Dnes je Deň počatého dieťaťa

Marek Michalčík 0

25. marca je Deň počatého dieťaťa. Fórum života pri tejto príležitosti pripravilo celoslovenskú kampaň zameranú na šírenie úcty ku každému nenarodenému dieťaťu. Počas týchto dní sa uskutočňujú na Slovensku rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve. Motto aktuálneho ročníka znie: Aj tvoj príbeh začal počatím. 

 

Základná informácia o kampani

25. marec – Deň počatého dieťaťa  je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve, najmä v týždni, v ktorom je 25. marec. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa! V roku 2009 sa uskutoční 9. ročník kampane.

Prečo práve 25. marec

25. marec je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“. Základné a prvé medzi právami – právo na život – je dnes odopierané nenarodeným deťom. Z týchto dôvodov Fórum života v roku 2005 slávnostne vyhlásilo 25. marec za Deň počatého dieťaťa a každý rok si ho pripomína.

www.25marec.sk

Tento rok organizátori pripravili ku kampani špeciálnu web stránku www.25marec.sk, na ktorej môže každý umiestniť svoj vlastný dôvod, prečo nosí bielu stužku. Okrem toho je možné nájsť na stránke video spot, ktorý bol ku kampani pripravený. Spot je vysielaný aj v Slovenskej televízii a viacerých regionálnych televíziách. Na sieti Facebook.com bola vytvorená skupina Deň počatého dieťaťa, do ktorej sa za týždeň zapojilo už takmer 2000 členov.

Ponúkanie bielych stužiek

Na podporu kampane sa uskutočňujú rôzne aktivity po celom Slovensku. V Bratislave budú dobrovoľníci rozdávať letáčiky a ponúkať biele stužky v stredu 25. marca počas dňa. Na hlavnom námestí bude ponúkať biele stužky aj „živá socha“, ktorú ku Dňu počatého dieťaťa pripravili bratislavskí konzervatoristi. 

Viac informácií o Dni počatého dieťaťa a organizátoroch sú k dispozícii na

 www.25marec.skwww.forumzivota.sk.

Otvorený list poslancom NR SR pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, 

príbeh každého z nás sa začal počatím. Túto myšlienku vyjadruje aj motto tohtoročnej kampane, ktorú pri príležitosti 25. marca – Dňa počatého dieťaťa, pripravilo občianske združenie Fórum života. Obraciame sa na Vás pri tejto príležitosti s výzvou, aby ste v rámci svojej kompetencie prispeli k zlepšeniu situácie v oblasti informovanosti žien a práva na život nenarodených detí.  

Zlepšiť informovanosť žien, ktoré uvažujú o umelom potrate môže aj legislatívne opatrenie, ktoré by vytvorilo časový priestor pre zodpovedné rozhodnutie ženy. Ponúknuť jej potrebný priestor pre zodpovednú voľbu, ponúknuť jej možnosti riešenia a informácie o dôsledkoch jej rozhodnutia je to, čo v ťažkej životnej situácií, v ktorej sa nachádza, potrebuje. V takomto opatrení vidíme veľkú príležitosť pre to, aby sa udiala pozitívna zmena bez polarizovania spoločnosti či politikov.  

Vyzývame vás, poslancov zo všetkých politických strán a všetkých názorových prúdov, aby ste našli vo vzájomnom dialógu spôsob k zlepšeniu situácie pre počaté deti a ich rodičov. Považujeme za nesprávne a smutné, že ste ako poslanci NR SR v máji 2008 zabránili posunúť do druhého čítania návrh na zlepšenie informovanosti žien pred potratom. Povzbudzujeme Vás k tomu, aby  ste nezopakovali takúto chybu a v budúcnosti návrh podporili.  

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, 

Fórum života podporuje právo na život od počatia až po prirodzenú smrť. Hľadá cesty, ktoré sa približujú k tomuto cieľu. Jednou z nich je aj podpora návrhov zlepšujúcich situáciu tehotných žien a počatých detí.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová                             Ing. Marek Michalčík

predsedníčka Fóra života                                  výkonný riaditeľ Fóra života   

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár