ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
streda 18.10.2017 | meniny má Lukáš  
Múdrosti

Odpovede na tému Meno a priezvisko

 JUDr. Soňa Glezgo   01.02.2006   28

Milé čitateľky, milí čitatelia,

ponúkame vám tematicky členený súhrn otázok a odpovedí z právnej poradne JUDr. Sone Glezgo z obdobia od začiatku roka 2004 do prázdnin 2005.

Na uľahčenie orientácie sú zvýraznené tituly položených otázok, na vyhľadávanie slov a výrazov použite vyhľadávanie v texte (najčastejšie pomocou Ctrl+F).

Upozornenie: Odpovede platia pre dátum, ktorý je uvedený pri otázke. V niektorých problematikách došlo časom k zmene zákonných noriem, preto ako ďalší zdroj informácií využite odpovede novšieho dáta, či články v sekcii Múdrosti – Rady od právnika.

podtéma: Krstné mená

podtéma: Priezvisko

podtéma: Krstné mená

 • 24.2.2004 - Pravna PORADNA - Pucholt Vít

 • Môžem dať dieťaťu iné meno ako je v slovenskom kalendári? Nebude mať proti tomu námietky nejaký úrad? Napr.: Anglické meno

 • Meno osoby, ktorá sa narodila na území Slovenskej republiky, sa určuje v prvom rade dohodou rodičov. Len ak by k takej dohode nedošlo, rozhodne súd. Zákon umožňuje, aby sa osobe, narodenej na území Slovenskej republiky určilo viac mien, a to aj cudzojazyčných, najviac však tri mená. Nemožno určiť meno výstredné, hanlivé alebo smiešne, alebo neosobné, zdrobnené mená a domácke podoby mien, ak sa ich nová forma neosamostatnila tak, že sa chápu ako vžité samostatné mená, prípadne mená totožné s menom žijúceho súrodenca a osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak. Toľko zo zákona. Moja osobná skúsenosť je však taká, že zamestnanci matričných úradov prejavujú pri rozhodovaní pomerne veľkú svojvôľu, a to nie práve v súlade so zákonom. Preto v prípade problémov sa nenechajte odradiť a trvajte na svojom rozhodnutí, za predpokladu, že je v súlade so zákonom. O slovenskom kalendári v žiadnom pre tento prípad podstatnom právnom predpise reč nie je.

 • 4.8.2004 - Meno pre babo - Kristina

 • Chcela som sa opýtať či je meno Edris - chlapčenské, zaevidovane v matrike, alebo či je vôbec zoznam mien uvedený na internete. Kolegyňa rodila pred 2 rokmi v nemocnici na Antolskej a s týmto menom jej problémy nerobili, nemusela priniesť žiadne potvrdenie o existencii tohto mena. Chcela by som dať to iste meno môjmu bábätku, ale rodiť budem inde. Neviem či mala šťastie na matrikárku alebo je toto meno naozaj akceptovane aj matrikou.

 • Základnou právnou úpravou týkajúcou sa mena a priezviska je zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v platnom znení. Ako vyplýva z tohto zákona, meno osoby, ktorá sa narodila na území SR, sa určuje troma spôsobmi, a to: dohodou rodičov, 1) rozhodnutím súdu , v prípade, že a) nedošlo k dohode rodičov, alebo b) nie je známy ani jeden z rodičov 2) vyhlásením jedného z rodičov (ak druhý rodič nie je známy) Nemôžu sa určiť mená: výstredné, hanlivé, smiešne, neosobné, zdrobnené a domácke podoby mien, ak sa ich podoba neosamostatnila tak, že sú chápané ako vžité samostatné mená, totožné s menom žijúceho súrodenca, osobe mužského pohlavia ženské meno a naopak V úvode spomenutým spôsobom sa môže osobe narodenej na Slovensku určiť aj viac mien, najviac však tri, pričom môže ísť aj o mená cudzojazyčné. Podmienkou je aby existovalo. Pri zápise mena do matriky sú rodičia povinní poskytnúť matričnému úradu súčinnosť. V úradnom styku môže štátny občan SR požívať iba jedno meno, a to to, ktoré je v matrike zapísané ako prvé. Rozhodnutie o povolení je na matričnom úrade a musím skonštatovať, že tu sa často objavuje pomerne veľká svojvôľa zamestnancov matričných úradov. Každopádne je na Vás v prípade potreby dokázať jeho existenciu, čo by teda nemal byť problém. Oficiálny zoznam ktorý používajú na matričných úradoch nepoznám, v prípade problémov je možné kontaktovať Slovenskú akadémiu vied, ich jazykovedný ústav www.juls.savba.sk. Na internete existuje celá rada rôznych zoznamov, napr. aj tento ( je tam aj to Vaše) sined.sk/meno/ .

 • 28.1.2005 - Meno dieťatka - katka

 • Neviem či mi budete vedieť poradiť na moju otázku. Chcela by som dať môjmu dieťatku meno: MATES, ale hľadala som ho v rôznych kalendároch a v niijakom som ho nenašla. Jedine v nemeckom je meno: Mathias. Môžem daťmeno Mates, alebo nie? Musí s tým súhlasiť aj otec dieťaťa, keď o nás nemá záujem a nestará sa o nás.A ako je to s prizviskom. Sme s mužom zobratí ale on s nami nežije a chce sa rozviesť. Síce neviem kedy. Musím dať bábetku na matrike prizvisko po mužovi, lebo ho mám teraz aj ja. Ale keď sa rozvedieme, chcem si dať svoje dievčenské. Budem môcť dať bábetku teraz moje priezvisko, keď sa narodí?Alebo až keď sa rozvedieme? Prosím poradte mi na koho sa obrátiť, aby mi vedel poradiť. Asi by som mala ísť na matriku opýtať sa, že?

 • Ak chcete dať dieťaťu meno, nieje podmienkou, že musí byť v kalendári. Nemôžu sa určiť mená výstredné, hanlivé, smiešne, zdrobnené a domácke podoby mien, ak sa ich podoba neosamostatnila tak, že sú chápané ako vžité samostatné mená, totožné s menom žijúceho súrodenca, osobe mužského pohlavia ženské meno a naopak.Podmienkou je, že také meno existuje. Ak by to meno nefigurovalo na zozname, ktorý používa matričný úrad, stačí ak poskytnete nejaký dôkaz o jeho existencii.Pokiaľ ide o súhlas otca, meno sa dáva na základe dohody rodičov. Pokiaľ o Vás nejaví žiadny záujem, predpokladám, že nebude mať námietky ani k menu a pri zápise i tak nebude.Čo sa týka priezviska, priezvisko ste určili pri uzavretí manželstva. Po rozvode, ak si vezmete naspäť svoje priezvisko, je potrebné požiadať o zmenu priezviska dieťatka, druhý rodič s tým však musí súhlasiť.

 • 3.3.2005 - dve mená - zuzana

 • Niečo som si o dvoch menách vo vašich odpovediach našla, ale ešte niečo ma zaujíma. Aj my sme dali synovi dve mená a píšete, že v úradnom styku sa používa iba prvé, no na synovu kartičku poistenca dali obidve mená, mám právo to dať zmeniť? Ak v budúcnosti by sa synovi nepáčilo prvé meno, môže používať len to druhé alebo musí dať žiadosť na matriku_ S priateľom niesme ešte zosobašení a syn má moje meno. Po sobáši by sme si vziať moje meno, ale priateľ je podnikateľ a nechcel by meniť všetky doklady. Môže používať obidve priezviská alebo len jedno?

 • Píšete trošku chaoticky, meno – priezviskom, nieje celkom zrejmé o ktoré Vám kedy presne ide...Ak má Váš syn dve mená uvedené v rodnom liste, môže používať obe. V úradnom styku sa však používa vždy to prvé. Ak by ste chceli v úradnom styku používať len druhé, je potrebná zmena mena.Používať môžete len také priezvisko, ktoré máte. Vy aj Váš budúci manžel. Ak chce používať priezviská dve, musí ich pri uzavretí manželstva nadobudnúť.

 • 12.8.2004 - pridanie krstneho mena - alena

 • Nasa dcera, narodena 10.7.2004 bola manzelom zapisana na Matrike 23.7.2004 s dvomi krstnymi menami. Narodila sa predcasne, preto sme este neboli na 100 percent dohodnuti na mene. Pred tyzdnom sme sa rozhodli, ze pridame este jedno krstne meno - na Matrike nam povedali, ze to uz nie je mozne. Prosim Vas, ktory zakon upravuje tuto otazku a ako ju riesi? Naozaj uz nie je mozne pridat tretie krstne meno? (manzel je cudzinec, viac krstnych mien je pre jeho kulturu celkom prirodzena vec).

 • Problematiku mena rieši zákon č. 300/1993 Zb. o mene a priezvisku. Osoba narodená na území Slovenska môže mať najviac tri mená a to aj cudzojazyčné. V úradnom styku však občan SR používa len jedno a to to, ktoré je v rodnom liste zapísané ak prvé.Zákon rieši zmenu mena, ale pridanie mena nie. V rámci zmeny mena by snáď analogicky bolo možné aj ďalšie meno pridať. Zákon pripúšťa aby v prípade, že niekto so svojím menom nie je spokojný, alebo má iné vážne dôvody, požiadal o zmenu mena. Osoba, o meno ktorej ide, v prípade maloletého jej zákonný zástupca (teda spravidla rodič), oznámi zmenu mena na príslušnom matričnom úrade. Tento potom zmenu mena môže povoliť, a to najmä ak ide o menohanlivé,výstredné,smiešne,alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.Čo sú to dôvody hodné osobitného zreteľa je potrebné posudzovať ad hoc, teda každý prípad osobitne, podľa okolností. Záleží teda od toho, ako zdôvodníte takúto zmenu.Z dikcie zákona vyplýva príslušnému matričnému úradu možnosť, ale nie povinnosť takúto zmenu povoliť.Na povolenie je miestne a vecne príslušný matričný úrad podľa trvalého, alebo posledného trvalého bydliska. Ak trvalé bydlisko občan nemal, Bratislava 1.Na zápis je miestne a vecne príslušný matričný úrad, v ktorého matrike je meno zapísanéŽiadosť musí byť písomná , odôvodnená a musí mať predpísané náležitosti ( §11 zák. o mene a priezvisku).K žiadosti je potrebné pripojiť súhlas druhého rodiča, ak ho zákon vyžaduje (prípadne podľa okolností doklad o jeho úmrtí, rozhodnutie o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, čestné vyhlásenie, že nie je známy jeho trvalý pobyt v cudzine)

 • 9.9.2004 - zmena mena, používanie viacerých mien - Milan Chovan

 • Bol som krstený v r. 1963 dvoma menami. Podľa vtedajšieho zákona sa v úradných dokumentoch mohlo používať len jedno krstné meno, a tak ma aj na matrike zapísali. Teraz by som však chcel používať (napr. OP, PAS a pod...) obidve krstné mená. Na matrike mi povedali, že podľa zákona NR SR č.300/1993 Z.z. je toto možné len pre osoby narodené po r. 1993 (resp. pre osoby narodené ešte pred poštátnením matriky). Je to naozaj tak, alebo môžem žiadať úrady o doplnenie mena v dokladoch v spomínanom zmysle?

 • Podľa aktuálneho právneho stavu stále platí, že štátny občan SR v úradnom styku používa len jedno meno, a to to, ktoré je v matrike zapísné ako prvé (§ 3 zák. č. 300/1993Z.z. o mene a priezvisku). Ak chcete mať v matrike zapísané aj druhé meno, ktorým ste boli krstený, mohol by to byť podľa môjho názoru dôvod hodný osobitného zreteľa, na základe ktorého by Vám toto meno do matriky zapísali. Formálne by išlo o zmenu mena a v takom duchu je aj potrebné napísať žiadosť. Naďalej však v úradnom styku môžete používať len jedno meno.

 • 27.10.2004 - Ako presvedčiť matrikára, že môže pridať druhé meno? - Andrea

 • Mám takú zvláštnu otázku ohladne pridania dalsieho mena pre bábetko. Z predchadzajucich clankov je mi jasne, ze je mozne pridat dietatku meno formou zmeny mena /i ked zakon riesi len zmenu mena nie jeho pridanie/. Chcela som dcerke pridat druhe meno - podala som i ziadost o zmenu mena, no pani matrikarka, inak velmi mila pani, mi povedala, ze keby to zalezalo na nej tak to ihned urobi, ale zakon o mene a priezvisku jej to nedovoluje. Ako jej mam vysvetlit a dokazat, ze to môze urobit a ze pridanie druheho mena je vlastne zmena mena? Mam poziadat pravnika o vyjadrenie sa k zakonu a priniest jej to ako dôkaz?

 • Výklad zákona podaný právnikom, ktorý nezastupuje oficiálne príslušný orgán verejnej správy nie je relevantný. Podajte si na matrike riadne žiadosť, počkajte na písomné vyjadrenie a postupujte následne podľa neho. Odvolajte sa, potom sa obráťte na súd. Alebo sa môžete obrátiť aj na prokuratúru, ktorá vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti. Prokuratúra sa mne osobne vo vzťahu k orgánom štátnej správy osvedčila. Matrikárky sú však spravidla „tvrdý oriešok“

 • 3.11.2004 - Kam ísť nahlásiť otcovstvo a priezvisko pre narodením dieťaťa? - LENKA

 • Kde mame ist nahlasit otcovstvo pred narodenim dietata? S partnerom nie sme manzelia a mame trvaly pobyt v odlisnych mestach. Je potrebne ist na matriku v mieste trvaleho bydliska matky alebo otca. Dieta by sa malo narodit tiez v inom meste.

 • Zákon o matrikách, ani zákon o rodine či o mene a priezvisku nestanovujú príslušnosť matriky vo Vami uvedenom prípade, a preto som toho názoru, že je to jedno. Osobne by som si vybrala matričný úrad podľa toho, kde bude dieťa bývať ( dieťa po narodení nadobúda automaticky trvalý pobyt tam kde matka, ak ho nenahlásite niekam inam).

  podtéma: Priezvisko

 • 1.3.2004 - priezvisko bábätka - Martina

 • Ako to je s priezviskom bábätka, pokiaľ rodičia nežijú spolu a nie sú ani manželia? V rodnom liste chcem uviesť meno otca, ale malé bude žiť so mnou, tak by bolo lepšie keby malo moje priezvisko. Ma to vplyv na povinnosť otca platiť výživné? V rodnom liste bude uvedený otec, ale dieťa nebude mat jeho priezvisko. Treba k tomu, aby malo bábo moje priezvisko jeho súhlas, alebo sa môžem o tomto rozhodnúť sama? Vaša odpoveď mi pomôže, lebo ešte nie som rozhodnutá ako sa vlastne bude naše dieťatko volať, či bude mat moje alebo otcove priezvisko.

 • Štátny občan SR nadobúda po narodení spoločné priezvisko rodičov, alebo priezvisko určené dohodou. V prípadne, ak rodičia nie sú spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, čo je Váš prípad, nadobúda priezvisko podľa dohody rodičov. Dohodu je možné uzavrieť už pred narodením dieťaťa na príslušnom matričnom úrade. Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov. Priezvisko dieťaťa nemá vplyv na povinnosť platiť výživné ani na žiadne iné rodičovské práva a povinnosti. Pokiaľ ide o Vaše rozhodovanie, existuje celý rad praktických dôvodov na to, aby malo dieťa Vaše priezvisko ak bude žiť s Vami, ale nepoznám žiadny ktorý by hovoril pre druhú možnosť.

 • 6.12.2004 - dve priezviská - Natália

 • Minuly mesiac som si bola s mojim nastavajucim podat ziadost ouzatvorenie manzelstva na matrike. Obaja sme vyplnili ziadost.Problem nastal pri vybere mojho buduceho priezviska. Po dohode snastavajucim som si chcela nechat aj svoje rodne priezvisko asamozrejme prijat aj jeho priezvisko ako druhe v poradi. Takto som tonapisala aj do ziadosti. Pani na matrike ma vsak vyviedla z omylu, ze taktosa volat nemozem. Mozem mat sice dve priezviska, ale to ktore bude pomanzelovi musi byt na prvom mieste a az potom moze nasledovat mojerodne priezvisko. Tak sme to v tej ziadosti museli opravit.Pokusala som sa v zakone o rodine, o matrikach a o mene a priezvisku najst paragraf, ktory by sa tohto tykal, ale nic som nenasla. Preto by som chcela vediet, ci naozaj existuje nejaka vyhlaska, ktora by pojednavala o tomto konkretnom probleme a ci je to teda naozaj tak, ze priezvisko prve v poradi musi byt jednoznacne po manzelovi.

 • Pani na matričnom úrade mala skutočne pravdu. Ako vyplýva z ust. §8 zákona č. 94/1963 Zb.o rodine,"Pri uzavieraní manželstva či už pred príslušným orgánom povereným viesť matriku, alebo pred príslušným orgánom cirkvi, občania súhlasne vyhlásia:* či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom* či si ponechajú svoje doterajšie priezviská ( v tom prípade je potrebné súhlasne vyhlásiť, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí), alebo* či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si ponechá svoje doterajšie priezvisko; občan, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude súčasťou jeho priezviska po uzavretí manželstva ( v tom prípade bude priezviskom ich detí spoločné priezvisko rodičov)"Hrubo označená časť sa týka práve Vášho prípadu. Je potrebné si uvedomiť aj to, že požívanie viacerých priezvisk je možné len v presne taxatívne vymedzených prípadoch:Štátny občan Slovenskej republiky používa v úradnom styku dve priezviská, len ak ich nadobudol podľa predchádzajúcich právnych predpisov, alebo ak ich nadobudol súhlasným vyhlásením pri uzavieraní manželstva.

 • 20.1.2005 - priezvisko - Zaneta

 • Moje dieta, ktore mam ako slobodna, ma priezvisko po mne. Otec je uvedeny v RL dietata. Nezijeme v spolocnej domacnosti. Ak by som sa vydala a tym zmenila priezvisko, je mozne, aby moje dieta malo to iste priezvisko ako ja, bez toho, aby sa menil otec v RL?Musi s tym suhlasit aj jeho biologicky otec? Prip. musi sa v RL zapisat adoptivny otec, aby dieta malo nase spolocne priezvisko?Asi to komplikujem, ale zaujima ma to.

 • Kvôli zmene priezviska dieťaťa sa nedá meniť otec v rodnom liste. Otec v rodnom liste by sa zmenil len v prípade nezrušiteľného osvojenia.Na zmenu priezviska dieťaťa sa vyžaduje súhlas oboch rodičov, i keď spolu nežijete.Ako vyplýva z ust. § 6 ods. 3 zák. č. 300/1993 o mene a priezvisku v znení neskorších zmien a doplnkov, „ak majú rodičia maloletého rôzne priezviská, zmena priezviska toho z rodičov, ktorého priezvisko má maloletý, sa vzťahuje aj na maloletého, ak je pojatý do žiadosti a ak s tým súhlasí druhý z rodičov.“Zmena mena v matrike sa vykoná na základe oznámenia osoby, o ktorej meno ide; inak na základe oznámenia rodičov, ak ide o meno maloletého.

 • 20.1.2005 - ako dat dietatu 2 priezviska - jano

 • Tato tema sa tu uz riesila niekolkokrat, ale ja mam v tom stale nejake nejasnosti a sucasna platna pravna uprava je trochu ina. chystame svatbu a chceli by sme, aby nase spolocne deti mali obidve nase priezviska - sme pre to ochotni spravit cokolvek. cital som si zakony aj diskusiu k clanku "meno a priezvisko" z roku 2003 a napadli ma 2 moznosti ako by sa to dalo. cize dieta moze mat podla zakona 2 priezviska len ak sa narodi do zvazku, v ktorom manzelka prijala obidve manzelove priezviska a tento manzel mal zaroven uz predtym 2 priezviska, ktore pouzival. ja mam len jedno priezvisko, moja nastavajuca tiez a keby iba ona prijala moje priezvisko a zaroven si ponechala aj svoje, nase deti stale nemozu mat obidve priezviska, hoci by sme sa dohodli, ze ich budu mat po nej. 1. ale co keby sme obidvaja prijali navzajom priezvisko toho druheho, dalo by sa to ? - ze by sme mali obidvaja rovnake priezviska a nase deti by potom mali priezviska 2 po nas dvoch. 2. alebo bolo by mozne, ze by som si ja pred sobasom zmenil priezvisko tak, ze by obsahovalo aj priezvisko nastavajucej a pri sobasi by ona prijala moje 2 priezviska a deti by potom mohli mat 2 priezviska. je aspon jedna z tychto moznosti realna a pravne O.K. ? alebo je nejaky iny sposob ako by sme mohli dat nasim detom 2 priezviska?

 • Právna úprava týkajúca sa mena a priezviska sa medzičasom zmenila, od 1.1.2004 ( zák. č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších zmien a doplnkov) upravuje otázku priezviska nasledovne:„Štátny občan Slovenskej republiky po narodení nadobúda spoločné priezvisko rodičov, alebo, ak majú priezviská rôzne, nadobúda priezvisko jedného z nich určené dohodou pri uzavretí manželstva, prípadne, ak rodičia nie sú spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko podľa dohody rodičov. Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov.Dieťa, ktoré sa narodí do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, nadobúda priezvisko, na ktorom sa rozvedení manželia dohodli pri uzavretí manželstva, ak nebolo právoplatne zapreté otcovstvo bývalým manželom matky dieťaťa.Ak nie je otec dieťaťa známy, dieťa nadobúda priezvisko matky, ktoré má matka v čase jeho narodenia. Ak nie je známy ani jeden z rodičov dieťaťa, určí priezvisko dieťaťa súd 1) na podnet matričného úradu, v ktorého matrike je vykonaný zápis o narodení dieťaťa.Štátny občan Slovenskej republiky používa v úradnom styku dve priezviská, len ak ich nadobudol podľa predchádzajúcich právnych predpisov, alebo ak ich nadobudol súhlasným vyhlásením pri uzavieraní manželstva.„Z uvedeného vyplýva, že vo Vašom prípade, keďže ešte nie ste ešte manželia, je potrebné pred uzavretím manželstva súhlasne vyhlásiť, že budete používať obaja obe priezviská a následne uviesť obe priezviská aj ako priezviská Vašich detí. Prípadné ďalšie otázky je potrebné klásť sem do poradne.

 • 26.1.2005 - zmena priezviska - Jana

 • Prosím o radu. Manželova dcéra z predchádzajúceho manželstva má priezvisko po manželovi. Manželova predchádzajúca manželka sa znovu vydala a má nové priezvisko. Toto nové priezvisko chce aj dcéra (7 ročná), nakoľko jej nový otec, malá sestrička aj mama majú rovnaké priezvisko, iba ona nie. Aký je postup, ak by so zmenou môj manžel súhlasil?

 • Postup je veľmi jednoduchý. Matka dievčatka podá na matričnom úrade príslušnom podľa ich trvalého pobytu písomnú žiadosť o zmenu priezviska dievčatka. Táto musí byť zdôvodnená (zdôvodní to spomínanými skutočnosťami) a pripojiť je potrebné súhlas Vášho manžela. V takýchto prípadoch nebýva so zmenou priezviska spravidla žiadny problém. Na zápis povolenej zmeny je príslušný matričný úrad, v matrike ktorého je priezvisko zapísané.

 • 4.3.2005 - imfo o priezvisku - jaro

 • Môj problém spočíva v tom že manželka sa po mesiaci manželstva rozviedla aj napriek tomu že ostala tehotná otázka znie: ked sa dieťa narodí či môže aj bez môjho suhlasu a akým právom dať priezvisko po nej za slobodna , a či sa to dá napadnúť.

 • Vaša bývalá manželka nemôže dať dieťaťu priezvisko aké chce ona. Ak nechce dať priezvisko, ktoré ste pri uzavretí manželstva zvolili pre svoje spoločné deti a Vy s tým budete súhlasiť, je potrebné určiť iné priezvisko ( musí ísť o priezvisko jedného z Vás) súhlasným vyhlásením oboch rodičov na matričnom úrade, alebo na súde.

 • 1.4.2005 - ako dat dietatu 2 priezviska II. - Jano

 • Koncom januara som posielal podobnu otazku a navrhli ste mi, aby sme s mojou nastavajucou pred uzavretim manzelstva suhlasne vyhlasili, ze budeme mat kazdy 2 priezviska a dame ich aj nasim buducim detom. Vtedy som Vam pisal po prvom neuspesnom pokuse o 2 priezviska, na matrike.Pred velkou nocou, 20. marca sme sa odhodlali na 2. pokus vyzbrojeni vasimi radami a nejakymi zakonmi a vyhlaskami z webu. Takze v Bratislave na Heydukovej sme opat nepochodili. Zdovednenia boli nasledovne:- prijať priezvisko druheho snubenca a zaroven si ponechat to svoje moze vraj iba 1 zo snubencov, v ziadnom pripade nie obidvaja- k 1.1.2004 neexistuje nejaka nova pravna uprava tejto veci, posledna je z jula 2002-zakon 300/1993, na ktory ste sa odvolali vo Vasej odpovedi a aj my v nasej "obhajobe" je vraj o niecom, inom netyka sa mien pri uzavierani manzelstva- pravne vyklady zakonov inych pravnikov su mylne, pravnici sa vraj nevyznajuUznajte, ze niektore z tychto dovodov su fakt smiesne. Napriek tomu nam vsak do smiechu nie je, nas sobas sa pomaly blizi a sme v tejto veci bezradni. Jednoducho mame pred sebou 2 tvrdenia jedno je od vykonavatela statnej moci - matriky, druhe je od pravnicky- poradkyne. Stale mam tendenciu verit Vam, ale neviem, ako pokracovat dalej. Chceme, aby nase prava neboli potlacane iba kvoli tomu, ze sa nevieme obranit pred tlakom vykonavatelov statnej spravy.Prosim Vas teda opat o radu, ako postupovat dalej. Najblizsi nadriadeny organ matrike je Ministerstvo vnutra, ma vyznam obratit sa na nich? a koho v tom pripade kontaktovat? Kde zozenieme zakony a vyhlasky, ktore sa tykaju nasej veci ? a ktore to su /cisla, roky, cisla ciastok, v ktorych su zverejnene.../?Citim, ze sme vycerpali argumenty, ktore potvrdzuju opodstatnenost nasej poziadavky a stale to nestaci.

 • Teraz by ste mali počuť ten dlhý povzdych na tému matričné úrady...Je potrebné si zároveň uvedomiť, že právne názory sa môžu a spravidla aj často odlišujú, najmä pokiaľ nie je zákon jednoznačný.Náš právny priadok v oblasti mien a priezvisk nie je natoľko liberálny ako v niektorých iných krajinách, kde si môžete zviliť akékoľvek meno. Máme pomerne striktné pravidlá. Donedávna bol problém aj so ženským priezviskom v mužskom tvare, našťastie už tento problém odpadol a nie je potrebné si meniť národnosť len kôli tomu.Obávam sa, že vo Vašom prípade skutočne nebude možné dosiahnuť Vami sledovaný cieľ.Samozrejme, že zákon 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku sa týka priezviska. Novelizácia účinná od 1.1.2004 sa netýkala konkrétne priezviska, spomenula som ten dátum preto, lebo v čase písania odpovede to bola posledná aktuálna úprava predmetného zákona. Z citácie § 5 ods. 1 zák. ( uvedenej v predchádzajúcej odpovedi) vyplýva, že sa tento zákon netýka konkrétne voľby priezviska pri uzavretí manželstva. Uvedené sa týkalo používania dvoch priezvisk v úradnom styku. Napokon to máte naštudované, takže to iste viete.Od februára 2005 je však účinná nová právna úprava týkajúca sa určenia priezviska pri uzavretí manželstva a to zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine. Citujem § 6 ods. 3 pís. c) uvedeného zákona:„Snúbenci pri uzavieraní manželstva pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi aj súhlasne vyhlásia, čic) priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko; snúbenec, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené ako druhé priezvisko v poradí po uzavretí manželstva.Uvedená citácia ( na ktorú odkazuje § 5 ods. 1 zák. č. 300/1993 Z.z.) sa síce málo, ale predsa líši od predchádzajúcej úpravy v zákone o rodine č. 94/1963 Zb. o rodine. Je presnejšia a doslovne z nej vyplýva, že sa dve priezviská týkajú len jedného zo snúbencov. Predchádzajúca úprava nebola tak úplne jednoznačná a poznám konkrétny prípad ( z toho vychádzala aj moja odpoveď), kedy bolo vyhovené žiadosti mať dve priezviská obom snúbencom. Opäť to zrejme súvisí s ľudským faktorom.Som toho názoru, že aj ak by sa Vám podarilo nadobudnúť dve priezviská prostredníctvom inštitútu zmeny priezviska ( čo zákon nevylučuje, avšak je to na rozhodnutí matričného úradu, ktorý ma možnosť, nie povinnosť vyhovieť žiadosti), nebude to mať pre Vás veľký význam, pretože ich nebudete môcť v úradnom styku používať ( viď citácia v odpovedi k Vašej minulej otázke). Z uvedeného dôvodu predpokladám, že matričný úrad by žiadosť o zmenu priezviska takýmto spôsobom zrejme zamietol. Skúsiť to však môžete, ak myslíte, že je to pre Vás nejaké riešenie.

 • 22.4.2005 - Ako na to - Michal

 • Moja priatelka sa rozviedla v jan tohto roka. Teraz sa nam narodila dcera. Ona ma este priezvisko po exmanzelovi. A takisto sa aj moja dcera sa teraz vola po nom. Chcel by som vediet ako mame postupovat ak chceme aby sa mala volala po mne. Ide o to aby sa vsetky papiere uz vybavili na moje meno. Samozrejme ma ona urcuje ako otca a ja suhlasim. Co mame robit?

 • V tejto veci sa súdnej ceste nevyhnete. Pokiaľ sa Vašej priateľke narodilo dieťa do uplynutia 300-tého dňa od rozvodu manželstva, zo zákona sa považuje za jeho otca jej bývalý manžel. Z toho čo ste napísali mi nie je celkom jasné, či Vás za otca len určuje, alebo či ste otcom aj naozaj. V každom prípade má Vaša priateľka alebo jej bývalý manžel možnosť zaprieť otcovstvo k dieťaťu súdnou cestou. Matka dieťaťa tak môže urobiť do troch rokov veku dieťaťa, jej bývalý manžel do troch rokov od kedy sa o narodení dieťaťa dozvedel. Najprv musí byť zapreté otcovstvo exmanžela matky dieťaťa a potom určíte súhlasným vyhlásením otcovstvo Vaše. Počítajte s tým, že to „chvíľu“ potrvá. Zo zákona by malo byť vo veci rozhodnuté najneskôr do 6 mesiacov od začatia konania ( t.j. od podania návrhu).

 • 2.5.2005 - priezvisko po otcovi - blondo

 • Ako postupovat v takom pripade, ak sme sa s priatelom nevzali a cakame spolu dieta a chceli by sme ho pomenovat priezviskom priatela? Je potrebne vyplnit este pred narodením dietata nejake tlacivo?

 • V prípade, že matka dieťaťa nie je vydatá, nadobúda dieťa priezvisko podľa dohody rodičov, alebo podľa rozhodnutia súdu, ak sa rodičia nedohodnú. Preto je najprv potrebné určiť otcovstvo. Ak nie ste manželia, otcovstvo je potrebné určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov. Urobiť tak môžete na matričnom úrade, a to aj k dieťaťu ešte nenarodenému ak je už počaté. Zároveň, alebo neskôr, najneskôr však do troch dní od pôrodu, je potrebné určiť pre dieťa aj priezvisko a oznámiť to matričnému úradu.

 • Odosielam Váš hlas...
  Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 4 hlas(ov).
  Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
  Komentáre k článku
  Zuzana napísané 17.02.2016 11:33

  Prijemny den,

   

  s otcom môjho dieťaťa sme neboli manzelia, zili sme ako druh a druzka. Dlhodobo zijeme oddelene (bude to uz 6 rokov) a otec dieťaťa nema so synom ziaden vztah, ani sa nezaujima o jeho osud - dlhodobo.

   

  Syn ma priezvisko po otcovi. Viem, ze pokial by otec dieťaťa suhlasil, je mozne synovi zmenit priezvisko tak, aby mal moje priezvisko. Pokial by nesuhlasil s tymto návrhom, ale bol by ochotny pristupit aspon na to, aby malo nase dieťa aj jeho ale aj moja priezvisko, je to na Slovensku vôbec mozne? Je mozne doplnit k priezvisku dieťaťa po otcovi aj priezvisko po matke? Z praktických dovodov by to bolo jednoduchsie.

   

  Dakujem za odpoved.

  Karin napísané 30.03.2014 13:07

  Dobrý deň

   

  Možno to tu už odznelo a ľudia sa už pýtali na to čo sa práve chcem spýtať ja, ak je to tak tak prepáčte.

   

  Je možné keď mám 18 tak si pridať k môjmu priezvisku ďalšie?

  Volám sa po mojom nevlastnom otcovi, ale túžim mať aj priezvisko po mojom vlastnom otcovi.

   

  Dalo by sa to?

  Ďakujem za odpoveď, cením si to.

   

  Pekný deň.

  Karin napísané 12.12.2013 20:01

  Dobrý deň

   

  Mám otázku ohľadne priezvisk.

  Mám meno po svojom nevlastnom otcovi a chcela by som si pridať k nemu priezvisko po svojom vlastnom.

  Dalo by sa to tak spraviť, aby som mala obidve?

  Ak áno koľko by som za to zaplatila?

   

  Ďakujem Vám za odpoveď.

  kristina/redakcia napísané 12.12.2013 21:00

  Dobrý večer, s dvoma priezviskami v takomto prípade zákon nepočíta. Iba pri sobáši je možnosť ponechať si doterajšie priezvisko a zároveň k nemu získať nové, partnerove.

  Poradova napísané 19.11.2012 13:19

  Dobry den..chcela by som sa informovať: Pred dvama rokmi sa nám s priateľom narodil syn....v rodnom liste dieťaťa je uvedéné moje rodné priezvisko,avšak pred mesiacom sme sa zosobášili...chcela by som v synovom rodnom liste zmeniť moje rodné priezvisko na moje terajšie..dá sa to a ako postupovať?

  S pozdravom

   

  Poradova

  lenka napísané 28.07.2012 17:07

  zdravim vas. prosim o radu. moj priatel mal s byvalou priatelkou dieta a chcela by som vediet ked ide matka s dietatom na dovolenu a maju rozne piezvyska. dieta ma prizvysko po otcovi a ked ide s nim na dovolenku potrebuje suhlas otca na to ak idu do zahranicia. dakujem

  Michal M. napísané 25.07.2012 17:17

  Dobry den. Rad by som sa spytal ci je mozne ziadat o zapis priezvyska matky za slobodna. Nasi sa vzali v 1977 a do dnesnej doby su stale spolu. Len by som chcel nosit nielen priezvisko otca ale i matky.

  Dada napísané 23.05.2011 21:20

  Chcela by som sa spýtať , aký je postup pri určení priezviska pre dieťa. Čakám s priateľom dieťa , ale brať sa nebudeme. Som už raz rozvedená a priezvisko mám po bývalom manželovi. Chceme aby dieťa malo prvé priezvisko po priateľovi a druhé priezvisko po mne.Takže bude mať 2 priezviská . Je tomožné? A ešte by som chcela vedieť či nebude problém ked bude mať priezvisko aj moje - čiže po bývalom manželovi

  Monika napísané 13.04.2011 15:16

  Dobrý deň prajem. Mám jednu otázku. Viete mi poradiť ako je to so zákonom po r.1993 o pridaním druhého a tretieho mena + prehodenie poradia mien u občana Slovenskej republiky, ktorý sa narodil v cudzine ešte pred r.1993? zákon 300/1993 to rieši v §2a) a 2c) no nikde som nenašla ako je to u občanov SR s matrikou v Českej republike. Vraj si musím zmeniť moju českú matriku na slovenskú, no nikde v zákonoch to nemôžem nájsť.

  Ana napísané 17.08.2010 17:33

  Dobry den,

   

  Chcela by som vediet aky je postup ak chcem pridat dcere este moje priezvisko. Dcera ma zatial len manzelove priezvisko, ale kedze som Portugalka je u nas zvyk mat dve priezviska. Ako mozem svoje priezvisko pridat k jej meno? Manzel s tym suhlasi, ked sa dcera narodila (2001) nebolo to mozne. Dakujem

  Bavlšík Vojtech napísané 19.07.2010 17:10

  Dobrý deň chcel by som vedieť, ako mám postupovať, keď by som si chcel oficiálne pridať ďalšie krstné meno. Som dospelý človek, s trvalým pobytom v Nových Zámkoch. Mohli by ste mi poslať potrebné informácie a tlačivá, ktoré k tomu potrebujem predložiť a tiež aké poplatky sú za to vyrúbené?

  tina napísané 09.04.2010 22:48

  Chcela ba om sa opýtať či je možne dať dieťaťu druhe priezvisko. Moja dcera ma priezvisko po otcovi napisanom aj v RL no s tým mužom som nebola zosobašená, no teraz mám druheho partnera s ktorým planujeme v lete tohto roka svadbu a chceli by sme mojej dcére dať druhe priezvisko po mojom snubencovi. Je to možne, alebo s tým musí výhradne suhlasiť biologický otec?

  ThDr. Mgr. Ján Lauko napísané 02.12.2009 14:42

  Dobrý deň!

   

  Chcel by som vedieť, ako mám postupovať, keď by som si chcel oficiálne pridať dalšie krstné meno, resp. ďalšie krstné mená. Som dospelý človek, s trvalým pobytom v Martine. Mohli by ste mi poslať potrebné informácie a tlačivá, ktoré k tomu potrebujem predložiť a tiež aké poplatky sú za to vyrúbené? Ďalej sa chcem informovať, ako postupovať pri zapísaní ďalšieho vysokoškolského titulu do OP? PLatia sa tu poplatky za výmenu OP?

   

  Ďakujem. J. Lauko.

  Michaela napísané 29.11.2009 12:41

  Chcem sa opytat. Cakam dieta a chcem mu dat meno Samantha. je mozne pridat toto meno do slovenskeho kalendara?

  Tino napísané 01.07.2008 15:40

  narodil som sa ako Martin ale tym menom ma nikto nevola a ani ja ho nemam prilis v laske....som zvyknuty na meno Tino co je vlastne odvodene od marTIN tak ako Tina je od Kristina alebo Martina... ked ale pridem do nejakeho noveho kolektivu (napr. zmena zamestnania atd.), tam vidia na obcianskom preukaze meno Martin a automaticky som pre nich Martin..

  je mozne to zmenit na matrike na zaklade takehoto prosteho dovodu?

  Dakujem..

  Janette napísané 31.05.2008 23:07

  Dobry,den!

  Chcela by som si zmenit krstne meno.Pretoze,to ktore mam zapisane v rodnom liste tym ma nik nevola a ani nan nereagujem.Matrikarka urobila chybu pri zapise, pretoze mi nechcela zapisat krstne meno,ake mi dali rodicia, tak to museli narychlo zmenit.Podala som uz niekolko ziadosti a stale mi boli zamitnute.Preco mat krstne meno, na ktore nie je clovek zvyknuty ani ho nik tak nevola?

  Janette.

  Marta napísané 24.01.2008 09:26

  Chcem sa opýtať na zmenu mena z mena Jana na meno Janka. Je to možné zmeniť len na matrike alebo musí sa rozhodnutím obvodného úradu s poplatkom?

  Ďakujem

  Klaudia Hupková napísané 17.12.2007 08:48

  Chcela by som sa informovať kde by sme sa mohli obrátiť so žiadosťou o úpravu mien v slovenskom kalendári. Myslím, že v kalendári figuruje aj veľa zastaralých mien, ktoré sa už nepoužívajú a niektoré mená, ktoré sú teraz používané tam chýbajú. Dcérke sme dali pred 12 rokmi meno Scarlett a veľmi ju trápi, že nemá meniny, i keď počet detí s týmto menom na Slovensku narastá.

  Ďakujem za informáciu.

   

  Klaudia

  monika napísané 28.11.2007 22:40

  Zdravim.Budte taka laskava mi pomoct.Chcela by som si naspat zmenit svoje priezvisko.Rozvedena som uz 7 rokov ale nosim svjho ex manzela priezvisko a by som chcela moje rodne naspat.Prosim vas budte taka laskava mi pomoct napisat ziadost.Deti nemam.Momentalne som v Anglicku cize neviem aky ma byt postup,ci mam ist osobne na SK.Dakujem vam

  julka napísané 26.07.2007 14:30

  dobry den, rada by som sa opytala. Mam 19 rokov a dala som si druhe meno. Chapem ze v uradnom styku sa moze pouzivat iba prve meno, ale bude to chyba ak by som niekde pouziala aj to druhe meno. Ze zaroven s prvym aj druhe, ci sa musi pouzivat len vylucne prve meno?? Dakujem

  Marcel napísané 15.09.2006 15:51

  Dobrý deň,

   

  Mám 20 rokov a chcel by som si určiť druhé meno, ktoré je cudzojazyčné.

   

  Chcem sa spýtať, či si za druhé meno môžem zvoliť i také, ktoré sa vo svete používa ako priezvisko.

   

  A ešte by som chcel vedieť, či sa obe mená zapisujú napr. do OP ap.

   

  Keď predložím na matrike oznámenie o určení druhého a tretieho mena, budú pátrať po tom, či sa to meno vôbec niekde na svete vyskytuje?

   

  Ďakujem za odpovede. s pozdravom Marcel

  KATARINA napísané 28.08.2006 18:29

  Prosím Vás,chcem sa opýtať ak dieťa nemá v rodnom liste otca,ale matka určila otca a aj otcovstvo sa dokázalo,medzitým sa vydala a dieťaťu dala meno po svojom manželovi.Je biologický otec povinný platiť výživné?Ak sa o zmene mena dozvedel zo súdnych papierov?

  Marta napísané 20.07.2006 08:49

  Mám 20 rokov a chcem si k terajšiemu priezvisku zvoliť ešte priezvisko matky, ktoré mala za slobodna. Rodičia matky pochádzajú z Poľska a matke priezvisko poslovenčili. Teda chcem sa opýtať, či si môžem požiadať zmenu priezviska: k terajšiemu priezvisku aj priezvisko matky, ale v poľskom tvare?

  Alenka napísané 18.04.2006 18:29

  Mila pani Sona. Nedavno sme sa s manzelom rozviedli. Mame spolu takmer rocne dieta. Manzel od nas odisiel este pred jeho narodenim a doteraz o neho ani o mna neprejavil ziaden zaujem. Po rozvode nas zatial raz navstivil. Chcela by som dat dietatku svoje priezvisko, na co mi vsak moj byvaly manzel suhlas nedal. Akym sposobom by bolo mozne tento problem vyriesit? Za odpoved vopred dakujem.

  mandy napísané 10.04.2006 19:54

  Dobry den,

  cakam dieta s clovekom, ktory ani o mna , ani o buduce dieta nejavi zaujem a nepredpokladam, ze by sa situacia mala nejak v buducnosti zmenit. preto nehodlam do RL uviest meno otca. Poradite mi, co sa v takomto pripade do prislusnej kolonky uvadza? V pripade, zeby som si neskor nasla partnera, bude mozne po uzavreti manzelstva zmenit priezvisko dietata podla toho partnera? Dakujem

  Mária Vargová napísané 01.04.2006 10:54

  Chcela by som sa opýtať, či je meno LARA (dievčenské) zaevidované v matrike. Toto meno sa nám s manželom veľmi páči a chceli by sme tak pomenovať našu dcérku, ktorá sa má narodiť koncom apríla.Prosím o radu, ako postupovať, keby nám to meno nechceli zapísať na matričnom úrade. Počuli sme, že v Maďarsku sa to už bežne dáva a aj tu na Slovensku je už tak pomenovaných pár dievčat. Závisí to od matrikárky? Prosím o radu. Ďakujem.

  Oľga napísané 30.03.2006 17:57

  Dobry den,chcela som sa spytat ohladom zmeny mojho krsneho mena.

  Narodila som sa v roku 1985 a moj otec sa rozhodol dat mi meno po mame.

  Moje meno sa mi paci,ale rada by som chcela mat pisane v obcianskom preukaze meno Olinka,co znie lepsie ako Oľga.

  Vedeli by ste mi poradit,ako na to?Co je k tomu potrebne a ako rychlo sa da tato zmena uskutocnit?

  Vopred vam dakujem.

  martina napísané 29.03.2006 10:34

  Chcela by som vediet, ako mam postupovat, ked meno, ktore sme dali dcére nie je v slovenskom kalendrári. V ceskom kalendari sme ho uz nasli. Dcera sa vola Timea

  smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

  Najčítanejšie

  Náš TIP
  Komentáre k článku
  Zuzana napísané 17.02.2016 11:33

  Prijemny den,

   

  s otcom môjho dieťaťa sme neboli manzelia, zili sme ako druh a druzka. Dlhodobo zijeme oddelene (bude to uz 6 rokov) a otec dieťaťa nema so synom ziaden vztah, ani sa nezaujima o jeho osud - dlhodobo.

   

  Syn ma priezvisko po otcovi. Viem, ze pokial by otec dieťaťa suhlasil, je mozne synovi zmenit priezvisko tak, aby mal moje priezvisko. Pokial by nesuhlasil s tymto návrhom, ale bol by ochotny pristupit aspon na to, aby malo nase dieťa aj jeho ale aj moja priezvisko, je to na Slovensku vôbec mozne? Je mozne doplnit k priezvisku dieťaťa po otcovi aj priezvisko po matke? Z praktických dovodov by to bolo jednoduchsie.

   

  Dakujem za odpoved.

  Karin napísané 30.03.2014 13:07

  Dobrý deň

   

  Možno to tu už odznelo a ľudia sa už pýtali na to čo sa práve chcem spýtať ja, ak je to tak tak prepáčte.

   

  Je možné keď mám 18 tak si pridať k môjmu priezvisku ďalšie?

  Volám sa po mojom nevlastnom otcovi, ale túžim mať aj priezvisko po mojom vlastnom otcovi.

   

  Dalo by sa to?

  Ďakujem za odpoveď, cením si to.

   

  Pekný deň.

  Karin napísané 12.12.2013 20:01

  Dobrý deň

   

  Mám otázku ohľadne priezvisk.

  Mám meno po svojom nevlastnom otcovi a chcela by som si pridať k nemu priezvisko po svojom vlastnom.

  Dalo by sa to tak spraviť, aby som mala obidve?

  Ak áno koľko by som za to zaplatila?

   

  Ďakujem Vám za odpoveď.

  kristina/redakcia napísané 12.12.2013 21:00

  Dobrý večer, s dvoma priezviskami v takomto prípade zákon nepočíta. Iba pri sobáši je možnosť ponechať si doterajšie priezvisko a zároveň k nemu získať nové, partnerove.

  Poradova napísané 19.11.2012 13:19

  Dobry den..chcela by som sa informovať: Pred dvama rokmi sa nám s priateľom narodil syn....v rodnom liste dieťaťa je uvedéné moje rodné priezvisko,avšak pred mesiacom sme sa zosobášili...chcela by som v synovom rodnom liste zmeniť moje rodné priezvisko na moje terajšie..dá sa to a ako postupovať?

  S pozdravom

   

  Poradova

  lenka napísané 28.07.2012 17:07

  zdravim vas. prosim o radu. moj priatel mal s byvalou priatelkou dieta a chcela by som vediet ked ide matka s dietatom na dovolenu a maju rozne piezvyska. dieta ma prizvysko po otcovi a ked ide s nim na dovolenku potrebuje suhlas otca na to ak idu do zahranicia. dakujem

  Michal M. napísané 25.07.2012 17:17

  Dobry den. Rad by som sa spytal ci je mozne ziadat o zapis priezvyska matky za slobodna. Nasi sa vzali v 1977 a do dnesnej doby su stale spolu. Len by som chcel nosit nielen priezvisko otca ale i matky.

  Dada napísané 23.05.2011 21:20

  Chcela by som sa spýtať , aký je postup pri určení priezviska pre dieťa. Čakám s priateľom dieťa , ale brať sa nebudeme. Som už raz rozvedená a priezvisko mám po bývalom manželovi. Chceme aby dieťa malo prvé priezvisko po priateľovi a druhé priezvisko po mne.Takže bude mať 2 priezviská . Je tomožné? A ešte by som chcela vedieť či nebude problém ked bude mať priezvisko aj moje - čiže po bývalom manželovi

  Monika napísané 13.04.2011 15:16

  Dobrý deň prajem. Mám jednu otázku. Viete mi poradiť ako je to so zákonom po r.1993 o pridaním druhého a tretieho mena + prehodenie poradia mien u občana Slovenskej republiky, ktorý sa narodil v cudzine ešte pred r.1993? zákon 300/1993 to rieši v §2a) a 2c) no nikde som nenašla ako je to u občanov SR s matrikou v Českej republike. Vraj si musím zmeniť moju českú matriku na slovenskú, no nikde v zákonoch to nemôžem nájsť.

  Ana napísané 17.08.2010 17:33

  Dobry den,

   

  Chcela by som vediet aky je postup ak chcem pridat dcere este moje priezvisko. Dcera ma zatial len manzelove priezvisko, ale kedze som Portugalka je u nas zvyk mat dve priezviska. Ako mozem svoje priezvisko pridat k jej meno? Manzel s tym suhlasi, ked sa dcera narodila (2001) nebolo to mozne. Dakujem

  Bavlšík Vojtech napísané 19.07.2010 17:10

  Dobrý deň chcel by som vedieť, ako mám postupovať, keď by som si chcel oficiálne pridať ďalšie krstné meno. Som dospelý človek, s trvalým pobytom v Nových Zámkoch. Mohli by ste mi poslať potrebné informácie a tlačivá, ktoré k tomu potrebujem predložiť a tiež aké poplatky sú za to vyrúbené?

  tina napísané 09.04.2010 22:48

  Chcela ba om sa opýtať či je možne dať dieťaťu druhe priezvisko. Moja dcera ma priezvisko po otcovi napisanom aj v RL no s tým mužom som nebola zosobašená, no teraz mám druheho partnera s ktorým planujeme v lete tohto roka svadbu a chceli by sme mojej dcére dať druhe priezvisko po mojom snubencovi. Je to možne, alebo s tým musí výhradne suhlasiť biologický otec?

  ThDr. Mgr. Ján Lauko napísané 02.12.2009 14:42

  Dobrý deň!

   

  Chcel by som vedieť, ako mám postupovať, keď by som si chcel oficiálne pridať dalšie krstné meno, resp. ďalšie krstné mená. Som dospelý človek, s trvalým pobytom v Martine. Mohli by ste mi poslať potrebné informácie a tlačivá, ktoré k tomu potrebujem predložiť a tiež aké poplatky sú za to vyrúbené? Ďalej sa chcem informovať, ako postupovať pri zapísaní ďalšieho vysokoškolského titulu do OP? PLatia sa tu poplatky za výmenu OP?

   

  Ďakujem. J. Lauko.

  Michaela napísané 29.11.2009 12:41

  Chcem sa opytat. Cakam dieta a chcem mu dat meno Samantha. je mozne pridat toto meno do slovenskeho kalendara?

  Tino napísané 01.07.2008 15:40

  narodil som sa ako Martin ale tym menom ma nikto nevola a ani ja ho nemam prilis v laske....som zvyknuty na meno Tino co je vlastne odvodene od marTIN tak ako Tina je od Kristina alebo Martina... ked ale pridem do nejakeho noveho kolektivu (napr. zmena zamestnania atd.), tam vidia na obcianskom preukaze meno Martin a automaticky som pre nich Martin..

  je mozne to zmenit na matrike na zaklade takehoto prosteho dovodu?

  Dakujem..

  Janette napísané 31.05.2008 23:07

  Dobry,den!

  Chcela by som si zmenit krstne meno.Pretoze,to ktore mam zapisane v rodnom liste tym ma nik nevola a ani nan nereagujem.Matrikarka urobila chybu pri zapise, pretoze mi nechcela zapisat krstne meno,ake mi dali rodicia, tak to museli narychlo zmenit.Podala som uz niekolko ziadosti a stale mi boli zamitnute.Preco mat krstne meno, na ktore nie je clovek zvyknuty ani ho nik tak nevola?

  Janette.

  Marta napísané 24.01.2008 09:26

  Chcem sa opýtať na zmenu mena z mena Jana na meno Janka. Je to možné zmeniť len na matrike alebo musí sa rozhodnutím obvodného úradu s poplatkom?

  Ďakujem

  Klaudia Hupková napísané 17.12.2007 08:48

  Chcela by som sa informovať kde by sme sa mohli obrátiť so žiadosťou o úpravu mien v slovenskom kalendári. Myslím, že v kalendári figuruje aj veľa zastaralých mien, ktoré sa už nepoužívajú a niektoré mená, ktoré sú teraz používané tam chýbajú. Dcérke sme dali pred 12 rokmi meno Scarlett a veľmi ju trápi, že nemá meniny, i keď počet detí s týmto menom na Slovensku narastá.

  Ďakujem za informáciu.

   

  Klaudia

  monika napísané 28.11.2007 22:40

  Zdravim.Budte taka laskava mi pomoct.Chcela by som si naspat zmenit svoje priezvisko.Rozvedena som uz 7 rokov ale nosim svjho ex manzela priezvisko a by som chcela moje rodne naspat.Prosim vas budte taka laskava mi pomoct napisat ziadost.Deti nemam.Momentalne som v Anglicku cize neviem aky ma byt postup,ci mam ist osobne na SK.Dakujem vam

  julka napísané 26.07.2007 14:30

  dobry den, rada by som sa opytala. Mam 19 rokov a dala som si druhe meno. Chapem ze v uradnom styku sa moze pouzivat iba prve meno, ale bude to chyba ak by som niekde pouziala aj to druhe meno. Ze zaroven s prvym aj druhe, ci sa musi pouzivat len vylucne prve meno?? Dakujem

  Marcel napísané 15.09.2006 15:51

  Dobrý deň,

   

  Mám 20 rokov a chcel by som si určiť druhé meno, ktoré je cudzojazyčné.

   

  Chcem sa spýtať, či si za druhé meno môžem zvoliť i také, ktoré sa vo svete používa ako priezvisko.

   

  A ešte by som chcel vedieť, či sa obe mená zapisujú napr. do OP ap.

   

  Keď predložím na matrike oznámenie o určení druhého a tretieho mena, budú pátrať po tom, či sa to meno vôbec niekde na svete vyskytuje?

   

  Ďakujem za odpovede. s pozdravom Marcel

  KATARINA napísané 28.08.2006 18:29

  Prosím Vás,chcem sa opýtať ak dieťa nemá v rodnom liste otca,ale matka určila otca a aj otcovstvo sa dokázalo,medzitým sa vydala a dieťaťu dala meno po svojom manželovi.Je biologický otec povinný platiť výživné?Ak sa o zmene mena dozvedel zo súdnych papierov?

  Marta napísané 20.07.2006 08:49

  Mám 20 rokov a chcem si k terajšiemu priezvisku zvoliť ešte priezvisko matky, ktoré mala za slobodna. Rodičia matky pochádzajú z Poľska a matke priezvisko poslovenčili. Teda chcem sa opýtať, či si môžem požiadať zmenu priezviska: k terajšiemu priezvisku aj priezvisko matky, ale v poľskom tvare?

  Alenka napísané 18.04.2006 18:29

  Mila pani Sona. Nedavno sme sa s manzelom rozviedli. Mame spolu takmer rocne dieta. Manzel od nas odisiel este pred jeho narodenim a doteraz o neho ani o mna neprejavil ziaden zaujem. Po rozvode nas zatial raz navstivil. Chcela by som dat dietatku svoje priezvisko, na co mi vsak moj byvaly manzel suhlas nedal. Akym sposobom by bolo mozne tento problem vyriesit? Za odpoved vopred dakujem.

  mandy napísané 10.04.2006 19:54

  Dobry den,

  cakam dieta s clovekom, ktory ani o mna , ani o buduce dieta nejavi zaujem a nepredpokladam, ze by sa situacia mala nejak v buducnosti zmenit. preto nehodlam do RL uviest meno otca. Poradite mi, co sa v takomto pripade do prislusnej kolonky uvadza? V pripade, zeby som si neskor nasla partnera, bude mozne po uzavreti manzelstva zmenit priezvisko dietata podla toho partnera? Dakujem

  Mária Vargová napísané 01.04.2006 10:54

  Chcela by som sa opýtať, či je meno LARA (dievčenské) zaevidované v matrike. Toto meno sa nám s manželom veľmi páči a chceli by sme tak pomenovať našu dcérku, ktorá sa má narodiť koncom apríla.Prosím o radu, ako postupovať, keby nám to meno nechceli zapísať na matričnom úrade. Počuli sme, že v Maďarsku sa to už bežne dáva a aj tu na Slovensku je už tak pomenovaných pár dievčat. Závisí to od matrikárky? Prosím o radu. Ďakujem.

  Oľga napísané 30.03.2006 17:57

  Dobry den,chcela som sa spytat ohladom zmeny mojho krsneho mena.

  Narodila som sa v roku 1985 a moj otec sa rozhodol dat mi meno po mame.

  Moje meno sa mi paci,ale rada by som chcela mat pisane v obcianskom preukaze meno Olinka,co znie lepsie ako Oľga.

  Vedeli by ste mi poradit,ako na to?Co je k tomu potrebne a ako rychlo sa da tato zmena uskutocnit?

  Vopred vam dakujem.

  martina napísané 29.03.2006 10:34

  Chcela by som vediet, ako mam postupovat, ked meno, ktore sme dali dcére nie je v slovenskom kalendrári. V ceskom kalendari sme ho uz nasli. Dcera sa vola Timea

  smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised