Pre deti v Ugande viac ako 5,5 milióna korún

redakcia 0
Uganda - vodopad

UGANDA • SITUÁCIA V KRAJINE A DETI

Ugandu mnohí označujú ako „perlu Afriky“. Turistov lákajú jej pralesy a miestne safari parky, Viktóriino jazero, rieka Níl, alebo mesto Jinja, v ktorom je rozstrúsený popol Máhatmu Gándhího. V krajine žije 25 miliónov obyvateľov až 45 etnických skupín, z ktorých takmer tretina žije hlboko pod hranicou chudoby. Aj vďaka nej je tu priemerná dĺžka života len 47 rokov.

Uganda je považovaná za modelovú krajinu, pokiaľ ide o vývoj a smerovanie krajín na africkom kontinente. Vláda prezidenta Yoweriho Museveniho presadila mier do takmer všetkých kútov krajiny, rozšírila základné vzdelanie a pustila sa do boja s AIDS. Na severe krajiny však pretrváva viac ako 20-ročný ozbrojený konflikt, ktorý je krvavým protikladom vládnych úspechov a veľkou hrozbou tejto malej krajiny.

S veľkou nádejou, nedočkavosťou a napätím sa očakávalo, že niekoľkomesačné rokovania medzi vládou Ugandy a hnutím nazývaným Armáda božieho odporu (ABO), vyústia v apríli 2008 do podpisu všeobecného mierového dokumentu. Líder ABO Joseph Kony ale odmietol 11. apríla podpísať finálny dokument a rozpustil svoj tím vyjednávačov.

Po viac ako 20 rokoch vždy a všade prítomného násilia, chudoby a neustáleho presídľovania a presunov obyvateľov unikajúcich pred vojnou a jej následkami v rámci krajiny, verejnosť v severnej Ugande naďalej dúfa v zmysluplnú zmenu, ktorá prinesie uzdravenie a rozvoj.

Pretrvávajúci vojnový konflikt postihuje najmä deti, ktoré v dôsledku bojov a únosov:

 • strácajú rodičov a v mnohých prípadoch aj celé rodiny,

 • v strachu pred vojnou utekajú z domovov, hladujú, prespávajú na uliciach, strácajú kontakt s príbuznými, so zdravotnou starostlivosťou a so školou,

 • sú samé obeťami únosov a sexuálneho zneužívania a mnohé dievčatá sa stávajú matkami detí únoscov.

  Krajinu taktiež sužuje pandémia HIV/AIDS. V súčasnosti žijú v Ugande 2 milióny detí bez rodičov, pričom väčšine z nich zomreli rodičia v dôsledku spomínanej choroby.

  Tieto deti, častokrát mladšie ako 10 rokov, museli na seba prevziať zodpovednosť za svojich mladších súrodencov a stať sa hlavami rodín. Starajú sa o prežitie samých seba a svojich mladších bratov a sestier, v dôsledku sa často vzdávajú školy, vzdelávania, prijímajú podradnú prácu, stávajú sa záujmom sexuálneho obťažovania a zneužívania, fyzického i psychického násilia. Ich práva sú porušované a ony navždy prichádzajú o svoje detstvo.

  UGANDA • DETI V ČÍSLACH

 • Takmer 5,5 milióna detí z celkového počtu 14,7 miliónov vo veku do 18 rokov žije v chudobe.

 • Viac ako 25 tisíc detí na severe Ugandy bolo unesených povstaleckou armádou, dievčatá sa stávajú sexuálnymi otrokyňami a chlapci zabijakmi.

 • Do roku 2010 sa odhaduje počet osirelých detí na 1,9 milióna, polovica z nich bude sirotami v dôsledku HIV/AIDS.

 • Približne 7 až 12 tisíc detí je zavlečených do obchodu so sexom (80 % – dievčatá, 47 % – siroty).

 • Asi 800 tisíc ugandských detí vo veku 6-12 rokov nenavštevuje školu – kvôli extrémnej chudobe a na ňu nadväzujúcej detskej práci.

 • Konflikt na severe Ugandy vyhnal z domovov 1,4 milióna obyvateľov, 80 % tvoria matky s deťmi.

 • Malária a chronická podvýživa sú hlavným dôvodom úmrtia detí vo veku do 5 rokov.

 • V Ugande je evidovaných niekoľko sto rodín pod vedením detí, hlavou rodiny je najstarší zo súrodencov.

  Pomáhame Ugande

  Za pomoci dva a pol tisíca dobrovoľníkov, desiatok škôl, známych osobností a ďalších partnerov vyzbieral UNICEF počas Týždňa modrého gombíka viac ako 5,5 milióna korún.

  Výťažok z tejto sumy zabezpečí pitnú vodu a adekvátnu sanitáciu pre 6 206 detí na 12 školách v Ugande, ktoré oblastný program UNICEF dlhodobo podporuje. Konkrétne to znamená zakúpenie a inštaláciu dvanástich veľkokapacitných zásobníkov na pitnú vodu (každý o objeme 10 000 litrov) a dvadsiatich štyroch päťmiestnych krytých latrín so zariadením na umývanie – čiže pre každú z týchto škôl jeden veľkokapacitný zásobník na vodu, jednu päťmiestnu latrínu pre dievčatá a jednu päťmiestnu latrínu pre chlapcov. Zabezpečenie pitnej vody a sanitácie pre ohrozené deti v africkej Ugande sa tak deje v roku, ktorý OSN vyhlásila za medzinárodný rok vody a sanitácie.

  Zbierka Týždeň modrého gombíka prebehla už po štvrtý raz a doteraz sa vďaka nej podarilo:

 • zabezpečiť dvakrát školské pomôcky pre žiakov v spomínaných dvanástich školách počas dvoch školských rokov,

 • zorganizovať kurzy dôležité pre záchranu života (napr. remeselné kurzy) pre 60 % osirelých detí,

 • preškoliť personál v 10 detských centrách,

 • zabezpečiť bezplatný prístup sirôt k zdravotným, sociálnym, právnym a psychosociálnym službám,

 • preškoliť 100 dobrovoľníkov z komunít za účelom zabezpečenia bezplatného poradenstva pre osirelé deti,

 • podporiť 4 detské kluby, 4 miestne výbory na ochranu ohrozených detí, ktoré pomáhajú organizovať zápis osirelých detí do základných škôl, a Hnutie za podporu vzdelávania dievčat – iniciatívu samotných detí, ktorá umožňuje spolužiakom návrat do školy.

  Celoslovenskú zbierku Týždeň modrého gombíka oficiálne odštartoval v piatok 16. mája 2008

  galavečer spojený s benefičnou aukciou jedinečných predmetov. Zorganizoval ju UNICEF v spolupráci s Aukčnou spoločnosťou SOGA a pozvaní hostia z radov dobrodincov a pravidelných podporovateľov UNICEF, ako aj vybraní VIP hostia a partneri, mali možnosť si vydražiť napríklad účasť na módnej prehliadke Gianfranco Ferré v Miláne pre dve osoby, signovanú knihu od Ewana McGregora či raňajky s Adelou a Sajfom. Na slávnostnom Večeri modrého gombíka sa vydražilo spolu 35 predmetov za 1 384 000,00 korún. Za najvyššiu sumu (viac ako 400 000,00 Sk) sa vydražila koláž „Lienky“ od Tibora Bartfaya.

  Nasledovala zbierka v uliciach miest od pondelka 19. do nedele 25. mája 2008 za pomoci tisícok dobrovoľníkov, koordinátorov a partnerov UNICEF – napr. Oriflame, Amway, Fann parfumérie, Hypernova, IKEA a OC Max. Prispieť bolo možné aj zaslaním SMS správy na krátke číslo 844 v sieti Orange Slovensko v priebehu mája alebo darom na účet UNICEF.

  Záujemcovia môžu pomáhať aj naďalej:

 • na účet UNICEF – č. ú.: 1671884251/0200, variabilný symbol 0308 (vedenom vo VÚB, a.s.) je možné venovať finančný dar v ľubovoľnej výške a to bankovým prevodom alebo priamym vkladom,

 • taktiež je možné až do odvolania zakúpiť si modrý gombík u kozmetických poradkýň Oriflame za sumu 20 Sk.

  VÝSLEDKY PODĽA KRAJOV

  (poradie podľa výšky vyzbieranej sumy)

  Kraj

  Vyzbieraná suma /Sk
  (zaokrúhlené na desiatky)

  Banskobystrický kraj

  553 410,00

  Žilinský kraj

  500 210,00

  Prešovský kraj

  470 580,00

  Bratislavský kraj

  452 920,00

  Nitriansky kraj

  417 990,00

  Košický kraj

  393 950,00

  Trenčiansky kraj

  338 160,00

  Trnavský kraj

  206 510,00

   

  Benefičná aukcia

  1 384 000,00

  Partneri

  684 810,00

  SMS zbierka

  106 000,00

  TOP 5 MIEST

  Mesto

  Vyzbieraná suma /Sk

  (zaokrúhlené na desiatky)

  Bratislava

  383 650,00

  Banská Bystrica

  277 280,00

  Žilina

  217 130,00

  Košice

  205 200,00

  Prešov

  133 830,00

  TOP 12 SUBJEKTOV

  (poradie podľa výšky vyzbieranej sumy)

  Škola /Mesto

  Vyzbieraná suma /Sk

  Stredná zdravotná škola, Banská Bystrica

  62 571,50

  8-ročné športové gymnázium, Banská Bystrica

  62 422,50

  Združená hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

  59 628,00

  Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

  54 684,50

  Združená stredná škola, Rosinská cesta 2, Žilina

  47 993,00

  Spojená škola, Kollárova 10, Prešov

  47 327,50

  SOŠ, Pradiareň 1, Kežmarok

  45 240,00

  Gymnázium, Školská 8, Považská Bystrica

  43 909,50

  Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

  43 722,50

  123. zbor skautov, Zvolen

  42 568,00

  ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina

  37 990,50

  Gymnázium Sv. Františka Assiského, Levoča

  37 944,00

  ĎAKUJEME VŠETKÝM, ktorí prispeli počas Týždňa modrého gombíka!

  Po minuloročnej zbierke Týždeň modrého gombíka sme v africkej Ugande, okres Kamwenge, navštívili rodinu pätnásťročnej Asiimwe Junior, ktorá sa stará o štyroch mladších súrodencov. Keď ich susedia našli, spali deti na holej zemi, skrútené do klbka. Prišli o svoj kúsok pôdy, o strechu nad hlavou a o to najvzácnejšie – svojich rodičov. Dnes majú vďaka pomoci UNICEF malú hlinenú chatrč, dve prasiatka a dve kozy. Peter, starší z bratov, vyrobil úľ, ktorý čoskoro zaplnia včely. Všetci piati navštevujú školu a snívajú o lepšej budúcnosti.

  Ďakujeme, že nám pomáhate, aby príbehov s dobrým koncom mohlo byť viac!

  UNICEF získal v roku 1965 Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov a za propagáciu bratstva medzi národmi. UNICEF sídli v New Yorku, centrála pre Európu je v Ženeve. Viac informácií získate na www.unicef.sk a www.unicef.org.

  foto: www.sxc.hu, www.unicef.org

 • Kraj

  Vyzbieraná suma /Sk
  (zaokrúhlené na desiatky)

  Banskobystrický kraj

  553 410,00

  Žilinský kraj

  500 210,00

  Prešovský kraj

  470 580,00

  Bratislavský kraj

  452 920,00

  Nitriansky kraj

  417 990,00

  Košický kraj

  393 950,00

  Trenčiansky kraj

  338 160,00

  Trnavský kraj

  206 510,00

   

  Benefičná aukcia

  1 384 000,00

  Partneri

  684 810,00

  SMS zbierka

  106 000,00

  Mesto

  Vyzbieraná suma /Sk

  (zaokrúhlené na desiatky)

  Bratislava

  383 650,00

  Banská Bystrica

  277 280,00

  Žilina

  217 130,00

  Košice

  205 200,00

  Prešov

  133 830,00

  Škola /Mesto

  Vyzbieraná suma /Sk

  Stredná zdravotná škola, Banská Bystrica

  62 571,50

  8-ročné športové gymnázium, Banská Bystrica

  62 422,50

  Združená hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

  59 628,00

  Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

  54 684,50

  Združená stredná škola, Rosinská cesta 2, Žilina

  47 993,00

  Spojená škola, Kollárova 10, Prešov

  47 327,50

  SOŠ, Pradiareň 1, Kežmarok

  45 240,00

  Gymnázium, Školská 8, Považská Bystrica

  43 909,50

  Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

  43 722,50

  123. zbor skautov, Zvolen

  42 568,00

  ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina

  37 990,50

  Gymnázium Sv. Františka Assiského, Levoča

  37 944,00

  1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
  Loading...

  Pridaj komentár