Deň narcisov

0

V piatok – 17. apríla 2009 sa uskutoční v poradí už 13. ročník verejnej finančnej zbierky – Deň narcisov, ktorého headline výstižne hovorí o poslaní narcisu v tento deň:

Som len obyčajný kvet, … ale jediný deň v roku mám obrovskú silu!

Počas tohto dňa si ľudia pripínajú narcis ako symbol nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým, ktorí bojujú s rakovinou. Prostredníctvom rozdávaných edukačných a informačných materiálov Liga proti rakovine upozorňuje zdravú populáciu na potrebu prevencie, včasnej diagnostiky a vyvarovania sa rizikovým faktorom (obezite, fajčeniu, nedostatku pohybu, zlej životospráve), ktoré môžu mať vplyv na vznik rôznych druhov nádorových ochorení.

Možností, ako podporiť verejnú finančnú zbierku Deň narcisov, je niekoľko:

  • zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 v hodnote 1 EUR (30,1260 Sk) vo období od 6.4.-24.4. 2009,
  • príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100,
  • príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí sa budú priamo 17. apríla nachádzať v uliciach miest a obcí na Slovensku.

 

Dobrovoľníkov LPR je možné ľahko identifikovať prostredníctvom označenia dobrovoľníka – modrá šnúrka na krku so žltým nápisom Deň narcisov 2009 ukončená veľkým žltým narcisom a vizitkou s číslom dobrovoľníka. Vybavení neodmysliteľnou pokladničkou označenou vizuálom aktuálneho ročníka Dňa narcisov príjmu akýkoľvek dobrovoľný príspevok a pripnú Vám symbol zbierky – žltý narcis…

Vyzbierané finančné prostriedky vracia Liga proti rakovine späť verejnosti vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti, ku ktorým predovšetkým patria: Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave, Centrum pomoci v Košiciach, poradenská služba vo forme Linky pomoci, rekondičné pobyty pre onkologických pacientov, letné tábory pre detských onkologických pacientov, ubytovacie zariadenie pre rodičov hospitalizovaných malých pacientov na bratislavských Kramároch, edukačné a informačné materiály pre širokú verejnosť, apod. V neposlednom rade nezanedbateľná je i podpora zdravotníckych a nemocničných zariadení, hospicov či paliatívnych oddelení nemocníc v podobe prístrojového vybavenia. Táto konkrétna podpora svedčí o zmysluplnosti nielen zbierky Deň narcisov, ale i o správnosti poslania a cieľov Ligy proti rakovine.

V mene všetkých, v prospech ktorých Liga proti rakovine použije výnos z verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2009, ďakujeme za podporu.

O výnose a použití finančných prostriedkov sa môžete informovať aj počas roka na webovej stránke www.lpr.sk.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár