MúdrostiSlovensko pre rodinu

Ako postupovať pokiaľ si chcete osvojiť dieťa?

 Mária Kopčíková   10.07.2013   0

Profesor Matějček povedal, že „neexistuje hlas krvi. Dieťa prijíma za matku tú osobu, ktorá sa k nemu matersky správa. Adoptívni rodičia, pestúni či iní vychovávatelia dieťaťa v náhradnej rodinnej výchove sú psychologicky pravými rodičmi, ak skutočne prijímajú dieťa za svoje.“

Osvojenie dieťaťa nie je určite ľahký proces, ani administratívne, ale ani emocionálne.

Adoptívni rodičia prijímajú dieťa zväčša citovo zranené a na túto situáciu treba byť pripravení. Preto pre budúcich adoptívnych rodičov exituje príprava na toto náročné obdobie v ich živote.

Proces adopcie

Na Slovensku existuje viacero foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. Adopcia a osvojenie sú dva výrazy pre ten istý právny vzťah. Pri adopcii prijímajú manželia alebo jednotlivec opustené dieťa a nadobúdajú k nemu rovnaké práva a povinnosti, akoby boli jeho biologickými rodičmi.

Adoptovať je možné len dieťa, ktoré je osvojiteľné (právne voľné). Vzťah, ktorý medzi adoptívnymi rodičmi (ich príbuznými) a dieťaťom vzniká, má z právneho hľadiska rovnakú silu ako vzťah medzi biologickými rodičmi a vlastným dieťaťom - je to príbuzenský vzťah. Dieťa získava priezvisko nových rodičov a adoptívni rodičia sú zapísaní do rodného listu dieťaťa namiesto pôvodných rodičov. Vzájomné práva medzi adoptovaným dieťaťom a pôvodnou rodinou adoptovaním zanikajú.

Kto rozhoduje o adopcii

O adopcii rozhoduje súd na základe návrhu žiadateľov o adopciu, ktorí musia byť zapísaní v zozname žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Pred rozhodnutím o osvojení musí uplynúť najmenej deväť mesiacov tzv. predosvojiteľskej starostlivosti, počas ktorej sa žiadatelia o adopciu starajú o dieťa na vlastné náklady.

Adoptovať dieťa môžu manželia, manžel(ka) rodiča dieťaťa alebo jednotlivec
Adoptovať je možné len maloleté dieťa (do 18 rokov veku). Podľa  Zákona o rodine musí súd rozhodnúť o osvojiteľnosti dieťaťa.

K osvojeniu dieťaťa môže dôjsť,

ak rodičia dieťaťa dajú súhlas k osvojeniu dieťaťa priamo v konaní, alebo vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom, alebo ak počas najmenej 6 mesiacov rodičia neprejavili o dieťa skutočný záujem, teda nenavštevovali ho, neplnili vyživovaciu povinnosť a nevynaložili úsilie upraviť si svoje pomery tak, aby mohli dieťa osobne vychovávať.

V prípade novonarodených detí môže byť dieťa osvojiteľné, ak rodič neprejavuje o dieťa žiaden záujem najmenej 2 mesiace po jeho narodení.

Príprava budúcich adoptívnych rodičov

Ak ste sa rozhodli prijať opustené dieťa, musíte urobiť nasledovné kroky:

  • navštíviť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska – oddelenie sociálnoprávnej ochrany odboru sociálnych vecí a obrátiť sa na pracovníkov pre náhradnú rodinnú starostlivosť- príslušný pracovník vám poskytne potrebné informácie k podaniu žiadosti,
  • alebo priamo podať žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť na určenom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (sídliacom vo vašom krajskom meste).

K žiadosti o náhradnú rodinnú starostlivosť je nutné doložiť nasledovné doklady:

  • odpis (nie len výpis) z registra trestov,
  • doklad o majetkových a príjmových pomeroch,
  • správu o zdravotnom stave,
  • vyplnený dotazník pre uchádzačov o NRS;

Sociálny pracovník uskutoční najmenej jednu návštevu vo vašej rodine a zistí vaše bytové, rodinné a sociálne pomery.

Z miesta vášho pobytu bude vyžiadaná správa z obecného úradu o spôsobe vášho života.

Ak máte záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, ste povinní absolvovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, pričom si môžete vybrať subjekt, v ktorom ju absolvujete. Obsah a rozsah prípravy je stanovený zákonom (min. 26 hodín) a jej súčasťou ja aj posudzovanie spôsobilosti žiadateľa stať sa náhradným rodičom, ktoré je ukončené správou.

Určený Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (sídliaci vo vašom krajskom meste) rozhodne o vašom zapísaní do zoznamu žiadateľov po doručení záverečnej správy o príprave, nasleduje sprostredkovanie kontaktu s konkrétnym dieťaťom, čo organizuje určený Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý pritom spolupracuje s inými subjektmi.

Ako budúci náhradní rodičia budete oslovení s možnosťou nadviazania osobného vzťahu s konkrétnym dieťaťom, dostanete všetky dostupné informácie o dieťati vrátane jeho fotografie a videa.

Ak na možnosť nadviazať osobný vzťah s dieťaťom zareagujete pozitívne, dohodne sa prvé stretnutie s dieťaťom, po ktorom môžete podať návrh na súd na zverenie dieťaťa.

V prípade reálnej adopcie, alebo inej formy náhradnej rodinnej starostlivosti náhradným rodičom prináležia isté finančné príspevky.

Ďalšie informácie: www.adopcia.sk a Infolinka nielen o adopcii 0907 808080

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.9 z 5. Celkom 10 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité. 
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised