Európa za rodinu – najväčšia cyklistická akcia v histórii!

E4F 0
Logo E4F

Európa za rodinu

najväčšia cyklistická akcia v histórii!

 

Z Rumunska, Portugalska, Litvy a Írska spoločne do Bruselu na bicykli „…pretože na rodine záleží!“

 

Prečo a ako?

 • Pri príležitosti 10. výročia medzinárodného roku rodiny vyhláseného OSN prinesú mladí z celej Európy na bicykloch do Bruselu Chartu o význame rodiny. Táto veľká cyklistická akcia sa koná v druhej polovici augusta 2004. Trasy prechádzajú 14 krajinami Európy.

 • Jedna z cyklistických trás – Dunajská trasa – vedie aj cez Slovensko 21. a 22. 8. 2004 (hraničný prechod Medveďov – Dunajská Streda, Dunajská Streda – Bratislava). Slovenská časť sa zakončí 22. 8. 2004 večerným happeningom v Bratislave. 23. 8. 2004 sa pokračuje do Viedne. Pripojiť sa dá na ktoromkoľvek úseku na akokoľvek dlhý úsek alebo až do cieľa.

 • Počas cesty sa budú vo všetkých krajinách, cez ktoré vedú trasy, konať rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Posnažíme sa aj o zápis do Guinessovej knihy rekordov.

 • Podujatie Europe4Family oslavuje hodnotu rodiny, zvyšuje povedomie o jej dôležitosti a umožňuje rozvinúť diskusiu o tom, ako možno posilniť rodinu v danom kultúrnom a spoločenskom prostredí.

  Ako sa prihlásiť?

 • Ak chcete bicyklovať s nami, treba vyplniť formulár prihlášky na webe na

  https://www.europe4family.net/europe4family/sk/register.php

 • zaplatiť 200,-Sk/deň (špeciálna cena pre slovenských účastníkov) na č. účtu:

  2614812811/ 1100, Tatrabanka. V kolónke pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno! V cene je zahrnutá strava, servis, vozenie batožiny, ubytovanie a kopec zábavy.

  Organizátor

  Hlavný organizátor – Svetová aliancia mládeže (New York), poradná organizácia OSN so svojou európskou pobočkou – Európskou alianciou mládeže (Brusel), poradnou organizáciou Európskeho parlamentu a jej členmi na Slovensku a s ďalšími slovenskými mimovládnymi organizáciami

  Kontakt na Slovensku

  Európska aliancia mládeže – Slovensko, Adámiho 24, 841 05 Bratislava

  Tel.: 0905/451443, Email: tonyfric@stonline.sk, Web: www.Europe4Family.net

   

  Podmienky

 • Súhlas s Chartou o význame rodiny

 • Pred zapojením sa do cyklistickej akcie treba podpísať právny reverz, ktorý bude k dispozícii u organizátorov akcie na príslušnom úseku trasy.

 • Mať vlastný spacák, karimatku a prilbu

 • Bicykle musia byť vybavené min. odrazkami a predným i zadným svetlom. Každý účastník podujatia musí mať na sebe reflexnú vestu alebo reflexnú pásku. Reflexné lepiace pásky bude možné zaobstarať u organizátorov podujatia.

 • Účastníci s indikovaným zdravotným problémom (napr. astma) si musia zobrať so sebou predpísané liečivá a informovať organizátora podujatia na danom úseku trasy.

 • Na všetkých trasách budú zdravotnú starostlivosť poskytovať Maltézski rytieri, ktorí sa takisto postarajú o vozenie batožiny.

  Kto sa môže zúčastniť?

  Mladí ľudia vo veku 18 až 30 rokov a všetci ostatní mladí duchom.

  Čo Vás čaká

  Týždne zábavy, nezabudnuteľných zážitkov a mnoho nových priateľstiev s mladými ľuďmi z celej Európy

  Čo bude v Bratislave?

  Podvečer 22. 8. 2004 superprogram na námestí s mladými a populárnymi kapelami, výstavou fotografií z Materských centier…

  Čo bude v Bruseli?

  9. 9. 2004 sa bude v Bruseli konať záverečné stretnutie účastníkov zo všetkých štátov. Súčasťou programu bude seminár za účasti významných rečníkov v druhej najväčšej sále Európskeho parlamentu. Na tomto seminári mladí predstavia Chartu najvyšším predstaviteľom Európskej Únie. Okrem seminára bude prebiehať hudobný a umelecký festival a výstava národných symbolov prinesených účastníkmi.

  bCyklistické trasy

  Dunajská trasa:

  Targu Mures – Budapest – Bratislava – Vienna – Linz – Regensburg – Bonn – Brussels

  Pobaltská trasa:

  Vilnius – Warsaw – Berlin – Hannover – Cologne – Brussels

  Ostrovná trasa:

  Dublin – Belfast – Glasgow – Edinburgh – Liverpool – London – Ostende – Brussels

  Atlantická trasa :

  Cape – Lisbon – Madrid – Valencia – Barcelona – Toulouse – Nantes – Paris – Brussels

  Trasa je nenáročná a zvládnu ju aj menej zdatní cyklisti. Denne sa prejde 50 až 120 km.

  Vyber si aj ty a pridaj sa! J

   

  Európa pre rodinu

  Europe 4 Family

  Registračný formulár

  Meno……………………………………………………………………………………………………………………………

  Prievisko……………………………………………………………………………………………………………………….

  Dátum narodenia……………………………………………………………………………………………………………

  Národnosť…………………………………………………………………………………………………………………….

  Pohlavie………………………………………………………………………………………………………………………..


  Kontaktné informácie


  Adresa…………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Domáce telefónne číslo………………………………………………………………………………………………….

  Mobilné telefónne číslo…………………………………………………………………………………………………..

  Fax……………………………………………………………………………………………………………………………….

  Email……………………………………………………………………………………………………………………………

  Meno a telefónne číslo človeka,ktorého je možné volať v prípade núdze

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….


  Registrácia

  Ktorej trasy sa chcete zúčastniť?


 • Baltická

 • Dunajská

 • Ostrovná

 • Atlantická

  V ktorom meste sa chcete k akcii E4F pripojiť?

  Mesto……………………………………………………….   Dátum……………………………………………………….

  Pokiaľ nejdete až do Bruselu, kde sa s podujatím E4F rozlúčite?

  Mesto……………………………………………………….   Dátum……………………………………………………….

  Prídete v skupine?

 • Áno

 • Nie

  Ak áno, v stručnosti opíšte svoju skupinu

  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………


  Kto je vodcom skupiny?

  Meno a priezvisko………………………………………………………………………………………………………….

  Telefónne číslo………………………………………………………………………………………………………………

  Email……………………………………………………………………………………………………………………………


  Náklady

  Pre účastníkov z východnej Európy je účastnícky poplatok 5 EURO (200 Sk) na deň.

  Tieto peniaze sú určené na ubytovanie a stravu.

  Budem cestovať…………………………………….. dní.

  Celková suma je…………………………………….. EURO (Sk).


  Podpis (Mesto, dátum): ………………………………………………………………………………………………….

   

 • Peniaze pošlite na bankový účet podujatia Európa pre rodinu:

  Tatra banka

  Číslo účtu: 2614812811/1100

  IBAN: SK4911000000002614812811 (použite v prípade transferu zo zahraničia)

  Potvrdenie vašej účasti vám zašleme okamžite po prevedení peňazí na účet E4F.

  Tí z vás, ktorí sú ochotní pomôcť mladým ľuďom so slabším ekonomickým zázemím zúčastniť sa podujatia E4F, zapojte sa, prosím, do sponzorského programu E4F. Pokiaľ máte záujem, kontaktujte nás, prosím.

  Vyplnenú prihlášku pošlite listom alebo emailom na adresu:

  Európska Aliancia mládeže – Slovensko

  Anton Frič

  Adámiho 24

  841 05 Bratislava

  Email: tonyfric@stonline.sk

  www.europe4family.net

  Charta akcie Európa pre rodinu

   

  Ako mládež z mnohých európskych krajín oslavujeme desiate výročie medzinárodného roku rodiny vyhláseného OSN.

  Spoločne cestujeme do Bruselu zo štyroch kútov európskeho kontinentu zjednotení v uznaní hlbokého významu rodiny. Naše cesty sa začínajú v Rumunsku, Litve, Portugalsku a Írsku.

  Sme presvedčení, že rodina je školou hlbokej humanity, v ktorej sa každý člen najlepšie učí čo je to byť človekom. Každý člen rodiny od momentu počatia až po prirodzenú smrť zažíva dar dlhotrvajúcej lásky bez kladenia podmienok. Každý človek sa vďaka rodine učí byť zodpovedným, štedrým a milujúcim.

   

  V rámci rodiny si deti po prvý krát uvedomujú svoju vlastnú vnútornú a neporušiteľnú ľudskú dôstojnosť. Otec a matka, vďaka svojim vzájomne sa doplňujúcim úlohám, ukazujú svojim deťom, že sloboda človeka sa naplno prejavuje a naozaj prežíva v sebadarovaní. Pravá láska, slobodne dostávaná a slobodne dávaná, je nadčasová skúsenosť, ktorá napĺňa a dotvára každého človeka žijúceho v rodine.

   

  Rodina udržuje spoločnosť, nakoľko umožňuje život nasledujúcim generáciám. Rodina má takisto výsadu formovania slobodných a zodpovedných občanov, čím upevňuje demokraciu. Ako základná jednotka spoločnosti rodina zabezpečuje pokračovanie civilizácie a kultúry. Zodpovedá za základné úlohy v starostlivosti o všetkých a najmä o tých najslabších a najbezbrannejších.

   

   

  Na počesť tejto radostnej oslavy roku rodiny pozývame každého človeka aby sa k nám pridal a snažil sa posilniť svoju rodinu, žiadame firmy, médiá a umelcov aby podporili tieto naše myšlienky tvorením klímy podporujúcej rodinu a jej postavenie, a takisto žiadame národných, regionálnych a medzinárodných politikov, aby nás vypočuli a reagovali vytváraním podmienok na fungovanie spoločnosti podporujúcej rodinu.

   

 •  

  Európa pre rodinu

  Europe 4 Family

  Registračný formulár

  Meno……………………………………………………………………………………………………………………………

  Prievisko……………………………………………………………………………………………………………………….

  Dátum narodenia……………………………………………………………………………………………………………

  Národnosť…………………………………………………………………………………………………………………….

  Pohlavie………………………………………………………………………………………………………………………..


  Kontaktné informácie


  Adresa…………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Domáce telefónne číslo………………………………………………………………………………………………….

  Mobilné telefónne číslo…………………………………………………………………………………………………..

  Fax……………………………………………………………………………………………………………………………….

  Email……………………………………………………………………………………………………………………………

  Meno a telefónne číslo človeka,ktorého je možné volať v prípade núdze

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….


  Registrácia

  Ktorej trasy sa chcete zúčastniť?


 • Baltická

 • Dunajská

 • Ostrovná

 • Atlantická

  V ktorom meste sa chcete k akcii E4F pripojiť?

  Mesto……………………………………………………….   Dátum……………………………………………………….

  Pokiaľ nejdete až do Bruselu, kde sa s podujatím E4F rozlúčite?

  Mesto……………………………………………………….   Dátum……………………………………………………….

  Prídete v skupine?

 • Áno

 • Nie

  Ak áno, v stručnosti opíšte svoju skupinu

  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………


  Kto je vodcom skupiny?

  Meno a priezvisko………………………………………………………………………………………………………….

  Telefónne číslo………………………………………………………………………………………………………………

  Email……………………………………………………………………………………………………………………………


  Náklady

  Pre účastníkov z východnej Európy je účastnícky poplatok 5 EURO (200 Sk) na deň.

  Tieto peniaze sú určené na ubytovanie a stravu.

  Budem cestovať…………………………………….. dní.

  Celková suma je…………………………………….. EURO (Sk).


  Podpis (Mesto, dátum): ………………………………………………………………………………………………….

   

 • 1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
  Loading...

  Pridaj komentár