Dôvera hodnotila nemocnice

(ts, MikSa) 1

Zdravotná poisťovňa DÔVERA zverejnila hodnotenie aj rebríčky zdravotníckych zariadení za rok 2008.

Zverejnenie hodnotenia a rebríčkov prináša výhody a pozitívne trendy pre pacientov, poistencov i pre samotné nemocnice, a to najmä prehľad o úrovni zdravotníckych zariadení na Slovensku, pomoc pri rozhodovaní o plánovanej hospitalizácii, pomoc nemocniciam aj zdravotníkom sa zlepšovať, zvyšovať svoju efektivitu a kvalitu; tí úspešní získavajú aj lepšie meno, viac pacientov, viac peňazí od DÔVERY a zdroje na rozvoj a lepšie platy pre zamestnancov.

Hodnotenie sa týka zmluvných zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (nemocnice, špecializované ústavy a zdravotnícke zariadenia) za rok 2008. Medzi fakultnými aj všeobecnými nemocnicami obhájili prvenstvo vlaňajší víťazi – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave a Nemocnica s poliklinikou Žilina. Obe získali štyri z piatich možných hviezdičiek.

Ako a čo sa hodnotí?

Zdravotnícke zariadenia sú na účely rebríčka rozdelené do štyroch skupín, podľa ich typu a zamerania.: fakultné nemocnice, všeobecné nemocnice, špecializované nemocnice a ústavy a ostatné lôžkové zdravotnícke zariadenia.

Zoznam všetkých hodnotených parametrov

Regionálny význam

Komplexnosť

Spokojnosť pacientov

Služby pre pacientov

Náročnosť diagnóz

Náklady počas hospitalizácie

Úroveň zdravotnej starostlivosti, a to: spádovosť, opakované hospitalizácie, prijaté preklady, odchádzajúce preklady, operovanosť, plánovanosť, točivosť, úmrtnosť, priemerná dĺžka hospitalizácie

Viac o metodike hodnotenia sa dočítate na webstránke zdravotnej poistovne Dôvery.

Výsledky hodnotenia:

Fakultné

Všeobecné

Špecializované

Ostatné

fotozdroj:www.lego.com

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

Pridaj komentár