Všeobecné podmienky súťaží

redakcia 0

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci stránok a podstránok portálu www.rodinka.sk (Ďalej iba „RODINKA“), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné…