ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
inzercia
Témy
inzercia

22.02.2008verzia pre tlač


Čím skôr, tým lepšie?

Autor: Zarin Buckingham, M.A.

Odborníci hovoria: "Ak chcete,  aby sa vaše deti naučili nový jazyk, začnite čím skôr!" 

Vedci sú presvedčení o tom, že mladšie deti sa môžu učiť a zvládnuť cudzí jazyk oveľa jednoduchšie ako staršie deti. Toto tvrdenie je založené na skutočnosti, že od narodenia až do puberty sa mozog obohacuje o rôzne špecializované funkcie, napríklad učenie cudzích jazykov. Vzhľadom k tomu, že mozog postupne dostáva vstupné informácie pomocou siete neurónov, spojenia sa ich používaním stávajú stále efektívnejšie.

Odborníci pokračujú aj vo vysvetlení, že ak je dieťa vystavené cudziemu jazyku, táto sieť neurónov, ktorá mu pomáha pochopiť a použiť jazyk, je stále bohatšia a účinnejšia. Preto za pomoci učenia mozog dieťaťa vyvíja viac spojov, ktoré učenie zjednodušujú.

Dôležitý je pritom fakt, že proces vytvárania sietí, ktorý je aktívny najmä v prvých šiestich rokoch života, končí okolo 12 rokov veku; neskôr nevyužité spoje zanikajú a schopnosť rozlišovať nové neznáme zvuky sa znižuje a postupne mizne. 

Ak začnete s výukou cudzieho jazyka veľmi skoro, vaše dieťa dostane vynikajúcu príležitosť naučiť sa nové jazyky oveľa jednoduchšie. Napriek tomu však jazykové vzdelávanie nie je pasívna činnosť. Deti musia byť schopné počúvať, opakovať a a precvičovať nový jazyk. Musia prijímať nové slová a výrazy a zároveň mať  dostatok príležitostí na precvičovanie a používanie jazyka.  Interakcia medzi dieťaťom a dospelým je dôležitým prvkom v učení sa cudzích jazykov. 

Profesor Bruce D. Perry, ktorý sa venuje výskumu v oblasti detskej psychiatrie uvádza: "Cudzí jazyk, so všetkou jeho krásou a zložitosťou, je jedným z najväčších darov, ktorý môžeme dať našim deťom. Napriek tomu často našu verbálnu komunikáciu s deťmi obmedzujeme na obvyklé metódy. Nie je pravda, že deti sa učia jazyk pasívne. Osvojenie si cudzieho jazyka je produktom aktívneho, opakujúceho sa a komplexného učenia. Detský mozog sa v procese učenia a pri získavaní jazykových znalostí najviac mení v priebehu prvých šiestich rokov života. Mení sa viac ako pri akejkoľvek inej kognitívnej schopnosti, ktorú sa snažia deti získať. O čo ľahší môže tento proces učenia byť pre deti, ak sú dospelí jeho aktívnymi účastníkmi! " 

Ak chcú rodičia čo najlepšie využiť túto skvelú príležitosť v priebehu prvých rokov života, mali by umožniť svojim deťom učiť sa nový jazyk. Je však dôležité, aby  sa na tejto práci s deťmi podieľali kvalifikovaní dospelí ľudia, ktorí majú skúsenosti s vyučovaním jazyka. Iba samotné cudzojazyčné prostredie nedáva deťom potrebné vstupy pre výučbu anglického jazyka. Pre rozvoj detských jazykových zručností je nutné systematické formovanie jazykových zručností s príslušným opakovaním a používaním jazyka v kombinácii s vysokou kvalitou interakcie dospelých.

Ak potrebujete pomoc alebo ďalšie informácie o tejto téme, môžete kontaktovať autorku na forel@forel.sk. 

Autorka:  Zarin Buckingham, M.A., zakladateľka a  riaditeľka Forel International School s pobočkami v Bratislave a Trnave. www.forel.sk.

 


Is Earlier Better?

Experts say if you want your children to learn a new language, start them early!

Science suggests that younger children can  learn and master a foreign language with much more ease than older children. This statement is based on the fact that from birth until puberty, the brain forms itself to master various specialized functions such as learning  languages. As the brain receives input of information the neural networks gradually form, and function more and more efficiently as they are used. The experts go on to explain that if the child is exposed to  a new language, the networks for understanding and using the language grow richer and more efficient. Therefore by learning a new language the child’s brain develops more connections that will provide for the ease of use and learning.

What is important is that the process of forming networks that is especially active in the first six years of life, ends around the age of 12; the unused connections are gradually diminished and the capacity to distinguish new unknown sounds is reduced and gradually disappears.

Starting early, thus will give your child a great opportunity to learn new languages with much ease. However, language learning is not a passive activity. Children must be able to listen, repeat and practice the language. They must  receive new words and expressions, and get ample opportunities to use and practice the language. The interaction between the child and the adults is an important element of language learning.

Professor Bruce D. Perry, a  Research Professor of Child Psychiatry and Chief of Psychiatry says that “Language -with all of its magnificent complexity- is one of the greatest gifts we give our children. Yet, we so often treat our verbal communication with children in a casual way. It is a misconception that children learn language passively. Language acquisition is a product of active, repetitive, and complex learning. The child's brain is learning and changing more during language acquisition in the first six years of life than during any other cognitive ability he is working to acquire. How much easier this learning process can be for children when adults are active participants!”

To make the best use of this great opportunity during the early years of life, parents must expose their children to new languages.  It is important however, that qualified adults who are experienced in teaching the language are engaged to work with the children. Being in an environment alone, does not give the children the necessary input for learning the language. Systematic forming of the language skills with appropriate repetition and use of the language combined with a high quality adult interaction will provide for developing the children’s language skills. If you need further assistance or information on this topic, you may contact the author at forel(at)forel.sk.

This article was submitted by Mrs. Zarin Buckingham the director of Forel International School with branches in Bratislava and Trnava. www.forel.sk

Hodnotenie

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

inzercia

Poslať odkaz priateľovi

inzercia