Bábätko po týždniNovorodeniatko

Viac ako polovica rodičov sa môže o svoje predčasne narodené dieťa starať až niekoľko týždňov po pôrode

 OZ Malíček   22.01.2021   0

Na Slovensku sa ročne narodí 5 000 detí predčasne. Každému z nich je poskytnutá 100%  profesionálna  starostlivosť. Avšak je už aj vedecky podložené, že neodmysliteľnou súčasťou starostlivosti po predčasnom pôrode, by mala byť aj prítomnosť rodičov pri dieťati, zapojenie rodiča do starostlivosti o jeho bábätko či psychologická podpora rodiny v jednom z najnáročnejších období ich života.


Víziou OZ Malíček je, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby prítomnosť blízkych bola vnímaná ako súčasť najlepšej starostlivosti.

Ako uviedla predsedníčka združenia Ľubica Kaiserová, k jej postupnému napĺňaniu smerujú jednotlivé aktivity združenia, ku ktorým patrí aj spolupráca s perinatologickými centrami. „K naplneniu tohto cieľa mal prispieť aj nami realizovaný prieskum Očami rodičov – Starostlivosť zameraná na novorodenca a rodinu, keďže obdobie hospitalizácie predčasne narodených a rizikových novorodencov považujeme za mimoriadne dôležitú časť štartu do života dieťaťa, ale aj rodiny samotnej, ktorá ovplyvňuje ich následné fungovanie v mnohých oblastiach – po zdravotnej stránke, psychickej, sociálnej a pod.,“ vysvetlila Ľ. Kaiserová.

Čo ukázal prieskum medzi rodičmi predčasne narodených detí

Ako ukázali výsledky prieskumu, rodičia sú s poskytovanou starostlivosťou spokojní vo viacerých oblastiach, napr. 72% rodičov je informovaných o stave svojho dieťaťa bezprostredne po pôrode, 77% rodičov považovalo za dostatočnú edukáciu o význame a prínose materského mlieka pre predčasne narodené dieťa, až 81% opýtaných rodičov považovalo za dostatočnú informovanosť o zdravotnom stave dieťaťa a až 88% rodičov uviedlo, že boli dostatočne zaškolení do starostlivosti o ich dieťa pred prepustením do nemocnice domov.

Viac ako 51% rodičov uviedlo, že boli informovaní o dôležitosti zapojenia sa do starostlivosti o dieťa od prvého okamihu, avšak väčšinu aktivít či úkonov mohli so svojim predčasne narodeným dieťaťom vykonávať až niekoľko týždňov po pôrode.

Taktiež viac ako 54% dotazovaných rodičov uviedlo, že im počas hospitalizácie ich dieťaťa na neonatologickom oddelení nebola poskytnutá takmer žiadna forma podpory a psychologickú podporu dostalo len 11% opýtaných.

Až 70% rodičov uviedlo, že v situácii po predčasnom pôrode by im veľmi pomohla podporná skupina, psychologická či rodičovská pomoc od skúsených rodičov s podobnou skúsenosťou.

 V kontexte dieťa – rodič – zdravotník

Výsledky dotazníka boli odprezentované a analyzované aj v spolupráci s odborníkmi z oblasti neonatológie, psychológie a so zástupcami rodičov, následne sa spoločne zadefinovali problémové oblasti v kontexte dieťa – rodič – zdravotník. Na základe toho sa vytýčili tri kľúčové oblasti, ktorým sa chce združenie spoločne so odborníkmi venovať v najbližšom období.

„Ide o potrebu psychologickej podpory rodiny po predčasnom pôrode, potrebu aktívneho zapojenia rodičov do starostlivosti o predčasne narodené dieťa podľa modelu  - mama sa o dieťa aktívne stará a sestra na ňu dohliada a o potrebu rodinných izieb, na ktorých by boli mamy spolu s ich dieťaťom,“ doplnila závery Ľ. Kaiserová.  Ako dodala, nasledujúce mesiace sa preto budú aktivity združenia sústreďovať na napĺňanie týchto cieľov, ktoré významným spôsobom pomôžu zmierniť následky predčasného pôrodu deťom a ich rodičom.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised