O sociálnom svete detí do štyroch rokov

Mária Kopčíková 0

Detičky sú už od útleho veku rôzne. Niektoré sú viac „do sveta“, iné zase viac hanblivé. Socializácia je však dôležitou súčasťou vývinu dieťaťa.

 

 

Úvodom malá definícia:

Socializácia je

postupné začleňovanie sa do spoločnosti prostredníctvom napodobňovania a identifikácie, najprv v rodine, potom v malých spoločenských skupinách až po zapojenie sa do najširších, celospoločenských vzťahov.

Socializácia je výsledkom sociálneho učenia – procesu osvojovania si sociálnych noriem, vedomostí, návykov, postojov (toľko hovorí slovníková definícia).

Socializácia prebieha v niekoľkých krokoch/stupňoch/obdobiach. Tieto stupne sú dôležité, pretože pripravujú dieťa, aby vedelo zvládnuť svoje osobné pocity, pocity a prežívanie iných ľudí, a tiež ich potreby. Aby sa naučilo ľudí rešpektovať a spolupracovať s nimi.

 

Čítajte ďalej, čo očakávať od detí v jednotlivých vekových obdobiach.

V 1. roku

Hoci sa v tomto veku dieťatko pomaly zoznamuje s rovesníkmi, najviac sociálnych podnetov si bude brať od vás, dospelých – od mamy, otca (alebo aj opatrovateľky, prosto od človeka, ktorý s ním trávi najviac času). V tomto veku by dieťa malo byť schopné:

   Začať základnú konverzáciu. 

Ročné deti predovšetkým ukazujú na objekt svojho záujmu a vokalizujú – mali by teda používať isté zvuky konzistentne pre jednu vec. Je dôležité reagovať na dieťa potvrdením, že sledujete, na čo ukazuje, že mu rozumiete.

  Rozoznávať členov rodiny.

Keď vidí starého otca, starú mamu, pediatra, opatrovateľku, ostatných členov rodiny, dieťa obvykle reaguje úsmevom (niekedy aj plačom, čo zväčša záleží na jeho nálade). Ak dieťa nevenuje pozornosť ľuďom okolo seba, je to pomyselný zodvihnutý ukazovák. Dieťa by malo nejako reagovať – hoci aj plačom – na druhých ľudí.

  Reaguje na vás, spolupracuje. 

Ak vám dieťa podá hračku, knižku, naznačuje to je ochotu a schopnosť zaujímať sa o iných, byť vtiahnutý do nejakého vzťahu. Môže to byť obdobím, kedy začnete dieťa učiť nejakým základným pravidlám hier, napr. o poradí, že musí chvíľu počkať, kým naňho príde rad. Neočakávajte však v tomto smere príliš veľa J

 

V 2 rokoch

Hoci sa v tomto veku dieťa viac zaujíma o deti aj dospelých okolo seba, stále sa bude najradšej hrať s mamou a otcom. V tomto veku by dieťatko malo byť schopné:

  Začína sa socializovať 

– približovať k iným deťom. V tomto veku je typická tzv. paralelná hra. Deti sa nehrajú spolu, ale vedľa seba. Deti navzájom veľmi nespolupracujú, ale je dôležité, aby mali zážitok z takejto formy hry.

  „Bráni si územie.“ 

Je to obdobie, kedy deti bojujú o hračky a dávajú najavo „to je moje!“. Deliť sa je pre ne v tomto veku skutočne náročné. Správanie detí odzrkadľuje ich egocentrické myslenie. Deliť sa a počkať, až na nich príde rad – to sa musia naučiť s vašou pomocou. 

Zaujíma vás, ako naučiť deti deliť sa?

  Rozširujú vzťahy s inými ľuďmi. 

To, že dieťa ukazuje záujem o druhých ľudí, je v socializácii kľúčové. Deti v tomto veku začínajú hľadať aj iné interakcie, okrem tých s mamou a otcom. Či už je to hra so starými rodičmi alebo pozdravenie pokladníčky v obchode, vaše batoľa sa učí užívať si spoločnosť druhých ľudí.

Niektoré deti však nie sú v nadväzovaní kontaktov také rýchle. Nenáhlite sa dať im hneď nálepku „hanblivý“. Je to negatívne hodnotenie. Pre deti je však úplne normálne, že sú opatrné pri ľuďoch, ktorých nepoznajú alebo ich nevídajú príliš často.

V troch rokoch

Vaše dieťa možno čoskoro začne navštevovať škôlku, kde bude mať veľký priestor na socializáciu s inými deťmi. V tomto veku by dieťa malo byť schopné:

  Vyhľadávať spoločnosť iných detí. 

Spoločná – kooperatívna hra začína práve v tomto veku. Je dôležité, aby dieťa v tomto veku malo veľa príležitostí na stretnutia s rovesníkmi. Deti budú potrebovať v nových sociálnych situáciách pomoc dospelých, aby pochopili pravidlá a správanie ostatných.

  Využívať svoju predstavivosť. 

Prezliekanie do kostýmov, predstieranie rôznych rolí a úloh v hre  to bude zrejme častou súčasťou hry s inými deťmi. Požičať veci bude pre dieťa zrejme stále ťažké. Je to však priestor na to, aby sa dieťa učilo trpezlivosti a tolerancii voči ostatným.

Je už pravdepodobnejšie, že deti budú riešiť svoje konflikty tak, aby zachovali hru. Ich správanie v konflikte sa stáva pozitívnejším.

  Začína chápať emócie. 

Vaše dieťa sa stále najviac učí od vás. Takže poukazujte na rôzne emócie – šťastie, radosť, smútok, hnev, strach – keď čítate knižky alebo sledujete TV. To dieťaťu pomôže, aby si uvedomovalo vlastné prežívanie, ale aj pocity druhých ľudí. Tiež v tomto veku deti začínajú prejavovať empatiu, objímu človeka alebo pobozkajú, ak je to treba.

V 4 rokoch

V tomto veku by dieťa malo byť schopné:

  Javiť záujem o skupiny.

 Deti v tomto veku sa obvykle radi hrajú vo väčších skupinách s inými deťmi. Odborníci hovoria, že v tomto veku sa už dá uvažovať nad nejakým pravidelným krúžkom, napr. športovým.

  Viac spolupracovať s inými deťmi, deliť sa a zdieľať. 

Bitky o hračky sa objavovať budú, ale dieťa v tomto veku už chápe koncept podelenia sa o veci a je schopné odložiť svoje potreby – v prospech iného dieťaťa. Proste vie už počkať. 

Deti majú rozvinutejšie vyjednávacie schopnosti, vedia konflikty riešiť viac verbálne, než brachiálne (ručne stručne), vedia lepšie odhadnúť emocionálne naladenie v skupine a mierne regulovať správanie iných detí.

  Byť viac v telesnom kontakte s druhými.

Pre deti tohto veku je pomerne prirodzené, že svojim blízkym ponúkajú veľa objatí, pobozkajú ich, pohladkajú najmä keď vidia, že sú v nepohode, plačú, trápia sa pre niečo.

  Preukazovať väčšiu nezávislosť. 

Deti to síce aj robia, ale veľmi často vo chvíli, keď sa nám to najmenej hodí. Chce sa samo obliekať, keď sa ponáhľate, chce upratovať hračky, ale dá ich úplne inam, než patria.

Napriek tomu, cítiť sa sebaisto a komfortne v tom, že má tieto schopnosti, je pre dieťa nesmierne dôležitou súčasťou socializácie.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (4 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Pridaj komentár