PVC – nebezpečná hračka

Katarína Bartovičová 0

V poslednej dobe sa veľa popísalo o nebezpečných hračkách. Organizácia Greenpeace dnes na celom svete vyvíja tlak smerujúci k postupnému vylúčeniu PVC zo všetkých oblastí jeho použitia. Jednou z aktivít organizácie je aj kampaň upozorňujúca na riziká, ktoré prinášajú hračky vyrobené z PVC.

PVC uvoľňuje toxické chemikálie

Samotné PVC je tvrdé a neohybné, pôsobením svetla a tepla sa znehodnocuje. Aby sa získalo mäkké PVC vhodné na výrobu detských hračiek, pridáva sa do neho množstvo prídavných látok, tzv. zmäkčovadiel. Najčastejšie používanými zmäkčovadlami sú chemické látky ftaláty. Keď deti hračky vkladajú do úst a cucajú ich, zmäkčovadlá sa z PVC uvoľňujú a dostávajú sa do detského organizmu. Laboratórne štúdie ukázali, že niektoré z týchto chemikálií súvisia s rakovinou a poškodením obličiek a môžu narušiť reprodukčnú sústavu i zdravý vývoj dieťaťa. Dnes je už dokázané, že do detského organizmu sa tieto chemikálie z PVC hračiek dostávajú pri ich bežnom používaní často v neprijateľne vysokých dávkach!

Používanie ftalátov pri výrobe detských hračiek z PVC predstavuje vážne riziko predovšetkým pre deti do 3 rokov, pre ktoré je charakteristické, že sa s okolitým prostredím zoznamujú aj tým, že vkladajú do úst rôzne predmety. Ich vyvíjajúci sa organizmus je vystavený nebezpečným chemikáliam práve v období, keď je najzraniteľnejší. Skutočnosť, že práve najmenšie deti prijímajú do svojho tela tieto škodlivé látky nás hlboko znepokojuje.

Dvojaký meter?

Paradoxné je, že ak ftaláty zakúpite k laboratórnym účelom, na obale nájdete uvedené varovanie typu „môže spôsobovať rakovinu“. Hračky pre deti, v ktorých sa často vyskytuje až 40% týchto látok sú však bežne označované ako „netoxické“ či „zdravotne nezávadné“.

Detské hry už bezpečnejšie

Greenpeace upozorňuje na riziká spojené s hračkami z mäkčeného PVC už od roku 1997. Od tej doby prijalo množstvo krajín voči týmto hračkám prísne opatrenia. Patria k nim napríklad Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Kanada či USA. 7. decembra 1999 vydala Európska komisia po prvý krát vo svojej histórii tzv. naliehavý zákaz, ktorý sa vzťahuje na všetky hračky pre deti do 3 rokov z mäkčeného PVC, ktoré obsahujú ftaláty a svojou povahou sú určené na vkladanie do úst. Členské štáty Európskej únie mali vlani iba 10 dní na to, aby rozhodnutie Komisie EÚ uviedli do praxe.

Na Slovensku však niektorí predajcovia napriek zákazu takýchto hračiek bez problémov ďalej pokračujú v predaji. V decembri 2000 vykonal Štátny zdravotný ústav v Poprade na základe objednávky Greenpeace chemickú analýzu náhodne vybraných hračiek na slovenskom trhu. Analýza preukázala u piatich výrobkov prítomnosť ftalátov a u dvoch hračiek navyše aj prítomnosť organických rozpúšťadiel ako napríklad toluén!

Na základe tohto odhalenia v januári 2001 vláda SR prijala nariadenie, ktoré dopĺňa ustanovenie určujúce, že hračky a predmety, ktoré sú určené deťom do 3 rokov na umiestnenie do úst, podliehajú pred uvedením na trh príslušným testom a zároveň sa stanovujú limitné hodnoty ftalátov v týchto výrobkoch.

V spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou vykonal Greenpeace v januári 2001 prieskum slovenského trhu s výrobkami pre deti. Päť druhov hračiek, u ktorých sa preukázala prítomnosť ftalátov sa už na našom trhu nenachádza, ale skutočnosť, že sa na trh takéto výrobky vôbec dostali jednoznačne preukázala zámerné obchádzanie zákonov a predpisov niektorými dovozcami a predajcami.

Ako rozoznáte hračky z PVC od ostatných?

Hračky vyrobené z polyvinylchloridu môžu byť označené značkou PVC, pri zahraničných výrobkoch slovami „Vinyl“, „Soft vinyl“, znakom „V“ alebo číslicou „3“. Väčšina výrobcov však hračky vôbec neoznačuje a v takomto prípade je najlepšie obrátiť sa priamo na predajcu a požadovať od neho informáciu, z čoho je vlastne hračka vyrobená.

Každá hračka musí byť označená:

– výrobcom, resp. dovozcom a dodávateľom

– názvom „hračka“

– minimálnym vekom dieťaťa, pre ktorý je hračka určená

– upozornením na nebezpečenstvo a návodmi na používanie (ak to charakter hračky vyžaduje)

Ak si nieste istý, či sú hračky Vašich detí bezpečné, využite našu ponuku a

informujte sa na e-mailovej adrese

katarina.bartovicova@greenpeace.sk.

Číslo

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

Kocky pískacie

 

 

Pískacia knižka

 

 

Veselé kačičky

 

 

Pískacia bábika

 

 

Bledomodré delfíny

 

Názov výrobku

 

„Activity Cubes“

 

 

„Baby´s First Picture Book“

 

 

„Lucky Ducks“

 

 

„Sladká bábika 179“

 

 

bez názvu

 

 

 

(4 kusy)

 

 

 

 

(3 kusy)

 

 

 

 

(4 kusy)

 

Zakúpené

 

obchodná sieť Dráčik

 

 

obchodná sieť Dráčik

 

 

Obchodný dom TESCO

 

 

obchodná sieť Dráčik

 

 

obchodná sieť Dráčik

 

Dovozca

 

Burda Toys, s.r.o, Odborárska 52, 831

02 Bratislava

 

 

Burda Toys, s.r.o, Odborárska 52,

831 02 Bratislava

 

 

REBOX International, s.r.o, Stará

Vajnorská 37, Bratislava

 

 

Burda Toys, s.r.o, Odborárska 52, 831

02 Bratislava

 

 

Burda Toys, s.r.o, Odborárska 52,

831 02 Bratislava

 

Vekové ohraničenie odporúčané výrobcom

 

12-48 mesiacov

 

 

6-18 mesiacov

 

 

6-24 mesiacov

 

 

pre deti od 3 rokov a vyššie

 

 

 

Vekové ohraničenie odporúčané dovozcom

 

od 1 roku

 

 

od 1 roku

 

 

 

 

nevhodné pre deti do 3 rokov

 

 

 

Krajina pôvodu

 

Čína

 

 

Čína

 

 

Čína

 

 

Čína

 

 

Čína

 

Výrobca

 

 

 

 

 

Shelcore

 

 

Baby Toys

 

 

 

Označenie zloženia výrobcom / dovozcom

 

soft vinyl

 

 

 

 

vinyl

 

 

soft vinyl – non toxic

 

 

 

Zistené zloženie

 

PVC fólia na povrchu

 

 

PVC fólia na povrchu

 

 

mäkké PVC

 

 

mäkké PVC

 

 

mäkké PVC

 

Obsah ftalátov

 

DEHF – di (2-etylhexy) ftalát

DDF – didecylftalát<font

class=font10>_DIDF – di-izo-decylftalát_DINF<font

class=font5> – di-izo-nonylftalát

 

 

DEHF – di (2-etylhexy) ftalát <font

class=font8>DIDF – di-izo-decylftalát DINF<font

class=font5> – di-izo-nonylftalát

 

 

DBF – dibutylftalát <font

class=font8>DEHF – di(2-etylhexy) ftalát DIDF<font

class=font0> – di-izo-decylftalát <font

class=font8>DINF – di-izo-nonylftalát

 

 

DEHF – di(2-etylhexy) ftalát <font

class=font8>DIDF – di-izo-decylftalát DINF<font

class=font5> – di-izo-nonylftalát

 

 

DEHF – di(2-etylhexy) ftalát DDF

– didecylftalát DIDF

– di-izo-decylftalát DINF<font

class=font5> – di-izo-nonylftalát

 

Iné znaky

 

chemicky zapáchajúce

 

 

chemicky zapáchajúce

 

 

 

 

 

 

 

Prítomnosť zbytkových organických rozpúšťadiel

 

Toulén, izo-butylacetát, m-xylén, p-xylén, o-xylén, propylbenzén, 1,3,5-trimetylbenzén,

1,2,4-trimetylbenzén.

 

 

Toulén, izo-butylacetát, m-xylén, p-xylén, o-xylén,

propylbenzén, n-butanol 1,3,5-trimetylbenzén, 1,2,4-trimetylbenzén.

 

 

 

 

 

 

 

Analýzu vykonal Štátny zdravotný ústav, December 2000

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár