Bilingválne deti

Zuzana Labancová 28

Niektorí rodičia by boli radi, keby ich deti boli čo najskôr schopné komunikovať aj v inom ako rodnom jazyku, Slováci žijúci v zahraničí sa naopak snažia…

Bilingválna výchova

Mgr. Červenková Valéria, logopéd 4

Jazykovedci, psychológovia, logopédi už oddávna hľadajú odpoveď na otázku, ako si dieťa osvojuje reč a jazyk, ak sa narodí v dvojjazyčnej rodine. Ak je jazyk…

Čím skôr, tým lepšie?

Zarin Buckingham, M.A. 13

Odborníci hovoria: „Ak chcete,  aby sa vaše deti naučili nový jazyk, začnite čím skôr!“  Vedci sú presvedčení o tom, že mladšie deti sa môžu učiť a zvládnuť…

Metóda WattsEnglish

Simona Slováková 3

Odborníci sa zhodujú v tom, že dieťa sa cudzí jazyk najlepšie naučí, keď s ním začne už v ranom, predškolskom veku. Samozrejme, výučba musí prebiehať špecifickou metódou. Britský…

Bábätko v Babylone jazykov

Mgr. Katarína Valábková 0

Zdá sa, že nikdy nie je priskoro začať dieťa učiť nejaký cudzí jazyk. Na výučbu cudzích jazykov v predškolskom veku dieťaťa však didaktika taký jednoznačný…

One, two, three…

Mária Kohutiarová 8

Bzučí mi v hlave príjemná melódia ešte aj po dvoch rokoch a s Inge som sa vďaka tomu skamarátila. Hoci vyzerá byť nenápadná, v istých okamihoch sa mení na…