Ako sme zakladali materské centrum

MC Bambino 0

,,Dieťaťu pomôžeš najmä tým, že urobíš šťastnou jeho matku.“

V stručnosti: Naša história je o nadšení a nesmiernej energii (neviem, kde sa síce nabrala pri tých všetkých nonstop povinnostiach pri našich až príliš živých dietkach), vďaka ktorej sa nám podari-lo zaregistrovať na Ministerstve vnútra ako občianske združenie, po 6 mesiacoch získať štartovný grant od Nadácie pre podporu občianskych aktivít a Nadácie otvorenej spoločnosti a zvládnuť ten nekonečný boj s úradnou mašinériou a bohužiaľ aj skostnatenou mentalitou nás Slovákov.

Prvý rok bol viac menej o dobrovoľníctve, počas materskej dovolenky sme si to mohli ako tak dovoliť, ale po jej ukončení nedostávať žiaden príjem a často byť a pracovať až do večera, to už hrani-čilo s „rozvodovými situáciami“. Ale čo sme mali robiť, keď v hre už boli záväzky voči nadáciám, veľmi vhodné priestory bývalej MŠ (ktoré sme získali po 10 mesiacoch hľadania), a kopec odvedenej práce? Našťastie to netrvalo dlho a získali sme grant na inštitucionálny rozvoj od Nadácie pre podporu občianskych aktivít a v rámci toho aj dve akétaké mzdy pre koordinátorov. Časom sme využili mož-nosť prijať z Úradu práce 5 ľudí, ktorým dávame len robotu a štát ich platí. Takže tvoríme 7-členný výborný kolektív milých a ústretových ľudí, aspoň dúfam, že nás za takých viacerí pokladajú. Stúpa-júca návštevnosť tomu nasvedčuje.

Dňa 1. októbra 2000 oslávilo naše materské centrum prvé výročie vzniku, doteraz nás navštívi-lo už približne 7500 detí a dospelých. V priebehu jedného roka sa členkám združenia za obrovskej pomoci nadácií, predstaviteľov okresného zastupiteľstva, podnikateľov a mnohých rodičov – dobro-voľníkov, podarilo zrealizovať niekoľko čiastkových projektov (pohybové štúdio pre zdravé a postih-nuté deti z Konta Globtel, vzdelávanie pre deti a dospelých, spoločenské podujatia a renovácia ihriska pred budovou z programu REPP). V poslednom kole Hodiny deťom sa nám nepodarilo získať grant na projekt tvorivých dielní pre deti sídliska, ktoré sa len tak bezcieľne potulujú po okolí a sú možno váž-nymi adeptmi pre drogové závislosti a kriminalitu. Zostavili sme z nich strážnu službu, tzv. ekogardu, ktorá by v prípade nepodchytenia mohla predstavovať určité riziko pre naše zrenovované a neoplotené ihrisko. Tieto deti nás neustále vyhľadávajú, žiadajú nás o drobné formy práce a zmysluplnejšie tráve-nie voľného času. Preto sme pre nich vymysleli projekt dielní pre ľudové remeslá.

Jediné čo nás do tejto chvíle najviac trápi je fakt, že sa nám nepodarilo nadviazať kontakt s mestskou samosprávou a naše žiadosti o dotáciu i pozvánky na osobnú návštevu našich priestorov (až na troch poslancov) zostali nepovšimnuté.

Čo stojí za zvýšenú pozornosť:

1. Na začiatku sme boli úplné analfabetky-betky. Nevedeli sme nič o treťom sektore ani o je-ho fungovaní, ale robili sme to s láskou a nadšením, že pomôžeme deťom i dospelým

2. Mali sme krízy, že sme nerobili vôbec nič, ovládali nás pochybnosti a únava

3. Vznikali prvé konflikty, pár členiek odišlo

Poučenie:

Neklesajte na duchu, keď veci nejdú podľa Vašich predstáv, ozvite sa nám.

Ohodnoťte akúkoľvek snahu a pomoc členiek, ostatných dobrovoľníkov a donorov, či už slovne, listom, ďakovnou tabuľou, lístočkami na darovanom materiálnom vybavení, medializáciou. Návštevníci musia byť presvedčení, že sú vítaní, konflikty treba riešiť asertívne a citlivo, v záujme všetkých. Vzbudiť u ostatných pocit, že centrum je spoločné dielko, a od každého závisí, či prežije a bude sa rozvíjať.

ZOPÁR FAKTOV:

Celkom na začiatok je potrebné, aby ste získali právnu subjektivitu. Len tak si zabezpečíte prístup k peniažkom od nadácií, sponzorov…takže ako na to?

1. zaregistrujete sa na Ministerstve vnútra ako Občianske združenie. Potrebujete na to stanovy , ďalej žiadosť o registráciu občianskeho združenia, ktorá musí obsahovať zoznam aspoň 3 ľudí (obetavých, zanietených…) sťa by prípravný výbor, kolok (400,- Sk). Schvaľovanie trvá asi 2 týždne, nezľaknite sa, ak vám stanovy vrátia na prepracovanie, aj nám sa to stalo. Jednoducho ich prepracujete podľa požiadaviek MV a pošlete znova.

2. keď budete zaregistrované, na príslušnom štatistickom úrade (myslím, že v krajskom meste) si zažiadate o pridelenie IČO

3. dajte si urobiť pečiatku

Popri tom si treba už obchádzať sponzorov, najlepšie takých, čo majú deti, ďalej vašich známych a známych vašich známych…, aby ste okrem členských príspevkov (my sme sa na začiatku skladali po 500,- a bolo nás asi 9 ks) mali aj iné prostriedky.

Získanie väčšieho množstva peňazí: po získaní právnej subjektivity a po valnom zhromaždení (neľa-kajte sa tých formalít – valné zhromaždenie je príjemné posedenie vás všetkých, z ktorého ale treba spraviť zápisnicu, prezenčnú listinu, treba tam spraviť voľby – kto bude predsedom = štatutárnym zá-stupcom – určité veci, možno na pohľad nepríjemné je potrebné spraviť, aby ste sa mohli uchádzať o prostriedky z nadácií), teda keď sa toto udeje, môžete si napísať projekt.

O nadáciách a o uzávierkach grantových kôl sa dozviete na pobočkách SAIA (slovenská akademická informačná agentúra – servisné centrum pre tretí sektor), alebo na www.changenet.sk.

Za dôležité pokladáme ešte: informujte o sebe regionálne médiá a pokúste sa získať si mestské zastupiteľstvo, veľmi vám to môže pomôcť pri získaní priestorov, a tiež finančne.

Vaše prípadné otázky očakávame na adrese bambino@sinet.sk.

Tu najdete viac informacií o Materskom centre Bambino.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár