Projekt „Z materskej do práce“ pokračuje…

Martina Adamkovičová 3

Projekt „Z materskej dovolenky do práce“ realizovaný v spolupráci materských centier Mymamy a Bambino a vzdelávacích inštitúcii K.A.B.A., s.r.o. a ZEPA TRADE, s.r.o. pokračuje v mesiaci február nasledovnými aktivitami:

Vzdelávanie pracovníčok pre potreby projektu:

Tento vzdelávací modul zabezpečuje K.A.B.A. s.r.o. ktorá počas troch víkendov vyškolí pre prácu s nezamestnanými zástupkyne oboch materských centier, ktoré získajú potrebné zručnosti pre prácu s nezamestnanými, zdokonalia sa v komunikácii, naučia sa realizovať tréningy pre skupiny nezamestnaných, riešiť konfliktné situácie, oboznámia sa s aktuálnou situáciou na trhu práce a pod.

Školenia sa zúčastní taktiež niekoľko mám z radov dobrovoľníčok, ktoré budú následne v rámci prieskumnej časti projektu pomáhať s distribúciou dotazníkov medzi ženami-matkami.

Nábor a výber žien do poradenských kurzov:

Na základe skúseností z projektu „Matky do práce.“ realizovaného za finančnej podpory PHARE sme sa rozhodli v rámci poradenských modulov pre nezamestnané mamy tentokrát pracovať s homogénnymi skupinami žien s maximálnym počtom 15 pre jednu skupinu.

Náborové aktivity projektu prebiehajú v spolupráci s Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade a Prešove. Obe materské centrá taktiež disponujú databázou nezamestnaných žien-matiek, prípadne mám končiacich materskú dovolenku, ktoré majú problém uplatniť sa na trhu práce. Prostredníctvom inzerátov v lokálnych printových médiách doplníme skupinky žien na optimálny počet a následne vyberieme homogénne skupiny na základe vzdelania a cieľov jednotlivých uchádzačok .

Spomínané skupiny žien budú môcť absolvovať poradenský modul priamo v materských centrách ( Mymamy alebo Bambino) s možnosťou opatrovania dieťaťa počas účasti na kurze, čo bolo aj v minulosti výhodou nami organizovaných vzdelávacích aktivít v porovnaní s inými vzdelávacími inštitúciami.

Príprava dotazníkov pre zamestnávateľov a pre ženy:

Dotazníky zostavujeme v spolupráci Prešovskou univerzitou, odborníkmi z oblasti sociológie, psychológie, na základe podnetov zo strany mám – mám, návštevníčok oboch materských centier.

Pre zamestnávateľov budú otázky dotazníka zamerané na uplatňovanie princípu rovností príležitosti na trhu práce a taktiež na používanie nástrojov umožňujúcich rodičom zosúladenie rodinného a pracovného života.

Dotazníky pre ženy budú zamerané na monitoring doterajších skúseností matiek s návratom na trh práce po materskej dovolenke, rodovo rozlíšený prístup zamestnávateľov, možnosti zosúladiť pracovný a rodinný život, príležitosti práce na čiastočný úväzok, formou teleworku ( práce doma), a pod.

V priebehu celého projektu očakávame vyplnenie 240 dotazníkov od zamestnávateľov a 1500 dotazníkov od žien.

Komunikácia so zamestnávateľmi:

Je ťažiskovou aktivitou, v rámci ktorej zostavíme databázu zamestnávateľov v regióne a začneme oslovovať jednotlivých zamestnávateľov.

O spomínaných aktivitách budeme informovať priebežne, chronologicky každý mesiac počas celého projektu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.

ĎAKUJEME ZA PODPORU.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

  1. Zdravim, kde by som sa mohla blizsie o uvedenom projekte dozvediet. Nemaju tie dve materske centra aj nejaku www stranku?

    Dakujem za odpoved

    Monika

Pridaj komentár