Rodinná politika v Maďarsku, časť I.

Mgr. Anita Auckenthaler 0

V tejto rubrike sa Vám budeme snažiť sprostredkovať okrem iných múdrostí, aj informácie o tom, ako to vyzerá s materskými dovolenkami v susedných, ale možno aj trochu vzdialenejších krajinách. Aspoň si budeme môcť porovnať “podporu rodiny na Slovensku” s podmienkami mladých rodín vo svete. Uvidíme, či sa nám zverejnením tohto druhu informácií podarí vyvolať ďalšiu vlnu emigrácie, alebo si začneme navzájom tľapkať po pleci a hovoriť si: veď my sa tu vlastne máme super.

Aké druhy podpory sa týkajú rodín v Maďarsku po narodení dieťaťa?

 1. Materská podpora
 • Na materskú podporu má nárok žena po pôrode, ktorá sa počas tehotenstva aspoň 4 krát a v prípade predčasného pôrodu aspoň raz zúčastnila pravidelných prenatálnych prehliadok u lekára. Tento príspevok nie je možné nárokovať si, ak rodičia dali dieťa na adopciu alebo ak sa dieťa na základe rozhodnutia o poručníctve dostane mimo rodinu.
 • Materská podpora sa uplatňuje jednorázovo a jej výška sa rovná 108% najnižšieho starobného dôchodku, čo bolo v r. 2000 24.900 Ft (4.075,- Sk).
 • Žiadosť si treba podať do 60 dní po pôrode, inak stratíte nárok.
 • Rodič, ktorý si nárokuje GYES, až do veku pol roka dieťaťa nemôže vykonávať zárobkovú činnosť. Po veku pol roka dieťaťa nesmie vykonávať prácu dlhšie ako 4 hodiny denne.
 • K nároku na GYES si okrem vyplnenia potrebného tlačiva treba priložiť rodný list a v prípade choroby lekárske potvrdenie.
 • Mesačná hodnota GYES a rovná výške najnižšieho starobného dôchodku, čo bolo v r. 2000 16.600 Ft (2.619,- Sk), 8% sa strháva na príspevok na dôchodok (príspevok do sociálnej poisťovne).
 • Môže si nárokovať poistený rodič namiesto GYES, ktorí počíta kvôli narodeniu dieťaťa so značnou stratou príjmu.
 • GYED si môže nárokovať rodič, ktorý pred podaním žiadosti bol 180 dní poistený a dieťa vychováva vo vlastnej domácnosti.
 • GYED je možné žiadať po uplynutí TES.
 • GYED si možno nárokovať do 2. roku dieťaťa. Potom si je možné žiadať GYES alebo GYET.
 • Výška GYED je 70% z priemerného denného príjmu, pričom nemôže prevýšiť dvojnásobok platnej minimálnej mzdy, teda 51.000 Ft (8.347,- Sk).
 • Z GYED-u sa strháva 8% príspevku do sociálnej poisťovne a osobný preddavok z príjmu. Z dane z GYED je okamžite nárokovateľná zľava z dane po narodení dieťaťa. U dvojdetných rodín 2.200 Ft (360,- Sk) na dieťa mesačne a u tri a viacčlenných rodín 3.000 Ft (490,- Sk) mesačne.
 • Počas trvania GYED nie je možné vykonávať zárobkovú činnosť, ani dať dieťa do jaslí.
 • Na GYET má právo rodič, ktorý vychováva vo vlastnej domácnosti 3 a viac maloletých detí. Podpora prináleží od 3 do 9 rokov najmladšieho dieťaťa.
 • Obdobie GYET sa započítava do dôchodku, ale nepočíta sa za pracovný vzťah. Výška je 16.600 Ft (2.717,- Sk), z čoho sa strháva 9% na dôchodkový príspevok.
 • Rodič zúčastnený GYET môže pracovať denne 4 hodiny.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár