Starostlivosť o ženu v SR 2002

Zdravotnícka štatistika, Ročník 2003 0

Starostlivosť o ženu v SR 2002

Úvod

Podkladom pre spracovanie štatistických údajov bol Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií A (MZ SR) 7-01 a Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti L (MZ SR) 3-01.

Publikácia obsahuje štatistické údaje o počte novoprijatých tehotných žien do starostlivosti ženského lekára, počty gynekologických vyšetrení, ukazovatele o užívaní antikoncepcie u žien fertilného veku, prehľad o počte prvýkrát zistených prekanceróz maternicového krčka a ca rodidiel.

Ukazovatele o počte pôrodov, pôrodníckych a gynekologických operácií, gynekologických vyšetrení a údaje o novorodencoch. Tieto údaje sú publikované podľa krajov SR.

Publikácia obsahuje vývojové rady vybraných údajov za roky 1985 – 2002 v SR. Z dôvodu odštátňovania primárnej gynekologickej starostlivosti v rokoch 1993 – 1995 neboli k dispozícii údaje za všetky spravodajské jednotky.

V roku 2002 bolo v Slovenskej republike prijatých do starostlivosti ženského lekára 51 357 tehotných žien. Z tohto celkového počtu bolo do 12. týždňa tehotenstva prijatých 38 951 žien, čo predstavuje 75.8 %. Novozistených ohrozených a rizikových tehotenstiev bolo 17 618, čo je 34.3 % z celkového počtu tehotných žien. Na jednu novoprijatú tehotnú ženu pripadlo 10.80 gynekologického vyšetrenia.

V roku 2002 sa v Slovenskej republike zaznamenalo 49 667 pôrodov. V porovnaní s rokom 2001 je to o 998 pôrodov menej. Na 100 ústavných pôrodov pripadlo 20.9 % rodičiek, ktoré absolvovali psychofyzickú prípravu, a 16.7 % operačných pôrodov. Najvyšší počet operačných pôrodov na 100 ústavných pôrodov bol v Prešovskom kraji (21.1 %). Z pôrodníckych operácií pripadlo na 100 ústavných pôrodov 18.1 % cisárskym rezom, 0.7 % kliešťami a 1.0 % vákuumextrakciou.

Pre mimomaternicové tehotenstvo bolo ošetrených 550 žien, čo predstavuje 1.1 % na 100 ústavných pôrodov. Najvyšší počet žien ošetrených pre mimomaternicové tehotenstvo na 100 ústavných pôrodov bol v Bratislavskom kraji (1.6 %).

Tabuľka 1:

Tabuľka 2:

Tabuľka 3:

Tabuľka 4:

Tabuľka 5:

Tabuľka 6:

Tabuľka 9:

Tabuľka 11:

Tabuľka 13:

Tabuľka 16:

Tabuľka 17:

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár