ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
Detská rečDetská reč

O čo ide logopédovi

 Mgr. Katarína Horňáková   10.10.2017   0

V mnohých logopedických ambulanciách je hlavnou náplňou logopéda nácvik správnej výslovnosti u detí .

Logopédi však pomáhajú ľuďom aj s inými poruchami reči, napríklad deťom s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči, ľuďom s poruchami plynulosti (vývinovou neplynulosťou, zajakavosťou alebo brblavosťou), ľuďom s poruchami hlasu (napr. zachrípnutým, zastretým, dvojitým hlasom), školákom s poruchami pozornosti a učenia (problémy naučiť sa čítať, písať alebo počítať), dospelým ľuďom s afáziou (stratou schopnosti komunikovať po náhlej cievnej príhode - porážke), ľuďom s dysartriou (poruchou výslovnosti v dôsledku neurologického ochorenia) a iným ľuďom.

Logopéd je odborník, ktorý pracuje s ľuďmi akéhokoľvek veku.

Môže pracovať s deťmi od najútlejšieho veku (v podstate už od narodenia), s predškolákmi, školákmi, dospievajúcou mládežou, dospelými a starými ľuďmi, ktorí majú akúkoľvek narušenú komunikačnú schopnosť (poruchu reči). V dospelom a starom veku to môžu byť problémy vyplývajúce z rôznych ochorení, napríklad po náhlych cievnych mozgových príhodách (porážkach), po úrazoch hlavy, pri Parkinsonovej chorobe, demencii a pod.

Piaty rok dieťaťa je najvyšší čas začať s návštevou logopéda.

Každé dieťa si počas vývinu reči zjednodušuje výslovnosť pomocou tzv. fonologických procesov. To znamená, že niektoré hlásky alebo slabiky vynecháva, niektoré zamieňa za iné – ľahšie. Tieto fonologické procesy postupne samé z reči vymiznú. Sú však deti, u ktorých procesy nemiznú načas a potrebujú pomoc okolia. Väčšina procesov by mala byť potlačená do piateho roku dieťaťa, napríklad zámena hlásky „k“ za „t“, zámeny sykaviek za „t“ alebo „d“, zámeny tupých a ostrých sykaviek, zámeny „l“ a „r“ za „u“, vynechávanie „h“ a „ch“, a iné. Do piateho roka by v podstate mala byť výslovnosť dieťaťa správna, s výnimkou hlásky „r“. Piaty rok dieťaťa je najvyšší čas začať s návštevou logopéda.

Logopéd je odborník, ktorý odstraňuje poruchu plynulosti (zajakavosť).

Jeho úlohou je ponúknuť osobe so zajakavosťou techniky, stratégie a prístupy, ktoré napomáhajú plynulosti reči (a nie sú to len dychové cvičenia). Nie je pravda, že zajakavosť odstraňuje len psychológ. V ranom veku dieťaťa logopéd pracuje s rodičmi dieťaťa, učí ich, čo majú robiť, čoho sa vyvarovať, ako zmeniť prostredie dieťaťa, aby sa porucha plynulosti nefixovala. Logopéd spolupracuje so psychológom, ak sa k poruche reči pridala aj zložka psychická.

Na návštevu logopéda nie je nikdy priskoro.

Vyčkávacie stratégie sú prežitkom. Dnes vieme pracovať s deťmi od najútlejšieho veku prostredníctvom ich rodičov, preto na návštevu logopéda nie je nikdy priskoro. Čím skôr sa začne so stimuláciou reči, tým má dieťa lepšiu šancu dosiahnuť svoj plný potenciál.

Logopéd si nevšíma len to, čo dieťa vie povedať

Mnoho detí, hlavne tých mladších, má ťažkosti „hovoriť“ s cudzou osobou. Pre logopéda to však nie je problém, nakoľko má aj iné možnosti hodnotenia komunikačných schopností dieťaťa. Logopéd si nevšíma len to, čo dieťa vie povedať, ale pozoruje jeho celkové komunikačné správanie. Pozorovanie hry alebo komunikácie dieťaťa s rodičom (napríklad prostredníctvom videonahrávky), dotazníky alebo riadené rozhovory s rodičmi, pozorovanie dieťaťa v detskom kolektíve sú veľmi dobré zdroje informácií o komunikačných schopnostiach dieťaťa. Na ich základe si logopéd vytvorí komplexný obraz silných a slabých stránok dieťaťa.

Iné spôsoby komunikácie

Logopéd sa predovšetkým snaží o podporu správne artikulovanej hovorenej reči. Sú však deti a ľudia, u ktorých sa reč nemôže vyvinúť. U takýchto ľudí sa logopéd snaží nájsť iné spôsoby komunikácie, napríklad pomocou gest, obrázkov, písma, posunkovej reči a pod.

V pracovnej náplni logopéda je aj prevencia porúch reči.

Logopéd pracuje s deťmi, ktoré majú špeciálne potreby (napr. deti s Downovým syndrómom, deti s autizmom, s detskou mozgovou obrnou, s poruchami sluchu, s vývinovou dysfáziou), ale aj deťmi, ktoré sú rizikové z hľadiska vývinového oneskorovania (deti, ktoré sa z neznámych príčin oneskorujú vo vývine reči).

Logopéd pracuje s rodičmi, vzdeláva ich a informuje. Niektoré logopedické pracoviská ponúkajú kurzy pre rodičov na rôzne témy z oblasti logopédie. Niektorí logopédi vedú kurzy pre zdravé deti, v ktorých rozvíjajú ich schopnosti (kurzy predškolskej prípravy, kurzy grafomotorických zručností, kurzy predčitateľských schopností).

Hoci aj bez dieťaťa

Obavy rodiča sú dostatočným dôvodom na to, aby navštívil logopéda. Hoci aj bez dieťaťa. Logopéd poradí, poučí, prípadne dieťa vyšetrí a odporučí ďalší postup. Ak máte možnosť výberu, hľadajte logopéda, ktorý sa špecializuje na oblasť, v ktorom dieťa alebo osoba má problémy, napríklad ak sa dvojročné dieťa oneskoruje vo vývine reči, hľadajte logopéda, ktorý pracuje s takýmito malými deťmi. Ak sa dieťa zajakáva, hľadajte logopéda - odborníka, ktorý pracuje so zajakavými ľuďmi.

 

 

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised





Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised