miere nez to bolo kedisi...kde vymyzla moznost prirodzeneho vyberu silnejsieho...pretoze lekari nam uz vypiplu aj deti a ludi ktory by inak nemali sancu...a ich oslebene geny idu dalej... toto vsetko ma svoju vahu a toto vsetko treba odborne zhodnotit predtym nez sa poskytnu odvazne stanoviska ako to vlastne je...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:42

Tu máš čierne na bielom priamo od výrobcu vakcíny, že MMR vakcína (Priorix) spôsobuje artritídu:

www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/priorix-spc-20915.html

Tak neviem, o čom točíš?

 

Iba špekuluješ a špekuluješ, spochybňuješ dokonca aj štatistiky WHO, čo už je z tvojej strany fakt úlet, lebo krátko predtým si sa zase dovolávala oficiálnych vysvetlení, ale teraz Ti už ani oficiálne čísla nie sú po vôli, keď hovoria proti očkovaniu. To všetko zrejme preto, lebo nechceš priznať, že s očkovaním to nie je ani zďaleka také ružové, ako tvrdí prof. Dlhoprstý a jeho banda.

pectore napísané 30.10.2012 11:14

to tu rovno uz mozes vypisat vsetky kontraindikacie ktore hrozia a ze ich je... a vies mozes pridat aj lieciva a ich nezaiduce ucinky...tam toho je tiez pozehnane... to je tiez taky suvis... ako vsetko so vsetkym.... ja som myslela ze ked uz si nieco nasiel ze je to ozaj preukazatelne suvis...lenze to by muselo suvisiet tym padom vsetko co tam je uvedene v takej miere... a suvisi?..to je otazne.

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:18

Nemýliš si náhodou kontraindikáciu s nežiaducim účinkom?

U veci neznalých ľudí je to pomerne časté...

:-)

 

V príbalovom letáku je len to, čo sa u očkovaných vyskytuje štatisticky významne častejšie než u neočkovaných. Keby to bolo inak, tak by tam museli uviesť komplet MKCh, ak Ti to niečo hovorí. Každopádne, táto Tvoja špekulácia je zase úplne mimo, ako už x-krát predtým. Len potvrdzuješ moje predchádzajúce slová.

pectore napísané 30.10.2012 12:33

to sa stavia na vysledkoch oproti neockovanym ked tych je minimum.... to su take hodnoty ako pod na mna zboku...pretoze oni su poviny uviest veskere moznosti co sa mozu po poziti alebo aplikaci stat... vacsina tych co niesu zaockovany maju daleko vacsie problemy...a preto sa v podstate neockuju...samozrejme az do zaciatku cinosti aktivistov...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 15:57

Skús si čosi naštudovať o farmakovigilancii a potom sa môžeme baviť ďalej, lebo toto fakt nemá úroveň.

Po očkovaní sa Ti môže stať, že Ťa zrazí auto. Aj to tam akože majú dať?

Zobuď sa už konečne a hlavne študuj skôr než napíšeš ďalší trápny komentár, ktorým do sveta vykričíš akurát tak svoju hlbokú neznalosť problematiky.

pectore napísané 31.10.2012 16:14

uz zas neprehanaj...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:36

Na viac sa nezmôžeš?

Ale úplne vážne: napíš niekomu z Farmakologického ústavu LF UK a popýtaj sa, aké nežiaduce účinky a za akých okolností sa uvádzajú v príbalových letákoch.

Prečo by som Ťa ja mal presviedčať, keď to môže za mňa urobiť nejaký OFICIÁLNY odborník?

 

Fajn, takže si pohorela:

1. na rómskych osadách

2. na hliníku vo vakcínach

3. na artritíde z očkovania

4. na uvádzaní nežiaducich účinkov v príbalových letákoch.

 

Hlavne, že ma obviňuješ zo zavádzania a z uvádzania domnienok a špekulácií, napriek tomu, že ja Ti tu predostieram overiteľné fakty, OFICIÁLNE údaje, vyzývam Ťa k štúdiu OFICIÁLNYCH zdrojov, ale z Tvojej strany nič také nevidno. V skutočnosti si to Ty, kto tu zavádza, špekuluje a domnieva sa - bez akejkoľvek opory vo faktoch, čo aj oficiálnych. Zlodej kričí: chyťte zlodeja!

pectore napísané 31.10.2012 18:40

Pre nedonosené deti bola stanovená maximálna denná dávka hliníka v infúznej liečbe 10 až 15 mikrogramov na deň. Je to priamo v texte od mudr.....asi bude vediet este lepsie o com pise ...nez It technik hejze?.....infúznej liečbe!!!! nie vyzive.......infuzia sa podava do zily... a tym padom ide do krvneho obehu ...dostanes 100% .....tak ako je to v pripade vakcin. Ked uz ma chces zosmiesnovat tak sa nechytaj sam do svojich sieti... v nicom si ma nedostal..pretoze si info smerujes svojim smerom a niesi schopny pochopit moje stanovisko ako v pripade ciselnych statistik..ktore niesu dokazom o dovode narastu obrny v indii... ty ma jednoducho nechapes....

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 19:55

Nechápem, prečo kopíruješ tie isté odpovede na rôzne moje príspevky.

pectore napísané 29.10.2012 22:18

pre doplnenei osocovanie mojho mena... niekto nedokaze prijat iny nazor na vec a moju ostrazitost poklada za trolovanie...budis... ale vyzyvam aj ostatnych aby dosledne citali a overovali fakty... pretoze casto su v takychto vyjadreniach polopravdy....

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 05:53

Treba byť ostražitý, bdelý a overovať si fakty. Moja reč!

 

Ale rovnako tak si treba overovať aj Tvoje domnienky a špekulácie, ktorými sa snažíš podkopať čokoľvek, čo niekto povie proti očkovaniu, a uvedomiť si, že sú to len a len NEPODLOŽENÉ domnienky a (častokrát vyslovene nelogické) špekulácie, NIE FAKTY. Tvoja neotrasiteľná viera v "oficiálne" vyjadrenia očkovacích papalášov (ktorí majú eminentný záujem na tom, aby sa očkovalo čo najviac, lebo z toho žijú) taktiež nemá so zdravým rozumom nič spoločné. Ignorovanie očividných konfliktov záujmov je v dnešnom svete nesmiernou naivitou, ktorú by človek ešte pochopil u dieťaťa, ale nie u dospelej osoby, tobôž matky.

 

Mimochodom: nielen mor a týfus, ale aj (povinne očkovaný) záškrt je chorobou chudoby. Schválne sa pozri, v ktorých krajinách je aký výskyt záškrtu. Zistíš, že č. 1 je India a dvojciferný či trojciferný výskyt majú len samé chudobné rozvojové krajiny. V bohatých krajinách je to buď nula alebo sa dajú tie prípady spočítať na prstoch, pričom ide prakticky výlučne o prisťahovalcov z chudobných krajín. A so zaočkovanosťou to dosť dobre nekoreluje, viď stránka Tvojej obľúbenej WHO tu o zaočkovanosti:

apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/tswucoveragedtp1.htm

a tu o výskyte chorôb:

apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/tsincidencedip.htm

Príklad:

Azerbajdžan: 79% zaočkovanosť, 0 prípadov záškrtu

Bangladéš: 99% zaočkovanosť, 11 prípadov záškrtu

Takže takto vyzerajú skutočné fakty, dokonca podľa úplne oficiálnych zdrojov, ktorých sa tak veľmi dovolávaš.

pectore napísané 30.10.2012 07:30

ja som svoje stanovisko poskytla a studie pravdepodobne a domnievame sa su pre mna polovicate.... je vela dalsich aspektvov...ktore sa okolo otazky tocia..a to je hospodastvo, hygiena, ekonomika v danych statoch.... zas dost alibisticke tvrdenie...ze ockovanost 79% = 0 a 99% = 11... vyberate co vam vyhovuje to je jedna vec, a choroba sa vam nebude spravat ako vam urcia ciselne statistiky... zavisi od jedicnov od ich kondicie od miesta a lokality v akej choroba vypukla..od pristupu a presetrovania okolnosti... mna zaujima bezpecnejsia cesta...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:11

Pokiaľ neveríš ani štatistikám od WHO, tak si už naozaj nemôžem pomôcť, ale musím dať za pravdu tomu, kto povedal, že si extrémne odolná voči faktom.

pectore napísané 30.10.2012 10:25

ja len upozornujem ze ciselna statistika nam nepovie vsetko..a na to aby sme si utvorili nazor potrebuje viac nez len cisla... potrebujeme vediat kde ako, koli comu, kto, za akych podmienok....atd

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:44

Zaujímavé je len to, že akonáhle číselná štatistika svedčí proti očkovaniu, tak zrazu treba uvažovať nad tým-či-oným, ale ak svedčí v prospech očkovania, tak je všetko jasné a nad ničím uvažovať netreba. Hmmm...

pectore napísané 30.10.2012 11:17

eee..cislena statistika je ciselna statistika... ci uz na strane aktivistov alebo na strane oficialnych stanovisk..aj v jednom aj v druhom pripade sa treba pozret za kulisie..inak sa neda utvorit nazor...na problematiku...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:25

Každopádne platí konkrétne v prípade záškrtu, že jestvuje štatisticky významná súvislosť medzi životnou úrovňou a výskytom záškrtu (údaje WHO to v plnej miere ukazujú), ale nemožno z dostupných oficiálnych údajov potvrdiť, že by výskyt záškrtu bol nepriamo úmerný zaočkovanosti, čo nám do hlavy vtĺkajú vakcinacisti, strašiac nás podobným priebehom, aký bol začiatkom 90. rokov v bývalom ZSSR. Súdiac podľa štatistík je oveľa pravdepodobnejšie, že za epidémiu záškrtu v ZSSR môže radikálny pokles životnej úrovne a nie pokles zaočkovanosti, ktorý v skutočnosti nebol nijak dramatický.

Takže asi toľko k údajnej Evidence Based Medicine, ktorou sa naše vakci-celebrity oháňajú a ktorá im v skutočnosti tak zúfalo chýba.

pectore napísané 30.10.2012 12:40

je tazke polenizovat o tom co ma vacsi vyznam ked su obidva sucatou jednej situacie...to je spekulacia...

Kulich napísané 31.10.2012 12:43

Pectore Pectore, zasa ta ista selektivnost ako na Modrom konikovi? A ked niekto pouzije argument, prehodis takticky vyhybku na vedlajsiu kolaj?

Naozaj by si si mala dat pokoj a patrat po tych oficialnych informaciach, ktore tak strasne hladas. Namiesto toho su ta plne diskucie o ockovani na kadejakych strankach, namiesto toho sa potahujes za prsty s ludmi, o ktorych vies, ze s nimi nebudes suhlasit ani oni nebudu suhlasit s tebou. Nazval by som to onaniou, pretoze nijak inak sa to ani nazvat neda. V danom pripade tvojou onaniou.

pectore napísané 31.10.2012 15:44

robim to z jednej jedinej veci aspon sa ludia zamyslia co citaju...ked uz nic..aspon budu opatrnejsi...a ked vidim tie sfanatizovane stata a obranarske psy co ma pan F. na modrom konikovi...ked uz nic tak aspon si napisem svoj nazor... on je v problematike par rokov ja par mesiacov ale to co mi doposial poskytol su spekulacie, dohady a zavadzanie..a ja ako matka nepostavym svoje rozhodnutie ohladom svojho dietet na takom toaletnom papiery...nech len ludia vidia ze su taky co o takomto skrytom homeolobi pochybuju...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:04

Tvoj názor??? Si robíš srandu?

Tie "Tvoje názory" sú ako keby boli vystrihnuté z brožúrky "Sprievodca očkovaním".

Nie si schopná nijakej faktickej argumentácie. Samé nepodložené špekulácie a domnienky, osobné výpady bez štipky vecnosti, absencia elementárnej logiky a výhybka na inú koľaj, akonáhle Ti niekto jasne preukáže, že si sa brutálne mýlila.

Reálne akurát tak otravuješ vzduch a preto už na MK lezieš všetkým na nervy, nie preto, že by boli sfanatizovaní. Alebo to mám chápať ako prejav závisti z Tvojej strany? Závidíš mi, že mám viac priateľov?

pectore napísané 31.10.2012 16:15

boze tento komentar akoby si mi z duse vycital ale na tvoju ardesu...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:39

Hehehehe... to bolo fakt smiešne.

Tebe naozaj nie je čo závidieť, Teba možno len ľutovať.

Kam vkročíš, tam si buď na smiech, alebo lezieš ľuďom na nervy svojou nechápavosťou.

OK. Beriem tento Tvoj komentár ako známku definitívnej kapitulácie. Už si sa na nič nezmohla, tak si len niečo utrúsila, pretože Zákonom pectore č. 1 je "Mať vždy posledné slovo, nech to stojí čo to stojí."

:-)

Kulich napísané 31.10.2012 19:29

Sloboda: je nacase uvedomit si, ze bitka s trollom sa vyhrat neda. Ak sa ozvete, zacnete ho krmit, ak sa neozvete, obvini vas, ze nemate argumenty. Tak naco riesit niekoho zacyklenie? Cize radsej sa neozvat alebo ked, tak len raz.

 

Inak, vonkocom by som sa necudoval, keby islo o tzv. uzitocneho trolla. Cim viac ludi naserie, tym viac ludi vyprovokuje k reakcii, a potom uz len staci pozbierat data odmietacov. Alebo skratka chce len vytiahnut co najviac argumentov protistran. Zber dat fungoval za STB, este lepsie funguje dnes, v case Facebooku.

Natasa17 napísané 30.10.2012 23:48

Ja nechapem preco osoba menom pectore tak velmi obhajuje to ockovanie, vsak nech sa da zaockovat kolko chce a aj svoje deti a bude chranena, nicoho sa nemusi predsa potom bat. Ale predsa je to totalna drzost ze je tu to blbe ockovanie povinne a este vacsia trufalost ze sa za to dava pokuta, vsak to je moja vec, ci sa dam ja alebo svoje deti zaockovat, keby mi dieta nahodou ochorelo, predsa sa o neho nebude starat tetka z uradu alebo niektory papalas ale ja!!!???

pectore napísané 31.10.2012 08:06

hej? a ked bude ockovanost nizka a bude sa diat to co v zapadnej europe ze sa znovu zacnu objavovat epidemie osypok a cierneho kasla... ja zase nechcem takuto cestu.... nechcem aby moje dieta malo co i len moznost sa nakazit vysiu nez je to dnes.... nechcem ho vystavovat tomuto riziku...pretoze ockovanie pred nakazenim nechrani...a velmi zalezi od jedinca do akej mieri si vytvori protilatky a ako jeho organizmus zareaguje na chorobu... nechcem cestu nezodpovedneho odmietatania ockovania...dieta je sice rodicove ale ma svoje vlastne prava ako napriklad pravo byt chranene pred infekcnymi chorobami co je zakotvene aj v charte dietata... a toto pravo ma aj bez nazoru rodica na vec...nevravim ze by sme sa nemali slobodne rozhodovat ...mali ..je mnozstvo pripadov kedy je tato volba opodstatnena co i len s preventivnych dovodov a matka najlepsie vyciti ked je nieco v neporiadku...mala by byt jej volba respektovana ...a dosledne preskumama...ale ako sa pod tlakom neuplnych informacii zodpovedne rozhodovat...???priam v kvantach..ked sa ta ista infornacia kopiruje s fora na forum z blogu na blog a potom ma clovek toho plnu hlavu... keby boli aspon tie informacie vyvazene aby sme sa vedeli skutocne zodpovedne rozhodnut...ale takato propaganda k zodpovednemu rozhodovaniu nevedie... A ked nebudeme poznat objektivnu problematiku..ako sa mozme zodpovedne rozhodnut?Nase nezodpovedne rozhodnutie moze vystavyt do nebezpecia deti ktore nemozu byt ockovane a su nachylne na choroby? Male este nezaockovane deti...detom ktorym bol zo zdravotnych dovodov ci pre komplikacie urobeny odklad...a boli by to aj deti matiek ktore by chceli mat svojich potomkov zaockovanych...ludi ktorim uz nemaju dostatok protilatok, strary ludia, ludia s oslabenou imunitou, zo zdravotnimi problemami... tehotne zeny.... akym pravom budete vy svojim rozhodovanim rozhodovat a ohrozovat tieto rizikove skupiny? To niesu len vase deti...tych ludi co mozu byt v pripade rozsirennia nakazy v ohrozeni je daleko viac!... prevencia ci sa nam to paci alebo nie zostane navzdy najlepsia cesta... nech uz sa to tyka cohokolvek... Je to slovo proti slovu...tiez chcem slobodnu volbu ale nie ak o nej budu rozhodovat zaslepeny a jednostrany ludia...casto taky ktora cerpaju informacie len z jednej strany a o ich odbornej urovni sa da tazko pochybovat!

Natasa17 napísané 31.10.2012 10:17

Vysvetlite mi potom prečo napr. v takom Švajčiarsku (viď celý článok v októbrovej Mama a ja), totálne bohatej a vyspelej krajine, ktoré je zároveň farmaceutickou veľmocou je očkovanie dobrovoľné??? Prečo sa tam tí "zaostalí" lekári neboja toho čo sa bojíte vy??? Prečo sa tam skoro vôbec nepredpisujú antibiotiká ako u nás pri každej návšteve lekára??? Moja krstná bola doktorka, teda viem aký vplyv farmaceutických firiem bol na to aby predpisovala isté lieky, taktiež kamarátka pre jednu takú firmu robí a bez problémov mi povedala ako to prebieha a ako sa nik nebabre s "odmenou" za to že predpisovali práve ich lieky... a ako sama píšete že očkovanie pred chorobou nechráni... tak nechápem prečo by som mala riskovať pod hrozbou pokuty a donútenia nejaké nežiadúce účinky očkovania, napr. autizmus (osobne poznám dve pani, ktoré mali úplne zdravé deti až kým ich nedali zaočkovať, potom sa z nich "zrazu" stali autisti), keď choroby proti ktorým sa očkuje a ktoré by teoreticky (teoreticky preto, lebo najmenej polovica sa v Európe vďaka dobrej životnej úrovni nevyskytuje) dieťa mohlo dostať sa dajú liečiť...???

Žiaľ, musím priznať, že týchto pár informácií a osobných skúseností nešťastných rodičov mi o očkovaní stačí. Ja z fóra na fórum nechodím ako vy, nemám totiž na to čas a ani ma nik za to neplatí....

Natasa17 napísané 31.10.2012 10:28

Osobne si myslím že keď ste sa stali taká zapálená bojovníčka za očkovanie detí a argumentujete právami detí a chcením pre nich vybojovať len dobro... mali by ste sa skôr zamerať na práva a dobro tých detí, ktoré deno-dene bez toho aby sa ich niekto pýtal sú "vyškrabované" priamo z maternice, pre dobro ich rodičov... však predsa aj oni majú svoje práva. Tam by ste svojim odhodlaním pomáhať prospeli všetkým deťom omnoho viac...

pectore napísané 31.10.2012 15:08

interupcia je do 12 tyzdna vecou matky a stym plne suhlasim... pretoze ak matka nieje psychycky ci socialne schopna....dieta vychovat a zabezpecit, nezvladala by situaciu a dieta by tyrala ci zanedbavala...bude potrat mensie zlo....nemalo by to vsak byt beztrestne...take matky by som pokutovala pripadne by mali povinne preskolovania ohladom antikoncepcie...benevolentnost ktora v tomto smere je sa mi nepaci ..ale zakaz interupcie by mohol priniest este viac zla....pacaneho nie na plodoch ale uz priamo na vnimajucich a uvedomijucich si detoch s ktorych by vyrastali emocionalny krypli s roznym psychozami...napriklad..... zo zdravotynch dovodov by som interupciu ponechala bez diskusie. ...a co sa tyka ockovania..je sice dobrovolne ale len nie az tak ako to vykresluju niektori aktivisti......nikto sa ta nespita ci si racis byt zaockovana a ockuje sa...akurat ked sa ohradis tak ti dieta nezaockuju no podpisujes prehlasenie ze si si vedoma nasledkov.... byvaju problemi s umiestnovanim deti do kolektivov, so studiom v zahranici...aj v takych vyspelych krajinach...maju tam legislativne haciky...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:10

Zase si úplne mimo.

Čierneho kašľa je na Slovensku oveľa viac než napr. v susednom Rakúsku, kde je očkovanie dobrovoľné, a to napriek tomu, že:

1. V Rakúsku je oveľa nižšia zaočkovanosť než na Slovensku (my máme 99%, Rakúšania 83%)

2. V Rakúsku je oveľa viac imigrantov a čulejší cestovný ruch.

Bližšie k reálnemu výskytu čierneho kašľa v porovnaní so zaočkovanosťou viď tu (tabuľka):

www.slobodavockovani.sk/news/ad-informacia-o-moznych-rizikach-ockovania-a-antivakcinacnych-aktivitach/

 

Nejak Ti tie špekulácie vôbec nesedia s OFICIÁLNYMI údajmi WHO. Hmmm.... Kde sa asi tak stala chyba?

pectore napísané 31.10.2012 16:17

a co zivotna a ekonomicka uroven v rakusku a u nas? Myslis ze si mozme dovolit v zhladom na niektore regioni taku benevoletnost ..vzhladom na podmienky v akych ludia ziju?... sme vazne az na takej rakuskej urovni?

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:42

OK.

Takže tu to konečne máme: NIE OČKOVANIE, ale životná a ekonomická úroveň je kľúčovým faktorom v boji proti prenosným ochoreniam.

To tvrdím už dávno. Teší ma, že sme sa aspoň na niečom zhodli.

pectore napísané 31.10.2012 18:50

tak ked dosiahneme uroven rakuska v nasich ciganskych osadach alebo aspon co sa tyka bezneho zivota...mozme sa bavit o dobrovolnosti ...moze byt... no to mame este roboty a roboty. Big Grins

Sloboda v očkovaní napísané 01.11.2012 05:48

Mimochodom: nemysli si, že v Rakúsku sú všetci takí bohatí, ako priemerný originál Rakúšan. Hlavne rôzni prisťahovalci tam majú čo robiť, aby sa vôbec nejak uživili a životná úroveň mnohých z nich je bližšie našim zaostalejším Rómom než priemernému originál Rakúšanovi. Ako v Londýne či Paríži, tak aj vo Viedni sú lepšie štvrte a horšie štvrte. Ak nikdy nepáchneš do tých horších, tak môžeš mať (mylný) dojem, že všetkým sa tam žije fantasticky blahobytne. Ale to je len Tvoj mylný dojem. To je asi tak, ako keby si navštívila staré mesto v BA či KE, ale ani len nešla okolo nejakej divokejšej osady.

pectore napísané 01.11.2012 16:38

nebola sloboda v tychto krajinach vybojovana tlakom aktivistov? Bola dana sama z iniciativy autorit? ...vzhladom na neopodstatnenost ockovania....???Tiez by ma zaujmal sposob prechodu z povinne ho na nepovinne ockovanie...aky to malo priebeh.... pretoze to je trochu ako s politikov... nakukat ludom hrozy a dostat ich do ulic nieje ziaden problem... ale ci je to spravna cesta je zas len otazne.

Sloboda v očkovaní napísané 03.11.2012 03:46

V každej krajine to bol trochu iný príbeh.

V UK sa napr. v meste Leicester dokázali vysporiadať s pravými kiahňami bez očkovania oveľa úspešnejšie než v iných mestách s očkovaním. V rámci mesta de facto vyhlásili hromadnú neposlušnosť voči celoštátnemu zákonu. A boli úspešní.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1082657/

 

Preto si myslím, že tie kecy o vyhubení pravých kiahní očkovaním sú čistý blud a že k skutočnému ústupu tejto choroby došlo až po celosvetovom aplikovaní Leicesterskej metódy a vôbec nie vďaka očkovaniu.

pectore napísané 11.11.2012 21:38

ostrov tam sa trochu inac kralovalo ako v europe...myslim ze ani na novom zelande ci australii sa neockovalo.... ze to zvladli aj vdaka izolacii nakazenych.... lenze europa je trochu ine susto

suhlasim napísané 29.10.2012 21:16

Pre uplnost ale treba este dodat, ze neockovanie sa nesmie stat nejakou "modnou vlnou", ze si rodicia precitaju na nete o skodlivosti vakcin a to im staci pre rozhodnutie. Treba nazbierat ovela viac informacii. O tych chorobach, proti ktorym sa ockuje. Mat jasno o tom, co su to za choroby, co ich sposobuje, ako skodia, ako prebiehaju, ako im predchadzat ci ako ich liecit, ake je riziko, ze na ne ochorieme atd atd.

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 05:38

Samozrejme, bolo by nezodpovedné rozhodovať sa štýlom "neočkujem, lebo ani suseda neočkuje".

 

Treba si naštudovať čo najviac o vakcínach i o chorobách, ako aj o ich liečbe či alternatívnych metódach prevencie, a tiež nepodkopávať si zdravie blbou stravou alebo zbytočnými stresmi, zvážiť svoje individuálne danosti a až potom sa informovane a zodpovedne rozhodnúť.

 

Neinformované stádovité rozhodnutie je principiálne zlé a nezodpovedné - bez ohľadu na to, či sa človek rozhodne za očkovanie alebo proti očkovaniu.

 

Navyše, aj očkovaný môže ochorieť na tú chorobu, proti ktorej bol očkovaný (možno s menšou pravdepodobnosťou, ale predsa - vylúčiť sa to nedá a priznávajú to aj výrobcovia vakcín v príbalových letákoch). Aj očkujúci rodičia by teda mali byť v obraze napr. o čiernom kašli, ktorý je momentálne u nás aktuálny.

pectore napísané 30.10.2012 07:35

pravda pravduca...lenze velmi zavisi ake zdroeja sa k nim dostanu..ako formulovane komentare ...akym smerom je tlacena ich mienka...mineka na slobode ockovani je hodne jednostrana... a castokrat zvadzajuca...uvediem priklad...Jednalo sa konkretne o temu ze v indii bolo potvrdene ze ockovanie sposobilo rozsirenie obrny. Po precitani clanku som autora upozornila ze priamo v clanku je uvedene ze slo o ciselne statistiky poctu ockovanych a poctu nakazenych...o CISELNE!!! a žiaden blizsi vyzkum nebol urobeny...to bolo priamo v clanku spomenute tiez.....navyse sa v indii objavil novy druh obrny ktory blizsie nezkumali no neni to ani jedna zo znamej formy obrny... no nebolo uvedene ci aj to bolo sucastou statistiky.... na zaklade ciselnej statistiky bez akýchkolvek vedeckych vyzkumov skratka nemozete tvrdit ze je to POTVRDENE! ..... no ked som sa po case vratila k danemu clanku bol prepisany ... tak jak vam mam verit?

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:26

V dnešnej dobe sú verejne prístupné zdroje také i onaké, takže si človek môže prečítať, keď chce, aj názory zástancov očkovania, aj názory odporcov očkovania, aj názory medzi tým, zvážiť, čo má viac hlavu a pätu, čo je lepšie podložené vedecky resp. overiteľnými faktami.

 

Článok o obrne v Indii nebol vôbec prepísaný, ale možno Ťa zmiatlo to, že tých článkov máme na webe niekoľko. Viď napr.:

www.slobodavockovani.sk/news/tvrdenie-o-vyhubeni-detskej-obrny-v-indii-je-znacne-pochybne/

www.slobodavockovani.sk/news/potvrdene-ockovacia-kampan-proti-detskej-obrne-v-indii-v-roku-2011-sposobila-47-500-ochrnuti-z-ockovania/

Navyše slovo "Potvrdené" bolo uvedené v origináli ("Confirmed"), ktorý som ja preložil, takže ak sa chceš sťažovať, mala by si sa sťažovať v prvom rade autorovi (Dr. Joseph Mercola), nie prekladateľovi.

 

A nakoniec: ak bola pozorovaná úmernosť typu "čím viac očkovaní proti detskej obrne, tým väčšie riziko AFP", tak neviem, čo Ti ešte viac treba. Keď si dáš paralen a vyhádžeš sa, dáš si ďalší a vyhádžeš sa ešte viac, tak je Ti asi jasné, že paralen má súvis s tými vyrážkami, nie? Prečo by ten istý prístup nemal platiť u očkovania??? To potvrdenie teda bolo v zmysle empirickej skúsenosti. Nebolo to potvrdenie v zmysle vysvetlenia mechanizmu účinku a následného overenia, že toto vysvetlenie je správne. Toto sa robí veľmi ťažko u hocičoho, tobôž u humánnych vakcín, keďže laboratórneho potkana ešte s čistým svedomím zabiješ, aby si mu niečo v tele zmerala alebo analyzovala, ale u ľudí to z etických dôvodov dosť dobre nejde. Potvrdenia tohto druhú sú teda len veľmi výnimočné a nielen v otázke očkovania. Reálne šlo o potvrdenie faktu, že tí, čo boli viac očkovaní, boli viac náchylní ochrnúť, a to je presne opačný efekt, než mala tá očkovacia kampaň dosiahnuť, z čoho vyplýva, že očkovanie spôsobuje ochrnutia, rovnako tak ako by z vyššie uvádzaného príkladu vyplývalo, že paralen spôsobuje vyrážky. Uznávam, že z vedeckého hľadiska je to dôkaz slabšej sily/hodnoty, ale keď nie je dosť dobre možné urobiť silnejší dôkaz, tak sa holt musíme uspokojiť aj s týmto.

pectore napísané 30.10.2012 11:36

clanok bol upraveny... boli v nom spomenute ciselne statistiky co uz niesu...ciselna staistika bez akehokolvek dalsieho vyzkumu ti nikdy NEMOZE ozrejmit skutocny dovod nakazy, ci rozsirovania... to sa skratka neda..nech uz das akykolvek prikald... cisla niesu vedecke vyzkumi...su to statistiky.... a ked uz zverejnujes na svoju stranku veci davaj tam hodnotne clanky a nie panikarium

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:37

Asi sa Ti niečo snívalo, každopádne však ten článok upravený nebol.

Ja som admin, tak viem, či niečo upravujem alebo nie.

A pokiaľ pre Teba 20x nárast ochrnutí od začiatku očkovacej kampane proti ochrnutiam nie je dôvod na vážne zamyslenie, tak potom s Pánom Bohom!

pectore napísané 30.10.2012 12:43

starou vakcinou, ockovacia latka podavana pomerne casto... v katastofalnych podmienkach... nie nepride mi to podozrive hlavne pri vyskyte novej formy... radsej ako priklad s paralenom by som sa pozrela na odborne preskumanie situacie...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:53

Tá vakcína, ktorú používame my (Salkova neživá), je v skutočnosti staršia než tá, ktorá sa používa v Indii (Sabinova živá).

A vieš, prečo sa v Indii nepoužíva tá, čo u nás?

Preto, lebo neživá vakcína nijak nebráni prenosu ochorenia, a teda nemá absolútne nijaký epidemiologický význam, tzn. ani len teoreticky nemôže vytvárať kolektívnu imunitu.

A odborné zhodnotenie situácie je také, že čím viac očkovaní, tým väčšie riziko AFP. A to dá rozum, lebo očkovanie je v podstate šírenie živého vírusu, a ten navyše má pomerne dobrú schopnosť mutovať. Preto sa u nás prešlo na neživé vakcíny - aj za cenu straty (domnelej) kolektívnej imunity.

Takže u detskej obrny je to s očkovaním úplne zabité: buď vakcína spôsobuje ochrnutia, alebo nebráni šíreniu vírusu. Vo výsledku: jediná možnosť, ako sa definitívne zbaviť detskej obrny, je prestať úplne očkovať, aktívne vyhľadávať prípady ochrnutí a dôkladne ich izolovať + celoštátna osvetová kampaň ohľadne hygieny, lebo drvivá väčšina nákaz je kvôli zlej hygiene.

Tá nová forma nie je totiž nič iné než zmutovaný vakcinačný vírus. A očkovanie nielenže proti nemu nepomáha, očkovanie ho práveže pomáha šíriť. Preto čím viac očkovaní, tým väčšia šanca ochrnúť. A to je katastrofa verejného zdravotníctva - namiesto odstránenia infekčných ochrnutí ich 20-násobný nárast!

pectore napísané 31.10.2012 18:47

tento tvoj nazor ti bol objasneny ciselnou statistikou ktora je jedina dostupna ...konkretne co sa tyka indie... je to cista konspiracia... nic vzlom...uz som si zvykla...

Sloboda v očkovaní napísané 03.11.2012 03:51

:-)))))))

V tom prípade je čistou konšpiráciou aj účinnosť očkovania, pretože na jej preukázanie sa používajú oveľa menej vedecké "dôkazy".

Napr. meranie hladiny protilátok bez toho, že by sa predtým jednoznačne preukázalo, že nikto z tých, čo majú hladinu protilátok nad tzv. "ochrannou" hladinou, neochorie (alebo aspoň 99,9% z nich neochorie). Schválne: nájdi vo vedeckej literatúre aspoň jeden taký dôkaz.

Vo svetle toho je vyhodnotenie ochrnutí v Indii ukážkovou vedou.

pepa napísané 29.10.2012 20:56

Boze tato Pectore musi byt vsade aj so svojimi dristami..

gugl napísané 29.10.2012 20:11

pectore je dobre známy troll z diskusií na stránke modrykonik.sk

Ako správny troll sa vyznačuje neodbytnosťou, chŕlením svojich domnienok sťaby faktov, a absolútnou odolnosťou voči dôkazom.

 

Jediný postup voči trollom je: nevšímať, nekŕmiť.

Silvia napísané 29.10.2012 19:00

Otec - BINGO Cool

pectore napísané 29.10.2012 14:53

Potratene ludske plody... vazne? V oktobry 2011 zakázal Evropsky sudny dvor udeľovať patenty na postupy, ktoré by viedli k zničeniu embrya. Treba si uvedomiť, že jestvujú nielen embryonálne bunky, ale aj dospelé kmeňové bunky.“ Má ich v sebe každý človek a ich úlohou je starať sa o údržbu opotrebovaných a poškodených tkanív. Tak s kade ta istota ze su prave POTRATENE embria sucastou vakcin ??? ……kedze sa tieto veci riesia uz reprodukciou v laboratoriu…. Co je omnoho ..jak by som to nazvala pohodlnejsie a bez zbytocnych moralnych diskusii…o jednotlivych latkach typu glutaman ci formaldehyd…pisane retorikov ako prudko jedovate… to je skoro akoby ste pisali…nejedzte jablka pretoze ich jadierka obsahuju kyanid ktory je prudko jedovaty!!!...ale aka je skutocnost ked zjete par jadierok???.... takze clanok zavana akurat tak propagandou …skandal zo stiahnutia hexavakciny urobili neockovaci aktivisti…oficialne stanovisko je ze k ziadnemu kontaminovaniu nedoslo a bol to preventivny krok… Ponukate uzasnu vec..a to slobodnu volbu…ako sami hovorite treba na to informacie… a ja dodavam ze objektivne…treba odbornu diskusiu na tuto tematiku….a to vam ocividne chýba!

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 05:31

Súčasťou vakcín nie sú CELÉ embryá, ale zvyšky buniek, ktoré z potratených ľudských plodov pochádzajú. Sú to zvyšky ľudských buniek, teda našich vlastných, a ak očkovanie v snahe vytvoriť protilátky proti vírusu spôsobí aj tvorbu protilátok proti týmto zvyškom ľudských buniek, máme "zaděláno" na autoimunitné ochorenie.

 

Škandál s Hexou bol skutočne škandál bez ohľadu na (ne)zapojenie sa odporcov povinného očkovania. Ale ak veríš tomu, že firma stiahne a zničí len-tak z prče DOKONALE BEZCHYBNÉ vakcíny v hodnote niekoľkých miliónov €, tak "veľká je viera tvoja". Ja som z takýchto rozprávok už dávno vyrástol. Navyše GSK stále neuvádza na svojej stránke, čo môže spôsobiť Bacillus cereus, keď je vpichnutý do tela a nie zjedený:

www.gsk.sk/novinka_10102012.html

Uvádzajú len, čo sa stane, keď ho zjete. Lenže detičky Hexu nepapajú, detičkám je Hexa vpichovaná. Takže toto je úplne irelevantné, čo GSK píše. Celý vtip je v tom, že keď sa Bacillus cereus vpichne, tak môže spôsobiť vážne až život ohrozujúce reakcie a to GSK zamlčiava. Prehľad možných následkov Bacillus cereus mimo tráviacej sústavy je tu:

www.slobodavockovani.sk/news/nezodpovedane-otazky-okolo-infanrixu-hexa-a-stiahnutia-jednej-sarze/

pectore napísané 30.10.2012 07:35

tvrdenie ze je to zrovna z POTRATENYCH ludskych plodov je stale alibisticke.... pretoze takyto material moze byt zdrojom infekcii, ci roznych nakaz ci uz je Aids alebo ine veci.... toto tvrdneie vam tak lahko nevezmem kym nenajdem aj ine zdroje ...hlavne ked sa preslo k reprodukovaniu buniek za pomoci laboratornej techniky...To ze povod mohol byt taky nevylucujem..lenze ideme ku predu a je otazne ci sa tato problematika prechovava aj ked je zname verejne stanovisko europskeho sudu. Stanovisko GSK mi je zname ale nevyznieva mi ako panika... ocividne je to len "dobre" vyberanie slov z vasej strany...a je otazne co su pre taky kolos ozajstne straty...kedze je to firma na medzinarodnej urovni s celosvetovou cinostou aj s liecivami... stanovisko co sposobi Bacillus cereus pri vpichu je otazne... no zostava v rovine spekulacie kedze kontaminacia bola vylucena .

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:47

Váš komentárAk by bola kontaminácia naozaj vylúčená, tak by nič nesťahovali, a už vôbec nie v hodnote pár miliónov €, tým si môžeš istá. Sú to drísty na upokojenie nerozmýšľajúcich oviec, a na Teba to očividne zabralo.

 

Zamlčiavanie reálnych dopadov injekčne vpichnutého Bacillus cereus je jasnou známkou toho, že niekomu tu očividne lepí povedať pravdu.

 

K umelým potratom: ide o bunkové línie, tzn. niečo, čo sa zobralo z umelo potrateného bábätka a ďalej sa to množilo v labáku. To znamená, že tie bunky pochádzajú z umelého potratu (rozumej: majú totožnú DNA), aj keď už prebehlo niekoľko (desiatok) delení buniek v umelých podmienkach. Tzn. nejde o bunkové tkanivo priamo odobraté z umelého potratu. Ale to snáď nikto netvrdil.

 

Faktom každopádne zostáva, že bola spáchaná vražda nevinného bábätka (dokopy najmenej 80 bábätiek - prinajmenšom o toľkých sú záznamy v publikovanej literatúre) za účelom vývoja vakcíny, faktom je tiež, že sú to ľudské bunky a aj keby neboli z umelého potratu, stále pri množení vírusov na ľudských bunkách pretrváva zvýšené riziko autoimunity, spôsobenej očkovaním. A to je presne to, čo sa po MMR vakcíne často deje. Pozri si štatistiku nárastu autoimunitných ochorení v posledných 20 rokoch (MMR sa u nás používa od r. 1992) a uvidíš, že to je na zaplakanie.

 

Navyše ŠÚKL/ÚVZ SR/SEVS opakovane klamú, pretože tvrdia, že:

1. išlo len o DVE bunkové línie (v skutočnosti ich bolo veľa, i keď vo vakcínach, dovážaných na SK sú to TRI, nie dve: RA27/3, WI-38, MRC-5)

2. k umelým potratom za účelom výroby vakcín došlo len v 60. rokoch (omyl, napr. PER.C6 bola odobratá v 80. rokoch)

3. údajne Katolícka cirkev s tým nemá problém. Ťažký omyl, viď:

www.slobodavockovani.sk/news/moralne-uvahy-o-vakcinach-pripravenych-na-bunkach-odvodenych-z-potratenych-ludskych-plodov/

pectore napísané 30.10.2012 11:27

keby bolo keby... bezpecnostne predpisi nepustia..nasli chybu musia vakcinu stiahnut ci sa im to paci alebo nie.... co ako mali to nechat tak? To by bol akurat tak nezodpovedny pristup...to je ako z reklamaciou...ako s inyimi produktami.... napr mlieko...dojde k vyrobnej chybe a obsahuje viac vody nez ma tak ho stiahnu...no nikomu ziadna ujma na zdravi nehrozi.... je to sice moc jednoduchy priklad ale podstata zostava..staci malo..a ak to malo neni splnene... musia to stiahnut ... koli pravidlam ktore musia dodrziavat... to ze to urobili z dovodu ze nieco maju za usami je spekulacia.... urobili to hlavne preto aby boli dodrzane predpisi...kedze sa prislo na nedostatok.

 

takze mi chcete povedat ze ked si urobim reprodukciu bunky ..tak ide opakovane o vrazdu? NIe... zacitaky boli take ....ide sa dalej...urobili sa linie...ale uz nikto nikoho moralne neirituje..pretoze vsetko je v urovni reprodukcie... uz sa nejedna znova o potratene dieta... ale o bunky ktore sa mnozia ... bez duse,... bez potencionalneho ukratenia zivota...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:34

Tak to si teda na omyle (opäť). To stiahnutie (ako opakovane tvrdil GSK i ŠÚKL) bolo dobrovoľné, nie nariadené žiadnymi predpismi a už vôbec nie kontrolným orgánom.

Prirovnávanie k vadnému mlieku je od veci, pretože tieto vakcíny údajne vôbec neboli vadné. Údajne boli dokonale v poriadku, presne podľa receptúry. Žiadna odchýlka. A napriek tomu ich sťahujú? Fakt Ti to nie je divné?

 

Čo sa postoja Katolíckej cirkvi týka, prečítaj si najprv to odkazované stanovisko P.A.V., kým začneš z toho robiť nejaké morálne závery. Každopádne tu nikto netvrdil, že dochádza k vražde množením buniek v labáku. To je čisto Tvoj konštrukt. Došlo k niekoľkým desiatkám vrážd v minulosti a tie boli použité na vývoj niečoho, čo teraz akože máš dať pichnúť svojmu dieťaťu. A to je spolupráca na zle. Viac o tom v tom dokumente.

pectore napísané 30.10.2012 12:54

a ty si myslis ze taka spolocnost nema ziadne svoje bezpecnostne postupy a pravidla...ci dohovory podla ktorych musi postupovat... ???..so zlom spolupracujes aj ked si kupis vyrobok v cinskom obchode...pod vyrobnu cenu...kde v tovarnach nan robia male deti v katastrofickych podmienkach...a to uz moc ludom teda nevadi...alebo ked si kupuju diamatove sperky a ludia zivoria v doloch...aj to je biznis zo zlom... a nas mamon to iba podporuje... to je horsie zlo ako mnozenie buniek v labaku hoc pochadzaju s embrii.

pectore napísané 29.10.2012 14:50

v clanku je pisane ze : Pre nedonosené deti bola stanovená maximálna denná dávka hliníka v infúznej liečbe 10 až 15 mikrogramov na deň. Jedna sa prosimpekne o liecbu nedonoseneho dietata... nie o ockovanie a o procesy ktore ma tato aktivita zabezpecit… Trojmesačné dieťa očkované hexavakcínou dostane jednorázovo 820 mikrogramov hliníka. Ak je mu súčasne podaná aj vakcína proti pneumokokom, do jeho organizmu sa dostane 1320 mikrogramov hliníka, čo danú normu presahuje niekoľko desiatok krát….ale stale sa bavime o norme ktora je urcena ako liecba!!! A pre nedonosene dieta!!!...mna by zaujmala norma pre 3.mesacne dieta a nie v rovine lieku ale v rovine latky ktora ma v tele vyvolat reakciu a aktivovat imunitu…!!! Aka je norma v takom pripade, je skutocne presiahnuta…tu sa totiz bavyme o hruskach a jablkach….?

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 05:20

Presná hranica nie je celkom istá, ale hovorí sa o 100 mikrogramoch na liter krvi, možno aj menej, ako o hranici, od ktorej je už hliník v tele toxický a začína sa ukladať v mozgu, kostiach, srdci, svaloch či slezine. Viď článok American Academy of Pediatrics:

pediatrics.aappublications.org/content/97/3/413.full.pdf

 

5 kg bábo má nanajvýš pol litra krvi, takže max 50 mikrogramov hliníka. To máme (Hexa + Synflorix) cca 20x až 30x viac v bežne očkovaných vakcínach v 1. roku života, čiže dosť drsné.

 

Samozrejme, niektoré bábätká znesú viac iné menej. Nie každé je poškodené rovnako.

pectore napísané 30.10.2012 07:46

statistika a studia nieje znama...no vy viete odpoved hoc vieme co mate za vzdelanie...zaujimave...s toho co pisete mi to pride hodne individualne...a tiez je otazne ako sa hlinik chova v suvislosti s dalsimi "chemikaliami" ktore su pridane... a su sucastou daneho procesu...ci to na jeho procesy nema nejaky vplyv napriklad...pretoze nieje podany cisty hlinik....

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 09:41

Ale isteže. Sú známe vlastnosti hliníka, keď je podaný spoločne s fluórom alebo ortuťou: znásobí ich jedovatý účinok, viď napr.:

www.communityconnexion.com/article/07-01/fluoride.html

www.flcv.com/hgsynerg.html

 

To, že Ty o niečom nevieš, neznamená, že to nejestvuje. A neviem, čo Ti akože nie je známe, lebo dopady injekčne (neúmyselne) podaného hliníka sú viac než dobre známe, viď napr.:

www.askdrsears.com/topics/vaccines/vaccine-faqs

 

Takže v čom je problém? V tom, že nevieš poriadne po anglicky? Dávaš svoju nevedomosť ako protiargument???

pectore napísané 30.10.2012 09:52

toto je ukazka akzm stylom fungujete..vyberem si nieco a pospajam to co mi vyhovuje...mna vsak zaujma aky je ucinok danej vakciny...aky je vysledny proces celeho produktu ako takeho... vzhladom na organizmus a na normy co sa toho tykaju...pretoze ked stoho spravim vycuc a pomiesam len nejake chemicke latky...moze zas vyst nieco uplne ine.... co ma vsak vobec nemusi zaujmat... samozrejme ma to zaujima... ale ci je to informacia ktora mi ma utvorit stanovisko je otazne...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:54

Jáááj, moja, ale túto prosbu si mala adresovať GSK a nie mne.

Nech si GSK otestuje, čo sa deje v krvi bábätka hodinu-dve-tri-6-12-24, 2-3-5-10 dní po očkovaní, ako sa tam vyvíja hladina hliníka atď.

 

To, že to nikto doposiaľ neskúmal, je sčasti vina regulačných orgánov, keďže majú príliš laxné požiadavky na testovanie bezpečnosti vakcín, jednak vina výrobcov vakcín, že majú na háku bezpečnosť svojich výrobkov a robia len také testy, aké naozaj musia, a aj to ešte nesmierne pochybným spôsobom. Každopádne to však nie je vina odporcov očkovania.

 

Sú známe údaje z injekčného podávania vnútrožilovej výživy nedonoseniatok, ako aj v rámci dialýzy a sú to katastrofálne dopady. Neviem, prečo by to u vakcín malo dopadnúť nejak výrazne inak, ale súhlasím s tým, že takú štúdiu treba vypracovať a potom bude úplne jasné a nespochyniteľné, že hliník vo vakcínach doslova ničí mladú generáciu. Tento fakt by však samozrejme prudko poškodil záujmy výrobcu vakcíny, takže naozaj nečakaj, že on takú štúdiu urobí a ešte k tomu z vlastnej iniciatívy.

pectore napísané 30.10.2012 12:57

bez nicoho sa neda nic hodnotit..len predpokladat...ci domnievat sa...lenze.. vahu ohladom faktov to nema ziadnu

fialka1318 napísané 23.11.2014 12:47

ahojtesmile ja nie som ani matka a ani lekarka, som slobodna zena a bola som ockovana ked som bola mala , mam vsetky ockovania ako mojich 5 surodencov a sme OKsmile nie som za ockovania a ani proti, len vyadrujem svoj nazor a sice ze nic nam tie ockovania nespravilismile podla mna to zavisi na imunite ci to dietatko zvladne alebo nie...aj ked neviem ci naozaj pomahaju, lebo moja sestra nedostala klasicky mumps ale dostala zmutovany a najma vdaka nezaockovanym a neliecenym romskym obcanom ktori sa neumyvaju a nedodrziavaju ziadne hygienicke potreby..nechodia k lekarom..takze neviem ci je nieco na tom co ste pisali ze romovia zaockovani nie su a nemaju ziadne nakazy, lebo maju..prave su o tom clanky!!!!! vypuklo to v michalovciach a sobranciach, byvam nedaleko a vidim ako cely opuchnuti a kaslajuci s bolestami hlavy a vracanim behaju po michalovciach a chytaju sa jedla , ohrozuju obcanov a ich deti ...moja sestra studuje na zdravotnej skole a nie je to nic prijemne ked vidite ako nic neje, nevladze chodit , ma horucky 40 stupnove , a co je najhorsie tak sa tento virus neda liecit liekmi!!! moja sestra ma len 15rokov a uz takto vdaka mumpsu trpi!!! RADSEJ NEZ VSELIJAKE VAKCINY A SOMARINY, NECH VYMYSLIA NORMALNE LIEKY KTORE ZABRANIA V TRPENI DETI!!!!!!!!!!!!!!!!!! NIE JE NIC HORSIE AKO VIDIET MALU SESTRU KTORA SA TRAPI S CHOROBOU SAMA!!!! A BOHVIE CI TO ZVLADNE!!!!

 

NECHCEM BYT ZA A ANI PROTI, LEBO NATOM MOZNO NIECO PRAVDA JE CO PISETE A MOZNO NIE...LEN PISEM O AKTUALNEJ SITUACII KTORU PREZIVAM A MALO BY SA S TYMI CHOROBAMI NIECO ROBIT_:( LEBO VIDIM AKO MOJA MAMA TRPI KED SA POZERA NA MOJU SESTRU A JA BY SOM TOTO ZAZIT NECHCELA ,TO SI RADSEJ ZIADNE DIETA NESPRAVIM AKO SA POZERAT AKO LEKARI NECHAVAJU DIETA BOJOVAT V NEMOCNICI A INFECNOM ODDELENI ŚAMO S CHOROBOU CAKAJUC CI TO PREZIJE A ZABOJUJE ALEBO NIE!!!!:( RADSEJ BY SOM TO MALA JA AKO ONA, VED SI ESTE ANI NIC NEPREZILA A ANI NEVIDELA KRASY SVETA:( JA BY SOM SI PRIALA NA VIANOCE LEN JEDNO smile ABY TAKETO SMRTELNE CHOROBY NEEXISTOVALI:( ALE VIEM ZE SA MI TO NESPLNI A Z TOHO SOM SMUTNA:(

Michal napísané 23.11.2014 14:03

Máš zmätok v hlave fialka1318, lebo tvoja sestra ktorá zaočkovaná bola, dostala mumps. Samozrejme, že pediater povie že ten zmutovaný. Predsa nebude spochybňovať niečo tak "úžasne dokonalé" ako je očkovanie.

 

Ak by to tak bolo ako tvrdíš o cigáňoch, logickým vyústením by predsa bola ich vysoká úmrtnosť, či nie? Zamysli sa nad tým. Raz ak boh dá, budeš matka aj ty a prístup k informáciám máš v súčasnej dobe obrovský. Musíš si klásť veľa otázok, a spochybňovať čo sa dá, aby si našla skutočnú pravdu. Možno ti k nájdeniu pravdy pomôže niečo čo tu funguje už miliardy rokov. Bez ohľadu na to v akom technologickom "pokroku" sa nachádzame.

 

Nehľadaj príčinu problémov u druhých. Imunitný systém ako taký je tak dokonalý že si to nedokážeš ani predstaviť. Je učenlivý a je potrebné ho neustále podnecovať. Našťastie to všetci robíme denno denne. Tak ako naše svaly i on zlyháva pri preťažení. Takže niekto prekoná Ebolu, a niekto zas mumps a ani o tom nemusí vedieť. Iní umrú na chrípku, a iní zas ani nevedia čo to je. zwinker

 

Farmaceutický priemysel je postavený na strachu ľudí o svoj konzumný život. Každý chce za každú cenu žiť, prežiť, alebo si užiť. Udržiavať pacienta v chorobe, alebo zdanlivo zdravého je pre nich obrovský biznis. Pacient síce aj tak zomrie, ale do vtedy sa im ho podarilo finančne vysať. Potravinársky priemysel ide spolu sním ruka v ruke.

 

Viem, že teraz prežívaš ťažké chvíle, ale možno to bude tvojim motorom, ktorý ťa bude budúcnosti viezť dopredu za hľadaním pravdy. Priprav sa aj na to, že možno nebudeš nadšená, keď zistíš v akej paradigme myšlienkových pochodov si doposiaľ žila. Tu tŕnistú cestu si musí v tomto živote prejsť každý sám. Možno nakoniec zistíš, že príčinou zla vo svete nie sú cigáni, ale naše ľudské EGO. smile

pectore napísané 29.10.2012 14:46

A ake je riziko neockovania?.. vobec by neuskodilo vyjadrit sa k tejto problematike...v zaujme objektivity.. .aka je moznost nakazy u neockovaneho obyvatelstva na jednotlive ochorenia? Cierny kasel ...chorobnost mala klesajucu tendenciu, ale pred zavedenim vakcin stale umieralo 10% obyvatelstva, po zavedeni vakcin sa umrtnot priblizila 0, aku to ma vahu v porovnani k vážnym neziaducim ucinkom? Zlepsovala sa zivotna uroven, chorobnost klesala..Mor a tyfus su choroby priamo viazane na hladomor a katastrofalne podmienky…ked tento aspect vymyzol…vymyzli aj choroby… davat to za vseobecny priklad je velmi odvazne ..pred zavedenim vakcinacie stale existovali lokality kde bola hygiena slaba... a existuju aj dnes... aj u nas...keby sa neockovalo ani v rizikovych skupinach kde su podmienky katastroficke - hygiena nas nezachrani ked to chytime kdesi v autobuse alebo v nakupnom centre?...a co potom?...Ake by bolo konecne percento umrtnosti v takom pripade 5% - 3%??? A nebolo by riziko umrtia ci poskodenia danou chorobou u obyvatelstva stale vysie ako je to v pripade neziaducich ucinkov....???...moc otazok malo odpovedi... …. Je skutocne na zvazenie co je vseobecne nebezpecnejsie...

ale napísané 29.10.2012 21:28

treba brat ohlad na to, ze kazda z tych chorob, proti ktorym sa ockujem, ma inu mieru nebezpecnosti, infekcnosti, nasledkov... Zdaju sa Vam mumps ci osypky vazne take nebezpecne, ze sa kvoli nim riskuju neziaduce ucinky vakcin? Su to DETSKE choroby. Cize ak sa prekonaju v detstve, dieta ich prekona prirodzenym sposobom, bez skodliveho "liecenia" nasimi lekarmi (rozumej potlacanie prirodzenej odpovede tela v podobe horucky antipyretikami), za vydatnej pomoci vitaminov, pokoja, tekutin; prejde chorobu bez komplikacii, navyse ziskava celozivotnu imunitu (u vakcinacie je to kolko? 5 rokov? v lepsom pripade 8?). SLedovali ste nedavnu epidemiu mumpsu v Cechach? Chori boli tinedzeri! Priebeh choroby bol komplikovanejsi, nez u malych deti (a urcite ich este k tomu stopali paralenom...)

pectore napísané 30.10.2012 00:37

dost nebezpecna sa mi zda rubeola vzhladom na tzv vrodeny rubeolovy syndrom.... a zalezi mi na inych detoch a na tom aby tehotne zeny neboli vystavene tejto nakaze... pretoze ockovanie samotne nechrani pred nakazenim...podla mna je lepsia prevencia vo forme minimalneho az takmer ziadneho vyskytu tohto ochorenia a tym padom minimalnej az ziadnej moznosti nakazenia sa....

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 05:14

Ružienka (rubeola) je vcelku pohodové ochorenie.

 

Jediný problém je s tehotnými ženami a to hlavne v prvom trimestri.

Ak si však žena prejde ružienkou v detstve, má doživotnú imunitu a nemusí to riešiť. Ak je len zaočkovaná, tak je veľmi otázne, či ešte bude vôbec mať nejaké protilátky v 30 či 35 rokoch. Skôr nie ako áno. A u 40-ročnej je to už prakticky isté, že nebude mať dosť protilátok proti ružienke.

 

To ale znamená, že sa tým očkovaním problém nevyriešil, ale naopak zhoršil, lebo práve tí, o ktorých tu ide predovšetkým, zostávajú nechránení, presnejšie: menej chránení, než keby sa vôbec neočkovalo.

ale napísané 30.10.2012 07:20

Presne toto ukazuje na celu obludnost a nezmyselnost ockovania. A tiez, preco uz hlavne u ruzienky nejde tak lahko "z kola von". Spolocnost je tymto ockovanim doslovne postihnuta! Vdaka za doplnenie. Este by sa dalo popisat aj o osypkach, o komplikaciach, ktore radi nasi "odbornici" uvadzaju, preco a kedy vlastne tieto komplikacie vznikaju, o vitamine A... Nuz fakt treba len vela vela citat

pectore napísané 30.10.2012 07:55

skutocne sa problem ockovanim zhorsil? Porzite si vyskyt a chorobnost danej choroby... a spytajte sa este raz... ja nebudem riesit coby keby... mna zaujma situacia tu a teraz co by sa dialo keby ze sa zvalecie rubeola medzi populaciu ktora je neockovana... ???... pretoze to by bola situacia ktora by sa tykala mna a mojho dietata...vdaka aktivistickej cinosti...populacia ktora by neprekonala rubeolu v dectve ani omylom..ake by boli nasledne nasledky?... keby sa populacia nestihla dat zaockovat...a sirenie rubeoly prebieha uz 10 dnie pred prvymi priznakmi...!!! to ze je to jediny problem neznamena ze je nepostatny ci druhorady.... pokial nemate ine bezpecne riesenie situacie ..,.ale len polemizovanie co by keby...nevystavujte riziku ludi ....

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 09:30

Pravdepodobne najrozšírenejším nie práve banálnym nežiaducim účinkom očkovania proti ružienke je artritída. Pozri sa, ako výskyt artritídy zvýšil v posledných 2-3 desaťročiach odkedy sa plošne očkuje proti ružienke.

 

To je jedna vec. Druhá vec je, že proti ružienke sa očkuje ešte pomerne krátko (u nás od r. 1982) a ešte stále významné percento žien chorobu prekonalo, takže majú doživotnú imunitu. Akonáhle toto skončí a tieto ženy vymrú alebo sa stane z nich veľmi malá menšina, dopadne to zrejme presne tak ako s osýpkami: epidémie osýpok u 100% zaočkovaných, viď napr. www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00000359.htm

V iných krajinách Európy však hlásili napr. minulý rok cez 10.000 prípadov ružienky, čo nie je zas tak málo.

 

Takže Ty sa síce môžeš v túto chvíľu vytešovať, ale nemysli si, že tento stav tu vydrží večne. S ubúdajúcim percentom žien, čo ružienku prirodzene prekonali, bude pribúdať žien, čo ružienku dostanú navzdory očkovaniu. Obeh vírusu je totiž dôležitý nielen pre prirodzenú kolektívnu imunitu, ale aj pre očkovaných, keďže opakovanými kontaktmi s vírusom sa obnovuje tvorba protilátok nielen tým, čo chorobu prirodzene prekonali, ale aj (úspešne) očkovaným. Tento pokles výskytu ružienky, ktorý nastal len pomerne nedávno (za môjho života) zanedlho prinesie svoje plody, ako sa už stalo v iných krajinách. Domnievať sa, že Slovensko bude výnimkou, je známkou neporozumenia problému.

 

Celkovo vzaté však plošné očkovanie detí proti ružienke má za následok presne to, čomu údajne malo predísť: zvýšenie náchylnosti tehotných žien na toto ochorenie. Podobnosť s (ne)úspechom očkovacej kampane proti detskej obrne v Indii (47.500 infekciami spôsobených ochrnutí ročne - 20x nárast od začiatku očkovacej kampane) vôbec nie je náhodná. Tieto očkovacie kampane boli od začiatku nejak nedomyslené. Alebo možno veľmi dobre domyslené, možno toto bolo práve úmyslom. Ale to už nechám na konšpiračných teoretikov.

pectore napísané 30.10.2012 10:04

artritida choroba kralov a bohatych...ma dost vela podnetov na to aby si niekto dovolil to priamo spojit s ockovanim.... ??? rozsirovanie epidemii taktiez mozme prisudit cinosti antivakcinacnych skupin...ktory maju zo dna na den silnejsie slovo medzi populaciou a v obyvatelstve sa tvoria ostrovceky nadeje pre tieto choroby... daleko viac nez to bolo doposial...ockovanie nechrani pred nakazenim... a vytvorenie takychto ostovov dava daleko lepsi priestor k sireniu nakazy...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:56

Artritídu priamo s očkovaním spojil výrobca MMR vakcíny:

www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/priorix-spc-20915.html

Ani jemu neveríš?

Ty si naozaj odolná voči faktom. Každý ďalší Tvoj príspevok ma o tom presviedča čoraz viac.

pectore napísané 30.10.2012 13:03

ty nechapes ze pokial niekto mal ako neziaduci ucinok v priebehu ucinneho obdobia artritidu musia to tam zadat.... a kludne staci hoc jaky zapal klbov..a ze je tych druhov pozehnane.... to ci ockovanie sposobuje vacsiu mieru artritidy v dnesnej dobe je napisane kde...? Alebo ci vobes sposobuje... pretoze to moze byt u 1 z 300 000 tiez vies jak...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 15:37

Očividne nemáš najmenšej potuchy o tom, ako sa pridávajú nežiaduce účinky do príbalového letáku.

Dávajú tam totiž len to, čo sa vyskytuje štatisticky významnejšie (neviem či dokonca nie najmenej 2x častejšie) než u kontrolnej skupiny.

Takže tieto Tvoje dohady a špekulácie sú zase raz úplne mimo.

Ono keby bolo skutočne tak, ako píšeš, museli by byť v každom príbalovom letáku od vakcíny uvedené aj smrť a autizmus. Ale nie sú, takže si vedľa.

pectore napísané 31.10.2012 15:57

a cislo tej vyznamnej skupiny... dajme tomu je 80% ockovanej populacie v eu... to sa ale robia statistiky v chorobnosti... ja chapem ze to muselo byt vo vacsej miere ale tiez mas u liekov ze mozu sposobit vnutorne krvacanie.... je vazne riziko umrtnosti v neockovanom obyvatelstve v pripade zavlecenia choroby nizsie nez by bolo v ockovanom?... nez by bol vyskyt artritidy...a artritida ma vela odnozi...minimalne je infekcna a neinfekcna... v neziaducich ucinkoch je spomenuty len nazov zapal klbov...ale pozname ju pod roznimi nazvami... " zánět kloubu, artritis, infekční zánět kloubu, revmatoidní artritida, revma, revmatická artritida, dnavá artritida, dna, erozivní artritida, psoriatická artritida"... je to zas len vypychnute info a ponafukovane jak sa da! Isto je aj zvyseny pocet vsetkych spomenutych komplikacii po ockovani v takej miere ako si uviedol u artritidy... mozes ich pisat za radom aby to malo vacsi efekt... a aby sa vsetci bali!

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 18:49

Vzhľadom k tomu, že po očkovaní proti ružienke sa na artritídu sťažuje cca polovica očkovaných žien, sa mi to naozaj nezdá byť zanedbateľné.

S ohľadom na to nevidím dôvod komentovať Tvoje ďalšie špekulácie.

P.S.: Reč je o štatisticky významnej súvislosti, nie významnej skupine. Ale lekárske štúdie a štatistické metódy Ti očividne nič nehovoria, inak by si nemohla urobiť takúto trápnu chybu.

pectore napísané 31.10.2012 18:55

njj ...artirida ...a zeny... celkom caste spojenie hlavne ked si spojime ze su zeny rizikova skupina ktorej sa tato choroba obzvlast tyka.......keby to bolo skutocne tak...a sposobovalo by ju ockovanie..asi by bol rovnaky vyskyt aj u muzov... vravim spekulacie...

Sloboda v očkovaní napísané 01.11.2012 06:24

Ženy preto, lebo sa očkovali proti ružienke po pôrode, keď im zistili, že nemajú protilátky. Tie časy Ty už nepamätáš, na to si príliš mladá. Dnes sa to už nerobí.

Preto sa ten údaj týka len dospelých žien, nie mužov. Nič viac za tým nehľadaj.

Faktom stále zostáva, že očkovanie proti ružienke spôsobuje artritídu. To je fakt, s ktorým absolútne nič nenarobíš.

pectore napísané 01.11.2012 21:16

nie preto ze boli ockovane.... ale preto ze je to rizikova skupina ktoru tato choroba postihuje...najcastejsie postihuje zeny v obdobi menopauzy.... a postihuje aj muzov ... ci u zien to sposobuje ockovanie po porode a u muzov kedze sa to vyskytuje aj u nich to sposobuje co???...ci aj oni su ockovany po porode big green??? navyse fajciari tymto ochorenim trpia styry krat castejsie ako nefajciari... ze by boli fajciari viac ockovany ? ...tak ako rodiace zeny.......big green ...viesco..to su len spekulacie...

Sloboda v očkovaní napísané 02.11.2012 13:33

Štatistika NÚ očkovania proti ružienke sa týka žien kvôli tomu, že dlhé roky boli očkované len ženy, nie muži. Muži očkovaní neboli a preto nie sú v štatistike zmienení, nie preto, že by u mužov toto očkovanie artritídu nevyvolávalo.

Ak nedokážeš pochopiť ani takúto superprimitívnu vec, tak sem radšej nepíš, lebo táto diskusia je zjavne nad Tvoju intelektuálnu kapacitu.

ale napísané 30.10.2012 07:36

A este mi neda nepoukazat na dalsie chore ockovanie - a to proti ovcim kiahnam. Nebudem tu rozpisovat, alebo robit nejaky vytah z clanku, precitajte si ho cely www.slobodavockovani.sk/news/preco-sa-na-usa-ruti-epidemia-pasoveho-oparu/ , spomente si na svoje detstvo, na deti v okoli, ktore ovcie kiahne prekonali, v akom veku, s akym priebehom, ci boli kvoli kiahnam u lekara, co im lekar ordinoval (s velmi vysokou pravdepodobnostou to bol paralen)...

Mária napísané 04.11.2012 17:55

Pectore: chcem vidieť keby ti ochorelo dieťa že stále myslíš a zalezi ti na spoločnosti a iných deťoch! Chcem ťa stretnúť a opýtať sa potom a dúfam že mi odpovies: áno moje dieťa si to odnieslo a malo zle vedľajšie účinky (skončili sme v nemocnici, zomrelo, je dementne...) ale vďaka bohu cela spoločnosť je preto zdravá.

 

Každý mysli na svoje dieťa. Keď je tvoje dieťa choré nemyslíš na spoločnosť alebo ostatne deti chceš a robíš všetko preto aby tvoje dieťa bolo zdravé. Sále hovoríš že dieťa má právo byt zaockovane alebo mat pristupnost k ockovaniu. Ja by som to prirovnála ku kráteniu v kostole. Každé dieťa má právo sa slobodne rozhodnúť aké náboženstvo bude mat a nie keď má 2 mesiace je pokrstene v nejakej viere s ktorou nemusí súhlasiť ako dospelý.

 

Každé dieťa má právo vyrastat v spoločnosti kde má slobodu sa rozhodnúť čo je pre Nho to najlepšie a nie niekto druhý za nebo?

 

Sloboda ockovaniu príde skoro aj na sk!!!!

 

Ja žijem našťastie v zahraničí, kde keby som povedala že patríte EU a mame povinne ockovaniu by sa každý zhrozil, že ako to vôbec že Sk je v EU.

Zina napísané 29.10.2012 12:38

Presne tak, dat zaockovat dieta nikto nemusi. Nasa pediatricka to tiez nahlasila a doteraz (po 2 rokoch) sa nic nedialo. Odborna debata prebehnut nemusi.Je to moje dieta. Preto sa ani so ziadnou pediatrickou nehadam, ak je proti, poviem ze zodpovednost beriem na seba a podpisem jej papier. Prinajhorsom sa mi mohla stat ta pokuta, stale lepsie par stoviek ako nejake nasledky. Ani ziadnu pokutu som neplatila. Staci vyjst s argmentom, ze podla mna rizika ockovania v nejakom konkretnom pripade prevysuju rizika chorob, dalej nikto nic vysvetlovat nemusi. Dieta vam nevezmu, do vezenia nepojdete, je to len priestupok.

Otec napísané 29.10.2012 12:21

My sme prve dieta zaockovali. Nastastie zatial sa nic negativne u neho neprejavilo. Pri druhom sme si povedali, ze ho zaockovat nedame. Obaja rodicia sme chemici, manzelka PhD biochemicka, ja sa liekmi zaoberam profesionalne. Zhodli sme sa, ze riziko ockovania prevysuje jeho pripadne pozitiva. A ak, tak ho dame ockovat najskor po 2 roku zivota (ako napr. v Japonsku). No nasa mlada iniciativna pediatricka nas vsak "udala" RUVZ BA (mali by to robit vsetci MUDr, nastastie nerobia). Na pojednavanie sme prisli obaja rodicia, dieta a nas pravnik s NTB a diktafonom. Samozrejme na nas vybehli s naucenymi frazami (decko sa pichne narkomanskou ihlou a pod...). Proste skolenie, ktore tie tety dostali od Glaxa S.K. a Pfizeru. Boli sme pripraveni na odbornu debatu, no to bolo absolutne nepotrebne. A teda ze alebo zaockujeme a OK, alebo zaplatime pokutu. Oboje sme odmietli. Tak nam tety uradnicky (jedna Mgr. a jedna starsia cca 55 r. iniciativna MUDr.) povedali, aby sme doniesli od doktorky potvrdenie, ze dieta bolo v case, ked malo byt ockovane podla kalendara, kontraindikovane (bola to pravda). To sme im od pediatricky "udavacky" obratom doniesli na druhy den. No asi im to bolo malo, tak este navyse chceli aj to, ze dieta je kontraindikovane na ockovanie aj teraz. Uz som zacal zvysovat hlas. A ze im je jedno od koho to potvrdenie donesieme. Pytam sa, ci to moze vypisat hocijaky MUDr, aj po kumpanskej linke. Povedali ze OK (to je teda profi cest!). Tak sme sli znova za pediatrickou "udavackou". Ta nam opeciatkovala presne tu vetu, ktoru nam uradnicky RUVZ nadiktovali, ze "dieta je momentalne kontraindikovane pre ockovanie" (sopliky, cize pravda). Uz jej samozrejme bola cela vec fest trapna (a uz v zivote nikoho "neuda") a mozno si aj zacne studovat veci, ktore sme jej nazvlacali, pretoze o ockovani toho vela nevedela (ako 99% lekarov). Papier som doniesol na dalsi den na RUVZ. Povedali mi, ze vlastne ten druhy ani uz nepotrebuju (zrazu) a ze konanie proti nam zastavuju. Minuly tyzden prislo rozhodnutie. Takze sme ani neockovali a ani nic neplatili. A basta. Rolleyes

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
Ivana napísané 09.05.2015 20:38

Dobrý deň.

Môj syn 4.5. 2015 práve dovŕšil 2 mesiace. Naša detská lekárka nám zistila z výteru z nošteka, že má zlatého stafylokoka. Rozhodujeme sa o očkovaní, čo a ako. Môžem sa opýtať, ako mám riešiť toho koka? Nemôže nám očkovanie nejako viac uškodiť, než pomôcť? Lekárka nám nechce nasadiť žiadne ATB ani lieky, ktoré by nám toho koka vyhnali z telíčka. Bojím sa, že ak má v tele toho stafylokoka, že bude stále chorľavý.

Viete mi niečo poradiť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ivana

Sloboda v očkovaní napísané 10.05.2015 11:57

Milá Ivanka,

 

preventívne očkovanie (a všetko povinné očkovanie podľa veku je preventívne) sa má vykonávať len na zdravej osobe, aby táto neochorela. Rozhodne sa nemá vykonávať na osobe chorej.

Takže keď vôbec očkovať, tak najprv treba vyliečiť toho zlatého stafylokoka (Staphylococcus aureus) a až potom (ideálne nie menej mesiac po pominutí choroby) očkovať.

 

A keď už, tak nie naraz Infanrix hexa (hexavakcína) do jednej nožičky a do druhej nožičky Synflorix/Prevenar 13 (pneumokoky), ale odstup jednej vakcíny od druhej aspoň mesiac.

 

Teda ak vôbec chceš očkovať pneumokoky, lebo celkovo vzaté je to vyslovene kontraproduktívne očkovanie, viď:

www.slobodaVockovani.sk/news/a5-rokov-povinneho-ockovania-proti-pneumokokom-na-slovensku/

 

Všetko dobré Tebe i Tvojmu bábu praje

Marián

MUDr. Tóthová napísané 11.10.2014 21:16

Vakcíny majú svoje nežiadúce účinky, stačí si prečítať príbalový leták.

 

Článok je napísaný z jediného odborného zdroja a ten je nám lekárom hovoriacim po anglicky dobre známy- je to Pubmed. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

 

No, ozaj neviem, kto by mi za článok platil. Skôr sa čudujem, že ho ešte farmaceutické koncerny z webu nestiahli ako nežiadúci.

Karolina napísané 15.09.2014 23:13

Ten co pise pod nickom "slobodavockovani" tu iba uraza slusnych ludi co sa chcu dozvediet viac. A hlavne nuti kazdemu svoje nazory! Naco mas taky nick ked tu len nutis ludi do tvojho presvedcenia? Sa zobud!!!!

Sloboda v očkovaní napísané 16.09.2014 13:32

Povedz mi: K čomu Ťa nútim, Karolína?

 

Ak sa Ti moje slová nepáčia, tak moje príspevky jednoducho nečítaj. Aké jednoduché!

 

Nikto Ťa tu totiž nenúti čítať moje príspevky. Alebo áno?

felicita napísané 15.04.2014 09:31

pectore by sa v prvom rade mala naucit pravopis a potom ist do zlozitejsich pisomnych debat.

MIlan1 napísané 16.04.2014 15:36

Vyčítať pravopis, je to posledné, čo pri argumentácii zaváži, ale čisto mimochodom - pravopis bez diakritiky akým píšeš Ty je v slovenčine v poriadku ? smile

felicita napísané 15.04.2014 09:31

pectore by sa v prvom rade mala naucit pravopis a potom ist do zlozitejsich pisomnych debat.

Sobo napísané 15.04.2014 07:32

Opat tendencna a zavadzajuca informacia pre verejnost. Kozna lekarka, ktora pouzije na napisanie clanku tri neodborne literarne zdroje napisane ludni z antivakcneho prostredia. Kde je vyvazenost a odbornost??? Kam to az bude pokracovat? Nabuduce napise "odborny" clanok o negativnom dopade oparacii srdca pri vrodenych poruchach srdca? Je jasne kto si pani doktorku zaplatil.

Simona napísané 15.04.2014 08:17

TOTO BY MA ZAUJIMALO. KTO BY MOHOL MAT FINANACNY EFEKT Z PROTIOCKOVACEJ KAMPANE? KTO BY JU MOHOL PLATIT?

Kto plati tie ockovacie kamapane, to je jasne. Farma firmy predsa musia z niecoho profitovat. Ale kto by mohol financovat toto podla vas?

očko-skeptik napísané 15.04.2014 17:37

Schválne, Simonka,

 

kto presne, ktorá osoba (či už fyzická alebo právnická) zaplatila Dr. Tóthovej za to, aby napísala tento "článok na objednávku".

 

Poprosím uviesť aj nejaký zdroj alebo dôkaz. V opačnom prípade totiž riskuješ trestné oznámenie ohľadne trestného činu ohovárania.

očko-skeptik napísané 15.04.2014 17:41

Pardón, Simonka,

 

moja odpoveď mala ísť o úroveň vyššie - Sobovi.

Ospravedlňujem sa za prehliadnutie. V stovkách diskusných príspevkov a rôznych prezývok sa mi už ťažko orientuje...

MIlan1 napísané 16.04.2014 15:28

Máš pravdu, predpokladať o niekom, že jeho nazor je taký a nie iný a priori preto, že ho niekto platí nie je argument. Ľudia možu prezentovať svoje nazory aj z presvedčenia.Súčasne ale aj Sobo ma pravdu, že čo sa týka odbornosti bol tento članok mimo, rovnako zdroje. Od r 2012 tu už bolo x takýchto debat jednak v TV, jednak v tlačených mediach- no a odporcovia očkovania postupne stracajú podu pod nohami. Naposledy takto neslavne skončili v relacii pod lampou - tam ešte aj Hríb skonštatoval, že ak niekoho z odporcov očkovania prosil aby prišiel do relacie, tak ten odmietal resp sa bál oponovať zoči voči odborníkom. Prečo asi ...

tv.sme.sk/v/29080/pod-lampou-je-ockovanie-hazard-s-detmi-alebo-pomoc.html

Ing. Marián FILLO napísané 18.04.2014 12:47

Nesranduj, Milan.

 

Hríb klame, ako obvykle. Nikoho z "prominentných" odporcov povinného očkovania do relácie nevolal. Ani mňa, ani Petra Tuhárskeho, ani Ivu Vranskú...

Schválne sa spýtaj zvyšných dvoch. Dokonca Iva podala sťažnosť na RRTV ohľadne tej Lampy o očkovaní.

Takže si sa nechal oklamať, jak aj milióny iných naivných či prehnane dôverčivých Slovenov/Sloveniek.

Garantujem Ti, že keby ma tam zavolali, tak idem - tak ako som bol v SuperMame na TV HNOJ, ako aj vo Fokuse-Právo na Dvojke.

Lenže mne len Paťa Jarjabková (zrejme Hríbova produkčná) volala, že chce LEKÁRA, najlepšie PEDIATRA, ktorý je proti očkovaniu. Tak toto je nesplniteľné zadanie, pretože pediater (ako človek, ktorý z definície na Slovensku očkovať MUSÍ) by samozrejme nešiel do TV rozprávať, ako je on proti očkovaniu, inak by tým ohrozil svoju existenciu, resp. musel by si nájsť iný džob, lebo pediatra by už ďalej robiť nemohol - o to by sa už prof. Dluholucký dôkladne postaral, to si píš!

Jana napísané 14.04.2014 10:54

Priznam sa, som zmätená. Vnímam tieto argumenty ako vážne a prevdivé, ale nechce sa mi veriť, že by sa takéto veci u nás diali " oficálne", keby to naozaj bola pravda . Ved zijeme snad v nejakej civilizácii.

Ja teda svoje deti očkovat v zakladnej scheme davam.

Pneumokok napísané 14.04.2014 13:15

Naozaj, Janka?

 

A čo povieš na toto:

www.slobodavockovani.sk/news/preco-povinne-pneumokoky/

?

MIlan1 napísané 16.04.2014 16:13

Napíšem ja, lebo je to nadherna ukažka denagogie, priamo z linkiu

"Tvrdenie , že Pfizer "nijako neovplyvňuje autorský kolektív" je už naozaj na smiech. Pozrime sa, ktože to sponzoruje vakcinologické kongresy, ktorých hlavnými hviezdami sú (okrem pár iných aj) práve menovaní traja lekári"

Takže analogicky - diabetologické kongesy sponzoruje aj Novo Nordisk a Eli Lilly, teda diabetologov ovplyvňuje aj napr Eli Lilly ? smile No a tam posobil Virapen, znamy okrem iného vyrokom, že nie je zaujem o vyliečenie cukrovky, znamena to, že teda diabetologovia na kongresoch sponzorovaných Eli Lilly nemajú zaujem o vyliečenie cukrovky a budú doživotne ponúkať deťom inzulín ?

Pekný nezmysel, že ? Takto sa demagogicky podsúva z nemožnosti vyliečenia nejakej choroby zaujem nevyliečiť ju. A zo sponzorstva akcie resp kongresu ovplyvňovanie učastníkov kongresu. To sú metody stranky slobodaockovania ...

Ing. Marián FILLO napísané 18.04.2014 13:31

Áno, Milan,

 

trafil si klinec po hlavičke, je to presne tak, ako píšeš:

"diabetologické kongesy sponzoruje aj Novo Nordisk a Eli Lilly, teda diabetologov ovplyvňuje aj napr Eli Lilly"

 

Ovplyvňovanie a korupcia nie je to isté, aby sme sa rozumeli.

Pod ovplyvňovaním myslím aj podprahové ovplyvňovanie v zmysle psychológie reklamy, napr. keď si sponzor kongresu vycapí neprehliadnuteľne veľký billboard, roletu, stánok apod. PRED VSTUPOM do konferenčnej sály, keď jeho logo bude zobrazené v lakovanej brožúrke s programom kongresu atď. Tento obraz (logo) sa vrýva do podvedomia každého lekára, čo to vidí, a kým si sám vedome nevytvorí psychologickú obranu voči tomu (ktorá sa častokrát prakticky rovná programovo negatívnemu postoju k danej značke), je tým ovplyvňovaný.

 

Takže by som Ti - ak dovolíš - odporučil naštudovať si niečo o psychológii reklamy, aby si lepšie porozumel, o čom točím v zmienenom článku.

Marian Vook napísané 11.05.2014 16:28

Zobuď sa konečne Janka...

Martina napísané 25.06.2013 11:45

Pred casom som dostala od kamaratky dobru radu. Ak sa rozhodneme neockovat a pride k nam kontrola, staci im povedat, ze ockovanie neodmietame a radi ho s dietatkom podstupime, ak nam daju PISOMNE potvrdenie o tom, ze ockovanie je bezpecne a nasmu dietatu nesposobi nijake zdravotne problemy ci komplikacie.

NIKTO vam taketo potvrdenie neda. A pracovnik RUVZ vam moze tak akurat vieme co......

Ervín napísané 07.04.2013 17:19

Každá pediatrička, či pediater má síce povinnosť hlásiť neočkovanie na základe Novely vyhl.č.544/2011 §13 bod 6, no nesmie to spraviť menovite, iba do hlásenia na RÚVZ uviesť počty, ak to spraví menovite, porušuje Zákon č.482/2012 o ochrane osobných údajov!!! Ani RÚVZ nemá právo na manipuláciu s osobnými údajmi!!!

kika napísané 01.05.2013 07:33

Pozri si aj prílohu č. 5 k vyhláške 585/2008, tam máš jasne napísané, ktoré údaje nahlasuje každý pediater o očkovanej osobe

Ing. Marián FILLO napísané 18.04.2014 13:35

Nie, Kika,

 

tie údaje sa týkajú každomesačného výkazu vykonaných (prípadne naplánovaných a nevykonaných) povinných očkovaní, z týchto údajov vôbec nie je možné vyčítať, že išlo o odmietnutie očkovania z vôle rodiča - bez známej zdravotnej kontraindikácie očkovania, a navyše to je v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov (č. 122/2013 Z.z.), lebo ten požaduje, aby bol zoznam osobných údajov, cieľová osoba a účel poskytnutia osobných údajov špecifikovaný ZÁKONOM, nie podzákonným právnym predpisom (napr. vyhláškou, ako je to v tomto prípade).

Vesna napísané 23.02.2013 23:48

pectore,

ides hned (po precitani diskusie) do ignore listu.

Vacsieho uzitocneho idiota (nevedomca) som este v diskusiach o ockovani nepostretla. Zvitazila si hravo, gratulujem. zwinker

Martin napísané 10.02.2013 23:51

Moj nazor, je taky, kazdy by si mal vziat dotaznik a vyciarkat ,ktore ockovanie chce (pri kazdom popis pre a proti). Aplikovat v odstupoch a samozrejme nie v takom skorom veku. A co sa tyka rozhovoru tunak dvoch zastancov svojho nazoru, priklonim sa skor k Fillovi, ma proste cit ,cize aj intuiciu ,je to citit s textov(a je tam aj rozum).Pectore sa snazi az az ,ale len z toho, co sa jej do hlavy pocas zivota nalialo, krici z nej strach(nezdravy), nie rozum, i ked pise celkom studovane (konik s klapkami na ociach).

Vacsina ludi su mulice, niektori jedinci to vyuzivaju .... milion myslienok ma napada za tym,,,

pectore napísané 11.02.2013 08:44

k tomu nezdravemu strachu... neni to o strachu ale skor by som to prirovnala k politickemu nazoru... niektory ludia sa v niektorých otazkach skratka nezhodnu... Ja osobne strach nemam... dieta mam zaockovane a v poriadku... takze o strachu sa priamo hovorit neda... tiez osobne neverim niektorým teoriam co pan fillo ponuka....kopa z nich je pre mna len dezinformacia za cielom ziskat si posluchacov, odbyt potravinovych doplnkov a alternativnych sposobov liecby ci prevencie... je to skratka rovnaky hon za peniazmi len v mensom.... ak sa ockovanie preziva obchod so strachom tak cinnost pana filla je obchod zo zufalstvom...na mnozstvo teorii su lepsie vysvetlenia ako je ockovanie....len ich clovek musi poznat.

Sloboda v očkovaní napísané 11.02.2013 14:10

Skús poskytnúť nejaké dôkazy o tom, že ryžujem na alternatívnych liečebných metódach. Stavím sa, že žiadne nenájdeš, pretože nie sú - z jednoduchého dôvodu: nie je to pravda. Z propagácie alternatívnych liečebných metód nemám hmotne nič. Nehmotne mi to prináša uspokojenie v tom zmysle, že ľudia vďaka tomu nepodporujú fašistický a mega-korupčný farmaceutický priemysel.

 

Nemáš na to, aby si súperila lepšími argumentami, tak útočíš na osobu diskusného oponenta - úplne podlým a zákerným spôsobom.

 

A čo sa týka objednávania vitD z USA, čo čas od času robím: ide len a len o to, že na Slovensku nijaký podobný výrobok v porovnateľnej cene nie je dostupný, a o to, že jednotlivé objednávky z USA by vyšli príliš draho skrz poštovné. Poštovné je však degresívne (s rastúcou objednávkou klesá), takže dám dokopy niekoľko záujemcov a vďaka hromadnej objednávke to všetkých vyjde oveľa lacnejšie, než keby si to objednávali každý sám.

 

A ak si myslíš, že sa na tom hovadsky nabalím, tak Ti to rád prenechám, aby si si sama na vlastnej koži skúsila, koľko sa s tým človek narobí, koľko času tým zabije a aké "obrovské prachy" z toho plynú čoby odmena za vykonanú prácu.

 

Takže toť moja výzva: vzdám sa tohto "obchodu" v Tvoj prospech. Berieš alebo nie?

Ak nie, tak mi, prosím Ťa, nevyčítaj, že slúžim ľuďom, vďaka čomu ušetria peniaze za kvalitné vitamíny a nemusia kupovať grcy ako Vigantol či Cebion, nehovoriac o ďalších úchvatných značkách z farmaceutickej stajne.

 

Takže tento Tvoj príspevok sú samé sprosté lži z Tvojej strany, ktoré nie sú ničím podložené.

 

A očkovanie skutočne je obchod so strachom. To, že máš dieťa za očkované a nebojíš sa, je práve dôsledkom toho, že si podľahla strach vzbudzujúcej reklamnej kampani, ktorej účelom je vystrašiť rodičov, že ich dieťa je v ohrození života, a keď ho dajú zaočkovať, tak hrozba pominie. Pritom priemerný pediater slúži ako výborný (strach vzbudzujúci) reklamný agent. Kúpila si si falošnú ilúziu bezpečia výmenou za vysoké riziko poškodenia dieťaťa očkovaním. Si ukážkovým príkladom toho, že očkovanie JE obchod so strachom.

vlb napísané 17.02.2013 00:49

Ale...ale...ale...

Pan Fillo, tolko zlce vyliatej na jednu kopu som uz davno nevidel...kdeze sa to len v tej kristalovo cistej stelesnenej dobrote a oddanosti pomahat ludom berie...ts, ts, ts...

trosku skludnit hormon by to chcelo... Viete, keby tak existovalo aj ockovanie proti paranoji, tak by ste si zasluzili konsku davku...

A ma dost udivuje ta znoska nezmyslov, co ste v odpovedi na pectore napisali. Ved v tom sa ani diva svina nevyzna co ste tym vlastne chceli povedat. Hlavne, ze pectore je "ukážkovým príkladom toho, že očkovanie JE obchod so strachom"...Ufff, toto minidielko je vysledkom teda poriadneho zemetrasenia sedej kory, to vam poviem... Lebo vy ste potom pre mna ukazkovym prikladom chorobnej paranoje s konspiracnou prichutou... BTW pozor!!! vraj sa nas chystaju ocipovat a ovladat nejake vesmirne jasterice smile a uz tu maju svojich spolupracovnikov...su to pediatri, farmaceuti a imunologovia, pripravuju ockovacie latky, ktore do nas nasilim pichaju a to je prvy krok k ovladaniu nasich vedomi!!!

Slobioda v očkovaní napísané 17.02.2013 19:37

Plné ústa obviňovania z paranoie, ale nijaký vecný argument...

 

Vlastne sa ani nemám veľmi k čomu vyjadriť, teda až na to čipovanie: psov už na Slovensku povinne čipujú - aj keby nemali ísť za hranice. To je overiteľný fakt.

 

Koľko myslíte, že potrvá, kým začnú čipovať bábätká v pôrodnici?

malas napísané 15.04.2014 22:39

až začnou děti umírat po milion potom asi pochopíte kde je ten slavní byznys! Alternativní léčitelství krásně z lidí tahá prachy! big green A ještě klame lidi! Hold lidi se nepoučí skrz šmejdi nádobí přeskočili na zdraví lidi! :(

 

Překrucují všechno, tak aby se hodílo do krámu! big green Aby mohli řvát zlí zlí farmatici oni mají byznys! Jděte na alternatnví léčitlstvi.. PSt ale nesmíte vědět, že vás oškubou o prachy! big green

 

Kdy vám toto dojde? Až budete na zemi a brečet z toho, že vám pomírají dětičky, protože jste uvěřili propagačky antvačky?

 

Texty na autismus co ten anglický vědec robil .. byl čistý podfuk a umyslně i tak nastavený, aby mu vyšlo, že za to může očkování! big green

Lidstvo asi fakt zaplatí hodně velkou daň zato, že uvěřili šarlatánům, který radějí o klamou překroutějí statistiky k obrazu svému, aby měli pravdu! big green hbockovanie.blogspot.cz/2014/04/co-vam-elekova-nepovie.html Hold lidstvo si asi fakt nepamatuji minulost či ignorují jak dětičky sotva dožili pěti let! Asi lidi musí si to připomenout, aby pochopili proč jsme vytvořili medicinu, aby nám pomohla a usnadňovala i nějakou ochranu vůči virům atd.!

Sloboda v očkovaní napísané 03.11.2014 00:40

Nežartuj. Big Grins Big Grins Big Grins

Úmrtnosť na prenosné ochorenia spadla o vyše 90% ešte pred zavedením očkovania (a padala by nepochybne ďalej, taký bol trend), tak aké milióny umierajúcich detí na prenosné ochorenia?

www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-pohlad-pod-kapotu/

 

Veľkú časť "alternatívnej" medicíny naozaj ovládol prudký biznis, s tým musím len súhlasiť a odporučiť, aby čo najviac ľudia vedeli o svojom zdraví a prípadnom liečení sami a nemuseli sa utiekať k šarlatánom - ani k tým mainstreamovým, ani k tým "alternatívnym". Jedni aj druhí ťahajú ľuďom hafo peňazí z vrecák.

 

Len pre Tvoju info: ja nijakého "alternatívneho" liečiteľa nenavštevujem, snažím sa všetko zvládnuť svojpomocne (prípadne po bezplatnej porade s pár známymi) a celkom sa mi to darí.

 

Keby si si o Dr. Wakefieldovi aj niečo seriózne pozrel, dozvedel by si sa, že všetky obvinenia voči nemu už boli najmenej pred 3 rokmi vyvrátené, ale len melieš sprostosti ako Tvoji kamaráti z Lovcov šarlatánov a Sysifa, lebo na viac sa nezmôžeš, len na papagájovanie vyfabrikovaných lží a strašenie absolútne uletenými a úplne nereálnymi hrozbami. Ide Ti asi o kšeft, čo?

MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. napísané 13.11.2012 13:21

Milé maminky a oteckovia, spoliehajte sa na svoju intuíciu, rozmýšľajte a študujte o očkovaní už pred narodením Vášho dieťatka. Lebo, aby človek uveril vlastnej intuícii a správne sa rozhodol, musí poznať oboje- názor aj protinázor.

julka napísané 11.11.2012 10:50

Mám deti a dala som ich zaočkovať. Áno, chcem pre ne to najlepšie a tak sa pýtam: "Kde bola dotyčná lekárka 15 rokov a to akože nezaočkovala žiadne dieťa? Veď ak má na očkovanie takýto pohľad, tak to musela vedieť aj pred 5, 7, 10, 15 rokmi. Teraz keď má vlastné dieťa to chce riešiť? A ako reagujete teraz na očkovanie u cudzích detí pani doktorka?.

schubi napísané 11.11.2012 15:56

Ja by som zas rád vedel, aký pohľad na to všetko si mala TY pred 5, 7, 10, 15 rokmi, a aký budeš mať aj ďalší pohľad o 5, 7, 10, 15 rokoch. Big Grins

 

No a ešte by som veľmi rád vedel, koľko rôznych nickov sa skrýva pod jednou IP adresou. Razz

Sloboda v očkovaní napísané 11.11.2012 20:41

Dr. Tóthová nemá v popise práce očkovanie, takže svojich pacientov nikdy neočkovala. Toľko k prvej námietke.

 

Druhá námietka ("Veď ak má na očkovanie takýto pohľad, tak to musela vedieť aj pred 5, 7, 10, 15 rokmi") je úplný nezmysel. To ako keby som povedal, že keď viete malú násobilku teraz, tak ste ju musela vedieť aj pred 10-20-30-40 či 50 rokmi (neviem, koľko máte rokov). Blbosť! Raz sa človek niečo naučí a odvtedy to vie, ale dovtedy to nevedel. Ledaže by ste chcela naznačiť, že by sa človek mal už narodiť s vedomím, že očkovanie je zlé. Hmmm...

 

A čo ste s tým svojím príspevkom vlastne chcela naznačiť? Trháte si vlasy, že ste dala zaočkovať svoje deti a teraz hľadáte vhodnú obeť na ventiláciu svojho citového rozrušenia? Ak nie, tak čo teda?

 

Proti-očkovacia literatúra bola vydávaná už v 19. storočí. Ako to že ste sa VY k nej nedostala pred prečítaním tohto článku? A očividne ste sa nedostala, keď sa teraz tvárite tak prekvapene. Prečo teda predpokladáte, že Dr. Tóthová sa k nej MUSELA dostať už pred 15 rokmi, keď Vy nie? V čase, keď internet na Slovensku bol viac-menej čisto akademickou záležitosťou a okrem vysokých škôl si ho mohli dovoliť nanajvýš tak veľké podniky?

pectore napísané 07.11.2012 23:54

Chyba v linku... oprava :pekne vysvetlene niektore teorie aktivistov s archyvom sudnych pripadov a kupov inych zaujimavych veci....

 

Zaujimalo by ma co si o tychto stanoviska mysli pani doktorka.... ked pubmed je pre nu doveryhodny zdroj.

 

en.wikipedia.org/wiki/Quackwatch

 

www.quackwatch.com/search/webglimpse.cgi

pectore napísané 07.11.2012 23:05

davam do pozornosti :

 

en.wikipedia.org/wiki/Quackwatch

 

a konkretne k vakcinam

 

www.quackwatch.com/search/webglimpse.cgi

 

su tam pekne vysvetlene niektore teorie aktivistov s archyvom sudnych pripadov a kupov inych zaujimavych veci....

vedec napísané 07.11.2012 09:35

Vážená pani doktorka Tóthová, spracovali ste a veľmi zrozumiteľne podali viacero informácií o očkovaní. Pozorne som si preštudoval aj odkazy na odborné články, sú z dôveryhodných zdrojov- ako napríklad pubmed. Klobúk dole :-)

lekar napísané 06.11.2012 10:49

škoda , že tak ako MUDr. Tóthová Vás nikdy kvalifikovane nezoperu, nemala by sa ani pokusat "kvalifikovane" vyjadrovat k ockovaniu. Kedze sice ma 15 rokov praxe,ale ako dermatolog. Je to len jej subjektivny pohlad, ale nie odborny , inak by uz kludne mohla pisat aj "odborne" clanky o kvantovej fyzike.

Sloboda v očkovaní napísané 06.11.2012 11:12

Hmmm... A kde ste vypátral, aké má Dr. Tóthová atestácie?

pectore napísané 06.11.2012 14:52

zas nejaka zaujmava info ...takze pani dermatolozka...vyborne... este sa dozvieme ze sa venuje aj homeopatii a budeme zas doma .... uz sa nezapajam.... ale dala som si to sledovat.....ale nedalo mi aspon sa pousmiat... zwinker

Sloboda v očkovaní napísané 06.11.2012 15:01

Zdá sa, že "lekar" usudzoval podľa tohto:

www.lekar.sk/30569/mudr-stanislava-tothova/hodnotenia

 

Otázkou pre mňa je, či to nie je nejaká iná MUDr. Stanislava Tóthová, pretože tá, čo napísala tento článok, nakoľko viem, nežije na Slovensku.

pectore napísané 06.11.2012 15:06

ale vsimni jak sa jej to dotklo... komentar nizsie... a jak to obhajuje ako normu.... dvakrat by som ruku do ohna za to nedala ze je nieco ine... vsak sa na kontaktuj na nu a zisti jej odbornost... ponukni jej spolupracu... potom my daj vediet Big Grins zwinker

Sloboda v očkovaní napísané 11.11.2012 20:50

OK, tak nech je trebárs dermatologička.

Chceš povedať, že dermatológ nemôže mať šajn o imunite?

Že pokožka NIE JE VÝZNAMNOU SÚČASŤOU imunitného systému?

Že poruchy imunity (napr. alergie) sa na pokožke neprejavujú?

Skrátka že imunita (do ktorej zasahujú vakcíny) nemá s pokožkou (a teda dermatológiou) absolútne nič do činenia?

Alebo čo si chcela povedať?

pectore napísané 11.11.2012 21:11

presne to chcem povedat keby sa bavila s clovekom co robi 20 rokov na infekcnom ...tak by ju sfukol ako sviecku.... ako ked sa homeopat bavi s imunologom.... skratka jeden z nich hovori o utopii a druhy o tom co si prezil..... to je jak ked niekto vo vlade bude rozodovat o tom ze ludia maju robit do 70 a pritom cely zivot sedi na zatku.... moze byt odbornicka....ale sam si vravel ze medicina ktovieco o vakcninach neponuka...tak skade ta odbornost... s pubmed...kde si hockto vyvesi hoc jaky experiment....???? alebo od super osvietenych doktorov s vesmirnymi silami???

Sloboda v očkovaní napísané 11.11.2012 21:20

Na Tvojom mieste by som si neotieral hubu o prof. Struneckú, pretože Ty (na rozdiel od nej) nemáš publikovanú ani čiarku v nijakom peer-reviewed lekárskom časopise, a už vôbec nepracuješ pre lekársku fakultu.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

A podľa Teba si Dr. Tóthová nezažila svoje, napr. šialené dermatitídy po očkovaní?

Tvoja ad hominem argumentácia je horšia než trápna. Nechápem sám seba, prečo sa s Tebou vôbec ešte bavím.

pectore napísané 11.11.2012 21:26

ja by som sa hanbila take veci pisat.... no mozno keby mi hrabalo a brala by som to vazne tak mozno...ale inak asi tazko....pretoze tie knizky su dobre akurat tak na predaj.... to ze niekto lieci mozne nasledky po ockovani neznamena ze sa vyzna v problematike ockovania.... to je akoby opravar topanok mal vyrabat synteticku kozu.... mne je skor trapne jak ich tu za kazdu cenu branis...

Sloboda v očkovaní napísané 12.11.2012 01:37

Zaujímavé, že sa nehanbíš napísať tento komentár, z ktorého je nad Slnko jasné, že:

1. si nečítala ani jeden z článkov prof. Struneckej a prof. Patočku v odborných peer-reviewed lekárskych časopisoch,

2. nemáš vôbec páru o tom, čo to je peer-review proces.

Prof. Patočka a prof. Strunecká (na rozdiel od Teba) aspoň vedia, o čom píšu. A to, že Ty máš voči nim a priori blok, je čisto Tvoj osobný problém. Ver tomu, že im je to úplne fuk. A mne tiež.

Zdá sa, že Ti už načisto dochádza dych, lebo Tvoje príspevky sú zjavne už len čoraz zúfalejším bezzubým štekotom.

Sloboda v očkovaní napísané 12.11.2012 01:47

Jo, a zabudol som ešte aplikovať Tvoju logiku na pediatrov:

To, že niekto vie pichať injekcie, ešte neznamená, že má čo len trochu poňatia o očkovaní.

 

A tiež je zaujímavé, že máš hneď vytvorený názor na knižky, ktoré si v živote nedržala v ruke. Ja som ich - na rozdiel od Teba - nielenže držal v ruke, ale aj prečítal - Millera úplne, Hirteho takmer úplne (exotické očkovania ma nezauímali) a Struneckú z väčšej časti.

Nuž ale nie je nič ľahšie než odsudzovať niečo, čo vôbec nepoznáš, všakže?

dada napísané 12.11.2012 22:25

Pri tvojej horlivosti zabudas, ze na zaver sa kazdy musi rozhodnut sam. Je lahke presadzovat ockovanie v krajine kde je pod zakonom. Ale na vytvorenie vlastneho usudku treba mat trocha osobnej kultury a ostrostii vlastnych rozhodnuti na zaklade pre a proti. To za teba nikto neurobi. Ty sa cely cas tvaris ze hras futbal, avsak stojis na mieste a vzdy vypytujes novu loptu, nedokazes ju kopat ako sa ma. Skus konecne trocha hrat, ale radsej mimo monitor. Sadni si niekde do kutika kde ta nikto nevidi, zober si teple kakao do ruky a zacni s uvazovanim. Kazdy ti preapci, ze si sa odmlcala, pretoze mas co dohanat kym sa vratis do debaty.

dada napísané 12.11.2012 22:28

Venovane ''pectore''.

pectore napísané 15.11.2012 17:14

Big Grins dik za radu..ale mam svoje sposoby.... a nepotrebujem aby ma niekto drzal za ruku... a radil mi nad cim mam premyslat....

MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. napísané 06.11.2012 13:45

Dieťa s alergickými prejavmi na koži sa stalo pomaly normou. Myslím si, že vzdelávať sa a neuspokojiť sa iba s dobre premyslenými reklamnými trikmi farmaceutických firiem, by malo byť povinnosťou každého lekára, bez ohľadu na jeho odbornosť. Pretože, ako sme prisahali....V prvom rade neškodiť!

Zdeňka Vaňová napísané 08.11.2012 22:06

Děkuji paní doktorce za odvahu zveřejnit informace, přestože není lehké jít "proti proudu stáda"... tyto informace už prosakují na veřejnost a věřím, že se už nadále nepodaří je před lidmi ututlat za pozlátkem "chcete to nejlepší pro své dítě - naočkujte ho, pokud ne, hazardujete se zdravím jeho a okolí"... tento způsob ovlivnění většiny lidí je postaven na tom, že je zastrašuje. Komu však opravdu záleží na zdraví svých dětí, bude si hledat všechny dostupné informace - Ti, kteří to udělali, došli k podobným závěrům, jako paní Tóthová. Raději budu dbát, aby mé dítě mělo zdravý imunitní systém než mu ho ničit očkováním... A co se týče ohlašovací povinnosti lékařů - ptám se, kde je lékařské tajemství...

karolina napísané 10.11.2012 14:54

A ako ma mudr. Stanislava Tothova naockovane dieta?

Sloboda v očkovaní napísané 11.11.2012 20:47

Z článku, myslím, celkom jasne vyplýva, že deti Dr. Tóthovej zjavne nebudú očkované podľa nášho povinného očkovacieho kalendára.

schubi napísané 07.11.2012 13:26

Výborne "lekár". Trafili ste klinec po hlavičke. Teraz sa určite celá situácia mení. Big Grins Obávam sa ale "lekár", či ste sa netrafili skôr po tej svojej. Aj keby to písal trebárs domovník Dežo, nikto Vám nebráni si každú informáciu overiť a dôkladne preštudovať ak Vám to Vaša vôľa dovolí. Ak Vám nesedí zrozumiteľný článok od pani MUDr. Stanislavy Tóthovej, PhD. , odporúčam Vám preštudovať práce min. od dvoch ľudí prof. RNDr. Anny Struneckej, DrSc a prof. RNDr. Jířiho Patočku, DrSc. Napísali spoločne aj niektoré knihy, pre laickú verejnosť, ktoré si môžete dôkladne preštudovať. Vopred upozorňujem, že knihy nie sú ilustrované ak neberiem do úvahy ich obal. zwinker

pectore napísané 07.11.2012 14:04

ked napises tieto dve mena v lekarskom okruhu tak je to akoby si povedal nejaky vtip... tu mas link na jeden odborny clanok pana Patocku ... www.celostnimedicina.cz/nudite-se-casto-dejte-pozor-abyste-se-neunudili-k-smrti.htm ...aj s linkom na ponuku liekov proti nude....

 

k Pani struneckej asi tolko : Z Čs. klubu skeptiků Sisyfos

Bludný balvan :

 

Stříbrný bludný balvan: Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. za zapojení vesmírného vědomí do výuky studentů Přírodovědecké fakulty UK v Praze. S použitím esoterických nauk vysvětlila studentům ve svých skriptech Integrativní fyziologie člověka pro přírodovědce, jak je tělo člověka všemi orgány a systémy skrze dech a čakry napojeno na příjem kosmické energie. Skripta se dotýkají téměř všech oblastí lidského života. Student se z nich například dočte, že "mezi homosexuály jsou vytvořeny velmi příjemné, doslova teplé vibrace. Označení teplí by proto mělo být chápáno laskavě a s porozuměním, nikoli pejorativně." Nejspíš i lékařům by pomohla rada: "Máte-li zablokovanou základní čakru v kostrči, pomáhá masáž kostrče olejem". Skripta jsou plná převratných poznatků vědy: "Dechem přijímáme kosmickou energii... Dech se vrací nabitý kosmickou energií... Dech se přeměňuje na světlo a naopak." Přidala též praktické návody, jak pozorovat auru, vnímat barvy rukama a telepatovat. Prof. Strunecká studentům radí, aby "místo dlouhých hodin strávených nad knihami se učili čerpat přímo z kosmického vědomí, které je nejen laskavé, ale má i smysl pro legraci." Tyto vlastnosti bohužel chyběly jejím nadřízeným, kteří ji za skripta a výuku v jejich duchu udělili děkanskou důtku. Lze jen doufat, že vesmírné vědomí všechny křivdy páchané na kontaktérech registruje a sčítá." ..ja by som jej do ruk svoje decko nedala. nejdem sa uz pustat do debaty...len som sa chcela poskytnut nieco k tym odbornikom ...nech si ludia spravia nazor...

Sloboda v očkovaní napísané 08.11.2012 23:00

S tým spolkom starých chrenov, čo zaspali dobu a nedržia krok s aktuálnym vývojom vedy a ľudskej civilizácie vôbec, ktorým ich bytie pozadu navyše pripadá "IN" a z tých, čo nie sú pozadu, sa vysmievajú asi tak, ako sa kedysi vysmievali toho času mainstreamoví astronómovia Kopernikovi či Galileovi, si už vážne trápna. Tu je reakcia prof. Struneckej na bludný balvan:

 

www.slobodavockovani.sk/news/doc-mudr-rastislav-madar-phd-o-prof-rndr-anne-struneckej-drsc-prof-strunecka-o-doc-madarovi/

v komentári:

Re:pohľad iného kritika - prof.Heřta z klubu skeptikov Sysifos

Ing. Marián FILLO | 22.03.2012

pectore napísané 09.11.2012 17:25

a co www.quackwatch.com/search/webglimpse.cgi tiez su trapni aj vsetci nominanti na nobelove ceny a odbornici ktory narozdiel od tych vasich pseudovedcou co veria vesmirnim silam a vykresluju lieky proti nude aj nieco dokazali a su uznavany z nejakeho dovodu... co mi povies k tomuto.... chren! ....

Sloboda v očkovaní napísané 11.11.2012 20:55

Možno Ti uniklo, že na Nobelove ceny za medicínu nominujú kandidátov farmaceutické firmy a tiež že ovplyvňujú rozhodovanie výboru tým, že ho sponzorujú, viď napr. tu:

www.badische-zeitung.de/ausland-1/korruption-beim-nobelpreis-fuer-harald-zur-hausen--9115687.html

pectore napísané 11.11.2012 21:16

mozno ti uniklo ze gro medicinskych projektov sponzoruju prave farmaceuticke firmy.... zwinker

Sloboda v očkovaní napísané 12.11.2012 01:21

Vôbec neuniklo.

 

To mi je práveže opakovane tŕňom v oku a pri každej príležitosti to spomínam čoby konflikt záujmov.

pectore napísané 07.11.2012 14:17

samozrejme mozu byt v niecom dobrý odbornici... upne ich zas nechcem zavrhovat....urcite maju svoje kvality ...ale je na zvazenie ich sposob myslenia a pristup k problematike...je na takej urovni aby mohol rozhodovat o stave verejneho zdravia.... bohuzial mi nepripada uplne triezvy...

Sloboda v očkovaní napísané 11.11.2012 21:02

Skús svoju kritiku prof. Struneckej predniesť dekanovi 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity, že čo to povie. Povedal by som, že s takýmito somarinami Ťa môže akurát tak poslať do p....e.

To, že nerozumieš ničomu, čo je nad hmotu (hmote síce tiež nerozumieš, ale to je teraz jedno), neznamená, že to nejestvuje. Si presne taká brzda pokroku jak osadenstvo Sysifa, nemôžem si pomôcť. To sú práve takí ľudia, akí upálili Giordana Bruna. Teraz už, našťastie, nemajú tú moc, ale keby mali, nerobím si o nich ilúzie. Požiadaj si o členstvo v Sysifovi. Dokonale tam zapadneš.

pectore napísané 11.11.2012 21:21

dr.strunecku mam aj s jej odbornimi knihami kdesi..... takej zenskej by som decko do ruk nedala.... a ucit ziakov o vesmirnych silach je uzasne odborne.... to uz moze skusit vestenie.......rovno sa mozme vratit k samanizmu a mastiam z hada.... az na jeden detail ze nasa civilizacia je uz "znicena" sme necitlivy k prirodnym signalom.... oslepeny, ohluseny ...hlukom, svetlami.... to co ona predvadza by bolo aplikovatelne kdesi v dzungli....aj to by tam clovek musel zit odmalicka a musel by byt vnimavy.... aplikovat to na dnesnych ludoch je ako hadzat hrach o stenu...

Sloboda v očkovaní napísané 12.11.2012 01:29

Keď dokážeš na poli lekárskej vedy to, čo prof. Strunecká, tak sa ozvi.

Tvoj problém asi spočíva v tom, že si nijakú knihu od prof. Struneckej nikdy nečítala, a už vôbec nie tú, za ktorú jej spolok senilných inkvizítorov udelil bludný balvan, takže len kecáš, kecáš a v skutočnosti nemáš ani najmenšieho poňatia, o čom to vlastne kecáš.

Ale prečo by ma to, ostatne, malo prekvapovať, že? Však to je Tvoja štandardná pracovná metóda - "zasvätene" hovoriť o niečom, o čom vôbec nemáš páru. Myslím, že celkovo v diskusii pod týmto článkom si to preukázala už najmenej 5x.

sestrička napísané 05.11.2012 13:58

Reagujem na Vas Matiak...neviem, ako je to u Vasej Pani doktorky...ale, u nas...sa podpisuje informovaný súhlad, ked sa vychadza z ambulancie..po tom, čo je dieta vyšetrene :o)...lebo o tom, je informovaný súhlas...súhlasím, s navrhovanou liečbou, pochopil som, nič som nezatajil, a odchádzam :o)...A ešte jedno!!! Ano, žiaden lekár sa Vám nepodpíše, že berie na vedomie nežiaduce účinky očk.látky...Halloooo, očkovacie látky su dane štatom!!! A tak, ako beru ludia lieky trebars na rakovinu tak rátaju s nežiaducimi prejavmi...ked sa raz rodič rozhodol očkovat...vie, že sa možu objavit nežiaduce prejavy..

To je o informovanosti...A ked sme pri tých tlačivach a pri tom, čo ludia podpisuju...u nas v ambulancii si napíšeme meno dietata a adresu, datum narodenia...nič ine...ak sa raz rozhodne hygiena hladat, nech si rodičov najde..a stalo sa aj to, že nám rodičia samotný papier doniesli, kde sa podpísali, podpisala sa tam moja doktorka, a bola vec vyriešená...Takže, ak ste s lekárom nespokojný, je slobodná volba...treba si nájst lekara , ktorý Vam bude rozumiet...

So srdečným pozdravom...sestrička:o)

Nič nieje doležite...najdoležitejsie je zdravie nasich deti ....

Sloboda v očkovaní napísané 11.11.2012 21:13

Haloooo, štát by mal byť daný občanmi. Teda aspoň podľa ústavy. V skutočnosti však vieme, že v mnohých ohľadoch je daný farmaceutickým biznisom.

Keď Vám štát prikáže pichať smrtiace injekcie, budete to robiť? Ak áno, čo Hippokratova prísaha? Či tá sa zdravotných sestier nijak netýka?

No a vakcíny v nejednom prípade nie sú ničím iným než smrtiacou injekciou. Dokonca niektoré z nich obsahujú fenol, čo je práve tá látka, ktorú nacisti používali v koncentrákoch ako smrtiacu injekciu. Hmmm...

A ešte jedna vec: neznášam prirovnanie vakcín k liekom na nebezpečné choroby. Keď je človek vážne chorý a ide mu o život, tak v snahe o zachovanie života je ochotný pomerne veľa riskovať, lebo keby nepodnikol nič, rýchla smrť by ho zrejme neminula. Ale neočkujú sa predsa smrteľne choré deti, očkujú sa zdravé deti, ktoré nie sú v akútnom život ohrozujúcom stave, takže ak im má byť poskytnutá nejaká prevencia, tak by to mala byť sakra bezpečná prevencia a nie niečo, čo napácha oveľa viac škody než čisto hypotetická hrozba, pred ktorou to údajne malo chrániť. Nemiešajme teda hrušky s jablkami. Preventívne a terapeutické medikamenty by sa mali posudzovať zásadne odlišne.

Matiak napísané 05.11.2012 02:13

Ja len krátko...nedá mi nereagovať, keď už som to všetko prečítala a ešte oveľa viac a pánovi F. (sloboda v očkovaní ... len tak ďalej a ďakujem) môže veľa ľudí len ďakovať za to, čo robí a že informuje...pectore očividne nie je rady a nie je pomoci, ani tak ani tak sa jej napáči a nič nie je dobré, tu už teda asi jej problém vyrieši len iná galaxia ale to nie je také jednoduché, takže ju tu budeme musieť asi trpieť aj naďalej. Možno niekedy viac informácii viac uškodí ako pomôže, pretože keď to okrešeme na základ a jadro veci a pozrieme sa na negatíva / pozitíva, resp. jednoducho riziká, tak je to jasnejšie ako jasné a my sme sa tiež preto rozhodli neočkovať, proste to svojmu dieťatku nedokážem urobiť a do konca života budem ľutovať, že som sa nedostala k informáciám skôr... ukazuje sa totiž, že plávať v mori informácií niektorým jedincom spôsobuje "pectore (troll, ako to tu niekto milo nazval) syndróm". smile to je neskutočné, koľko času a námahy tu pre.....e. Veď študujme, rozhodujme sa, súhlasme, nesúhlasme, to je všetko ok, ale takto to preháňať...tráviť čas? Nechcem súdiť...ale robí to pectore naozaj pre deti? Keď má dieťa, ako spomínala, tak nech sa mu radšej ide venovať. A ešte jedna poznámočka pre Otec napísané 29.10.2012 12:21: palec hore, som zvedavá, čo čaká nás, naša Dr. je tiež udavačka, ale tiež sa nemienim poddať a vzdať sa bez boja a platiť pokuty, takže nám držte palce. smile Prajem všetkým veľa zdravia a správne rozhodnutia.

Matiak napísané 05.11.2012 03:21

1/2

Ešte čo sa týka doktorov a sestričiek, pretože tu píše svoj príspevok napr. aj sestrička ... zákony sú jedna vec a chápem o čom píšete, napriek tomu viem, že existujú aj doktori, ktorí rodičov detí, čo sa rozhodli NEočkovať nenahlasujú ako kriminálnikov. Naša doktorka a sestrička mi dajú podpísať informovaný súhlas ako prvé!!! keď vojdeme do ordinácie a to ma ešte ani z ďaleka o ničom neinformovali, leták z očkovacích látok mi neponúkli, o ničom z toho nepríjemného a tak podstatného!!! o očkovaní nehovorili, na otázky odpovedať nechcú a nevedia, v skratke jednoducho NEINFORMUJÚ ale NAHLÁSIŤ NÁS MUSIA!!! nezabudli mi to tri krát zdôrazniť!!! A to napriek soplíkom!!! Ako im môže byť jedno, že dieťatko soplíkuje, keď ho chcú (pardón - musia) očkovať? Dôvera je potom nepredstaviteľná vec. Odkiaľ by sa nabrala? Všetko je to o opatrnosti a je to obojstranné. Podľa mňa sa na tú udavačskú prezývku urážať netreba. Žiadny doktor rodičovi nepodpíše, že preberá zodpovednosť za prípadné následky vakcíny. Tiež sme si dali pozor, čo podpisujeme a každý by si mal dávať pozor (rodičia, kľudne podpíšte, keď sa Vám niečo nezdá nebojte sa text vo formulári zmeniť, alebo napísať vlastné prehlásenie). Lekár môže mať svoj predtlačený formulár formulovaný tak, že to rodičovi veľmi nepomôže na ceste neočkovania. A zodpovednosť je na rodičovi či niečo podpíše, či nepodpíše, je predsa rodič dieťaťa a nezabúdajú Vás o tom informovať, aby sa uistili, že ste si toho vedomí. Rodičia určite nechcú svojej doktorke znepríjemňovať život, ale doktorky by tiež nemuseli znepríjemňovať život rodičom. Nemuseli by sa ani urážať alebo si nechať pokaziť náladu alebo zmeniť tón hlasu v komunikácii (alebo ako to povedať), keď rodič oznámi, ako sa rozhodol. Verte, či nie, takému rodičovi ide iba o dobro jeho dieťaťa a to nie je žiadna fráza ale niečo skutočné - tá zodpovednosť, tá láska a hrôzostrašná predstava čo i len pomyslieť na to, že by sa bábenku po tom očkovaní niečo zlé udialo. A nikto by to nechcel pripustiť, že to súvisí s očkovaním, nikto by nechcel o tom počuť, nikto by to nevrátil späť, neuľavil od neuveriteľnej bolesti tomu rodičovi a ten rodič by bol zrazu na to všetko sám s chorým bábom, alebo (nedajboh) bez neho. DETI sú viac ako čokoľvek na svete, sú naše, to, že sú cudzie, to neznamená, že sa k nim môžeme správať bezohľadne, úradne, rýchlo ... neočkujte ich, keď soplíkujú.

Matiak napísané 05.11.2012 03:22

2/2

No tak napíšete jednu správu pre úrad navyše, no a čo!!! Stoja za to, nie sú to súčiastky na bežiacom páse. Nemala by byť tá prísaha (tiež ju tu niekto spomenul a samozrejme, že nehádžem všetkých lekárov do jedného vreca, ale píšem všeobecne, takže lekári, ktorí nezabudli na prísahu a na pacienta a na to poslanie si určite zaslúžia uznanie, len škoda, že sa nejak nestretávam s takými často) = v prospech dieťaťa? Každý má najradšej to svoje dieťa, to je jasné. Ale kto je rodič (myslím, že aj tí lekári sú ridičia), vcíťte sa, čo keby išlo o to najdôležitejšie dieťa? Vaše? Nikto nechce, aby ochorelo, aby sa mu niečo stalo, tak keď sa na to pozrieme takto, tak vlastne nikomu to neprajeme, však (aspoň dúfam)? Tak buďte ľudskí a vcíťte sa, neponáhľajte sa tak, zamyslite sa, porozprávajte sa s tým rodičom (bez blbých poznámok o tom, že keď sa nepáči, môžeme ísť k inému lekárovi a ten bude s nami komunikovať ešte menej = ani takto sa dôvera nebuduje). Nejde o papiere a 5 minút dlhšie za počítačom, vždy ide o to najdôležitejšie dieťa (vždy niekomu inému, ale vždy je pre niekoho najdôležitejšie). Ešte raz, všetkým zdravie a správne rozhodnutie (nech je akékoľvek). Matiak

ivana napísané 07.11.2012 02:05

Váš komentár

vobec nic sa Vam nestane. Aj nas udala Dr., aj nam vyrubili pokutu, voci ktorej sme sa na ruvz odvolali a oni nam napisali, ze kedze vo vyhlaske nie je stanovene, do akeho veku dietata je ockovanie nutne vykonat, pokutu nam rusia. Este pripominam, ze na tom urade sme pri pohovore tvrdili, ze ockovanie zvazujeme, ale neskor, ked bude syn vacsi.Cize sme ho oficialne neodmietli, iba posunuli. je to sice trapne falosne, ale zjednodusi to cely proces.

sestrička napísané 04.11.2012 23:22

Ako som už raz niekde v takejto dost podobnej debate písala...Ako sestra na Detskej ambulancii očkujeme každý den...Su rodičia, ktori pridu a povedia NIE...vela rodičov je nadupaných informaciami, že prečo NIE!!!! a Niekolko krat podčiarknuté!!!

Všetko beriem....Som s mojou doktorkou nazoru, že dieta je Vase, a nemáme prečo rozhodovat o Vasom rozhodnutí...ALE!!!!

Tak, ako máte Vy Vasu volbu! Doktorka má povinnost!!! , ktoru jej tento štat určil...očkovat , a , ked sa sa dieta neočkuje...podpisat informovaný suhlas o neočkovaní....

A tu je kameň úrazu.....Vela rodičov vedia, že NIE! neočkujeme, ale podpísat sa za SVOJE rozhodnutie nechcu...A v tomto momente , sa ale narušuje nejaká dovera medzi lekarom a rodičom...Ked som už tak rozhodnuta, prečo sa za svoje rozhodnutie nepodpíšem?..Ide o pokutu...ALE TAK ISTO JE POKUTOVANA MOJA LEKARKA!!!! Kedže sme v štate, kde je očkovanie povinné, dopuštame sa neočkovaním Vasich deti trestným činnom, a, ked nemáme od Vas rodicov podpis...dostavame pokutu!!!...

A niekto tu z Vas písal o doktorke-udavacke ...je mi to na smiech..., lebo ambulancie maju povinnost, štatom danu, že musia!!! informovat o neočkovancoch....a ked neposielaju zoznam..tak si samotná hygiena robí konrolu!!!!! Kde príde jedna milá pani...vypýta si odo mna tzv.plachty, kde zapisujem každe novonarodene babenko, a kde mu zapisujem všetky očkovania...a tato mila pani...si všetko pozapisuje...

Takže...ak je v tomto štate niečo chore...tak to možno ani niesu doktorky udavacky....ale táto vlada, ktorá tak rozhodla, ako je...a nadalej z nas robia ovce, ktore pošlu na pašu, a o slobodnom rozhodovaní sa Nám može iba snivat!!!! Raz, podpíše vlada dobrý kontrakt s farmaceutickom firmou...obalia to ochranou občana, daju očkovanie povinnostou...a pokutuju rovnako Vas, milí rodičia...a niekolko násobne, vyssou sumou, Vaseho obvodneho pediatra...

Pekný den Všetkým...Sestrička

Sloboda v očkovaní napísané 05.11.2012 02:31

Nemôžem si pomôcť, ale máte to pomýlené.

 

Podpisuje sa informovaný súhlas S očkovaním, nie PROTI očkovaniu. Ak niekto súhlasí, tak má podpísať informovaný súhlas. Keď nesúhlasí, nemá čo podpísať. Ani v autosalóne nepodpisujete nesúhlas s kúpou auta resp. odmietnutie kúpno-predajnej zmluvy. Ak niečo podpisujete, tak len v prípade, že s kúpou súhlasíte. Keď nesúhlasíte, nie je dôvod čokoľvek podpisovať.

 

No a druhá vec: na základe ktorého ustanovenia ktorého právneho predpisu podľa Vás lekárka MUSÍ získať podpis rodiča (či dokonca oboch rodičov) odmietajúceho povinného očkovanie? To by ma veľmi zaujímalo, lebo ja o žiadnom takom právnom predpise neviem. To, že Vám RÚVZ niečo natrepe, je úplne irelevantné, pretože RÚVZ nie je zákonodarný orgán, nie je dokonca oprávnené vydávať ani výnosy či vyhlášky (ako MZ SR). Smie konať len v presne vymedzených mantineloch (hoci ich reálne častokrát prekračuje), ba dokonca ani nemá mať prístup k zdravotnej dokumentácii neočkovaných (ani očkovaných). Lekár má umožniť prístup RÚVZ k zdravotnej dokumentácii len za účelom epidemiologického vyšetrovania (tzn. nastane epidémia a RÚVZ vyšetruje, ako k nej došlo) a len v rozsahu, potrebnom na toto vyšetrovanie (tzn. nie celú zdravotnú dokumentáciu). Schválne by ma teda zaujímalo, či poskytujete RÚVZ zdravotnú dokumentáciu neočkovaných len tak - bez akejkoľvek epidémie. Ak áno, tak porušujete zákon č. 576/2004 Z.z.

MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. napísané 03.11.2012 22:01

Na svete sú tisícky mikróbov, vyhlásili sme im vojnu a očkujeme čoraz viac v snahe vyhubiť ich. Ak potlačíme jedny, objavia sa druhé, lebo majú schopnosť meniť sa a vyvíjať. Ale, sme na omyle, lebo nie mikróby sú dôležité, ale terén= silný organizmus. Naše deti sú však aj vplyvom očkovania stále zraniteľnejšie.

dancul napísané 03.11.2012 10:36

V podstate nie je problem v samotnom ockovani ale v globalnom ockovani bez prihliadnutia na individualny stav dietata. Malo by sa ockovat. voci vaznym infekcnym chorobam v danej krajine . Skoda,ze biznis casto prevysuje zdravy rozum. O hlaseni,respektive nehlaseni neziaducich ucinkov mam svoje skusenosti,preto su niekedy statistiky skreslujuce. Aj ked nebodaj zomrie,alebo ma vazne nasledky po ockovani len 1 dieta,co je pre statistiky nevyznamne cislo,stale je to obrovska tragedia pre toho,komu sa to stane. ...

Palo napísané 03.11.2012 00:41

Cela diskusia je dost komplikovana a miesa niekolko premennych ktore spolu nemusia suvisiet.

 

Vyznam ockovania sa neda spochybnit. jama.jamanetwork.com/article.aspx

Ide o clanok z casopisu JAMA ktory ma ohromnu citanost a uznanie v lekarskych kruhoch. Uvadza statisticke udaje vyskytu a umrtnosti na ochorenia z doby pred ockovanim a po zavedeni rutinneho cokovania v USA. Celkovy efekt ockovania je 92% pokles vyskytu ochoreni proti ktorym ockujeme a 99% pokles umrtnosti na nasledovne ochorenia:

 

Zaskrt - vyskyt/umrtnost pred ockovanim: 21053/1822 Po ockovani 0/0

Osypky vyskyt/umrtnost pred ockovanim 530217/440 Po ockovani 55/0

Priusnice vyskyt/umrtnost pred ockovanim 162334/39 Po ockovani 6584/0

Cierny kasel vyskyt/umrtnost pred ockovanim 200752/ 4034 Po ockovani 15632/27

Obrna vyskyt/umrtnost pred ockovanim 19792/1955 Po ockovani 0/0

Pralyticka forma vyskyt/umrtnost pred ockovanim 16316/1879 Po ockovani 0/0

Ruzienka vyskyt/umrtnost pred ockovanim 47745/17 Po ockovani 11/0

Prave kiahne vyskyt/umrtnost pred ockovanim 29005/337 Po ockovani 0/0

Tetanus vyskyt/umrtnost pred ockovanim 580/472 Po ockovani 41/4

 

Vyzera ockovanie stale ako zbytocne? V statistike sa spomina iba umrtie. Prezivajuci pacienti s tazkym poskodenim v nej nie su zahrnuty...

 

Pravdepodobne niekto napadne udaje s tym ze su z Amerikya my sme iny, pripadne ze clanok napisal epidemiolog a clovek zapojeny do preventivnej mediciny ale statistika nidky neklame. Klamu ludia ktory ich interpretuju.

 

Samozrejme ze ockovanie ako vsetko v medicine a dokonca i v zivote ma svoje riziko. Riskujete pri prechadzani cez cestu, pri piti alkoholu a dokonca je definovane riziko ze vas zabije meteorit. Samozrejme ze ockovanie ma tiez dane rizika a bohuzial par deti na to doplati ale rozhodne to stoji za 92% znizenie rizika ochorenia a 99% znizenia umrtnosti ... Dnes je to riziko snad este nizsie kedze mame okolo seba iba ockovanych a vacsinou imunnych ludi a nie je od koho ochorenie dostat.

 

Vacsina spojitosti s ockovanim typu autizmus, cukrovka, roztrusena skleroza, syndrom nahleho umrtia infanta nikdy nebola dokazana vo velkych populacnych studiach.

 

NAJDOLEZITEJSIE NA COM SA ASI VSETCI ZHODNEME:

 

Bezpecnost a ucinnost ockovacich latok musi byt pod perfektnym dohladom odbornikov a nakup ockovacih latok pre krajinu by nemal byt v moci skorumpovanych a hlavne v danej veci hlupych uradnikov.

 

Farmaceuticka firma nie je motivovana vseobecnym blahom ale iba vyssim ziskom a je jedno akou cestou...

Pediater napísané 02.11.2012 17:48

Som detska lekarka, nie som ani 100 percentny zastanca ani odporca vakcin. V jednej veci s vami ale nesuhlasim. Nizky vyskyt niektorych chorob odovodnujete lepsimi zivotnymi podmienkami, lepsiou zdravotnou starostlivostou atd. Co tak pneumokoky?Tato vakcina bola zavedena do povinneho ockovania len posledne roky a je tu jasny a nepochybny efekt. Minimalny vyskyt zivotu nebezpecnej epiglotitdy a pneumokokovych meningitid. Da sa to vysvetlit inac nez vakcinou?aj ked na druhej strane sa zvysil vyskyt inych serotypov tejto bakterie, ale menej agresivnych.

Ja mam svoje pochybnosti o vakcinach a ich LEN blahodarny efekt, ale zase v ziadnom pripade nepochybujem o ich ucinnosti, co sa tyka niektorych nebezpecnych chorob.

MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. napísané 02.11.2012 22:18

Slovensko malo v roku 2006 (3 roky pred zavedením povinného očkovania) jeden z najnižších výskytov pneumokokov v Európe, a zároveň je jediným štátom EÚ, kde sa proti pneumokokom povinne očkuje (čo takmer zdvojnásobilo náklady na povinné očkovanie).

Jedna z vakcín proti pneumokokom bola vyvinutá v USA, obsahuje teda kmene pneumokokov, ktoré sa vyskytujú v USA a nie v Európe. V Európe má teda spornú účinnosť.

V marci Japonsko dočasne stiahlo jeden typ vakcíny proti pneumokokom z trhu kvôli úmrtiu 4 detí po očkovaní www.sme.sk/c/5795802/japonsko-zastavilo-pouzivanie-vakcin-po-umrtiach-styroch-deti.html

Je známych asi 90 kmeňov pneumokokov, vo vakcínach je obsiahnutý iba zlomok, deti môžu ochorieť na iné typy, ktoré vakcína neobsahuje.

Po zavedení očkovania je stále viac pneumokokov (v roku 2003-viac než tretina) odolná voči bežným antibiotikám. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14523178

Celkový počet invazívnych ochorení zostáva rovnaký, keď má raz dieťa narušenú hematoencefalickú bariéru, prejde tam hocijaká baktéria či vírus.

MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. napísané 02.11.2012 14:45

Milý Palo, vážený kolega, ďakujem za Vaše postrehy. V prvom rade vidím, že Vy ste svoju odpoveď nepodložili odkazmi na vedecké články ako ja. Tu je moja reakcia:

 

- Nemusi v 100% fungovat

Z epidémií rôznych ochorení vidíme opak, že očkovaní jedinci tvoria jej podstatnú časť, ak nie väčšinu. Napr. epidémia osýpok v USA v 1989 - očkovaní jedinci tvorili 90% chorých (Infect.med,1997 14(4), epidémia mumpsu na Islande u vysoko preočkovanej populácie www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23099425, Napr. účinnosť vakcíny proti čiernemu kašľu je 40-45% www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2809899

 

- Urcite riziko komplikacii i ked ukrutne nizke

To je naozaj len domnienka, lebo nie riziko komplikácii, ale hlásenosť nežiadúcich účinkov lekármi je u nás ukrutne nízka.

Kongres USA vytvoril na odškodňovanie za zdravotné poškodenia či úmrtia spôsobené očkovaním fond, z ktorého bola v posledných rokoch vyplatená viac ako MILIARDA dolárov. Problém je, že u nás neexistuje takýto fond a, neexistujú- podľa viacerých lekárov- ani deti, poškodené očkovaním.

 

- Nie je lacne

Že by bol tu "pes zakopaný?"

 

- globalne ockovanie zlikvidovalo v populacii cirkulaciu uz niekolkych ochoreni pripadne extremne znizilo ich vyskyt vaznych komplikacii ochoreni ( poliomyelitida, tetanus, prave kiahne, ruzienka, cierny kasel... )

Opakujem, nebolo to očkovanie, ale zlepšenie životných podmienok, čo nás chráni. Prečo už v Európe neexistuje ani MOR, proti ktorému sa nikdy neočkovalo?

 

- Globalne ockovanie nie je dizajnovane na ochranu jedinca...

A to je možno jeden z najväčších problémov očkovania. Očkovanie sa neriadi individualitou pacienta, ale očkovacím kalendárom.

 

- Ma chranit populaciu

Áno, toto nás učili na lekárskej fakulte. Ale, opak je pravdou. Len prirodzene prekonané ochorenie vytvára doživotnú imunitu, protilátky sa navyše prenášajú materským mliekom a chránia tých najzraniteľnejších- deti do 6 mesiacov.

 

- je mi len luto ze moj rocnik sa neockoval proti ovcim kiahnam, nemusel som doma lezat cez maturitny vecierok...

Teraz očkujeme malé deti, ktoré túto chorobu hravo a väčšinou bez komplikácií zvládnu. Ochrana živými vakcínami trvá 3-5 rokov, čiže ochorenie sa prenáša do dospelosti, kedy je riziko komplikácií o hodne vyššie.

 

Vám osobne nikto neupriera právo dať či už seba alebo svoje deti zaočkovať.

 

PS: Komunizmus je našťastie dávno preč, a s ním prišla - okrem iného aj SLOBODA.

Dancul napísané 02.11.2012 10:46

Neda by nezapojit sa do diskusie, som farmaceutka a dlhe roky pracujem vo farma biznise, tiez som bola presvedcena,ze ockovanie je to najlepsie pre moje dieta,lebo........ teraz mam druhe dieta, dostalo uz dve davky hexavakciny,nastastie bez vyraznejsich vedlajsich ucinkov, ale ten stres,co prezivam par dni po ockovani snad pozna vacsina rodicov.... Unavuju ma nekonstruktivne diskusie dvoch stran, pricom kazda z nich ma v niecom pravdu, ale mam pocit,ze su to len utoky a ziadny konstruktivny dialog. Jasne,ze ockovanie predstavuje riziko, takisto aj neockovanie,takze je to velmi tazke spravne vyhodnotit. A este ku tomu ten uzasny system, ze pacient musi podpisat informovany suhlas....... Myslim,ze ockovanie stoji naozaj za zvazenie a treba tomu venovat viac casu. Chcela by som vidiet ortodoxneho zastancu ockovania zoci voci rodicom,ktorym evidentne ockovanie poskodilo zdravie dietata,co by tym rodicom povedal. Myslim, ze by mali mat rodicia korektnu moznost rozhodnut sa, ci daju ockovat alebo nie a nie ich stresovat pokutami a spravanim sa voci nim akoby boli "kriminalnici",ktori ohrozuju zdravie svojho dietata,lebo co ak opak je pravdou...?

MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. napísané 02.11.2012 15:34

Áno, máte pravdu, žiadne rozhodnutie nie je bez rizika. Ide o to, čo si vyberieme, či infekčné choroby, niektoré z nich nazývané ako bežné detské ochorenia alebo alergie, autoimúnne choroby či neurologické postihnutia.

jana_eyre napísané 09.11.2012 16:28

keby aj na slovensku bolo ockovanie iba odporucane a rozhodnutie by bolo na rodicoch, podla coho a ako by sa mali rozhodovat?

 

mam osemmesacneho syna a ked ho cakalo ockovanie, bola som v hroznom strese.. ale otazka je, keby som mohla ockovanie odmietnut bez postihu, nebola by som v strese z hroziacich chorob?? bola.. mala by som vycitky, keby dostal napr. pneumokoka, pred ktorym by bol chraneny v pripade ockovania (nedajboze by zomrel).. tak isto by som mala vycitky keby dostal z ockovania vazne komplikacie (nedajboze by zomrel)..

 

nechcem zniet ako ovca, ale naozaj by som sa nevedela rozhodnut, keby som mala na vyber.. nemam odborne vzdelanie na to, aby som vedela posudit, ktore riziko (ci ockovanie, alebo hroziaca choroba) je vyssie..

Sloboda v očkovaní napísané 09.11.2012 17:11

Je mi ľúto, ale skutočne vyzeráš ako ovca, pretože keby si si o pneumokokoch niečo prečítala (a pokojne si tak mohla urobiť ešte pred pôrodom - pripraveným šťastie praje, ako sa hovorí), tak by si vedela, že pneumokoky sú úplne bežnou súčasťou bakteriálnej mikroflóry človeka, pričom ich nosičmi sú rádovo desiatky percent obyvateľov, z dospelých cca do 20% a z detí až 60%.

 

Čiže hystéria okolo pneumokokov je úplným úletom. Drvivá väčšina ľudí drvivú väčšinu pneumokokov zvládne bez najmenšieho problému. A kvôli tým niekoľko málo prípadom, ktoré majú s pneumokokmi vážny problém, očkovať plošne všetkých je nielen šialeným plytvaním nedostatkovými zdrojmi v zdravotníctve, ale aj úplne zbytočným hazardom so zdravým dotknutých detí.

 

S pneumokokovými vakcínami pritom bolo spojených viacero afér ohľadne "nevysvetliteľných" úmrtí bábätiek po očkovaní, stiahnuté šarže (Holandsko, Portugalsko) či dokonca úplne zastavené očkovanie proti nim (Japonsko). Pomerne malé riziko vážnejšieho ochorenia (1 ku niekoľkým tisícom) rozhodne neospravedlňuje riziká očkovania - nežiaduce účinky, ktoré sa dostavujú nepomerne častejšie. Moje dcéry proti pneumokokom očkované neboli a antibiotiká ešte v živote nevideli (ak nerátam tú zlúčeninu striebra, čo malým deťom kvapkajú do očí po pôrode v pôrodnici)

pectore napísané 09.11.2012 19:09

pani napisala jak to je v reale... vela rodicov nema vedomosti sa spravne rozhodovat a keby vsetci studovali tie vase clanky a verily tym kydom a bludom tak by to tu zachvilu vypadalo ako v stredoveku... zwinker

jana_eyre napísané 09.11.2012 21:14

nehnevaj sa, pokial nevies argumentovat bez urazok, tvoje informacie ma moc nepresviedcaju..

 

to, co si napisal je mozno aj pravda, ale ak si si nevsimol, pouzila som to ako priklad - tak isto som mohla pouzit cierny kasel (ktory sa napr. teraz v zvysenej forme vyskytol aj na slovensku) - proste obava by bola v mojom pripade tak ci tak..

 

ked mas nick slobodavockovani, predpokladala som, ze mi odpovies na moju otazku - ako sa moze clovek, ktory nema medicinske vzdelanie sam rozhodnut (zobrat na seba tu zodpovednost) ktore riziko je vyssie - ci ockovanie, alebo choroba.. ma si citat na internete pseudointelektualne stranky, ktore nie su nicim podlozene? myslim tym seriozny vyskum?

 

nie som striktne za ockovanie, bolo by fajn, keby sa clovek mohol rozhodnut, ale pytam sa teda ako sa moze nevzdelany clovek rozhodnut objektivne, ked su vsade dostupne bud: vyskumy, ktore poukazuju na minimalne riziko ockovania, alebo nicim nepodlozene stranky a svedectva mne neznamych ludi?

Sloboda v očkovaní napísané 12.11.2012 00:26

Nehnevaj sa, ale tú urážku si si napísala Ty sama. Ja som ju len skopíroval.

 

A na otázku som Ti už odpovedal - treba si niečo prečítať. Priamo v článku (na konci) máš tipy na tri dobré knihy o očkovaní. Najobsiahlejšia i najvyváženejšia je tá prvá:

www.dary-zivota.sk/dary-zivota/eshop/0/0/5/27-Ockovani-pro-a-proti

 

Ak Ťa zaujímajú konkrétne pneumokoky, tak aktualizovanú kapitolu o pneumokokoch z tejto knihy nájdeš aj na webe:

www.slobodavockovani.sk/news/pneumokoky-a-ockovanie-proti-nim/

Ďalšie články o pneumokokoch tu:

www.slobodavockovani.sk/clanky/temy/pneumokoky/

Máš tam aj seriózne výskumy, ak Ti ide o ne.

 

Mimochodom, na www.SprievodcaOckovanim.sk nenájdeš (na rozdiel od www.slobodaVockovani.sk) absolútne nijaké odkazy na zdroje, čiže ide o totálne nepodloženú pseudointelektuálnu stránku typu "My sme odborníci, mali by ste nám VERIŤ". Inak povedané: "My sme pastieri a vy, ovečky, nás pekne nasledujte". To sa Ti javí byť lepší zdroj informácií?

 

Čo sa príbehov týka, môžem Ti pokojne dohodnúť schôdzku s pár poškodenými trebárs pneumokokovou vakcínou, ak máš pocit, že ide o neznámych anonymov či dokonca úplne vymyslené príbehy.

 

Zabudol som na niečo?

vlb napísané 14.11.2012 00:49

Vazeny pan Fillo, aj ked mam uplne iny pohlad na ockovanie ako Vy, beriem do uvahy, ze na Vase nazory, s ktorymi sice hlboko nesuhlasim, mate plne pravo. Vadi mi ale uroven s akou vystupujete voci Vasim oponentom. Nikdy nedokazem pochopit kde ludia (vratane Vas) beru tu bohorovnost, s ktorou tak lahko a bez mihnutia oka dokazu urazat a utocit na dostojnost ich nazorovych oponentov. Prepacte, ale ste skutocne posledny, kto sa ma pravo ponosovat na argumentaciu ad hominem , ked kazdeho oponenta, ktory sa v tejto diskusii objavil, ste dokazali bez mihnutia oka pourazat...Vy skutocne priamo utocite na osoby ako take, oznacujete ich ovcami, hlupakmi, spochybnujete ich usudok...No, to od cloveka so sektarskym spravanim skutocne sedi, a ze teda ja skutocne viem co je sekta, kedze mam s jednou velmi zivu skusenost a Vase spravanie v diskusii mi ju velmi rychlo pripomenulo...Vase odkazy na fakty a clanky, ktore mali sluzit ako argumenty, vacsinou nasleduju az po arogantnych utokoch...Je mi smutno z toho, ze nemate v sebe ani stipku respektu k ludom s opacnym nazorom len preto, ze ich nedokazete svojimi argumentmi presvedcit, alebo arogantnym sposobom utocite na ludi, ktori sa roky venuju vedeckemu vyskumu a maju za sebou mnohe uspesne vysledky (cize na jednej strane sa zastavate p. Struneckej, ale smolu maju vsetci ti vedci, ktori najdu odvahu s nou nesuhlasit s jej nazvime to zvlastnym prispupom v urcitych oblastiach jej vedeckeho badania - ti su uz pre Vas stari zadubenci - hm, zaujimave...ked uz tak blahosklonne poucujete pectore o tom, co je to peer-reviewed clanok alebo casopis, kolko ste ich publikovali na rozdiel od tych starych zadubencov vy?). Keby som este raz presiel celou diskusiou, tak by mi vysla slusna hitparada urazok od Vas a Vasich privrzencov smerovanych ku komukolvek, kto si v tejto diskusii dovolil vyjadrit opacny nazor, ci pochybnosti o Vasich argumentoch. Pan Fillo, uz len sposob a arogancia, s akymi vystupujete, by mi branili v tom, aby som Vas zacal brat vazne. Pectore, suhlasim s Vami a paci sa mi Vas konzistentny postoj k danej teme. Zaroven sa aj trochu cudujem, ze mate zaludok na komunikaciu s ludmi, ktorych spravanie niekedy vykazuje znaky sekty. Mam za to, ze prave to ich neoblomne presvedcenie o ich pravde im dava tu drzost s despektom hodnotit mentalnu uroven vsetkych, ktori s nimi nesuhlasia...Ocenujem, ze aj napriek nevyberanym utokom a despektu si zachovavate svoju tvar, nevraciate utoky rovnako primitivnym sposobom a z prispevkov je vidiet, ze nad vecami premyslate viac nez ktokolvek z tejto sekty. Skepticizmus voci nim je na mieste...aj ked...prave oni sa povazuju za skeptikov a nas ostatnych za ovce...ja teda neviem, ale podla mna je to iba paranoja, ktorej len daju ine meno a tvaria sa, ze je to nieco ine smile

Sloboda v očkovaní napísané 14.11.2012 02:07

Opakujem: slovo ovca som nepoužil prvý ja.

 

A druhá vec: čo sa týka pectore, poznáme sa aj z iných diskusií, a buďte si istý/istá, že to bola ona (nie ja) kto s urážkami a nepodloženými obvineniami začal. Bola to pectore, ktorá prvá na mňa zaútočila (možno v inej diskusii, ale to je jedno) s tým, že som vraj nevzdelaný (rozumej: nemám titul MUDr.), tak jej to teraz "dávam vyžrať" aj s úrokmi. Ona je doslova povestná tým, že vidí smietku v oku iného, ale brvno vo vlastnom oku nevidí. Je však možné, že človek, čo nepozná naše strety mimo túto stránku, nadobudne dojem, že som to bol ja, čo s urážkami začal.

 

Samozrejme, názor na ňu si urobte, aký chcete, ja k tomu len toľko, že názor pectore je konzistentný nanajvýš v tom, že je konzistentne nepodložený. :-)))

 

A Sysifovci sa skutočne správajú ako spiatočnícki senilní dedkovia a to teraz fakt nemienim ako urážku, ale ako diagnózu. Keď sa podrobne oboznámite (čo ste zjavne neurobil(a)) s ich odôvodneniami, prečo komu (a nejde ani zďaleka len o prof. Struneckú) udelili Bludný balvan (čo je. mimochodom, samo o sebe výrazom nebetyčnej pýchy a nadutosti), a následne sa oboznámite s reakciami protistrany (a to ste už zrejme dupľom neurobil(a)) zistíte, že:

1. Ak tu je niekto mimo, v prvom rade sú to oni

2. To, čo kritizujú, v skutočnosti nie je nedostatok vedy, ale odklon od mainstreamu, od stáda, od vládnucej sekty.

 

Mimochodom: Grygarova manželka je ufologička. Celkom veselý paradox, čo poviete? Možno práve to podnietilo Grygara k aktívnemu "vymietaniu diabla" a obhajobe "jedinej pravej (akože) vedeckej viery". :-)

Sloboda v očkovaní napísané 14.11.2012 02:08

(pokračovanie)

 

So sektami mám aj ja veľmi veľa skúseností a som si vedomý toho, že guru-prístup je prítomný v oboch táboroch. Ono je to jaksi v ľuďoch. Myslenie bolí a je to svojho druhu námaha. Ľahšie je niekomu veriť a nechať sa viesť, než samostatne myslieť a prevziať zodpovednosť za svoje činy. Snažím sa ale pracovať na minimalizácii tohto neduhu v tábore odporcov povinného očkovania (a koniec koncov nepriamo vlastne aj v tábore prívržencov povinného očkovania), takže napr. na stránke www.slobodaVockovani.sk sú aj navzájom viac-či-menej protichodné články a nie je to všetko len jedna línia. Taktiež sa snažím argumentovať jasne a súvisle logicky s faktickými podkladmi a nie (jak tuto pectore) z brucha vymyslenými číslami a bezmyšlienkovite okopírovanými dogmami z ideologických stránok ako Sprievodca očkovaním apod.

 

Ale nerobím si nejakú veľkú nádej, že by Vás moje vyššie uvedené riadky presvedčili a to ani nie je ich cieľom. Ak nie ste ovca, budete hľadať a sám/sama rozmýšľať a po čase pochopíte a spoznáte pravdu (kto hľadá, nájde, kto klope, tomu otvoria...). Ak ste ovca a chcete ovcou aj zostať, márna je akákoľvek moja snaha. :-)

 

P.S.: Mojim cieľom nie je, aby nikto neočkoval a už vôbec nie, aby neočkoval preto, lebo som to ja povedal, alebo preto, že to je v móde. Mojim cieľom je, aby sa ľudia nad tým poriadne zamysleli, oboznámili sa s faktami, oboznámili sa s argumentami oboch strán a následne učinili plne informované rozhodnutie - či už očkovať dajú alebo nedajú. Nesúhlasím však s nátlakom v akejkoľvek podobe, či už ide o citové vydieranie (napr. "neočkovaním ohrozíš deti s rakovinou, čo nemôžu byť očkované") alebo o pokuty na RÚVZ. Nie som ovca a budem rád, keď bude na Slovensku oviec čo najmenej. Ostatne, zodpovednosť pediatrov za zdravie dieťaťa je aj tak len fiktívna. V skutočnosti si to vždy všetko odskáču rodičia a deti - bez ohľadu na to, či tie deti zaočkované budú alebo nebudú.

pectore napísané 15.11.2012 17:26

S urazkami zacali hlavne tvoji zverenci za tvojho povzbudiveho jasotu.... ja nemam vo zvyku urazat....az ked mi niekto pluje do tvare....a ty niesi s tych co by ma vedeli urazit.....a to ze si dovolis hodnotit lekarske texty a studie s titulom Ing. nieje urazka ale fakt nad ktorym by sa mal clovek zamyslet... pretoze by si mozno nevedel podat prvu pomoc ci zobrat krv....ale hlavne ze sa budes montovat do cudzieho remesla...a hovorit verdikty nad vecmi ....o ktorych mas zmaknutu jednostrannu teoriu......tu na tejto diskusii to presne vidno....cely tvoj sposob komunikacie....zaujmave ze zo seba robis kus cloveka.... zwinker

Sloboda v očkovaní napísané 16.11.2012 06:50

Ja žiadnych zverencov nemám.

Ak niekto nevie slušne diskutovať a dajme tomu, že je proti očkovaniu, je mi to ľúto, ale je to jeho problém, nie môj, a jeho zodpovednosť, nie moja.

Takže by som Ťa prosil, aby si nepripisovala ich správanie mne a už vôbec tým neospravedlňovala Tvoje útoky na moju osobu.

A to, že som vraj ja povzbudivo jasal nad niekoho vulgárnosťou voči Tebe, je sprostá lož. Naopak, sám som hlásil adminom komentáre, ktoré už prekročili hranice slušnej diskusie. Tak láskavo neklam, OK?

Ak som niečo podporil, tak to boli príspevky, v ktorých si bola upozorňovaná na to, že si mimo tému - a to si jednoznačne bola.

A to, že nemám nejaké praktické lekárske zručnosti, vôbec neznamená, že nedokážem pochopiť a zhodnotiť lekárske články z oblasti očkovania. Koľko je takých MUDr., čo len učia na škole, v podstate celý čas len teoretizujú a ani injekciu nevedia pichnúť? Ani oni podľa Teba nemajú schopnosť zhodnotiť lekársky článok? To je pustý nezmysel, ako aj všetky ďalšie Tvoje ad hominem úlety voči mne. Nie prvýkrát konštatujem, že mi zrejme len závidíš a tak len prskáš a prskáš, ale fakty nikde a o logike ani snívať.

pectore napísané 16.11.2012 08:57

Big Grins Big Grins neviem najst jednu jedinu vec co by som ti zavidela...ako si uboziak ak si myslis ze ti niekto nieco zavidi Big Grins Big Grins ..ja som si tak nejak zbezne o tebe presla veci co su dostupne na nete.... a vobec ziadnu zavist necitim.... tvoje osobne postoje k mojej osobe su uplne mylne.... ty si nahlasoval prispevky odomna ale akurat tak rad radom a ostatnych si navadzal k tomu istemu.... vyhlasky typu necitajte jej prispevky a podobne zvasty... vsak si zo mna v diskusii robil voldemorta ani si sa priamo o mne nebavil ale typom "ved vies kto" ...aspon tu nerobzo seba formu... pretoze chrbtovu kost mas zo zelatiny.... a zapametaj si jednu vec.... ja ti NEMAM CO ZAVIDIET!!!!! ty si tak akurat moj antivzor!!! Big Grins Big Grins zwinker

jana_eyre napísané 15.11.2012 22:24

"nechcem zniet ako ovca" - neviem kde som v tejto vete urazila sama seba.

"naozaj si ovca" - to je urazka..

neviem ci to musim nejako siahodlho rozpisovat, ale snad vidis ten rozdiel.. tvoj argument, kto zacal je hodny chlapca v skolke, ktoremu zobrali auticko..

 

k linkom sa teraz vyjadrovat nemozem, pretoze nemam moc casu si to poriadne prestudovat - tak ked sa k tomu dostanem, dam vediet..

 

len podotknem - myslela som, ze ked sa nazyvas sloboda v ockovani, ide ti o to, aby sa ludia mohli slobodne rozhodnut o tom, ci svoje deti zaockovat daju.. z akejkolvek tvojej reakcie mam ale naopak dojem, ze ockovanie uplne zavrhujes a kazdeho, kto ma iny nazor ako ty povazujes za blbca.. poviem ti "novinku" - ziadna pravda nie je 100% a to ani ta tvoja.. alebo inak - nie je vsetko ciernobiele..

Sloboda v očkovaní napísané 16.11.2012 06:54

Až na to, že "naozaj si ovca" si napísala len a len Ty, nie ja.

Ja som na Tvoje "nechcem zniet ako ovca" odpísal "skutočne vyzeráš ako ovca", čiže som len potvrdil, že to, čo nechceš, sa v skutočnosti reálne stalo.

Ty si tú ovcu vlastne sama napísala preto, lebo si mala dojem, že to asi bude vyzerať ako vyjadrenie ovce, no a ono to skutočne tak aj vyzerá. Ja som len potvrdil Tvoju zlú predtuchu. V tom nebolo ani štipky urážky.

sheli napísané 02.11.2012 07:36

Pani doktorka Tóthová, myslím si, že nebudem prvá ak napíšem, že by na Vás slávny Hippokrates bol právom hrdý (a viem aj to, že je zwinker )Vážim si Vás v prvom rade ako každú matku, ktorá pochopila, že zmeniť prežité názory naozaj nebolí... a o to viac, že ste sa k tomuto kroku odhodlali ako "človek od fachu", čo veci len a len prospeje. Verím, že raz pochopia aj tí "na druhej strane brehu", že tu ide hlavne o tú slobodu voľby. Nič viac a nič menej. Chce to len čas a hlboké poznanie, že naozaj všetko sa mení a vyvíja, a že len zmena je konšantná. Ďakujem

PALO napísané 01.11.2012 21:38

Ockovanie - Proti - Nemusi v 100% fungovat

- Urcite riziko komplikacii i ked ukrutne nizke

- Boli

- Nie je lacne

Pre - globalne ockovanie zlikvidovalo v populacii cirkulaciu uz niekolkych ochoreni pripadne extremne znizilo ich vyskyt vaznych komplikacii ochoreni ( poliomyelitida, tetanus, prave kiahne, ruzienka, cierny kasel... )

Kazde ochorenie ma nielen svoju umrtnost ale aj dlhodobe komplikacie napr v podobe poskodenia mozgu...

Globalne ockovanie nie je dizajnovane na ochranu jedinca... Ma chranit populaciu a aby tak fungovalo musi sa podavat plosne kazdemu... Kazdy zmagoreny rodic ktory vystavi svoje dieta riziku menovanych ochoreni neohrozuje len svoje dieta ale taktiez ohrozuje deti ktore ockovanie dostali a nejakou nahodou u nich nefungovalo ... A preto je fajn ze ockovanie je zo zakona povinne a dufam ze tak i zostane.

 

Som doktor, mam dieta, ma vsetky ockovania, tiez som sa bal komplikacii ale dam zaockovat aj druhe... Nemam nic spolocne s ockovacimi latkami a dokonca ani nepracujem na Slovensku... je mi len luto ze moj rocnik sa neockoval proti ovcim kiahnam, nemusel som doma lezat cez maturitny vecierok... Zdar

schubi napísané 01.11.2012 00:21

Zdravím ťa Pectore, zwinker

 

Sledujem tu tvoje komentáre a musím priznať, že obdivujem tvoju výdrž. Chápem tvoje silné presvedčenie a aj to prečo ti nedochádza to, čo sa ti tu snažia niektorí trpezlivo vysvetliť. Neznesieš osobnú prehru, svoju omylnosť vlastného rozhodnutia. Neviem z akého presvedčivého základu vychádzaš, no ani sa ho nepokúšaš spochybňovať. Je to pre teba niečo, ako písmo sväté. Neviem či ten základ z ktorého vychádzaš je overený miliónmi rokov, alebo len posledných 100 rokov? Skôr mám pocit, že si otrokom vlastnej obmedzenosti. Predkladajú sa ti tu jasné fakty, ale ty sa k ním staviaš len skepticky. Žiadny výskum nerobíš, ani si nerobila, ale budeš sa tu oháňať argumentmi, ktoré nám dodnes predkladali a ešte stále predkladajú aj na školách samotní výrobcovia vakcín, prostredníctvom niektorých buď zámerne nesprávne informovaných, alebo skorumpovaných lekárov – lektorov. Vidíš len jednu stranu mince a tú aj akceptuješ. Druhú apriori odmietaš. Sú to pre teba len samé žvásty nič iné, a ani sa nepozastavíš nad nimi, a nepouvažuješ trošku či náhodou nemá tá druhá strana, predsa len trochu pravdy. Pokús sa hľadať to čo sme hľadali aj my. Každý detail si prever dôkladne, snaž sa hľadať priame súvislosti škodlivej chémie obsiahnuté v potravinách, liekoch, kozmetike, čistiacich prostriedkov a ich vplyv na zdravie človeka. Potom pochopíš to, čo sa ti celý čas snažíme vysvetliť. Skôr ako sa ešte nad sebou zamyslíš ti dám malú domácu úlohu:

 

1. Vyhľadaj a predlož dôkazy, že vakcíny neobsahujú neurotoxické látky, ktoré spôsobujú ťažké poškodenie zdravia, alebo látky, ktoré vyvolávajú prudké imunitné reakcie,

2. Hodnoverné dôkazy, že každá vakcína má 100% účinnosť,

3. Skutočné nevyvrátiteľné dôkazy o priamej súvislosti medzi zavedením plošného očkovania a poklesom chorobnosti na Slovensku.

 

Pokiaľ mi len tieto tri dôkazy nebudeš môcť poskytnúť, považuj to potom za jasný signál pre seba, zaoberať sa touto problematikou dôkladnejšie a radšej málo písať a viac sa komplexne vzdelávať, a to aj v záujme zdravia tvojich detí.

 

Na záver malá – veľká myšlienka špeciálne pre teba smile

 

Človeku, ktorý nič nevie, sa zdajú byť hory horami, voda vodou a stromy stromami.

Pre človeka, ktorý sa učí a niečo už vie, hory už nie sú horami, voda iba vodou a stromy len stromami.

Človeku, ktorý pochopil, sú hory opäť horami, voda zase len vodou a stromy stromami.

(budhistická múdrosť)

pectore napísané 01.11.2012 16:18

1.obsahuju... ale ako je na tom neockovany jedinec v pripade nakazenia....??? Zaujma ma vacsia bezpecnost..ake by boli dopady ekonomicke...k vsetka ta liecka by isla aj z nasich dani? Co male este nezaockovane deti...detom ktorym bol zo zdravotnych dovodov ci pre komplikacie urobeny odklad...adeti matiek ktore by chceli mat svojich potomkov zaockovanych...a nemozu..ludi ktory uz nemaju dostatok protilatok, stary ludia, ludia s oslabenou imunitou, zo zdravotnimi problemami...a ze takych je.... tehotne zeny....To neni len problematika vasich deti.. nemozte mysliet len a len na seba.. nie v otazke verejneho zdravia... prevencia ci sa nam to paci alebo nie zostava zatial najlepsou cestou... mnozstvo aktivistou pripusta niektore druhy ockovania ako opodstatnene... napr tetanus, niektory aj cierny kasel kedze je jeho vyskyt na vzostupe.... v takom pripade uz nejde o pharma lobi? A prevencia je opodstatnena ? bez neurotoxinov? ... nie.... toto nieje o ockovani tu niekto chce mat ameriku..... nechcem aby moje dieta malo co i len moznost sa nakazit vysiu nez je to dnes.... hlavne ked existuje sposob prevencie...nechcem ho vystavovat tomuto riziku...pretoze ockovanie pred nakazenim nechrani...a velmi zalezi od jedinca do akej mieri si vytvori protilatky a ako jeho organizmus zareaguje na chorobu... nechcem cestu nezodpovedneho odmietatania ockovania...dieta je sice rodicove ale ma svoje vlastne prava ako napriklad pravo byt chranene pred infekcnymi chorobami co je zakotvene aj v charte dietata... a toto pravo ma aj bez nazoru rodica na vec...ludia by mali byt informovany objektivne...tento clanok ale toho neni dokazom... mna hneva separacia informacii ako na strane lekarov tak na strane aktivistov.. Je to slovo proti slovu...tiez chcem slobodnu volbu ale nie ak o nej budu rozhodovat zaslepeny a jednostrany ludia...casto taky ktory cerpaju informacie len z jednej strany a o ich odbornej urovni sa da v znacnejmiere pochybovat!... peticia denika sloboda v ockovani je podpisovana celimi rodinami... detmi , neplnoletimi... co len ty mozu mat za informacie o problematike...na akej odbornej urovni sa pohybuju....???....ponuknite bezpecnejsiu cestu pre vsetkych nielen ja ja ja...ale co tak riesit problematiku stylom my my my......toto vsak nikde neponukate...

2. 100% neexistuje u nicoho..a je to otazka jedinca a jeho imunitnej odpovede......

3..10% umrtnost pred zavedenim ockovania na cierny kasel... 0% umrtnost po zavedeni vakciny...

schubi napísané 01.11.2012 19:50

Pectore nepochopila si ma správne, preto ešte raz opakujem. Hodnoverné dôkazy a nie tvoj názor, ktorý tu píšeš. Máš ešte jednu šancu. zwinker

mamina napísané 30.10.2012 11:38

ja by som chcela pre syna odklad do dvoch rokov, doktorka nas za to nahlasi... maly ma od narodenia sopliky a chrci, v dvoch mesiacoch mu robila vyter a zistili zlateho stafylokoka, sopliky ma stale a to ma ist o tyzden na ockovanie tak by som chcela vediet ci by sa tym dalo argumentovat ze sme to odmietli kvoli tomu

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:12

Určite treba najprv riešiť stafylokoka a až potom (ak vôbec) očkovanie

MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. napísané 30.10.2012 13:07

Dieťa má byť v čase očkovania úplne zdravé. Verte svojej intuícii.

Vlado Mlynar napísané 01.11.2012 11:01

Srdečne Vám ďakujem za Vašu statočnosť. Verím, že i u nás raz zvíťazí zdravý rozum nad chamtivosťou záujmových skupín a jedine rodič bude rozhodovať o očkovaní či neočkovaní svojich detí. Veľmi dobre túto tému spracoval i pán Rostas v pondelňajšej relácií Mlčanie na rádiu Viva. Je možné si ju vypočuť v archíve. Zaujímavou je i narážka na budovanie si buducich zakaznikov zo strany farmaceutickej loby. Moju rodinu stáli následky povinného očkovania už niekoľko desiatok tisíc eúr.

pectore napísané 30.10.2012 09:13

pri tychto diskusiach sa treba pytat na dvody...preco sa zacalo povinne ockovat? Bude moznost minimalnej nakazy pretrvavat aj v neockovanom obyvatelstve? ak nie nebude moznost umrtnosti ci poskodenie dietata v pripade nakazy vysie ako je to v pripade neziaducich ucinkov...? pretoze cela vasa fylozofia neockovania stoji na zakladoch vysokej preockovanosti ...ale co sa stane ked tento fakt vymyzne? A dojde k zavleceniu infekcie...argumentovat to v obdobi vysokej preockovanosti tym ze sa to nedeje je alibisticke vzhladom na zle podmienky sirenia nakazy...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:08

Zase sa prudko mýliš. Sú izolované komunity (napr. Amiši v USA), ktorí neočkujú a nikdy ani neočkovali, a predsa ich nekosia prenosné ochorenia vo veľkom. Koniec koncov, aj na Slovensku máme také "komunity", kde je zaočkovanosť tak smiešne nízka, že na nejakú kolektívnu imunitu nemôže byť ani len pomyslenie. A nekosí ich ani záškrt, ani obrna, ani osýpky, ani ružienka, ba dokonca ani len tetanus, hoci choroboplodné zárodky toho sa vyskytujú pomerne hojne (na rozdiel od zvyšných menovaných ochorení). Majú nanajvýš žltačku typu A, čo je však bezproblémová choroba, akurát zotavenie sa z nej môže trvať 3-4 týždne. Ale to večne nepracujúci spoluobčania môžu mať úplne na háku.

 

Takže to, že čo by bolo, keby sa neočkovalo, sú všetko len Tvoje osobné dohady a pochybnosti, bez akejkoľvek opory vo faktoch, nie to ešte overiteľných faktoch. Realitou je, že keby sa neočkovalo, nijaká tragédia by sa nestala. Lenže toto poznanie škodí biznisu, takže sa už tretia či štvrtá generácia lekárov udržiava v mylnom kolektívnom presvedčení, že očkovanie je životnou nevyhnutnosťou, hoci opak je pravdou. Len málokto z nich sa však spýta, ako je možné, že ľudstvo vôbec prežilo tisíce rokov bez očkovania.

pectore napísané 30.10.2012 10:23

toto je velmi odvazne tvrdenie...ja som zase objavila informacie o takychto komunitach ktore odmietali dat deti ockovat z nabozenskych dovodov a nasledne tam prepukla obrna.... dnes si ludia s komunity uz len mozu davat otakzy preco?... U nas by som sa opatrne vyjadrovala ku takym komunitam ..kedze nasa zaockovanost sa stale pohybuje vo velmi vysokych cislach a ockovanie je povinne...navyse pokutovane co si sotva mozu dovdolit!!!! .. spominany spoluobcania si budu davat pozor aby na nich nesla socialka...a dostavali peniazky...a budu to dodrziavat ..hlavne z ich informovanostou a silnou tradiciou nazoru ohladom ockovania...!!! ...Podla ma tam preockovanost nebude az tak nizka ako to ty tu vykreslujes...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:37

Nebuď naivná, divokejších Rómov za neočkovanie nikto nepokutuje. ÚVZ SR píše na svojej stránke, že riešenie týchto prípadov priestupkovým konaním je iluzórne (viď na str. 2):

www.uvzsr.sk/docs/info/epida/Vyhodnotenie_KO_v_SR_2010.pdf

 

Takže zase len tvoje špekulácie a dohady bez akýchkoľvek faktov. Realita je taká, že zaočkovanosť v divokejších osadách bude niekde pod 35%, možno dokonca pod 20%, viď článok z roku 2008:

Dnes takto šíri zdravotnú osvetu 92 zdravotných asistentov v 68 rómskych osadách. Výsledkom je, že počet preventívnych zdravotných prehliadok a očkovaní dosiahol v minulom roku 36 percent (celoslovenský priemer je 16 percent), proti žltačke typu A bolo zaočkovaných 4 736 detí a proti žltačke typu A a B 2090 dospelých.

primar.sme.sk/c/4220164/zdravie-romov-katastrofa.html

 

Podotýkam, že tí rómski asistenti boli medzitým zase zrušení alebo obmedzení, na čo sa sťažuje aj ÚVZ SR vo vyššie uvedenej výročnej správe. Takže nesnívaj. Zaočkovanosť našich asociálnych spoluobčanov je hlbokoooooo pod 50%. A okrem banálnej "choroby špinavých rúk" (hepatitídy A) tam nie sú nijaké epidémie, čo by stáli za zmienku. A narozdiel od nás bielych, ich za neočkovanie nikto nepokutuje.

pectore napísané 30.10.2012 11:03

divoko zijuci romovia...kolko je takych divokych osad? zopar...izolovanych...v "civilizacii" im siahaju na davky...vid kosice ... jasne ze kdesi v izlolacii osady bude situacia horsia......no inak sa spytam .. a kde sa maju podla teba nakazit ked zvysok obavatelstva je vysoko zaockovany... ? Ked nebude ockovany ani ten...aka bude situacia?... oficialne zavery hovoria...Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného očkovania detí

boli aj v roku 2010 naďalej priaznivé. Zaočkovanosť prekročila u všetkých druhov povinného

pravidelného očkovania detí hranicu 95 %. Pohybovala sa na úrovni 97,6 % až 99,4 %.

Na úrovni krajov sa nižšia ako 95 % zaočkovanosť zistila iba v Prešovskom kraji

u preočkovania tuberkulín negatívnych detí proti tuberkulóze.

Na okresnej úrovni hranicu 95 % zaočkovanosti nedosiahli tri okresy (základné

očkovanie novorodencov proti tuberkulóze)...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:15

Sú to rádovo promile až percentá. Každopádne dosť veľké "vakcinačné diery". V rámci okresu aj cez 5%, ako vidíš.

pectore napísané 30.10.2012 12:20

dost velke je vec nazoru... hlavne ked si vezmeme necivilizovanost a celkovu danu problematiku.... aj sposob zivota, myslenia a podobne...neviem ci toto je smer ktoremu sa chcu zvysny ludia priblizit...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:27

Tam nejde o to, že či je veľa nezaočkovaných (možno rozptýlených) na nejakej väčšej ploche (v okrese), ale o to, že ich je veľa nezaočkovaných pokope (komunita). A to teda je a očividne s tým nie je problém.

pectore napísané 30.10.2012 12:36

neni pretoze ziju izolovane a hlavne nemaju sa skade nakazit ... trebalo by vyskusat co sa stane ked im tam niekto zavlecie nejaku infekciu..aky rychly by bol priebeh a nasledny dopad.

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:42

Nežijú izolovane. Chodia do obchodu, do krčmy, na poštu, v prípade potreby do nemocnice...

Skrátka si vedľa, len Tvoje EGO sa zúfalo bráni priznať to oponentovi v diskusii. Ale to nič nemení na fakte, že si vedľa. :-)

pectore napísané 30.10.2012 12:49

bol si v v takej osade? Na vychodnom slovensku ich je zopar naozaj ukazkovych...Ja uz hej... chodia veru ale jak...ked maju pridavky...cele skupiny rychlo na nakup a zas ich mesiac niet... a "divosi neziju pri mestach..tam su ako tak cigani civizovany.... divosi ziju v lokalitach kde sa len tak pri beznom pohybe nedostanes... a tam sa veru neodvazis ani spomalit auto....nieto este tam robit ockovaciu kampan... tam by bola biela farba sebevrazedna...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 15:47

10 rokov som okolo jednej takej osady chodil do školy a býval som cca 400-500 m od nej. Tým, že si raz bola v rómskej osade, ma teda fakt neohúriš.

Nechodia len po prídavky. Ich deti sa (občas) objavia v škole, zbierajú kovy, papier, vozia do zberných surovín, po lesoch zbierajú maliny, černice, čučoriedky, huby, ponúkajú na predaj popri ceste... Niektorí sa poflakujú po meste a žobrajú. Niektorí dokonca aj občas pracujú kdesi na stavbe, či u nás alebo v Česku. Hygiena nič moc, vo vlaku si radšej presadneš do iného vagóna. Na to som tiež zabudol - hromadné dopravné prostriedky. Sem tam ich použijú, hlavne ich deti na cestu do školy.

Tých príležitostí na vznik nejakej brutálnej epidémie je každopádne viac než dosť, ale napriek tejto obrovskej vakcinačnej diere sa nijaká tragédia nedeje a konečne by si to mala priznať.

Ak máš VŠ, tak verím tomu, že si už pochopila, že sa mýliš (napr. v tej zaočkovanosti si sa očividne mýlila, len si to zakecala) a bolo by férové to priznať a nie sa tu do zblbnutia naťahovať s čoraz trápnejšími špekuláciami len a len preto, aby si mi nemusela dať za pravdu.

pectore napísané 31.10.2012 16:09

obrovska vakcinacna diera.... v priemere 5% ..o tom cely cas hovorim nafukujes vsetko co chytis do ust! VSETCI TI VASI ODBORNICI ponafukuju vsetko co sa da...len aby to posobilo co najhozostrasnejsie...a potom laicka verejnost ktora sa v problematike neorientuje je v panike... je taka konspiracna doba ze vsetci veria ze su klamani viac a viac a viac.... tak ako sa kedisi verilo ze vsetko co je v telke je svete...tak to plati dnes o internete... su klamani ale je otazne do akej mieri a akou stranou viac... tiez som tam zila 4 roky... a nedaleko pri rakusoch ci kdeto pri lendaku sme boli v takom raji kuknut... vsetko co si opisal velmi dobre poznam... zwinker

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:17

Hlavne, že Ty sa "orientuješ", ako si to tu už x-krát "dokázala".

95% na kolektívnu imunitu sa uvažuje len v prípade, že tých zvyšných 5% je ako-tak rovnomerne rozptýlených. To však v tomto prípade nie je.

Ja osobne považujem hypotézu o očkovaním vytvorenej kolektívnej imunite za rozprávku pre naivné detičky, ale aj podľa tejto hypotézy je kolektívna imunita narušená, lebo v rómskych osadách sú neočkovaní natlačení nakope.

Ale očividne to nevadí a žiadna tragédia sa nedeje. Síce zomierajú veľmi mladí, ale nie kvôli prenosným ochoreniam, ale preto, že sa buď uchlastajú a ufajčia k smrti, alebo preto, že sa úplne otrasne stravujú. A niektorí dokonca aj na podvýživu.

Tento argument si prehrala, bolo by už fakt načase si to priznať - skôr než zo seba urobíš ešte väčšieho debila než si doteraz urobila.

pectore napísané 31.10.2012 16:23

ty asi nechapes aj fakt ze ked je cele slovensko dobre preockovane a nieje na nom vyskyt chorob tvoj scenar funguje...ale staci aby sa nieco zavlieklo spoza mora ci z azie... a cigani budu prvy hore kopytami...to ako vazne ma byt cesta...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 18:51

To, že sa tak stane, je len a len Tvoja nepodložená špekulácia.

pectore napísané 31.10.2012 18:57

lenze ja chcem bezpecnejsiu cestu.... aspon s takou bezpecnostou ako doposial... ako sa bude spravat choroba v neockovanom obyvatelstve...??? a riziko zavlecenia je ...

Sloboda v očkovaní napísané 01.11.2012 05:35

Vzhľadom k tomu, že je to Tvoja nepodložená špekulácia, ide v skutočnosti len o ilúziu bezpečnosti a nie o ozajstnú bezpečnosť.

A cenou za túto ilúziu je šialený výskyt v prvom rade chronických (ale aj mnohých akútnych) ochorení v dnešnej dobe. Je to cena, ktorá je oveľa vyššia než bola cena liečby prenosných ochorení pred zavedením plošného očkovania proti nim.

Epidémie chronických ochorení už dávno prekonali všetky štatistiky úmrtnosti a chorobnosti na akútne prenosné ochorenia, a čo je najhoršie: na rozdiel od epidémií prenosných ochorení, ktoré prišli a zase odišli, epidémie chronických ochorení sú chronické. Nikam neodchádzajú, len rastú a rastú.

Mimochodom: vedela si, že najviac zo všetkého sa na šírení hepB v Afrike podieľajú očkovacie kampane? V rámci očkovacích kampaní totiž používajú opakovane tú istú ihlu, takže šíria hepB z jedného zaočkovaného na druhého zaočkovaného. Skvelé, nie? Ani by som sa o tom nedozvedel, nebyť správy že vynašli takú striekačku, ktorá sa dá použiť len raz a potom sa nejak mechanicky znehodnotí - práve za účelom zabránenia opakovaného používania striekačiek a ihiel na očkovanie rôznych ľudí v Afrike. Tak tomu hovorím "verejné zdravotníctvo". Priliehavejší názov by však bol "pohrebníctvo".

pectore napísané 01.11.2012 16:27

vasa cesta vedie k neockovaniu...z mojej strany teda nejde o spekulaciu ...ale o ilustraciu ...situacie... ako sa bude spravat infekcna choroba v neockovanom obyvatelstve...? zavlecenie je realne...

 

chronicke choroby maju vela povodcov...separovat to na ockovanie je alibisticke... uvediem...zdravotnictvo vypylava mnozsto chorich ludi..daleko viac nez to bolo v minulosti...tieto oslabene geneticke predispozicie sa dedia a dedia...neexistuje prirodzeny vyber a vsetci tak povediac degradujeme... modifikovane potraviny...chemikalie...nezdravy zivotny styl..zle stravovacie navyky.. caste pouzivanie elektorpotrebicou z roznimi druhmi ziarenia...v daleko vascej miere nez to bolo kedisi... stres... neni to len o ockovani ....neni to chronicka vina ockovania.... moze byt vela pricin... vela veci sa zmenilo... to je z dalsia z veci co mi na tvojich vyjadreniach vadi...pre jeden strom nevidis cely les...

Sloboda v očkovaní napísané 03.11.2012 03:37

Očkovanie je kľúčovým faktorom pri chronických chorobách práve preto, že potláča akútne prejavy, vychyľuje rovnováhu v prospech protilátkovej (a zároveň alergickej) a na úkor bunkovej imunity. Samozrejme, faktorov je viac, ale tento je zjavne tým najdôležitejším. Ostatne, štatistiky chronických chorôb u úplne neočkovaných detí v porovnaní s očkovanými hovoria jasnou rečou. Príkladov mám dokonca aj doma hneď 5:

syn - plne očkovaný - alergik

ja - plne očkovaný - alergik

manželka - plne očkovaná - alergička

dcéra - len BCG + 2x Hexa, nič viac - bez alergií

dcéra - neočkovaná - bez alergií

Ale to všetko je podľa Teba zrejme len náhoda, že?

pectore napísané 09.11.2012 19:10

no veda to teda neni ziadna..a ani dokaz... Big Grins

Marcello napísané 31.10.2012 09:10

Tak takto...tiež sme nášho malého nenechali očkovať. Samozrejme pediatrička nás tiež skúsila prehovárať naučenými frázami. Kedže sa tejto problematike venujeme s manželkou už asi 2 roky neuspela. Nedalo mi to a priamo som sa jej spýtal tri veci :

1. Ako je možné, že keďže argumentujete tým, že ak by sa nočkovalo boli by epidémie, tak nie sú epidémie inf.chorôb proti kt.sa nikdy neočkovalo ? Nap.týfus, cholera atď.

2. AKo je možné, že žiadna z vakcín nereflektuje individualitu dieťaťa? To znamená všetky deti bez rozdielu napr.len takého základného parametra ako hmotnosti dostanú tú istú dávku? Pričom drvivá väčšina liekov pre deti sa má dávkovať podľa hmotnosti? je úplne jedno, či to dieťa má 3kg alebo 5kg? To je rozdiel takmer 70% !

3. Ako viete, že v čase očkovania dieťaťa je dieťa naozaj aj zdravé? Z toho, že nemá klinické príznaky choroby ešte neznamená, že už nemá v sebe napr.vírus chrípky a je práve v inkubačnej dobe.

Evidentne sme ju týmito otázkami zaskočili ( asi ju na ne neškolili ) a ani na jednu z nich mi nedokázala odpovedať. A presne takto je to zo všetkými provakcinačnými expertami. V čisto odborných debatách nemajú protiargumenty a preto si musia pomáhať všetkým možným. Napr.prirovnávajú očkovanie k noseniu prilby pri lyžovaní, alebo zloženie vakcíny ku gulášu, kde tiež nie všetky inrgediencie sú byť chutné a zdravé. A k tomu už niet čo dodať.

Howgh

pectore napísané 31.10.2012 10:03

lenze to su protiagrumenty ...pretoze miesate hrusky s jablkami..koncentovane jedy a ich riedenie ...... davate tomu rovnaku vahu...a su to pritom rozne veci...to je aka odbornost?

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 15:54

Neviem, čo tu dokola stále melieš o nejakom riedení, keď hliníka je vo vakcíne preukázateľne niekoľko desiatok krát viac než sú mainstreamové normy na injekčné roztoky (či už parenterálna výživa alebo dialyzačné tekutiny). Ostatné jedy vo vakcínach ani nemusíme rozoberať, lebo s tým hliníkom samotným si v koncoch a nevieš sa s ním vysporiadať.

Vakcíny sú skrátka jedovaté. Pre bábätká obzvlášť a pre nedonosené dupľom. Bodka.

pectore napísané 31.10.2012 16:12

hlinik je taky jedovaty ze je potrebne ho podavat pri infuznej liecbe nedonosenych deti... to hovori za vsetko....

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:27

???

Potrebné???

Začínam mať pociť, že by som sa mal začať riadiť pravidlom "Nebav sa s hlupákom, lebo ľudia by si vás mohli pomýliť".

Pre Tvoju informáciu: Hliník nemá v tele absolútne nijaké užitočné využitie. A to nielen v ľudskom tele, ale v absolútne nijakom živom organizme na tejto zemi.

Ako si teda dospela k tomu, že je hliník "potrebné podávať pri infúznej liečbe nedonosených detí"??? Mimochodom: nie je to infúzna liečba, ale infúzna výživa. Výživa a liečba nie je jedno a to isté.

A hliník je tam nie preto, že by ho tam niekto úmyselne pridával, ale preto, že je prakticky všadeprítomný: je to tretí najčastejšie zastúpený chemický prvok na Zemi a najčastejšie zastúpený kov na Zemi. Je vo vzduchu, v jedle, vo vode... Rozdiel je len v tom, že keď si ho pichneš, tak máš v tele 100% pichnutého, zatiaľčo keď ho vdýchneš/vypiješ/zješ, tak cca 99,7% okamžite opustí Tvoje telo v rámci štandardného vylučovacieho procesu. Preto je injekčne vpravený cca 300x nebezpečnejší než zjedený/vdýchnutý/vypitý.

 

Takže na Rómoch si pohorela, na hliníku taktiež. Som zvedavý, ako ešte sa Ti podarí v rámci tejto diskusie zhovadiť samu seba pred celým svetom. Ide Ti to priam bravúrne.

pectore napísané 31.10.2012 18:42

Pre nedonosené deti bola stanovená maximálna denná dávka hliníka v infúznej liečbe 10 až 15 mikrogramov na deň. Je to priamo v texte od mudr.....asi bude vediet este lepsie o com pise ...nez It technik hejze?.....infúznej liečbe!!!! nie vyzive.......infuzia sa podava do zily... a tym padom ide do krvneho obehu ...dostanes 100% .....tak ako je to v pripade vakcin. Ked uz ma chces zosmiesnovat tak sa nechytaj sam do svojich sieti... v nicom si ma nedostal..pretoze si info smerujes svojim smerom a niesi schopny pochopit moje stanovisko ako v pripade ciselnych statistik..ktore niesu dokazom o dovode narastu obrny v indii... ty ma jednoducho nechapes....

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 19:01

I mistr tesař se utne...

Má to byť výživa, nie liečba. Skopírovala si to dobre. Kopírovanie Ti naozaj ide - na rozdiel od logického a faktami podloženého vecného myslenia. Ale fakticky to je zle, čo si (vďaka svojej nevzdelanosti v téme, v ktorej píšeš svoje "zasvätené" komentáre) nedokázala odhaliť.

Hliník sa to tých výživových roztokov (ide o glukózu/dextrózu + chlorid sodný + vodu) nepridáva. On tam je - je vo vodnom zdroji. Limit je na to, aby sa hliník nieže pridával (hoci v menšom množstve), ale naopak uberal (filtroval). Tento tvoj "preklep" dokazuje, že o hliníku a jeho pôsobení v ľudskom tele nevieš dokopy nič, aj keď sa tváriš, že Ti je všetko jasné. Už to niekto niekde písal, že Tvoje komentáre sú ako keď sa hlúposť snúbi s odvahou. Toto bola excelentná ukážka, že dotyčný/á mal(a) pravdu.

A nelapil som sa do svojej siete. Ten text predsa písala pani doktorka, nie ja. Ani ona nie je neomylná. Ostatne, s tým určite súhlasíš, pretože Ty sama máš plné ústa kritiky voči tomu článku.

Ja Ťa naozaj nechápem, lebo ak niečo chápem, tak sú to fakty a logika. A Ty nemáš ani jedno z toho.

pectore napísané 31.10.2012 19:11

nebudem sa s tebou o tomto vadit...ako je to s infuziami...no ak je to chybou pani doktorky a jej neodbornosti... budis...tak to uz potom vazne pochybuje o kvalitach celeho clanku... a mali by sa zamysliet vsetci....to moze kludne byt plny bludov.... vsak?....a zabudla som TY vies vsetko lepsie ...nez ktory kolvek Mudr... mam dost... viac mi vravet vazne nemusis... Big Grins Big Grins Big Grins nestracaj cas so mnou a chod nakrmit ovecky na modreho konika...pretoze tie ti to spapkaju aj s navijakom a ani jedna sa nezamysli... vsak isto sa kdesi este stretneme......adios

Sloboda v očkovaní napísané 01.11.2012 05:26

Len potvrdzuješ môj dojem, že mi závidíš.

V skutočnosti totiž nemám potrebu nikoho kŕmiť. Mojou snahou je podnietiť ľudí k samostatnému uvažovaniu a samostatnému štúdiu. Podnietiť ich k tomu, aby prestali poslúchať akékoľvek autority a slepo papagájovať ich slová (čo si tu niekoľkokrát ukážkovo predviedla), a to sa týka aj mňa - aby si nevytvárali novú autoritu vo mne. Preto (na rozdiel od Teba) uvádzam zdroje na overenie a na ďalšie štúdium - oficiálne i neoficiálne. Na www.slobodaVockovani.sk sú preto naschvál aj články, ktoré si navzájom (viac či menej) protirečia. Nie je to teda vôbec nejaká jednoliata ideológia, ako sa tu snažíš naznačiť.

Ale darmo tu človek ukazuje dúhu (úmyselne?) slepému, všakže?

pectore napísané 01.11.2012 16:32

sloboda je pekny ciel ....ale iba do bodu kym nou neslapes na slobodu druhemu... bez autorit...niet pravidiel a bez pravidiel niet mieri akou si mozes uplatnovat svoju slobodu bez toho aby si slapal na slobodu druheho... skratka vedie to k anarchii a ta sa skonci jedine stanovenim novych pravidiel...navyse mnozstvo ludi priam potrebuje autority aby sa vobec vedelo rozhodovat.

Sloboda v očkovaní napísané 03.11.2012 03:41

Pre mňa je autoritou Pán Boh a nie nejakí skorumpovaní pharma-dealeri, tváriaci sa ako štátny orgán, v skutočnosti však očividne zastupujúci záujmy výrobcov vakcín, nie záujmy občanov (ako som sa mal možnosť mnohokrát presvedčiť).

Takže s takýmito autoritami si môžeš ... no, nebudem neslušný.

pectore napísané 11.11.2012 21:31

pan boh si pred niektorimi komentarmi co pises na svojej stranke musi oci zatvarat....

Sloboda v očkovaní napísané 12.11.2012 01:51

To je vskutku zaujímavá poznámka od niekoho, kto má názov satanistického obradu v názve svojho facebook účtu (pectore infame osulum). A ako inak - s gramatickou chybou (má byť osculum, nie osulum).

P.S.: Tou latinčinou si koho chcela ohúriť?

pectore napísané 12.11.2012 08:59

ty si fakt bláááááázon ak si myslis ze tam je gramaticka chyba...pretoze moj zamer nebol aby to bolo napisane spravne pan Ing. Marián FILLO ale aby to nic neznamenalo.... a na vyse to ze blasfemicky bosk prisudzujete satanizmu o ktorom asi houby viete....navyse samotny vyraz je transparentny a pouziva hoc kde nie len v satanizme...nakolko znamena urazlivy...ci posmešny....a castokrat sa toto slovo vyskituje aj v umeleckej tvorbe... keby ste si naozaj nieco o mne zistovali ...neprisiel by vam moj nick nejak zvlast zaujmavy..... Big Grins Big Grins Big Grins To je to.... nic o mne nevies a hras sa tu na komentatora...co mimochodom robis vsade a so vsetkym... zwinker a hlavne .... your God is too small for my universe.

pectore napísané 12.11.2012 12:14

a este jedna poznamka pan Manof ci Fillo.... hovorite o bohu ale hlavne ze kupcite s okultizmom vo svojom internetovom obchode ... ezoteriké predmety, amulety... zamecte si najprv pred vlastnym prahom zwinker a ked tak najdite si co znamena pectore....ked uz hovorite o satanizme.... zas robite to co vsade inde...vyberete si len to co sa vam hodi.... vies o tom ze ten tvoj nick je zidovska dedina kdesi v izraely...zeby nejake synonymum k tvojej povahe a zamerom....???? alebo to znamena man of ... smile inak je to dost trapne takto so rozoberat nicky... nemyslis?...to len vypoveda o tvojom charaktere...ale asi som ta zdvihla zo stolicky ked sa znizujes k takym "utokom"

Sloboda v očkovaní napísané 05.11.2012 10:52

Upozornil som pani doktorku na tú chybu ohľadne výživy/liečby a dala mi za pravdu. Ostatne, keby si si klikla na ten odkaz, tak by si videla, že ide o výživu (feeding) nie liečbu (treatment).

Ale ani len toľko námahy si si nedala, hlavne že máš plnú hubu nepodloženej kritiky.

pectore napísané 11.11.2012 21:33

co soplis.... ona spravila chybu.... ONA SPRAVILA CHYBU... Ona tu zavadzala minimalne v tom vyraze co napisala zle.... !!!!

pectore napísané 12.11.2012 12:59

Niečo o mne na Facebooku

https://www.facebook.com/pectore.osulum

 

Moja aktivita na modrom koníku, kde rada používam klávesu CTRL+C a CTRL+V.

www.modrykonik.sk/forum/ideme-ockovat/aky-je-vas-nazor-na-povinne-ockovanie-na-slovensku/

 

A moja stránka, kde rada píšem svoje názory.

socialnasonda.webnode.sk/ockovat-ci-neockovat-/

Sloboda v očkovaní napísané 01.11.2012 05:20

Pôvodné dôvody zavedenia povinného očkovania proti pravým kiahňam v Rakúsko Uhorsku práveže vôbec nie sú podstatné, pretože v tom čase bola úplne iná situácia v mnohých ohľadoch, či už v oblasti hygieny, (pod)výživy, osvety v otázkach zdravia, dostupnosti nezávadnej pitnej vody atď. atď.

Je teda úplne ukradnuté, že pred vyše 150 rokmi nejaký diktátor zaviedol povinné očkovanie s nejakým úmyslom (navyše išlo len o jeho zbožný úmysel - či sa aj naplnil, to už je druhá vec), pretože teraz sme v úplne inej situácii a preto by povinné očkovanie malo byť komplet prehodnotené z aktuálnej perspektívy a nemalo by sa naň nazerať z perspektívy diktátorských režimov 19. storočia resp. druhej polovice 20. storočia.

meno napísané 30.10.2012 00:44

Tí, ktorí sa v diskusii pýtate na viac informácií a "objektívnu" debatu, si najskôr prečítajte uvedenú literatúru a ďalšie stovky článkov, ktoré prekladajú spravidla rodičia dobrovoľnícky (nie financovaní GSK či Pfizerom, ako ostatné propagandistické články) - mnohí rodičia sú tak ako Otec, biochemici, lekári či vysokoškolsky vzdelaní ZODPOVEDNÍ rodičia.

Pre tých, ktorí sa tu rozohňujete nad "blahom spoločnosti" a bojíte sa rizika, keby sa plošne neočkovalo, by ste asi inak kládli otázku, keby práve VÁM dieťa po očkovaní zomrelo, osleplo, ochrnulo, dostalo cukrovku, autizmus, rakovinu... (to nie sú len slová - to sú príbehy slovenských detí slovenských rodičov). Vtedy by Vám celá spoločnosť bola u r..., nemali by ste už času vysedávať pri internete, prišli by ste o prácu, možno aj o manžela (veľa chlapov totiž nezvládne život s postihnutým dieťaťom), o celý doterajší život.

Otvorte si oči a zistíte, že poškodených deti po očkovaní, nie sú nejaké nula nula promile, ale tisíce a tisíce deti - a neviete, či jedným z nich, nebude zajtra práve to Vaše.

Lekár Vám povie "náhoda", neodškodní Vás nikto, na vine budete len vy sami - pozrite sa potom svojmu dieťaťu do očí...

Zina napísané 30.10.2012 10:24

Suhlasim,

naviac co sa rozohnuju ludia, ktori su zaockovani? Ved ockovanie ich predsa chrani, takze neochoreju, nie? (aspon podla ich slov tomu predsa veria..)

anti-pectore napísané 29.10.2012 23:06

Pectore pozorne čítaj a zamysli sa nad sebou:

Človek, ktorý sa domnieva, že svojou aktivitou môže zmeniť svet, často nevidí, že v skutočnosti sa stal otrokom okolnosti, ktoré menia jeho. zwinker

pectore napísané 30.10.2012 00:27

mna nezaujma co si mysli vascinovy alebo mensinovy svet mna zaujma objektivna pravda... pretoze potom v pripade nestastia sa mi nebude spovedat lekar ale ani aktivista... vykaslu sa na mna rovnako...ja sama musim najst stanovisko... a budem ho hladat a pytat sa a poukazovat cakajuc na silne a kvalitne argumenty.... hoc to je niekomu neprijemne... a robi si posmesky...no nieje to utok ale hladanie odpovedi

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 06:02

Pokiaľ naozaj hľadáš pravdu, tak neviem, ako do toho zapadá Tvoje volanie po OFICIÁLNYCH informáciách a stanoviskách, keď je jasné, že priznanie nepríjemnej pravdy by výrobcom vakcín i ich propagátorom v štátnych úradoch pokazilo kšeft, takže pravdu nikdy nepriznajú. Alebo si ešte nepochopila, čo to je konflikt záujmov? Polopatisticky: organizácia (úrad), ktorá má záujem na tom, aby sa očkovalo čo najviac (čo je aj ÚVZ SR aj ÚDZS aj MZ SR), nepôjde proti sebe a nevyhlási, že očkovanie škodí a už vôbec nie, že očkovanie zabilo 3-mesačné bábo. Bez ohľadu na to, aká je pravda. Ak od ľudí s obrovským konfliktom záujmov, ktorí udržiavajú vrelé priateľské vzťahy s výrobcami vakcín (sponzormi ich podujatí), o čom nájdeš po internete stovky dôkazov vrátane fotodokumentácie, očakávaš, že sa o výrobkoch svojich sponzorov budú vyjadrovať objektívne, tak si neskutočne naivná.

pectore napísané 30.10.2012 07:17

tvrdenie ze je to zrovna z POTRATENYCH ludskych plodov je stale alibisticke.... pretoze takyto material moze byt zdrojom infekcii, ci roznych nakaz ci uz je Aids alebo ine veci.... toto tvrdneie vam tak lahko nevezmem kym nenajdem aj ine zdroje ...hlavne ked sa preslo k reprodukovaniu buniek za pomoci laboratornej techniky...To ze povod mohol byt taky nevylucujem..lenze ideme ku predu a je otazne ci sa tato problematika prechovava aj ked je zname verejne stanovisko europskeho sudu. Stanovisko GSK mi je zname ale nevyznieva mi ako panika... ocividne je to len "dobre" vyberanie slov z vasej strany...a je otazne co su pre taky kolos ozajstne straty...kedze je to firma na medzinarodnej urovni s celosvetovou cinostou aj s liecivami... stanovisko co sposobi Bacillus cereus pri vpichu je otazne... no zostava v rovine spekulacie kedze kontaminacia bola vylucena .

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 09:58

Ak by bola kontaminácia naozaj vylúčená, tak by nič nesťahovali, a už vôbec nie v hodnote pár miliónov €, tým si môžeš istá. Sú to drísty na upokojenie nerozmýšľajúcich oviec, a na Teba to očividne zabralo.

 

Zamlčiavanie reálnych dopadov injekčne vpichnutého Bacillus cereus je jasnou známkou toho, že niekomu tu očividne lepí povedať pravdu.

 

K umelým potratom: ide o bunkové línie, tzn. niečo, čo sa zobralo z umelo potrateného bábätka a ďalej sa to množilo v labáku. To znamená, že tie bunky pochádzajú z umelého potratu (rozumej: majú totožnú DNA), aj keď už prebehlo niekoľko (desiatok) delení buniek v umelých podmienkach. Tzn. nejde o bunkové tkanivo priamo odobraté z umelého potratu. Ale to snáď nikto netvrdil.

 

Faktom každopádne zostáva, že bola spáchaná vražda nevinného bábätka (dokopy najmenej 80 bábätiek - prinajmenšom o toľkých sú záznamy v publikovanej literatúre) za účelom vývoja vakcíny, faktom je tiež, že sú to ľudské bunky a aj keby neboli z umelého potratu, stále pri množení vírusov na ľudských bunkách pretrváva zvýšené riziko autoimunity, spôsobenej očkovaním. A to je presne to, čo sa po MMR vakcíne často deje. Pozri si štatistiku nárastu autoimunitných ochorení v posledných 20 rokoch (MMR sa u nás používa od r. 1992) a uvidíš, že to je na zaplakanie.

 

Navyše ŠÚKL/ÚVZ SR/SEVS opakovane klamú, pretože tvrdia, že:

1. išlo len o DVE bunkové línie (v skutočnosti ich bolo veľa, i keď vo vakcínach, dovážaných na SK sú to TRI, nie dve: RA27/3, WI-38, MRC-5)

2. k umelým potratom za účelom výroby vakcín došlo len v 60. rokoch (omyl, napr. PER.C6 bola odobratá v 80. rokoch)

3. údajne Katolícka cirkev s tým nemá problém. Ťažký omyl, viď:

www.slobodavockovani.sk/news/moralne-uvahy-o-vakcinach-pripravenych-na-bunkach-odvodenych-z-potratenych-ludskych-plodov/

pectore napísané 30.10.2012 07:21

pre mna nieje dokaz studia typu predpokladame , tipujeme, domnievame sa, a pravdepodobne... tych je vsade skutocne vela... no dokazy na ktorema odvolavate su zriedkave ak vobec ...a ani samotne pribalove letaky vakcin niesu take strasidelne... no samozrejme ked kazdu latku vykreslite ako jed posobi situacia inac... lenze to je ako priklad z jablcaky a kyanidom

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:00

Myslím, že reálne štatistiky prudkého nárastu autoimunitných ochorení po zavedení MMR vakcíny majú dostatočnú výpovednú hodnotu. Nie je to žiadne "predpokladáme", to je skrátka fakt.

pectore napísané 30.10.2012 10:14

v taketo vyhlasenie su na zvazenie vzhladom na modifikovane , nekvalitne potraviny, ziarenia s elektorpotrebicou, degradovanie prirodzeneho ludskeho genu... v daleko vacsej miere nez to bolo kedisi...kde vymyzla moznost prirodzeneho vyberu silnejsieho...pretoze lekari nam uz vypiplu aj deti a ludi ktory by inak nemali sancu...a ich oslebene geny idu dalej... toto vsetko ma svoju vahu a toto vsetko treba odborne zhodnotit predtym nez sa poskytnu odvazne stanoviska ako to vlastne je...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:42

Tu máš čierne na bielom priamo od výrobcu vakcíny, že MMR vakcína (Priorix) spôsobuje artritídu:

www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/priorix-spc-20915.html

Tak neviem, o čom točíš?

 

Iba špekuluješ a špekuluješ, spochybňuješ dokonca aj štatistiky WHO, čo už je z tvojej strany fakt úlet, lebo krátko predtým si sa zase dovolávala oficiálnych vysvetlení, ale teraz Ti už ani oficiálne čísla nie sú po vôli, keď hovoria proti očkovaniu. To všetko zrejme preto, lebo nechceš priznať, že s očkovaním to nie je ani zďaleka také ružové, ako tvrdí prof. Dlhoprstý a jeho banda.

pectore napísané 30.10.2012 11:14

to tu rovno uz mozes vypisat vsetky kontraindikacie ktore hrozia a ze ich je... a vies mozes pridat aj lieciva a ich nezaiduce ucinky...tam toho je tiez pozehnane... to je tiez taky suvis... ako vsetko so vsetkym.... ja som myslela ze ked uz si nieco nasiel ze je to ozaj preukazatelne suvis...lenze to by muselo suvisiet tym padom vsetko co tam je uvedene v takej miere... a suvisi?..to je otazne.

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:18

Nemýliš si náhodou kontraindikáciu s nežiaducim účinkom?

U veci neznalých ľudí je to pomerne časté...

:-)

 

V príbalovom letáku je len to, čo sa u očkovaných vyskytuje štatisticky významne častejšie než u neočkovaných. Keby to bolo inak, tak by tam museli uviesť komplet MKCh, ak Ti to niečo hovorí. Každopádne, táto Tvoja špekulácia je zase úplne mimo, ako už x-krát predtým. Len potvrdzuješ moje predchádzajúce slová.

pectore napísané 30.10.2012 12:33

to sa stavia na vysledkoch oproti neockovanym ked tych je minimum.... to su take hodnoty ako pod na mna zboku...pretoze oni su poviny uviest veskere moznosti co sa mozu po poziti alebo aplikaci stat... vacsina tych co niesu zaockovany maju daleko vacsie problemy...a preto sa v podstate neockuju...samozrejme az do zaciatku cinosti aktivistov...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 15:57

Skús si čosi naštudovať o farmakovigilancii a potom sa môžeme baviť ďalej, lebo toto fakt nemá úroveň.

Po očkovaní sa Ti môže stať, že Ťa zrazí auto. Aj to tam akože majú dať?

Zobuď sa už konečne a hlavne študuj skôr než napíšeš ďalší trápny komentár, ktorým do sveta vykričíš akurát tak svoju hlbokú neznalosť problematiky.

pectore napísané 31.10.2012 16:14

uz zas neprehanaj...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:36

Na viac sa nezmôžeš?

Ale úplne vážne: napíš niekomu z Farmakologického ústavu LF UK a popýtaj sa, aké nežiaduce účinky a za akých okolností sa uvádzajú v príbalových letákoch.

Prečo by som Ťa ja mal presviedčať, keď to môže za mňa urobiť nejaký OFICIÁLNY odborník?

 

Fajn, takže si pohorela:

1. na rómskych osadách

2. na hliníku vo vakcínach

3. na artritíde z očkovania

4. na uvádzaní nežiaducich účinkov v príbalových letákoch.

 

Hlavne, že ma obviňuješ zo zavádzania a z uvádzania domnienok a špekulácií, napriek tomu, že ja Ti tu predostieram overiteľné fakty, OFICIÁLNE údaje, vyzývam Ťa k štúdiu OFICIÁLNYCH zdrojov, ale z Tvojej strany nič také nevidno. V skutočnosti si to Ty, kto tu zavádza, špekuluje a domnieva sa - bez akejkoľvek opory vo faktoch, čo aj oficiálnych. Zlodej kričí: chyťte zlodeja!

pectore napísané 31.10.2012 18:40

Pre nedonosené deti bola stanovená maximálna denná dávka hliníka v infúznej liečbe 10 až 15 mikrogramov na deň. Je to priamo v texte od mudr.....asi bude vediet este lepsie o com pise ...nez It technik hejze?.....infúznej liečbe!!!! nie vyzive.......infuzia sa podava do zily... a tym padom ide do krvneho obehu ...dostanes 100% .....tak ako je to v pripade vakcin. Ked uz ma chces zosmiesnovat tak sa nechytaj sam do svojich sieti... v nicom si ma nedostal..pretoze si info smerujes svojim smerom a niesi schopny pochopit moje stanovisko ako v pripade ciselnych statistik..ktore niesu dokazom o dovode narastu obrny v indii... ty ma jednoducho nechapes....

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 19:55

Nechápem, prečo kopíruješ tie isté odpovede na rôzne moje príspevky.

pectore napísané 29.10.2012 22:18

pre doplnenei osocovanie mojho mena... niekto nedokaze prijat iny nazor na vec a moju ostrazitost poklada za trolovanie...budis... ale vyzyvam aj ostatnych aby dosledne citali a overovali fakty... pretoze casto su v takychto vyjadreniach polopravdy....

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 05:53

Treba byť ostražitý, bdelý a overovať si fakty. Moja reč!

 

Ale rovnako tak si treba overovať aj Tvoje domnienky a špekulácie, ktorými sa snažíš podkopať čokoľvek, čo niekto povie proti očkovaniu, a uvedomiť si, že sú to len a len NEPODLOŽENÉ domnienky a (častokrát vyslovene nelogické) špekulácie, NIE FAKTY. Tvoja neotrasiteľná viera v "oficiálne" vyjadrenia očkovacích papalášov (ktorí majú eminentný záujem na tom, aby sa očkovalo čo najviac, lebo z toho žijú) taktiež nemá so zdravým rozumom nič spoločné. Ignorovanie očividných konfliktov záujmov je v dnešnom svete nesmiernou naivitou, ktorú by človek ešte pochopil u dieťaťa, ale nie u dospelej osoby, tobôž matky.

 

Mimochodom: nielen mor a týfus, ale aj (povinne očkovaný) záškrt je chorobou chudoby. Schválne sa pozri, v ktorých krajinách je aký výskyt záškrtu. Zistíš, že č. 1 je India a dvojciferný či trojciferný výskyt majú len samé chudobné rozvojové krajiny. V bohatých krajinách je to buď nula alebo sa dajú tie prípady spočítať na prstoch, pričom ide prakticky výlučne o prisťahovalcov z chudobných krajín. A so zaočkovanosťou to dosť dobre nekoreluje, viď stránka Tvojej obľúbenej WHO tu o zaočkovanosti:

apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/tswucoveragedtp1.htm

a tu o výskyte chorôb:

apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/tsincidencedip.htm

Príklad:

Azerbajdžan: 79% zaočkovanosť, 0 prípadov záškrtu

Bangladéš: 99% zaočkovanosť, 11 prípadov záškrtu

Takže takto vyzerajú skutočné fakty, dokonca podľa úplne oficiálnych zdrojov, ktorých sa tak veľmi dovolávaš.

pectore napísané 30.10.2012 07:30

ja som svoje stanovisko poskytla a studie pravdepodobne a domnievame sa su pre mna polovicate.... je vela dalsich aspektvov...ktore sa okolo otazky tocia..a to je hospodastvo, hygiena, ekonomika v danych statoch.... zas dost alibisticke tvrdenie...ze ockovanost 79% = 0 a 99% = 11... vyberate co vam vyhovuje to je jedna vec, a choroba sa vam nebude spravat ako vam urcia ciselne statistiky... zavisi od jedicnov od ich kondicie od miesta a lokality v akej choroba vypukla..od pristupu a presetrovania okolnosti... mna zaujima bezpecnejsia cesta...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:11

Pokiaľ neveríš ani štatistikám od WHO, tak si už naozaj nemôžem pomôcť, ale musím dať za pravdu tomu, kto povedal, že si extrémne odolná voči faktom.

pectore napísané 30.10.2012 10:25

ja len upozornujem ze ciselna statistika nam nepovie vsetko..a na to aby sme si utvorili nazor potrebuje viac nez len cisla... potrebujeme vediat kde ako, koli comu, kto, za akych podmienok....atd

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:44

Zaujímavé je len to, že akonáhle číselná štatistika svedčí proti očkovaniu, tak zrazu treba uvažovať nad tým-či-oným, ale ak svedčí v prospech očkovania, tak je všetko jasné a nad ničím uvažovať netreba. Hmmm...

pectore napísané 30.10.2012 11:17

eee..cislena statistika je ciselna statistika... ci uz na strane aktivistov alebo na strane oficialnych stanovisk..aj v jednom aj v druhom pripade sa treba pozret za kulisie..inak sa neda utvorit nazor...na problematiku...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:25

Každopádne platí konkrétne v prípade záškrtu, že jestvuje štatisticky významná súvislosť medzi životnou úrovňou a výskytom záškrtu (údaje WHO to v plnej miere ukazujú), ale nemožno z dostupných oficiálnych údajov potvrdiť, že by výskyt záškrtu bol nepriamo úmerný zaočkovanosti, čo nám do hlavy vtĺkajú vakcinacisti, strašiac nás podobným priebehom, aký bol začiatkom 90. rokov v bývalom ZSSR. Súdiac podľa štatistík je oveľa pravdepodobnejšie, že za epidémiu záškrtu v ZSSR môže radikálny pokles životnej úrovne a nie pokles zaočkovanosti, ktorý v skutočnosti nebol nijak dramatický.

Takže asi toľko k údajnej Evidence Based Medicine, ktorou sa naše vakci-celebrity oháňajú a ktorá im v skutočnosti tak zúfalo chýba.

pectore napísané 30.10.2012 12:40

je tazke polenizovat o tom co ma vacsi vyznam ked su obidva sucatou jednej situacie...to je spekulacia...

Kulich napísané 31.10.2012 12:43

Pectore Pectore, zasa ta ista selektivnost ako na Modrom konikovi? A ked niekto pouzije argument, prehodis takticky vyhybku na vedlajsiu kolaj?

Naozaj by si si mala dat pokoj a patrat po tych oficialnych informaciach, ktore tak strasne hladas. Namiesto toho su ta plne diskucie o ockovani na kadejakych strankach, namiesto toho sa potahujes za prsty s ludmi, o ktorych vies, ze s nimi nebudes suhlasit ani oni nebudu suhlasit s tebou. Nazval by som to onaniou, pretoze nijak inak sa to ani nazvat neda. V danom pripade tvojou onaniou.

pectore napísané 31.10.2012 15:44

robim to z jednej jedinej veci aspon sa ludia zamyslia co citaju...ked uz nic..aspon budu opatrnejsi...a ked vidim tie sfanatizovane stata a obranarske psy co ma pan F. na modrom konikovi...ked uz nic tak aspon si napisem svoj nazor... on je v problematike par rokov ja par mesiacov ale to co mi doposial poskytol su spekulacie, dohady a zavadzanie..a ja ako matka nepostavym svoje rozhodnutie ohladom svojho dietet na takom toaletnom papiery...nech len ludia vidia ze su taky co o takomto skrytom homeolobi pochybuju...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:04

Tvoj názor??? Si robíš srandu?

Tie "Tvoje názory" sú ako keby boli vystrihnuté z brožúrky "Sprievodca očkovaním".

Nie si schopná nijakej faktickej argumentácie. Samé nepodložené špekulácie a domnienky, osobné výpady bez štipky vecnosti, absencia elementárnej logiky a výhybka na inú koľaj, akonáhle Ti niekto jasne preukáže, že si sa brutálne mýlila.

Reálne akurát tak otravuješ vzduch a preto už na MK lezieš všetkým na nervy, nie preto, že by boli sfanatizovaní. Alebo to mám chápať ako prejav závisti z Tvojej strany? Závidíš mi, že mám viac priateľov?

pectore napísané 31.10.2012 16:15

boze tento komentar akoby si mi z duse vycital ale na tvoju ardesu...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:39

Hehehehe... to bolo fakt smiešne.

Tebe naozaj nie je čo závidieť, Teba možno len ľutovať.

Kam vkročíš, tam si buď na smiech, alebo lezieš ľuďom na nervy svojou nechápavosťou.

OK. Beriem tento Tvoj komentár ako známku definitívnej kapitulácie. Už si sa na nič nezmohla, tak si len niečo utrúsila, pretože Zákonom pectore č. 1 je "Mať vždy posledné slovo, nech to stojí čo to stojí."

:-)

Kulich napísané 31.10.2012 19:29

Sloboda: je nacase uvedomit si, ze bitka s trollom sa vyhrat neda. Ak sa ozvete, zacnete ho krmit, ak sa neozvete, obvini vas, ze nemate argumenty. Tak naco riesit niekoho zacyklenie? Cize radsej sa neozvat alebo ked, tak len raz.

 

Inak, vonkocom by som sa necudoval, keby islo o tzv. uzitocneho trolla. Cim viac ludi naserie, tym viac ludi vyprovokuje k reakcii, a potom uz len staci pozbierat data odmietacov. Alebo skratka chce len vytiahnut co najviac argumentov protistran. Zber dat fungoval za STB, este lepsie funguje dnes, v case Facebooku.

Natasa17 napísané 30.10.2012 23:48

Ja nechapem preco osoba menom pectore tak velmi obhajuje to ockovanie, vsak nech sa da zaockovat kolko chce a aj svoje deti a bude chranena, nicoho sa nemusi predsa potom bat. Ale predsa je to totalna drzost ze je tu to blbe ockovanie povinne a este vacsia trufalost ze sa za to dava pokuta, vsak to je moja vec, ci sa dam ja alebo svoje deti zaockovat, keby mi dieta nahodou ochorelo, predsa sa o neho nebude starat tetka z uradu alebo niektory papalas ale ja!!!???

pectore napísané 31.10.2012 08:06

hej? a ked bude ockovanost nizka a bude sa diat to co v zapadnej europe ze sa znovu zacnu objavovat epidemie osypok a cierneho kasla... ja zase nechcem takuto cestu.... nechcem aby moje dieta malo co i len moznost sa nakazit vysiu nez je to dnes.... nechcem ho vystavovat tomuto riziku...pretoze ockovanie pred nakazenim nechrani...a velmi zalezi od jedinca do akej mieri si vytvori protilatky a ako jeho organizmus zareaguje na chorobu... nechcem cestu nezodpovedneho odmietatania ockovania...dieta je sice rodicove ale ma svoje vlastne prava ako napriklad pravo byt chranene pred infekcnymi chorobami co je zakotvene aj v charte dietata... a toto pravo ma aj bez nazoru rodica na vec...nevravim ze by sme sa nemali slobodne rozhodovat ...mali ..je mnozstvo pripadov kedy je tato volba opodstatnena co i len s preventivnych dovodov a matka najlepsie vyciti ked je nieco v neporiadku...mala by byt jej volba respektovana ...a dosledne preskumama...ale ako sa pod tlakom neuplnych informacii zodpovedne rozhodovat...???priam v kvantach..ked sa ta ista infornacia kopiruje s fora na forum z blogu na blog a potom ma clovek toho plnu hlavu... keby boli aspon tie informacie vyvazene aby sme sa vedeli skutocne zodpovedne rozhodnut...ale takato propaganda k zodpovednemu rozhodovaniu nevedie... A ked nebudeme poznat objektivnu problematiku..ako sa mozme zodpovedne rozhodnut?Nase nezodpovedne rozhodnutie moze vystavyt do nebezpecia deti ktore nemozu byt ockovane a su nachylne na choroby? Male este nezaockovane deti...detom ktorym bol zo zdravotnych dovodov ci pre komplikacie urobeny odklad...a boli by to aj deti matiek ktore by chceli mat svojich potomkov zaockovanych...ludi ktorim uz nemaju dostatok protilatok, strary ludia, ludia s oslabenou imunitou, zo zdravotnimi problemami... tehotne zeny.... akym pravom budete vy svojim rozhodovanim rozhodovat a ohrozovat tieto rizikove skupiny? To niesu len vase deti...tych ludi co mozu byt v pripade rozsirennia nakazy v ohrozeni je daleko viac!... prevencia ci sa nam to paci alebo nie zostane navzdy najlepsia cesta... nech uz sa to tyka cohokolvek... Je to slovo proti slovu...tiez chcem slobodnu volbu ale nie ak o nej budu rozhodovat zaslepeny a jednostrany ludia...casto taky ktora cerpaju informacie len z jednej strany a o ich odbornej urovni sa da tazko pochybovat!

Natasa17 napísané 31.10.2012 10:17

Vysvetlite mi potom prečo napr. v takom Švajčiarsku (viď celý článok v októbrovej Mama a ja), totálne bohatej a vyspelej krajine, ktoré je zároveň farmaceutickou veľmocou je očkovanie dobrovoľné??? Prečo sa tam tí "zaostalí" lekári neboja toho čo sa bojíte vy??? Prečo sa tam skoro vôbec nepredpisujú antibiotiká ako u nás pri každej návšteve lekára??? Moja krstná bola doktorka, teda viem aký vplyv farmaceutických firiem bol na to aby predpisovala isté lieky, taktiež kamarátka pre jednu takú firmu robí a bez problémov mi povedala ako to prebieha a ako sa nik nebabre s "odmenou" za to že predpisovali práve ich lieky... a ako sama píšete že očkovanie pred chorobou nechráni... tak nechápem prečo by som mala riskovať pod hrozbou pokuty a donútenia nejaké nežiadúce účinky očkovania, napr. autizmus (osobne poznám dve pani, ktoré mali úplne zdravé deti až kým ich nedali zaočkovať, potom sa z nich "zrazu" stali autisti), keď choroby proti ktorým sa očkuje a ktoré by teoreticky (teoreticky preto, lebo najmenej polovica sa v Európe vďaka dobrej životnej úrovni nevyskytuje) dieťa mohlo dostať sa dajú liečiť...???

Žiaľ, musím priznať, že týchto pár informácií a osobných skúseností nešťastných rodičov mi o očkovaní stačí. Ja z fóra na fórum nechodím ako vy, nemám totiž na to čas a ani ma nik za to neplatí....

Natasa17 napísané 31.10.2012 10:28

Osobne si myslím že keď ste sa stali taká zapálená bojovníčka za očkovanie detí a argumentujete právami detí a chcením pre nich vybojovať len dobro... mali by ste sa skôr zamerať na práva a dobro tých detí, ktoré deno-dene bez toho aby sa ich niekto pýtal sú "vyškrabované" priamo z maternice, pre dobro ich rodičov... však predsa aj oni majú svoje práva. Tam by ste svojim odhodlaním pomáhať prospeli všetkým deťom omnoho viac...

pectore napísané 31.10.2012 15:08

interupcia je do 12 tyzdna vecou matky a stym plne suhlasim... pretoze ak matka nieje psychycky ci socialne schopna....dieta vychovat a zabezpecit, nezvladala by situaciu a dieta by tyrala ci zanedbavala...bude potrat mensie zlo....nemalo by to vsak byt beztrestne...take matky by som pokutovala pripadne by mali povinne preskolovania ohladom antikoncepcie...benevolentnost ktora v tomto smere je sa mi nepaci ..ale zakaz interupcie by mohol priniest este viac zla....pacaneho nie na plodoch ale uz priamo na vnimajucich a uvedomijucich si detoch s ktorych by vyrastali emocionalny krypli s roznym psychozami...napriklad..... zo zdravotynch dovodov by som interupciu ponechala bez diskusie. ...a co sa tyka ockovania..je sice dobrovolne ale len nie az tak ako to vykresluju niektori aktivisti......nikto sa ta nespita ci si racis byt zaockovana a ockuje sa...akurat ked sa ohradis tak ti dieta nezaockuju no podpisujes prehlasenie ze si si vedoma nasledkov.... byvaju problemi s umiestnovanim deti do kolektivov, so studiom v zahranici...aj v takych vyspelych krajinach...maju tam legislativne haciky...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:10

Zase si úplne mimo.

Čierneho kašľa je na Slovensku oveľa viac než napr. v susednom Rakúsku, kde je očkovanie dobrovoľné, a to napriek tomu, že:

1. V Rakúsku je oveľa nižšia zaočkovanosť než na Slovensku (my máme 99%, Rakúšania 83%)

2. V Rakúsku je oveľa viac imigrantov a čulejší cestovný ruch.

Bližšie k reálnemu výskytu čierneho kašľa v porovnaní so zaočkovanosťou viď tu (tabuľka):

www.slobodavockovani.sk/news/ad-informacia-o-moznych-rizikach-ockovania-a-antivakcinacnych-aktivitach/

 

Nejak Ti tie špekulácie vôbec nesedia s OFICIÁLNYMI údajmi WHO. Hmmm.... Kde sa asi tak stala chyba?

pectore napísané 31.10.2012 16:17

a co zivotna a ekonomicka uroven v rakusku a u nas? Myslis ze si mozme dovolit v zhladom na niektore regioni taku benevoletnost ..vzhladom na podmienky v akych ludia ziju?... sme vazne az na takej rakuskej urovni?

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:42

OK.

Takže tu to konečne máme: NIE OČKOVANIE, ale životná a ekonomická úroveň je kľúčovým faktorom v boji proti prenosným ochoreniam.

To tvrdím už dávno. Teší ma, že sme sa aspoň na niečom zhodli.

pectore napísané 31.10.2012 18:50

tak ked dosiahneme uroven rakuska v nasich ciganskych osadach alebo aspon co sa tyka bezneho zivota...mozme sa bavit o dobrovolnosti ...moze byt... no to mame este roboty a roboty. Big Grins

Sloboda v očkovaní napísané 01.11.2012 05:48

Mimochodom: nemysli si, že v Rakúsku sú všetci takí bohatí, ako priemerný originál Rakúšan. Hlavne rôzni prisťahovalci tam majú čo robiť, aby sa vôbec nejak uživili a životná úroveň mnohých z nich je bližšie našim zaostalejším Rómom než priemernému originál Rakúšanovi. Ako v Londýne či Paríži, tak aj vo Viedni sú lepšie štvrte a horšie štvrte. Ak nikdy nepáchneš do tých horších, tak môžeš mať (mylný) dojem, že všetkým sa tam žije fantasticky blahobytne. Ale to je len Tvoj mylný dojem. To je asi tak, ako keby si navštívila staré mesto v BA či KE, ale ani len nešla okolo nejakej divokejšej osady.

pectore napísané 01.11.2012 16:38

nebola sloboda v tychto krajinach vybojovana tlakom aktivistov? Bola dana sama z iniciativy autorit? ...vzhladom na neopodstatnenost ockovania....???Tiez by ma zaujmal sposob prechodu z povinne ho na nepovinne ockovanie...aky to malo priebeh.... pretoze to je trochu ako s politikov... nakukat ludom hrozy a dostat ich do ulic nieje ziaden problem... ale ci je to spravna cesta je zas len otazne.

Sloboda v očkovaní napísané 03.11.2012 03:46

V každej krajine to bol trochu iný príbeh.

V UK sa napr. v meste Leicester dokázali vysporiadať s pravými kiahňami bez očkovania oveľa úspešnejšie než v iných mestách s očkovaním. V rámci mesta de facto vyhlásili hromadnú neposlušnosť voči celoštátnemu zákonu. A boli úspešní.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1082657/

 

Preto si myslím, že tie kecy o vyhubení pravých kiahní očkovaním sú čistý blud a že k skutočnému ústupu tejto choroby došlo až po celosvetovom aplikovaní Leicesterskej metódy a vôbec nie vďaka očkovaniu.

pectore napísané 11.11.2012 21:38

ostrov tam sa trochu inac kralovalo ako v europe...myslim ze ani na novom zelande ci australii sa neockovalo.... ze to zvladli aj vdaka izolacii nakazenych.... lenze europa je trochu ine susto

suhlasim napísané 29.10.2012 21:16

Pre uplnost ale treba este dodat, ze neockovanie sa nesmie stat nejakou "modnou vlnou", ze si rodicia precitaju na nete o skodlivosti vakcin a to im staci pre rozhodnutie. Treba nazbierat ovela viac informacii. O tych chorobach, proti ktorym sa ockuje. Mat jasno o tom, co su to za choroby, co ich sposobuje, ako skodia, ako prebiehaju, ako im predchadzat ci ako ich liecit, ake je riziko, ze na ne ochorieme atd atd.

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 05:38

Samozrejme, bolo by nezodpovedné rozhodovať sa štýlom "neočkujem, lebo ani suseda neočkuje".

 

Treba si naštudovať čo najviac o vakcínach i o chorobách, ako aj o ich liečbe či alternatívnych metódach prevencie, a tiež nepodkopávať si zdravie blbou stravou alebo zbytočnými stresmi, zvážiť svoje individuálne danosti a až potom sa informovane a zodpovedne rozhodnúť.

 

Neinformované stádovité rozhodnutie je principiálne zlé a nezodpovedné - bez ohľadu na to, či sa človek rozhodne za očkovanie alebo proti očkovaniu.

 

Navyše, aj očkovaný môže ochorieť na tú chorobu, proti ktorej bol očkovaný (možno s menšou pravdepodobnosťou, ale predsa - vylúčiť sa to nedá a priznávajú to aj výrobcovia vakcín v príbalových letákoch). Aj očkujúci rodičia by teda mali byť v obraze napr. o čiernom kašli, ktorý je momentálne u nás aktuálny.

pectore napísané 30.10.2012 07:35

pravda pravduca...lenze velmi zavisi ake zdroeja sa k nim dostanu..ako formulovane komentare ...akym smerom je tlacena ich mienka...mineka na slobode ockovani je hodne jednostrana... a castokrat zvadzajuca...uvediem priklad...Jednalo sa konkretne o temu ze v indii bolo potvrdene ze ockovanie sposobilo rozsirenie obrny. Po precitani clanku som autora upozornila ze priamo v clanku je uvedene ze slo o ciselne statistiky poctu ockovanych a poctu nakazenych...o CISELNE!!! a žiaden blizsi vyzkum nebol urobeny...to bolo priamo v clanku spomenute tiez.....navyse sa v indii objavil novy druh obrny ktory blizsie nezkumali no neni to ani jedna zo znamej formy obrny... no nebolo uvedene ci aj to bolo sucastou statistiky.... na zaklade ciselnej statistiky bez akýchkolvek vedeckych vyzkumov skratka nemozete tvrdit ze je to POTVRDENE! ..... no ked som sa po case vratila k danemu clanku bol prepisany ... tak jak vam mam verit?

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:26

V dnešnej dobe sú verejne prístupné zdroje také i onaké, takže si človek môže prečítať, keď chce, aj názory zástancov očkovania, aj názory odporcov očkovania, aj názory medzi tým, zvážiť, čo má viac hlavu a pätu, čo je lepšie podložené vedecky resp. overiteľnými faktami.

 

Článok o obrne v Indii nebol vôbec prepísaný, ale možno Ťa zmiatlo to, že tých článkov máme na webe niekoľko. Viď napr.:

www.slobodavockovani.sk/news/tvrdenie-o-vyhubeni-detskej-obrny-v-indii-je-znacne-pochybne/

www.slobodavockovani.sk/news/potvrdene-ockovacia-kampan-proti-detskej-obrne-v-indii-v-roku-2011-sposobila-47-500-ochrnuti-z-ockovania/

Navyše slovo "Potvrdené" bolo uvedené v origináli ("Confirmed"), ktorý som ja preložil, takže ak sa chceš sťažovať, mala by si sa sťažovať v prvom rade autorovi (Dr. Joseph Mercola), nie prekladateľovi.

 

A nakoniec: ak bola pozorovaná úmernosť typu "čím viac očkovaní proti detskej obrne, tým väčšie riziko AFP", tak neviem, čo Ti ešte viac treba. Keď si dáš paralen a vyhádžeš sa, dáš si ďalší a vyhádžeš sa ešte viac, tak je Ti asi jasné, že paralen má súvis s tými vyrážkami, nie? Prečo by ten istý prístup nemal platiť u očkovania??? To potvrdenie teda bolo v zmysle empirickej skúsenosti. Nebolo to potvrdenie v zmysle vysvetlenia mechanizmu účinku a následného overenia, že toto vysvetlenie je správne. Toto sa robí veľmi ťažko u hocičoho, tobôž u humánnych vakcín, keďže laboratórneho potkana ešte s čistým svedomím zabiješ, aby si mu niečo v tele zmerala alebo analyzovala, ale u ľudí to z etických dôvodov dosť dobre nejde. Potvrdenia tohto druhú sú teda len veľmi výnimočné a nielen v otázke očkovania. Reálne šlo o potvrdenie faktu, že tí, čo boli viac očkovaní, boli viac náchylní ochrnúť, a to je presne opačný efekt, než mala tá očkovacia kampaň dosiahnuť, z čoho vyplýva, že očkovanie spôsobuje ochrnutia, rovnako tak ako by z vyššie uvádzaného príkladu vyplývalo, že paralen spôsobuje vyrážky. Uznávam, že z vedeckého hľadiska je to dôkaz slabšej sily/hodnoty, ale keď nie je dosť dobre možné urobiť silnejší dôkaz, tak sa holt musíme uspokojiť aj s týmto.

pectore napísané 30.10.2012 11:36

clanok bol upraveny... boli v nom spomenute ciselne statistiky co uz niesu...ciselna staistika bez akehokolvek dalsieho vyzkumu ti nikdy NEMOZE ozrejmit skutocny dovod nakazy, ci rozsirovania... to sa skratka neda..nech uz das akykolvek prikald... cisla niesu vedecke vyzkumi...su to statistiky.... a ked uz zverejnujes na svoju stranku veci davaj tam hodnotne clanky a nie panikarium

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:37

Asi sa Ti niečo snívalo, každopádne však ten článok upravený nebol.

Ja som admin, tak viem, či niečo upravujem alebo nie.

A pokiaľ pre Teba 20x nárast ochrnutí od začiatku očkovacej kampane proti ochrnutiam nie je dôvod na vážne zamyslenie, tak potom s Pánom Bohom!

pectore napísané 30.10.2012 12:43

starou vakcinou, ockovacia latka podavana pomerne casto... v katastofalnych podmienkach... nie nepride mi to podozrive hlavne pri vyskyte novej formy... radsej ako priklad s paralenom by som sa pozrela na odborne preskumanie situacie...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 16:53

Tá vakcína, ktorú používame my (Salkova neživá), je v skutočnosti staršia než tá, ktorá sa používa v Indii (Sabinova živá).

A vieš, prečo sa v Indii nepoužíva tá, čo u nás?

Preto, lebo neživá vakcína nijak nebráni prenosu ochorenia, a teda nemá absolútne nijaký epidemiologický význam, tzn. ani len teoreticky nemôže vytvárať kolektívnu imunitu.

A odborné zhodnotenie situácie je také, že čím viac očkovaní, tým väčšie riziko AFP. A to dá rozum, lebo očkovanie je v podstate šírenie živého vírusu, a ten navyše má pomerne dobrú schopnosť mutovať. Preto sa u nás prešlo na neživé vakcíny - aj za cenu straty (domnelej) kolektívnej imunity.

Takže u detskej obrny je to s očkovaním úplne zabité: buď vakcína spôsobuje ochrnutia, alebo nebráni šíreniu vírusu. Vo výsledku: jediná možnosť, ako sa definitívne zbaviť detskej obrny, je prestať úplne očkovať, aktívne vyhľadávať prípady ochrnutí a dôkladne ich izolovať + celoštátna osvetová kampaň ohľadne hygieny, lebo drvivá väčšina nákaz je kvôli zlej hygiene.

Tá nová forma nie je totiž nič iné než zmutovaný vakcinačný vírus. A očkovanie nielenže proti nemu nepomáha, očkovanie ho práveže pomáha šíriť. Preto čím viac očkovaní, tým väčšia šanca ochrnúť. A to je katastrofa verejného zdravotníctva - namiesto odstránenia infekčných ochrnutí ich 20-násobný nárast!

pectore napísané 31.10.2012 18:47

tento tvoj nazor ti bol objasneny ciselnou statistikou ktora je jedina dostupna ...konkretne co sa tyka indie... je to cista konspiracia... nic vzlom...uz som si zvykla...

Sloboda v očkovaní napísané 03.11.2012 03:51

:-)))))))

V tom prípade je čistou konšpiráciou aj účinnosť očkovania, pretože na jej preukázanie sa používajú oveľa menej vedecké "dôkazy".

Napr. meranie hladiny protilátok bez toho, že by sa predtým jednoznačne preukázalo, že nikto z tých, čo majú hladinu protilátok nad tzv. "ochrannou" hladinou, neochorie (alebo aspoň 99,9% z nich neochorie). Schválne: nájdi vo vedeckej literatúre aspoň jeden taký dôkaz.

Vo svetle toho je vyhodnotenie ochrnutí v Indii ukážkovou vedou.

pepa napísané 29.10.2012 20:56

Boze tato Pectore musi byt vsade aj so svojimi dristami..

gugl napísané 29.10.2012 20:11

pectore je dobre známy troll z diskusií na stránke modrykonik.sk

Ako správny troll sa vyznačuje neodbytnosťou, chŕlením svojich domnienok sťaby faktov, a absolútnou odolnosťou voči dôkazom.

 

Jediný postup voči trollom je: nevšímať, nekŕmiť.

Silvia napísané 29.10.2012 19:00

Otec - BINGO Cool

pectore napísané 29.10.2012 14:53

Potratene ludske plody... vazne? V oktobry 2011 zakázal Evropsky sudny dvor udeľovať patenty na postupy, ktoré by viedli k zničeniu embrya. Treba si uvedomiť, že jestvujú nielen embryonálne bunky, ale aj dospelé kmeňové bunky.“ Má ich v sebe každý človek a ich úlohou je starať sa o údržbu opotrebovaných a poškodených tkanív. Tak s kade ta istota ze su prave POTRATENE embria sucastou vakcin ??? ……kedze sa tieto veci riesia uz reprodukciou v laboratoriu…. Co je omnoho ..jak by som to nazvala pohodlnejsie a bez zbytocnych moralnych diskusii…o jednotlivych latkach typu glutaman ci formaldehyd…pisane retorikov ako prudko jedovate… to je skoro akoby ste pisali…nejedzte jablka pretoze ich jadierka obsahuju kyanid ktory je prudko jedovaty!!!...ale aka je skutocnost ked zjete par jadierok???.... takze clanok zavana akurat tak propagandou …skandal zo stiahnutia hexavakciny urobili neockovaci aktivisti…oficialne stanovisko je ze k ziadnemu kontaminovaniu nedoslo a bol to preventivny krok… Ponukate uzasnu vec..a to slobodnu volbu…ako sami hovorite treba na to informacie… a ja dodavam ze objektivne…treba odbornu diskusiu na tuto tematiku….a to vam ocividne chýba!

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 05:31

Súčasťou vakcín nie sú CELÉ embryá, ale zvyšky buniek, ktoré z potratených ľudských plodov pochádzajú. Sú to zvyšky ľudských buniek, teda našich vlastných, a ak očkovanie v snahe vytvoriť protilátky proti vírusu spôsobí aj tvorbu protilátok proti týmto zvyškom ľudských buniek, máme "zaděláno" na autoimunitné ochorenie.

 

Škandál s Hexou bol skutočne škandál bez ohľadu na (ne)zapojenie sa odporcov povinného očkovania. Ale ak veríš tomu, že firma stiahne a zničí len-tak z prče DOKONALE BEZCHYBNÉ vakcíny v hodnote niekoľkých miliónov €, tak "veľká je viera tvoja". Ja som z takýchto rozprávok už dávno vyrástol. Navyše GSK stále neuvádza na svojej stránke, čo môže spôsobiť Bacillus cereus, keď je vpichnutý do tela a nie zjedený:

www.gsk.sk/novinka_10102012.html

Uvádzajú len, čo sa stane, keď ho zjete. Lenže detičky Hexu nepapajú, detičkám je Hexa vpichovaná. Takže toto je úplne irelevantné, čo GSK píše. Celý vtip je v tom, že keď sa Bacillus cereus vpichne, tak môže spôsobiť vážne až život ohrozujúce reakcie a to GSK zamlčiava. Prehľad možných následkov Bacillus cereus mimo tráviacej sústavy je tu:

www.slobodavockovani.sk/news/nezodpovedane-otazky-okolo-infanrixu-hexa-a-stiahnutia-jednej-sarze/

pectore napísané 30.10.2012 07:35

tvrdenie ze je to zrovna z POTRATENYCH ludskych plodov je stale alibisticke.... pretoze takyto material moze byt zdrojom infekcii, ci roznych nakaz ci uz je Aids alebo ine veci.... toto tvrdneie vam tak lahko nevezmem kym nenajdem aj ine zdroje ...hlavne ked sa preslo k reprodukovaniu buniek za pomoci laboratornej techniky...To ze povod mohol byt taky nevylucujem..lenze ideme ku predu a je otazne ci sa tato problematika prechovava aj ked je zname verejne stanovisko europskeho sudu. Stanovisko GSK mi je zname ale nevyznieva mi ako panika... ocividne je to len "dobre" vyberanie slov z vasej strany...a je otazne co su pre taky kolos ozajstne straty...kedze je to firma na medzinarodnej urovni s celosvetovou cinostou aj s liecivami... stanovisko co sposobi Bacillus cereus pri vpichu je otazne... no zostava v rovine spekulacie kedze kontaminacia bola vylucena .

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:47

Váš komentárAk by bola kontaminácia naozaj vylúčená, tak by nič nesťahovali, a už vôbec nie v hodnote pár miliónov €, tým si môžeš istá. Sú to drísty na upokojenie nerozmýšľajúcich oviec, a na Teba to očividne zabralo.

 

Zamlčiavanie reálnych dopadov injekčne vpichnutého Bacillus cereus je jasnou známkou toho, že niekomu tu očividne lepí povedať pravdu.

 

K umelým potratom: ide o bunkové línie, tzn. niečo, čo sa zobralo z umelo potrateného bábätka a ďalej sa to množilo v labáku. To znamená, že tie bunky pochádzajú z umelého potratu (rozumej: majú totožnú DNA), aj keď už prebehlo niekoľko (desiatok) delení buniek v umelých podmienkach. Tzn. nejde o bunkové tkanivo priamo odobraté z umelého potratu. Ale to snáď nikto netvrdil.

 

Faktom každopádne zostáva, že bola spáchaná vražda nevinného bábätka (dokopy najmenej 80 bábätiek - prinajmenšom o toľkých sú záznamy v publikovanej literatúre) za účelom vývoja vakcíny, faktom je tiež, že sú to ľudské bunky a aj keby neboli z umelého potratu, stále pri množení vírusov na ľudských bunkách pretrváva zvýšené riziko autoimunity, spôsobenej očkovaním. A to je presne to, čo sa po MMR vakcíne často deje. Pozri si štatistiku nárastu autoimunitných ochorení v posledných 20 rokoch (MMR sa u nás používa od r. 1992) a uvidíš, že to je na zaplakanie.

 

Navyše ŠÚKL/ÚVZ SR/SEVS opakovane klamú, pretože tvrdia, že:

1. išlo len o DVE bunkové línie (v skutočnosti ich bolo veľa, i keď vo vakcínach, dovážaných na SK sú to TRI, nie dve: RA27/3, WI-38, MRC-5)

2. k umelým potratom za účelom výroby vakcín došlo len v 60. rokoch (omyl, napr. PER.C6 bola odobratá v 80. rokoch)

3. údajne Katolícka cirkev s tým nemá problém. Ťažký omyl, viď:

www.slobodavockovani.sk/news/moralne-uvahy-o-vakcinach-pripravenych-na-bunkach-odvodenych-z-potratenych-ludskych-plodov/

pectore napísané 30.10.2012 11:27

keby bolo keby... bezpecnostne predpisi nepustia..nasli chybu musia vakcinu stiahnut ci sa im to paci alebo nie.... co ako mali to nechat tak? To by bol akurat tak nezodpovedny pristup...to je ako z reklamaciou...ako s inyimi produktami.... napr mlieko...dojde k vyrobnej chybe a obsahuje viac vody nez ma tak ho stiahnu...no nikomu ziadna ujma na zdravi nehrozi.... je to sice moc jednoduchy priklad ale podstata zostava..staci malo..a ak to malo neni splnene... musia to stiahnut ... koli pravidlam ktore musia dodrziavat... to ze to urobili z dovodu ze nieco maju za usami je spekulacia.... urobili to hlavne preto aby boli dodrzane predpisi...kedze sa prislo na nedostatok.

 

takze mi chcete povedat ze ked si urobim reprodukciu bunky ..tak ide opakovane o vrazdu? NIe... zacitaky boli take ....ide sa dalej...urobili sa linie...ale uz nikto nikoho moralne neirituje..pretoze vsetko je v urovni reprodukcie... uz sa nejedna znova o potratene dieta... ale o bunky ktore sa mnozia ... bez duse,... bez potencionalneho ukratenia zivota...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 12:34

Tak to si teda na omyle (opäť). To stiahnutie (ako opakovane tvrdil GSK i ŠÚKL) bolo dobrovoľné, nie nariadené žiadnymi predpismi a už vôbec nie kontrolným orgánom.

Prirovnávanie k vadnému mlieku je od veci, pretože tieto vakcíny údajne vôbec neboli vadné. Údajne boli dokonale v poriadku, presne podľa receptúry. Žiadna odchýlka. A napriek tomu ich sťahujú? Fakt Ti to nie je divné?

 

Čo sa postoja Katolíckej cirkvi týka, prečítaj si najprv to odkazované stanovisko P.A.V., kým začneš z toho robiť nejaké morálne závery. Každopádne tu nikto netvrdil, že dochádza k vražde množením buniek v labáku. To je čisto Tvoj konštrukt. Došlo k niekoľkým desiatkám vrážd v minulosti a tie boli použité na vývoj niečoho, čo teraz akože máš dať pichnúť svojmu dieťaťu. A to je spolupráca na zle. Viac o tom v tom dokumente.

pectore napísané 30.10.2012 12:54

a ty si myslis ze taka spolocnost nema ziadne svoje bezpecnostne postupy a pravidla...ci dohovory podla ktorych musi postupovat... ???..so zlom spolupracujes aj ked si kupis vyrobok v cinskom obchode...pod vyrobnu cenu...kde v tovarnach nan robia male deti v katastrofickych podmienkach...a to uz moc ludom teda nevadi...alebo ked si kupuju diamatove sperky a ludia zivoria v doloch...aj to je biznis zo zlom... a nas mamon to iba podporuje... to je horsie zlo ako mnozenie buniek v labaku hoc pochadzaju s embrii.

pectore napísané 29.10.2012 14:50

v clanku je pisane ze : Pre nedonosené deti bola stanovená maximálna denná dávka hliníka v infúznej liečbe 10 až 15 mikrogramov na deň. Jedna sa prosimpekne o liecbu nedonoseneho dietata... nie o ockovanie a o procesy ktore ma tato aktivita zabezpecit… Trojmesačné dieťa očkované hexavakcínou dostane jednorázovo 820 mikrogramov hliníka. Ak je mu súčasne podaná aj vakcína proti pneumokokom, do jeho organizmu sa dostane 1320 mikrogramov hliníka, čo danú normu presahuje niekoľko desiatok krát….ale stale sa bavime o norme ktora je urcena ako liecba!!! A pre nedonosene dieta!!!...mna by zaujmala norma pre 3.mesacne dieta a nie v rovine lieku ale v rovine latky ktora ma v tele vyvolat reakciu a aktivovat imunitu…!!! Aka je norma v takom pripade, je skutocne presiahnuta…tu sa totiz bavyme o hruskach a jablkach….?

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 05:20

Presná hranica nie je celkom istá, ale hovorí sa o 100 mikrogramoch na liter krvi, možno aj menej, ako o hranici, od ktorej je už hliník v tele toxický a začína sa ukladať v mozgu, kostiach, srdci, svaloch či slezine. Viď článok American Academy of Pediatrics:

pediatrics.aappublications.org/content/97/3/413.full.pdf

 

5 kg bábo má nanajvýš pol litra krvi, takže max 50 mikrogramov hliníka. To máme (Hexa + Synflorix) cca 20x až 30x viac v bežne očkovaných vakcínach v 1. roku života, čiže dosť drsné.

 

Samozrejme, niektoré bábätká znesú viac iné menej. Nie každé je poškodené rovnako.

pectore napísané 30.10.2012 07:46

statistika a studia nieje znama...no vy viete odpoved hoc vieme co mate za vzdelanie...zaujimave...s toho co pisete mi to pride hodne individualne...a tiez je otazne ako sa hlinik chova v suvislosti s dalsimi "chemikaliami" ktore su pridane... a su sucastou daneho procesu...ci to na jeho procesy nema nejaky vplyv napriklad...pretoze nieje podany cisty hlinik....

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 09:41

Ale isteže. Sú známe vlastnosti hliníka, keď je podaný spoločne s fluórom alebo ortuťou: znásobí ich jedovatý účinok, viď napr.:

www.communityconnexion.com/article/07-01/fluoride.html

www.flcv.com/hgsynerg.html

 

To, že Ty o niečom nevieš, neznamená, že to nejestvuje. A neviem, čo Ti akože nie je známe, lebo dopady injekčne (neúmyselne) podaného hliníka sú viac než dobre známe, viď napr.:

www.askdrsears.com/topics/vaccines/vaccine-faqs

 

Takže v čom je problém? V tom, že nevieš poriadne po anglicky? Dávaš svoju nevedomosť ako protiargument???

pectore napísané 30.10.2012 09:52

toto je ukazka akzm stylom fungujete..vyberem si nieco a pospajam to co mi vyhovuje...mna vsak zaujma aky je ucinok danej vakciny...aky je vysledny proces celeho produktu ako takeho... vzhladom na organizmus a na normy co sa toho tykaju...pretoze ked stoho spravim vycuc a pomiesam len nejake chemicke latky...moze zas vyst nieco uplne ine.... co ma vsak vobec nemusi zaujmat... samozrejme ma to zaujima... ale ci je to informacia ktora mi ma utvorit stanovisko je otazne...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:54

Jáááj, moja, ale túto prosbu si mala adresovať GSK a nie mne.

Nech si GSK otestuje, čo sa deje v krvi bábätka hodinu-dve-tri-6-12-24, 2-3-5-10 dní po očkovaní, ako sa tam vyvíja hladina hliníka atď.

 

To, že to nikto doposiaľ neskúmal, je sčasti vina regulačných orgánov, keďže majú príliš laxné požiadavky na testovanie bezpečnosti vakcín, jednak vina výrobcov vakcín, že majú na háku bezpečnosť svojich výrobkov a robia len také testy, aké naozaj musia, a aj to ešte nesmierne pochybným spôsobom. Každopádne to však nie je vina odporcov očkovania.

 

Sú známe údaje z injekčného podávania vnútrožilovej výživy nedonoseniatok, ako aj v rámci dialýzy a sú to katastrofálne dopady. Neviem, prečo by to u vakcín malo dopadnúť nejak výrazne inak, ale súhlasím s tým, že takú štúdiu treba vypracovať a potom bude úplne jasné a nespochyniteľné, že hliník vo vakcínach doslova ničí mladú generáciu. Tento fakt by však samozrejme prudko poškodil záujmy výrobcu vakcíny, takže naozaj nečakaj, že on takú štúdiu urobí a ešte k tomu z vlastnej iniciatívy.

pectore napísané 30.10.2012 12:57

bez nicoho sa neda nic hodnotit..len predpokladat...ci domnievat sa...lenze.. vahu ohladom faktov to nema ziadnu

fialka1318 napísané 23.11.2014 12:47

ahojtesmile ja nie som ani matka a ani lekarka, som slobodna zena a bola som ockovana ked som bola mala , mam vsetky ockovania ako mojich 5 surodencov a sme OKsmile nie som za ockovania a ani proti, len vyadrujem svoj nazor a sice ze nic nam tie ockovania nespravilismile podla mna to zavisi na imunite ci to dietatko zvladne alebo nie...aj ked neviem ci naozaj pomahaju, lebo moja sestra nedostala klasicky mumps ale dostala zmutovany a najma vdaka nezaockovanym a neliecenym romskym obcanom ktori sa neumyvaju a nedodrziavaju ziadne hygienicke potreby..nechodia k lekarom..takze neviem ci je nieco na tom co ste pisali ze romovia zaockovani nie su a nemaju ziadne nakazy, lebo maju..prave su o tom clanky!!!!! vypuklo to v michalovciach a sobranciach, byvam nedaleko a vidim ako cely opuchnuti a kaslajuci s bolestami hlavy a vracanim behaju po michalovciach a chytaju sa jedla , ohrozuju obcanov a ich deti ...moja sestra studuje na zdravotnej skole a nie je to nic prijemne ked vidite ako nic neje, nevladze chodit , ma horucky 40 stupnove , a co je najhorsie tak sa tento virus neda liecit liekmi!!! moja sestra ma len 15rokov a uz takto vdaka mumpsu trpi!!! RADSEJ NEZ VSELIJAKE VAKCINY A SOMARINY, NECH VYMYSLIA NORMALNE LIEKY KTORE ZABRANIA V TRPENI DETI!!!!!!!!!!!!!!!!!! NIE JE NIC HORSIE AKO VIDIET MALU SESTRU KTORA SA TRAPI S CHOROBOU SAMA!!!! A BOHVIE CI TO ZVLADNE!!!!

 

NECHCEM BYT ZA A ANI PROTI, LEBO NATOM MOZNO NIECO PRAVDA JE CO PISETE A MOZNO NIE...LEN PISEM O AKTUALNEJ SITUACII KTORU PREZIVAM A MALO BY SA S TYMI CHOROBAMI NIECO ROBIT_:( LEBO VIDIM AKO MOJA MAMA TRPI KED SA POZERA NA MOJU SESTRU A JA BY SOM TOTO ZAZIT NECHCELA ,TO SI RADSEJ ZIADNE DIETA NESPRAVIM AKO SA POZERAT AKO LEKARI NECHAVAJU DIETA BOJOVAT V NEMOCNICI A INFECNOM ODDELENI ŚAMO S CHOROBOU CAKAJUC CI TO PREZIJE A ZABOJUJE ALEBO NIE!!!!:( RADSEJ BY SOM TO MALA JA AKO ONA, VED SI ESTE ANI NIC NEPREZILA A ANI NEVIDELA KRASY SVETA:( JA BY SOM SI PRIALA NA VIANOCE LEN JEDNO smile ABY TAKETO SMRTELNE CHOROBY NEEXISTOVALI:( ALE VIEM ZE SA MI TO NESPLNI A Z TOHO SOM SMUTNA:(

Michal napísané 23.11.2014 14:03

Máš zmätok v hlave fialka1318, lebo tvoja sestra ktorá zaočkovaná bola, dostala mumps. Samozrejme, že pediater povie že ten zmutovaný. Predsa nebude spochybňovať niečo tak "úžasne dokonalé" ako je očkovanie.

 

Ak by to tak bolo ako tvrdíš o cigáňoch, logickým vyústením by predsa bola ich vysoká úmrtnosť, či nie? Zamysli sa nad tým. Raz ak boh dá, budeš matka aj ty a prístup k informáciám máš v súčasnej dobe obrovský. Musíš si klásť veľa otázok, a spochybňovať čo sa dá, aby si našla skutočnú pravdu. Možno ti k nájdeniu pravdy pomôže niečo čo tu funguje už miliardy rokov. Bez ohľadu na to v akom technologickom "pokroku" sa nachádzame.

 

Nehľadaj príčinu problémov u druhých. Imunitný systém ako taký je tak dokonalý že si to nedokážeš ani predstaviť. Je učenlivý a je potrebné ho neustále podnecovať. Našťastie to všetci robíme denno denne. Tak ako naše svaly i on zlyháva pri preťažení. Takže niekto prekoná Ebolu, a niekto zas mumps a ani o tom nemusí vedieť. Iní umrú na chrípku, a iní zas ani nevedia čo to je. zwinker

 

Farmaceutický priemysel je postavený na strachu ľudí o svoj konzumný život. Každý chce za každú cenu žiť, prežiť, alebo si užiť. Udržiavať pacienta v chorobe, alebo zdanlivo zdravého je pre nich obrovský biznis. Pacient síce aj tak zomrie, ale do vtedy sa im ho podarilo finančne vysať. Potravinársky priemysel ide spolu sním ruka v ruke.

 

Viem, že teraz prežívaš ťažké chvíle, ale možno to bude tvojim motorom, ktorý ťa bude budúcnosti viezť dopredu za hľadaním pravdy. Priprav sa aj na to, že možno nebudeš nadšená, keď zistíš v akej paradigme myšlienkových pochodov si doposiaľ žila. Tu tŕnistú cestu si musí v tomto živote prejsť každý sám. Možno nakoniec zistíš, že príčinou zla vo svete nie sú cigáni, ale naše ľudské EGO. smile

pectore napísané 29.10.2012 14:46

A ake je riziko neockovania?.. vobec by neuskodilo vyjadrit sa k tejto problematike...v zaujme objektivity.. .aka je moznost nakazy u neockovaneho obyvatelstva na jednotlive ochorenia? Cierny kasel ...chorobnost mala klesajucu tendenciu, ale pred zavedenim vakcin stale umieralo 10% obyvatelstva, po zavedeni vakcin sa umrtnot priblizila 0, aku to ma vahu v porovnani k vážnym neziaducim ucinkom? Zlepsovala sa zivotna uroven, chorobnost klesala..Mor a tyfus su choroby priamo viazane na hladomor a katastrofalne podmienky…ked tento aspect vymyzol…vymyzli aj choroby… davat to za vseobecny priklad je velmi odvazne ..pred zavedenim vakcinacie stale existovali lokality kde bola hygiena slaba... a existuju aj dnes... aj u nas...keby sa neockovalo ani v rizikovych skupinach kde su podmienky katastroficke - hygiena nas nezachrani ked to chytime kdesi v autobuse alebo v nakupnom centre?...a co potom?...Ake by bolo konecne percento umrtnosti v takom pripade 5% - 3%??? A nebolo by riziko umrtia ci poskodenia danou chorobou u obyvatelstva stale vysie ako je to v pripade neziaducich ucinkov....???...moc otazok malo odpovedi... …. Je skutocne na zvazenie co je vseobecne nebezpecnejsie...

ale napísané 29.10.2012 21:28

treba brat ohlad na to, ze kazda z tych chorob, proti ktorym sa ockujem, ma inu mieru nebezpecnosti, infekcnosti, nasledkov... Zdaju sa Vam mumps ci osypky vazne take nebezpecne, ze sa kvoli nim riskuju neziaduce ucinky vakcin? Su to DETSKE choroby. Cize ak sa prekonaju v detstve, dieta ich prekona prirodzenym sposobom, bez skodliveho "liecenia" nasimi lekarmi (rozumej potlacanie prirodzenej odpovede tela v podobe horucky antipyretikami), za vydatnej pomoci vitaminov, pokoja, tekutin; prejde chorobu bez komplikacii, navyse ziskava celozivotnu imunitu (u vakcinacie je to kolko? 5 rokov? v lepsom pripade 8?). SLedovali ste nedavnu epidemiu mumpsu v Cechach? Chori boli tinedzeri! Priebeh choroby bol komplikovanejsi, nez u malych deti (a urcite ich este k tomu stopali paralenom...)

pectore napísané 30.10.2012 00:37

dost nebezpecna sa mi zda rubeola vzhladom na tzv vrodeny rubeolovy syndrom.... a zalezi mi na inych detoch a na tom aby tehotne zeny neboli vystavene tejto nakaze... pretoze ockovanie samotne nechrani pred nakazenim...podla mna je lepsia prevencia vo forme minimalneho az takmer ziadneho vyskytu tohto ochorenia a tym padom minimalnej az ziadnej moznosti nakazenia sa....

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 05:14

Ružienka (rubeola) je vcelku pohodové ochorenie.

 

Jediný problém je s tehotnými ženami a to hlavne v prvom trimestri.

Ak si však žena prejde ružienkou v detstve, má doživotnú imunitu a nemusí to riešiť. Ak je len zaočkovaná, tak je veľmi otázne, či ešte bude vôbec mať nejaké protilátky v 30 či 35 rokoch. Skôr nie ako áno. A u 40-ročnej je to už prakticky isté, že nebude mať dosť protilátok proti ružienke.

 

To ale znamená, že sa tým očkovaním problém nevyriešil, ale naopak zhoršil, lebo práve tí, o ktorých tu ide predovšetkým, zostávajú nechránení, presnejšie: menej chránení, než keby sa vôbec neočkovalo.

ale napísané 30.10.2012 07:20

Presne toto ukazuje na celu obludnost a nezmyselnost ockovania. A tiez, preco uz hlavne u ruzienky nejde tak lahko "z kola von". Spolocnost je tymto ockovanim doslovne postihnuta! Vdaka za doplnenie. Este by sa dalo popisat aj o osypkach, o komplikaciach, ktore radi nasi "odbornici" uvadzaju, preco a kedy vlastne tieto komplikacie vznikaju, o vitamine A... Nuz fakt treba len vela vela citat

pectore napísané 30.10.2012 07:55

skutocne sa problem ockovanim zhorsil? Porzite si vyskyt a chorobnost danej choroby... a spytajte sa este raz... ja nebudem riesit coby keby... mna zaujma situacia tu a teraz co by sa dialo keby ze sa zvalecie rubeola medzi populaciu ktora je neockovana... ???... pretoze to by bola situacia ktora by sa tykala mna a mojho dietata...vdaka aktivistickej cinosti...populacia ktora by neprekonala rubeolu v dectve ani omylom..ake by boli nasledne nasledky?... keby sa populacia nestihla dat zaockovat...a sirenie rubeoly prebieha uz 10 dnie pred prvymi priznakmi...!!! to ze je to jediny problem neznamena ze je nepostatny ci druhorady.... pokial nemate ine bezpecne riesenie situacie ..,.ale len polemizovanie co by keby...nevystavujte riziku ludi ....

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 09:30

Pravdepodobne najrozšírenejším nie práve banálnym nežiaducim účinkom očkovania proti ružienke je artritída. Pozri sa, ako výskyt artritídy zvýšil v posledných 2-3 desaťročiach odkedy sa plošne očkuje proti ružienke.

 

To je jedna vec. Druhá vec je, že proti ružienke sa očkuje ešte pomerne krátko (u nás od r. 1982) a ešte stále významné percento žien chorobu prekonalo, takže majú doživotnú imunitu. Akonáhle toto skončí a tieto ženy vymrú alebo sa stane z nich veľmi malá menšina, dopadne to zrejme presne tak ako s osýpkami: epidémie osýpok u 100% zaočkovaných, viď napr. www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00000359.htm

V iných krajinách Európy však hlásili napr. minulý rok cez 10.000 prípadov ružienky, čo nie je zas tak málo.

 

Takže Ty sa síce môžeš v túto chvíľu vytešovať, ale nemysli si, že tento stav tu vydrží večne. S ubúdajúcim percentom žien, čo ružienku prirodzene prekonali, bude pribúdať žien, čo ružienku dostanú navzdory očkovaniu. Obeh vírusu je totiž dôležitý nielen pre prirodzenú kolektívnu imunitu, ale aj pre očkovaných, keďže opakovanými kontaktmi s vírusom sa obnovuje tvorba protilátok nielen tým, čo chorobu prirodzene prekonali, ale aj (úspešne) očkovaným. Tento pokles výskytu ružienky, ktorý nastal len pomerne nedávno (za môjho života) zanedlho prinesie svoje plody, ako sa už stalo v iných krajinách. Domnievať sa, že Slovensko bude výnimkou, je známkou neporozumenia problému.

 

Celkovo vzaté však plošné očkovanie detí proti ružienke má za následok presne to, čomu údajne malo predísť: zvýšenie náchylnosti tehotných žien na toto ochorenie. Podobnosť s (ne)úspechom očkovacej kampane proti detskej obrne v Indii (47.500 infekciami spôsobených ochrnutí ročne - 20x nárast od začiatku očkovacej kampane) vôbec nie je náhodná. Tieto očkovacie kampane boli od začiatku nejak nedomyslené. Alebo možno veľmi dobre domyslené, možno toto bolo práve úmyslom. Ale to už nechám na konšpiračných teoretikov.

pectore napísané 30.10.2012 10:04

artritida choroba kralov a bohatych...ma dost vela podnetov na to aby si niekto dovolil to priamo spojit s ockovanim.... ??? rozsirovanie epidemii taktiez mozme prisudit cinosti antivakcinacnych skupin...ktory maju zo dna na den silnejsie slovo medzi populaciou a v obyvatelstve sa tvoria ostrovceky nadeje pre tieto choroby... daleko viac nez to bolo doposial...ockovanie nechrani pred nakazenim... a vytvorenie takychto ostovov dava daleko lepsi priestor k sireniu nakazy...

Sloboda v očkovaní napísané 30.10.2012 10:56

Artritídu priamo s očkovaním spojil výrobca MMR vakcíny:

www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/priorix-spc-20915.html

Ani jemu neveríš?

Ty si naozaj odolná voči faktom. Každý ďalší Tvoj príspevok ma o tom presviedča čoraz viac.

pectore napísané 30.10.2012 13:03

ty nechapes ze pokial niekto mal ako neziaduci ucinok v priebehu ucinneho obdobia artritidu musia to tam zadat.... a kludne staci hoc jaky zapal klbov..a ze je tych druhov pozehnane.... to ci ockovanie sposobuje vacsiu mieru artritidy v dnesnej dobe je napisane kde...? Alebo ci vobes sposobuje... pretoze to moze byt u 1 z 300 000 tiez vies jak...

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 15:37

Očividne nemáš najmenšej potuchy o tom, ako sa pridávajú nežiaduce účinky do príbalového letáku.

Dávajú tam totiž len to, čo sa vyskytuje štatisticky významnejšie (neviem či dokonca nie najmenej 2x častejšie) než u kontrolnej skupiny.

Takže tieto Tvoje dohady a špekulácie sú zase raz úplne mimo.

Ono keby bolo skutočne tak, ako píšeš, museli by byť v každom príbalovom letáku od vakcíny uvedené aj smrť a autizmus. Ale nie sú, takže si vedľa.

pectore napísané 31.10.2012 15:57

a cislo tej vyznamnej skupiny... dajme tomu je 80% ockovanej populacie v eu... to sa ale robia statistiky v chorobnosti... ja chapem ze to muselo byt vo vacsej miere ale tiez mas u liekov ze mozu sposobit vnutorne krvacanie.... je vazne riziko umrtnosti v neockovanom obyvatelstve v pripade zavlecenia choroby nizsie nez by bolo v ockovanom?... nez by bol vyskyt artritidy...a artritida ma vela odnozi...minimalne je infekcna a neinfekcna... v neziaducich ucinkoch je spomenuty len nazov zapal klbov...ale pozname ju pod roznimi nazvami... " zánět kloubu, artritis, infekční zánět kloubu, revmatoidní artritida, revma, revmatická artritida, dnavá artritida, dna, erozivní artritida, psoriatická artritida"... je to zas len vypychnute info a ponafukovane jak sa da! Isto je aj zvyseny pocet vsetkych spomenutych komplikacii po ockovani v takej miere ako si uviedol u artritidy... mozes ich pisat za radom aby to malo vacsi efekt... a aby sa vsetci bali!

Sloboda v očkovaní napísané 31.10.2012 18:49

Vzhľadom k tomu, že po očkovaní proti ružienke sa na artritídu sťažuje cca polovica očkovaných žien, sa mi to naozaj nezdá byť zanedbateľné.

S ohľadom na to nevidím dôvod komentovať Tvoje ďalšie špekulácie.

P.S.: Reč je o štatisticky významnej súvislosti, nie významnej skupine. Ale lekárske štúdie a štatistické metódy Ti očividne nič nehovoria, inak by si nemohla urobiť takúto trápnu chybu.

pectore napísané 31.10.2012 18:55

njj ...artirida ...a zeny... celkom caste spojenie hlavne ked si spojime ze su zeny rizikova skupina ktorej sa tato choroba obzvlast tyka.......keby to bolo skutocne tak...a sposobovalo by ju ockovanie..asi by bol rovnaky vyskyt aj u muzov... vravim spekulacie...

Sloboda v očkovaní napísané 01.11.2012 06:24

Ženy preto, lebo sa očkovali proti ružienke po pôrode, keď im zistili, že nemajú protilátky. Tie časy Ty už nepamätáš, na to si príliš mladá. Dnes sa to už nerobí.

Preto sa ten údaj týka len dospelých žien, nie mužov. Nič viac za tým nehľadaj.

Faktom stále zostáva, že očkovanie proti ružienke spôsobuje artritídu. To je fakt, s ktorým absolútne nič nenarobíš.

pectore napísané 01.11.2012 21:16

nie preto ze boli ockovane.... ale preto ze je to rizikova skupina ktoru tato choroba postihuje...najcastejsie postihuje zeny v obdobi menopauzy.... a postihuje aj muzov ... ci u zien to sposobuje ockovanie po porode a u muzov kedze sa to vyskytuje aj u nich to sposobuje co???...ci aj oni su ockovany po porode big green??? navyse fajciari tymto ochorenim trpia styry krat castejsie ako nefajciari... ze by boli fajciari viac ockovany ? ...tak ako rodiace zeny.......big green ...viesco..to su len spekulacie...

Sloboda v očkovaní napísané 02.11.2012 13:33

Štatistika NÚ očkovania proti ružienke sa týka žien kvôli tomu, že dlhé roky boli očkované len ženy, nie muži. Muži očkovaní neboli a preto nie sú v štatistike zmienení, nie preto, že by u mužov toto očkovanie artritídu nevyvolávalo.

Ak nedokážeš pochopiť ani takúto superprimitívnu vec, tak sem radšej nepíš, lebo táto diskusia je zjavne nad Tvoju intelektuálnu kapacitu.

ale napísané 30.10.2012 07:36

A este mi neda nepoukazat na dalsie chore ockovanie - a to proti ovcim kiahnam. Nebudem tu rozpisovat, alebo robit nejaky vytah z clanku, precitajte si ho cely www.slobodavockovani.sk/news/preco-sa-na-usa-ruti-epidemia-pasoveho-oparu/ , spomente si na svoje detstvo, na deti v okoli, ktore ovcie kiahne prekonali, v akom veku, s akym priebehom, ci boli kvoli kiahnam u lekara, co im lekar ordinoval (s velmi vysokou pravdepodobnostou to bol paralen)...

Mária napísané 04.11.2012 17:55

Pectore: chcem vidieť keby ti ochorelo dieťa že stále myslíš a zalezi ti na spoločnosti a iných deťoch! Chcem ťa stretnúť a opýtať sa potom a dúfam že mi odpovies: áno moje dieťa si to odnieslo a malo zle vedľajšie účinky (skončili sme v nemocnici, zomrelo, je dementne...) ale vďaka bohu cela spoločnosť je preto zdravá.

 

Každý mysli na svoje dieťa. Keď je tvoje dieťa choré nemyslíš na spoločnosť alebo ostatne deti chceš a robíš všetko preto aby tvoje dieťa bolo zdravé. Sále hovoríš že dieťa má právo byt zaockovane alebo mat pristupnost k ockovaniu. Ja by som to prirovnála ku kráteniu v kostole. Každé dieťa má právo sa slobodne rozhodnúť aké náboženstvo bude mat a nie keď má 2 mesiace je pokrstene v nejakej viere s ktorou nemusí súhlasiť ako dospelý.

 

Každé dieťa má právo vyrastat v spoločnosti kde má slobodu sa rozhodnúť čo je pre Nho to najlepšie a nie niekto druhý za nebo?

 

Sloboda ockovaniu príde skoro aj na sk!!!!

 

Ja žijem našťastie v zahraničí, kde keby som povedala že patríte EU a mame povinne ockovaniu by sa každý zhrozil, že ako to vôbec že Sk je v EU.

Zina napísané 29.10.2012 12:38

Presne tak, dat zaockovat dieta nikto nemusi. Nasa pediatricka to tiez nahlasila a doteraz (po 2 rokoch) sa nic nedialo. Odborna debata prebehnut nemusi.Je to moje dieta. Preto sa ani so ziadnou pediatrickou nehadam, ak je proti, poviem ze zodpovednost beriem na seba a podpisem jej papier. Prinajhorsom sa mi mohla stat ta pokuta, stale lepsie par stoviek ako nejake nasledky. Ani ziadnu pokutu som neplatila. Staci vyjst s argmentom, ze podla mna rizika ockovania v nejakom konkretnom pripade prevysuju rizika chorob, dalej nikto nic vysvetlovat nemusi. Dieta vam nevezmu, do vezenia nepojdete, je to len priestupok.

Otec napísané 29.10.2012 12:21

My sme prve dieta zaockovali. Nastastie zatial sa nic negativne u neho neprejavilo. Pri druhom sme si povedali, ze ho zaockovat nedame. Obaja rodicia sme chemici, manzelka PhD biochemicka, ja sa liekmi zaoberam profesionalne. Zhodli sme sa, ze riziko ockovania prevysuje jeho pripadne pozitiva. A ak, tak ho dame ockovat najskor po 2 roku zivota (ako napr. v Japonsku). No nasa mlada iniciativna pediatricka nas vsak "udala" RUVZ BA (mali by to robit vsetci MUDr, nastastie nerobia). Na pojednavanie sme prisli obaja rodicia, dieta a nas pravnik s NTB a diktafonom. Samozrejme na nas vybehli s naucenymi frazami (decko sa pichne narkomanskou ihlou a pod...). Proste skolenie, ktore tie tety dostali od Glaxa S.K. a Pfizeru. Boli sme pripraveni na odbornu debatu, no to bolo absolutne nepotrebne. A teda ze alebo zaockujeme a OK, alebo zaplatime pokutu. Oboje sme odmietli. Tak nam tety uradnicky (jedna Mgr. a jedna starsia cca 55 r. iniciativna MUDr.) povedali, aby sme doniesli od doktorky potvrdenie, ze dieta bolo v case, ked malo byt ockovane podla kalendara, kontraindikovane (bola to pravda). To sme im od pediatricky "udavacky" obratom doniesli na druhy den. No asi im to bolo malo, tak este navyse chceli aj to, ze dieta je kontraindikovane na ockovanie aj teraz. Uz som zacal zvysovat hlas. A ze im je jedno od koho to potvrdenie donesieme. Pytam sa, ci to moze vypisat hocijaky MUDr, aj po kumpanskej linke. Povedali ze OK (to je teda profi cest!). Tak sme sli znova za pediatrickou "udavackou". Ta nam opeciatkovala presne tu vetu, ktoru nam uradnicky RUVZ nadiktovali, ze "dieta je momentalne kontraindikovane pre ockovanie" (sopliky, cize pravda). Uz jej samozrejme bola cela vec fest trapna (a uz v zivote nikoho "neuda") a mozno si aj zacne studovat veci, ktore sme jej nazvlacali, pretoze o ockovani toho vela nevedela (ako 99% lekarov). Papier som doniesol na dalsi den na RUVZ. Povedali mi, ze vlastne ten druhy ani uz nepotrebuju (zrazu) a ze konanie proti nam zastavuju. Minuly tyzden prislo rozhodnutie. Takze sme ani neockovali a ani nic neplatili. A basta. Rolleyes

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised