Peniaze a zákony Zdravotné poistenie

Chcem zmeniť zdravotnú poisťovňu

 redakcia   08.09.2014   0

Poisťovňu môžeme zmeniť vždy len raz ročne, a to len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.

Prihlášku však musíme podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka.

Zmena zdravotnej poisťovne, prepoistenie

Ak poistenec podal prihlášku do 30. septembra kalendárneho roka, zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Ak poistenec podal prihlášku po 30. septembri kalendárneho roka, prihláška sa považuje za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Praktická rada: Ak ste sa rozhodli zmeniť zdravotnú poisťovňu, musíte tak urobiť do 30. 9. 2014. V tom prípade je zmena účinná od 1. 1. 2015, ak prihlášku vybraná zdravotná poisťovňa potvrdila. Ak prihlášku podáte po 30. 9. 2014, zmena začne platiť až od 1. 1. 2016.

ZP mohla prijať len prihlášku, ktorá splnila všetky zákonom stanovené náležitosti a podal ju poistenec alebo zákonný zástupca.

Je možné vziať späť prihlášku?

Poistenec, ktorý si podal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a svoje rozhodnutie zmenil, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku v lehote do 30. septembra bez uvedenia dôvodu.

Späťvzatie musí byť podané písomne v zdravotnej poisťovni, ktorej bola doručená prihláška. Zdravotná poisťovňa musí žiadateľovi vyhovieť.

Povinnosti poistenca

» Vrátiť preukaz poistenca

Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne do ôsmich dní vrátiť preukaz poistenca, vrátane európskeho preukazu zdravotného poistenia, ak mu bol vydaný, a to zdravotnej poisťovni, ktorá bola jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou. Pri nesplnení tejto povinnosti hrozí poistencovi pokuta od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a to až do výšky 165 eur. Z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa nemusíme odhlasovať, urobí to za nás nová zdravotná poisťovňa. 

» Oznamovacie povinnosti

Zmenu zdravotnej poisťovne by mal poistenec oznámiť svojmu zamestnávateľovi, a to do 8 dní od zmeny (za nesplnenie povinnosti mu môže úrad uložiť pokutu až do výšky 331 eur).

Oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne je treba čo najskôr aj poskytovateľovi, s ktorým má poistenec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

» SZČO a preddavky

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmenila zdravotnú poisťovňu, je povinná písomne vykázať novej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára 2015.

Pred tým, ako sa prepoistíte, overte si zmluvných partnerov poisťovne

Pri zmene poisťovne odporúčame overiť si, či lekári, ktorých najčastejšie vyhľadávate, majú s poisťovňou, do ktorej chcete prestúpiť uzatvorenú zmluvu, teda či sú ich zmluvným partnerom. Ak nie, zmenu si dobre rozmyslite, nakoľko vás návšteva u nezmluvného lekára môže vyjsť podstatne drahšie, ako u zmluvného. Prípadne vás zo svojej evidencie úplne vyradí.

Podľa čoho si vybrať zdravotnú poisťovňu

  1. podľa kvality poskytovaných služiebpočet a špecializácia zmluvných lekárov vo svojom regióne, ich kvalita a dostupnosť,
  2. podľa výhod, ktoré ponúka určitým skupinám poistencov (deťom, chronicky a ťažko chorým pacientom a pod.), ponuka úhrady vakcín proti chrípke a iné preventívne aktivity,
  3. podľa spôsobu komunikácie s klientom – korektná komunikácia, poradenstvo, v prípade potreby zdravotnej starostlivosti by zdravotná poisťovňa mala poistencovi nájsť najvhodnejší spôsob jej poskytnutia, a to z hľadiska miesta, času a spôsobu,
  4. podľa vybavovania agendy klienta – napr. verejná elektronická podateľňa, ktorá umožňuje poistencovi preberanie doporučených elektronických dokumentov kdekoľvek na svete počas 24 hodín, čo platitelia môžu využiť pri zasielaní mesačných hlásení, hromadných oznámení o poistencoch (aktuálne pre SZČO).

Ak nastanú problémy

V prípade nespokojnosti so zdravotnou poisťovňou má občan právo ju nasledujúci rok zmeniť.

Ak sa chce občan sťažovať na služby zdravotnej poisťovne, mal by tak urobiť priamo na vedení príslušnej poisťovne, a tiež na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Žellova 2, 829 24 Bratislava 25 alebo adresy regionálnych pobočiek).

Obavy, že zostanete bez zdravotného poistenia, ak by sa zdravotná poisťovňa dostala do finančných problémov alebo skrachovala, mať nemusíte:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pravidelne vykonáva dohľad nad zdravotnými poisťovňami, zameraný je najmä na sledovanie výkazov minimálnej miery platobnej schopnosti, sledovanie skutočne dosiahnutej miery platobnej schopnosti, sledovanie účtovných výkazov a finančnej situácie poisťovní a ďalších ekonomických ukazovateľov ako aj sledovanie dodržiavania ostatných povinností zdravotných poisťovní ustanovených zákonom. Ak by sa niektorá poisťovňa ocitla v problémoch, rozhodne o prevedení jej poistencov do inej zdravotnej poisťovne.

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.6 z 5. Celkom 10 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised