MúdrostiSlovensko pre rodinu

Pomoc viacpočetným rodinám v Lučenci

 TS - SKCH   08.09.2007   1

Slovenská katolícka charita (SKCH) v máji 2007 odštartovala kampaň „Matka nie je robot“, ktorá je zameraná na pomoc matkám v núdzi. Jedným z centier SKCH, ktoré už viac rokov pomáhajú matkám starajúcim sa o svoje viacdetné rodiny je Farská charita v Lučenci.

 

Farská charita Lučenec - „Aby ľudské srdcia boli otvorené“

Farská charita Lučenec (FCH Lučenec) vznikla v roku 2003 ako odpoveď na potrebu sociálnej a duchovnej podpory osobám v núdzi v meste Lučenec. V súčasnosti poskytuje rodinám i jednotlivcom sociálnu pomoc, opatrovanie, poradenstvo, materiálnu a duchovnú pomoc. K vedľajším aktivitám FCH Lučenec patrí okrem iného organizovanie zájazdov, pútí a výletov pre deti, zbierok materiálu na misie, výroba diek do Lúrd, prevádzkovanie knižnice či príprava spoločenských akcií pri príležitosti rôznych sviatkov a pod. Každý tu môže nájsť prijatie a pomoc v jeho zložitej situácii. Špecifickou oblasťou, ktorej sa FCH Lučenec venuje, je pomoc viacpočetným rodinám. Rodinám v núdzi poskytuje základnú sociálnu starostlivosť, psychickú a duchovnú podporu, pomáha pri vybavovaní lepšieho bývania a administratívnych úkonov na úradoch. V súčasnosti sa dobrovoľníci FCH systematicky venujú približne 8 rodinám.

 

Plány na najbližšie obdobie

Medzi hlavné ciele FCH Lučenec na najbližšie obdobie patrí vytvorenie charitatívneho a sociálneho centra v meste Lučenec, zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených skupín, orientácia na osoby so zodpovednosťou za nezaopatrené deti, odkázaných (závislých) členov najbližšej rodiny a pod. Snahou FCH Lučenec je zriadenie „Klubu starostlivosti o matky s deťmi“, realizácia kurzov pre matky (varenia, šitia, hygieny, hospodárenia domácnosti...), zriadenie práčovne či podpora núdznych cez potravinové a hygienické balíčky.

 

Ako môže verejnosť podporiť činnosť Farskej charity Lučenec

SKCH vyhlásila na obdobie 15. máj - 30. november 2007 verejnú zbierku na pomoc matkám v núdzi. Výťažok z tejto zbierky bude rozdelený medzi 3 centrá, ktoré pomáhajú matkám v núdzi: Farská charita Lučenec, 984 01 Lučenec (pomoc viacpočetným rodinám), Dom Charitas Sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi (pre ženy čakajúce svoje prvé dieťa) a Krízové centrum v Košiciach (pre osamelých rodičov s deťmi). Číslo účtu vyhradené pre zbierku je 0176875345/0900 a VS 153. Názov účtu je Slovenská katolícka charita. Príspevky je možné posielať aj zaslaním ľubovoľnej SMS správy v hodnote 30 Sk na krátke číslo 830 v sieti Orange Slovensko. Suma 30 Sk za SMS správu je konečná. Orange Slovensko ju odvedie na zbierku v plnej výške a jej zaslanie zákazníkom nespoplatňuje.

FCH Lučenec je možné podporiť aj materiálnym darom, napr. trvanlivými potravinami, z ktorých budú vytvorené potravinové balíčky pre viacpočetné rodiny, zachovalými a funkčnými hračkami pre deti, čistým nezničeným detským či tehotenským oblečením a pod. Adresa, na ktorú je možné dary posielať: Farská charita Lučenec, Novohradská ul., 984 01 Lučenec.

Za všetky dary úprimne ďakujeme.

 

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
zuzana kriz napísané 11.09.2007 05:04

Matka nie je robot? To je novinka.... Vdaka prirodzenej Billingsovej hlienovej metode mam tri deti a fakt si pripadam ako robot, alebo skor prasa co kazdy rok vrhne.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
zuzana kriz napísané 11.09.2007 05:04

Matka nie je robot? To je novinka.... Vdaka prirodzenej Billingsovej hlienovej metode mam tri deti a fakt si pripadam ako robot, alebo skor prasa co kazdy rok vrhne.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised