Keď sa firma zaujíma aj o našu rodinu

Eva Pavlíková 1

„Mám za sebou dva roky na materskej a teraz sa mi podarilo zmeniť prácu. Je to obrovská výzva. Prijali ma do auditorskej spoločnosti z „ veľkej päťky“ , úžasná príležitosť„ – myslela si plná optimizmu Ivana, keď stála na prahu nového zamestnania.

Všetko má zariadené. Do obeda sa stará o malú Nicol overená opatrovateľka, poobede nastupuje do služby babička.

Prvý týždeň si myslela, že zostáva v práci do 21,00 len preto, že sa musí zabehnúť, že sa musí dostať do formy, aby stíhala tempu práce. Ale nelepšilo sa to. Keď sa postavila zo stoličky o 19,00 s úmyslom odísť domov, bola za divnú. Raz dokonca trčala v práci do polnoci, aby stihla pripraviť podklady na rannú poradu a vtedy jej to došlo. Je polnoc, a ona tu zďaleka nie je sama. Takýchto pracujúcich šialencov je tu viac. Ingrid z finančného mala včera dovolenku. No neoddychuje niekde pri vode. Zbehla si ľahnúť na súkromnú kliniku a tečú do nej objednané infúzie. Aby vydržala, aby to v práci zvládla. O mesiac pôjde zas. Ivana túto prácu vzdala.

Finančné ohodnotenie zďaleka nie je to najdôležitejšie

Pri hľadaní novej práce už zďaleka nie je na prvom mieste jej rebríčka finančné ohodnotenie. Pýta sa na spôsob prístupu zamestnávateľa k ľuďom, bonusové programy, benfity pre zamestnancov s deťmi, možnosti kĺzavého či flexibilného pracovného času, ktorý ako mama v určitom období potrebuje.

A naozaj uspela. Dostala sa do firmy, ktorá využíva nástroj prorodinnej politiky riadenia ľudských zdrojov na motiváciu svojich zamestnancov. Ak platí princíp „win-win“, teda spokojnosť pre obe strany, profitujú na tom všetci.

Keď malá Nicol ochorie, môže si Ivana vziať prácu domov, alebo v rámci „časovej banky“ presunúť na inokedy. Nie je problémom komunikovať s firmou a odoslať agendu aj mailom z domu. Dokonca sa dohodli, že v piatky bude robiť štandardne už iba z domu. Ušetrí čas na cestu do práce a späť, svoju prácu si urobí, a zostane jej viac času na rodinu. V tomto ťahu cíti veľkú dôveru od zamestnávateľa voči nej, a preto sa snaží dokázať, že ju dostáva oprávnene.

Firiem s pro-rodinnou firemnou kultúrou je málo

Prečo je takýto prístup zamestnávateľov na Slovensku stále iba výnimočnosťou?

Správanie sa k zamestnancom začína niekde pri „morálnom profile“ majiteľov firmy. Ak uvažujú len v horizonte budúcoročného zisku, môže sa stať, že naozaj prestrelia. Situácia s vyššou nezamestnanosťou, ktorá im teraz nahráva sa obracia, a o pár rokov si udržia kvalitných ľudí len firmy s dlhodobou stratégiou pre ľudské zdroje. A to najmä prístupom, firemnou kultúrou, ktorá predpokladá spokojného, nevystresovaného zamestnanca, ktorý má viac času na svoju rodinu a svoje záujmy.

6. ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine

28. mája 2007 boli vyhlásené výsledky súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už po 6. krát. Tento rok opäť prevažovali organizácie súkromného sektora, nadnárodné spoločnosti, ktoré si firemnú kultúru nesú zo zahraničia, ale do súťaže sa zapojil aj verejný sektor (celkovo 64 prihlásených). Prihlásené firmy mali od 5 do 2339 zamestnancov.

Snáď by aj táto súťaž mohla byť predzvesťou toho, že čoraz viac zamestnávateľov považuje za svoju devízu spokojného zamestnanca.

1. kategória: RODINNÁ POLITIKA – 20 súťažiacich

2. kategória: ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ ŽIEN A MUŽOV – 28 súťažiacich

3. kategória: NAJORIGINÁLNEJŠIE OPATRENIE PRE RODINU A ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ V MALOM A STREDNOM PODNIKU – 10 súťažiacich.

Výsledky v 1. kategórii Rodinná politika

 

1. miesto – Orange Slovensko, a. s., Bratislava (za šírku, komplexnosť a dostupnosť opatrení pre zamestnancov a ich rodiny, možnosť flexibility pracovného času, teleworkingu, vysoko nadštandardné možnosti personálneho rozvoja…)

2. miesto – I.D.C. Holding, a. s., Sereď (za množstvo tvorivých „prorodinných“ opatrení, pomoc zamestnancom pri zabezpečovaní starostlivosti o deti a komplexnosť cieleného prístupu k harmonizácii pracovného a rodiného života)

3. miesto – GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Bratislava (za rozmanitú ponuku služieb zamestnancom a ich rodinám, bohatú ponuku voľnočasových a rekreakčných aktivít a posilňovanie vnútrofiremnej vzájomnosti.

 

Výsledky v 2. kategórii Rovnosť príležitostí žien a mužov

 

1. miesto – IBM International Service Centre, s. r. o., Bratislava (dosahujú paritné zastúpenie žien a mužov vo vedúcich funkciách – 50% k 50%, prierezovo vo všetkých stupňoch riadenia, rovnosť príležitostí sa uplatňuje pri prijímaní do zamestnania, profesionálnom rozvoji i pracovnom postupe)

2. miesto – Zentiva, a. s., Hlohovec (rodová rovnosť a zosúladenie pracovného a rodinného života zamestnancov je podporované širokou škálou firemných akcií, príspevkov, benefitov, odchod otcov na rodičovskú dovolenku je považovaný za úplne štandardnú situáciu)

3. miesto (dve ocenenia)

Krajský úrad v Košiciach (za dôsledné uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, vychádzanie v ústrety mužom na rodičovskej dovolenke…)

Združená stredná škola poľnohospodárska, Pruské (za komplexnú starostlivosť o zamestnancov, ktorá má rôzne podoby – nenávratná sociálna pomoc, dary, liečebná starostlivosť, exkurzno-vzdelávacie zájazdy, kultúrno-spoločenská činnosť…)

 

Výsledky v 3. kategórii Najoriginálnejšie opatrenie pre rodinu a rovnosť príležitostí v malom a strednom podniku (Ide o špeciálnu kategóriu, ktorá je príspevkom organizátorov podujatia k Európskemu roku rovnosti príležitosti pre všetkých.)

 

1. miesto – Microsoft Slovakia, s. r. o., Bratislava (pravidelný Family day a tzv. Flexi pasy použiteľné napríklad na nákup rodinnej dovolenky, možnosť druhého rodiča a detí navštevovať súkromné medicínske centrum rovnako ako zamestnanec, úrazové a životné poistenie s krytím vo výške 2 ročných platov zamestnanca alebo zamestnankyne)

2. miesto – FAMM, a. s., Humenné (originálnou formou podpory zdravia je prestávka na masáž, vedenie firmy tiež cielene a iniciatívne podporuje relaxačno-športové aktivity zamestnancov a ich rodín)

3. miesto – Technické služby, s. r. o., Kežmarok (organizácia umožňuje napríklad matkám s deťmi flexibilný pracovný deň, všetci zamestnanci majú skrátený pracovný týždeň – 37,5 hodiny bez zníženia mzdy, organizácia poskytuje finančné príspevky prakticky pri všetkých druhoch rodinných udalostí, od úmrtia v rodine cez prípady sociálnej núdze až po náhradu príjmu v chorobe)

 

Dve zamestnávateľské organizácie: Orange Slovensko, a. s., Bratislava a I.D.C. Holding, a. s., Sereď v tomto ročníku zároveň rozšíria skupinu mimoriadne úspešných zamestnávateľských organizácií – minimálne trojnásobne ocenených za ústretovosť voči rodine alebo rešpektovanie a uplatňovanie rodovej rovnosti.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...
Author image

Eva Pavlíková

Do tejto stránky som sa prerodila. Postupne - pôrodmi mojich štyroch detí. A tak sa na svet pozerám očami rodiča. Čo na mysli, to na klávesnici.

články autora...

Komentáre k článku

Pridaj komentár