VýživaDojčenie a mlieko

Materské mlieko na predpis

 Mária Kopčíková   19.02.2014   0

Áno, aj to je možné a na Slovensku je materské mlieko zaradené do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Nie však pre každé dieťa a nemôže ho predpísať hocijaký lekár.

Cenné materské mlieko

O tom, že táto biela tekutina je jedinečná a pre každé dieťa nesmierne významná, nemusíme diskutovať, ani polemizovať. Niektoré ženy majú materského mlieka v období krátko po pôrode tak akurát, iné ho majú nadbytok a radi by ho nejako uplatnili. Darovali, poskytli iným deťom a mamám, ktorí zatiaľ s mliečkom, z akéhokoľvek dôvodu, nie sú úplne sebestační.

Na Slovensku sa tak oficiálne dá urobiť len prostredníctvom banky ženského mlieka.

Banky ženského mlieka

alebo laktáriá. Nie sú v každej nemocnici, žiaľ. Je to však kolos, ktorý si vyžaduje dobré zabezpečenie a starostlivosť o túto vzácnu tekutinu.

Materské mlieko zbierané pre laktáriá je primárne určené pre  ťažko choré deti v prvom polroku života hospitalizované na rôznych oddeleniach príslušných nemocníc. MUDr. Katarína Vicianová z bratislavskej DFNsP hovorí, že „často sa jedná o nedonosené deti, ktoré musia stráviť nezriedka dni až týždne na prístrojoch, deti s vrodenými chybami, deti s ťažkými infekciami, po ťažkých pôrodoch, či bábätká po ťažkých operáciách.“ (zdroj: provita.sk)

zdroj: health.msn.co.nz

Mamy týchto detí nie vždy majú šancu tráviť čas s deťmi v nemocniciach. Niekedy pod vplyvom stresu či náročnej zdravotnej situácie nedokážu odstriekať dostatok svojho mlieka. Takéto deti sú potom žiaľ ukrátené o možnosť výživy materským mliekom. Pritom sú to deti, ktoré by túto vzácnu tekutinu potrebovali najviac.  

Počet darkýň materského mlieka však klesá, kým kedysi za rok získali napr. v bratislavskom laktáriu cca 6000 litrov materského mlieka, v minulom roku to bolo len asi 2000.

Zaujíma vás, ako sa môže žena stať darkyňou materského mlieka?

Kde na Slovensku máme banky ženského mlieka

Bratislava – DFNsP Kramáre

Poprad – Klinika detí a dorastu SZU, Nemocnica Poprad, a.s.

Prešov – Fakultná NSP, perinatologické centrum

Banská Bystrica – Novorodenecké odd. DFNsP Banská Bystrica

Nové Zámky – Perinatologicko – neonatologické centrum FNsP Nové Zámky

Humenné – nemocnica A. Leňa Humenné, novorodenecké oddelenie

   V prípade záujmu o darovanie mlieka kontaktujte:

Spišská Nová Ves - nemocnica SNV, novorodenecké oddelenie

   V prípade záujmu o darovanie mlieka kontaktujte:

zdroj: hmbana.org

Koľko a čo za to – za liter materského mlieka

Ženy darkyne aktuálne dostávajú odmenu vo forme príspevku na stravu, vo výške 6,64 € za liter odovzdaného materského mlieka.

Pri predaji mliečka z laktária je cena rôzna, od 10€ / liter v Poprade, po 30€ / liter v Bratislave.

Medzi ženami funguje aj neoficiálne darcovstvo alebo kúpa materského mlieka. Oficiálne na Slovensku platí odporúčanie, že žiadne dieťa by nemalo dostať mlieko inej ženy, pokiaľ toto nebolo pasterizované. No veľa žien, ktoré prechodne nemajú dostatok materského mlieka uprednostnia neoficiálnu darkyňu pred umelým mliekom. Je to vždy na zvážení a rozhodnutí každej ženy.

V akých situáciách je možné získať materské mlieko na predpis

Na to sme sa opýtali našich zdravotných poisťovní.

Judita Smatanová z poisťovne Union uvádza: „Union zdravotná poisťovňa má s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zmluvne dohodnutý spôsob uhrádzania materského mlieka. Výška úhrady, ako aj indikácie sú stanovené v zozname kategorizovaných dietetických potravín, ktorý je zverejnený na stránke MZ SR.“

Monika Šimunová z poisťovne Dôvera dopĺňa: „Ženské materské mlieko je zaradené v Kategorizačnom zozname liekov a zdravotníckych pomôcok (pod kódmi V06DXA, V06 DXA1) a zdravotné poisťovne ho čiastočne preplácajú v týchto prípadoch - do dovŕšenia 6. mesiaca veku dieťaťa, ak ho predpísal:

  • neonatológ u detí so závažnými vrodenými vývojovými chybami jednotlivých orgánových systémov v predoperačnom období a pooperačnom období,
  • neonatológ u  detí s malígnym onkologickým ochorením,
  • gastroenterológ, imunológ - alergológ alebo neonatológ u  detí s preukázanou intoleranciou dostupných preparátov umelej výživy,
  • imunológ - alergiológ u deti s dokázaným vrodeným imunodeficitom bunkovej imunity alebo látkovej imunity,
  • prednosta alebo primár I. a II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici a Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin u detí s metabolickými chorobami alebo endokrinologickými chorobami, ktoré si vyžadujú podávanie materského mlieka ako liečebnej diéty,
  • nefrológ u detí v dialyzačnom programe, ktoré vyžadujú znížený príjem bielkovín,
  • neonatológ u detí matiek so závažným, život ohrozujúcim ochorením.

 

Poisťovňa Dôvera v roku 2013 za materské mlieko pre 1 155 poistencov zaplatila 36 tis. €. Od ostatných poisťovní sa nám túto informáciu nepodarilo získať.

Želáme vám, aby ste materské mlieko na recept nemuseli nikdy potrebovať!

O autorovi

Mgr. Mária Kopčíková. Redaktorka. Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v BA, odbor psychológia. Absolvovala Psychoterapeutický výcvik PCA a Kurz laktačného poradenstva – Česká laktační liga.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité. 
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised