Pohybové hry pre najmenších – 6. časť

zozbierala Ivica Antalová 0
Cvičíme

Milí „bábetkári“ ponúkame vám seriál pohybových hier pre našich najmenších cvičencov, ktoré z časopisov Predškolská pedagogika 1986 – 1989 zozbierala Ivica Antalová.

 

SLNIEČKO

 

 

DOBRÉ RÁNO, SLNKO VSTALO,

(zo vzporu drepmo stoj, vzpažiť von)

NA DETIČKY ZAVOLALO:

(predpažovať skrčmo)

„POĎTE DETI, POĎTE VON,

(beh k určitému predmetu)

POBEHAŤ SI NA NÁŠ DVOR!“

(beh v skupinke – určiť dvor)

DETI VYŠLI, POSKACKALI,

(poskoky znožmo vpred)

NA SLNIEČKO ZAMÁVALI. v

(vo vzpažení kývať rukami)

 

 

Pedagogická úloha: Cvičiť chôdzu a beh.

Metodické pokyny: Vhodné ako telovýchovná chvíľka, alebo ako hra na

upokojenie.

 

MYŠIČKA

TANČILA MYŠIČKA TANČILA,

AŽ SA JEJ HLÁVKA TOČILA.

(stoj spojný, ruky vbok, obraty drobnými krokmi, krúženie hlavou)

ZDRIEMLA SI TROŠKU, ALE LEN MÁLO,

POVIEM VÁM, ČO SA JEJ SNÍVALO.

(drep, hlava na kolená, ruky priložiť k lícu)

ŽE SLNIEČKO KRÁSNE SVIETI,

(stoj rozkročný, upažiť von)

ŽE NA LÚKE KVITNÚ KVETY,

(sed skrižmo skrčený a stoj so vzpažením von)

ŽE IDE VLÁČIK ŠI, ŠI, ŠI,

(chôdza so sprievodnými pohybmi paží)

ŽE KMOTRIČKU NAVŠTÍVI.

(voľná chôdza)

ZRAZU ČOSI UDERILO

(stoj spojný, tlesknúť vo vzpažení)

A MYŠIČKU ZOBUDILO.

(výskoky znožmo)

 

Pedagogická úloha: Učiť deti utvoriť kruh, precvičenie svalstva celého

tela a utváranie kolektívnych vzťahov.

Metodické pokyny: Vhodné na ranné cvičenie pre trojročné deti, ako

telovýchovná chvíľka i jednoduchá hra. Cvičíme

v kruhu.

ZAJKO

VZDYCHÁ ZAJKO SPOZA VOZA,

(stoj spojný, ruky vbok – úklony vpravo a vľavo)

ZAS JE ZIMA, TO JE HRÔZA.

(štyrmi krokmi obrat o 360° s tlieskaním)

ZADIVENÝ ZAZERÁ

(stoj spojný, paže voľné, úklony)

NA ZMRZNUTÉ JAZERÁ.

(upažiť a drobnými krokmi obrat o 360°)

Pedagogická úloha: Zvýšenie pohyblivosti chrbtice a obraty.

Metodické pokyny: Vhodné zaradiť ako zamestnanie z telesnej výchovy

alebo využiť ako upokojujúce cvičenie.

 

NÁMORNÍCI

MÁME LOĎKU MAĽOVANÚ,

(sed znožmo, z predpaženia súpaž vpravo, upažiť – súpaž vľavo cez

predpaženie dvakrát)

ODVEZIEME NA NEJ MAMU.

(napodobniť pádlovanie)

MY SME NÁMORNÍCI SMELÍ,

(poskoky znožmo na mieste)

PREPLÁVAME DUNAJ CELÝ.

(napodobniť pažami plavecké pohyby)

Pedagogická úloha: Cvičenie na zvýšenie pohyblivosti horných končatín.

Metodické pokyny: Vhodné vsunúť do rozcvičenia.

 

 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (4 hlasov, priemerne: 4,20 z 5)
Loading...

Pridaj komentár