Nesociálny zákon o sociálnych službách – Výzva na dialóg

Marcela Dobešová 0

Novoprijatý zákon o sociálnych službách zaviedol diskrimináciu pri výbere poskytovateľa sociálnej služby. O tom, kto poskytne sociálnu službu nerozhoduje občan, ktorý ju potrebuje, ale úradník. Konkrétne prípady reálnej praxe v priebehu troch mesiacov ukázali, že obavy mimovládnych organizácií sa naplnili. Reálny stav poskytovania sociálnych služieb sa v mnohých oblastiach zhoršil. Obce a VUC sa správajú diskriminačne a neprihliadajú na vôľu a potreby občana.

Národná rada SR v tomto roku ratifikovala Európsku sociálnu chartu, ktorou sa zaviazala podporovať účasť jednotlivcov a dobrovoľných alebo iných organizácií pri zriaďovaní alebo udržiavaní služieb s použitím metód sociálnej práce. Zároveň sa prijatím tohto dokumentu zaviazala prijať všetky opatrenia nevyhnutné pre zabezpečenie účinného výkonu práv občanov, ktorý sú odkázaní na sociálnu pomoc.

Vyzývame Vládu SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na dialóg o zmenách zákona o sociálnych službách v častiach, v ktorých zákon porušuje princípy rovnosti príležitostí a nediskriminácie. 

 

Marcela Dobešová, Anna Verešová za Áno pre život, n.o. Rajecké Teplice

Pavol Vilček za Spišskú katolícku charitu a za Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce

Helena Woleková za SOCIU – nadáciu na podporu sociálnych zmien

Cyril Korpesio za Arcidiecéznu charitu Košice

Kampaň môžete podporiť na www.changenet.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár