MúdrostiRiešime dilemu

Najobľúbenejšie chlapčenské biblické mená

 Anna Veselá   25.07.2021   0

Pri výbere mena používajú rodičia rôzne stratégie. Niektorí vyberajú meno podľa patróna, ktorý má byť dieťaťu ochrancom, či vzorom, iní volia meno podľa toho, čo vyjadruje, akú zahŕňa v sebe vlastnosť, aby predurčilo povahu dieťaťa.

Oboje platí pri biblických menách. Tieto sú najobľúbenejšie medzi rodičmi chlapcov.

Shutterstock

 

Jakub

Jakub je starodávne meno rozšírené v celej Európe,  pôvod tohto mena je hebrejský. Znamená „druhorodený“, alebo „držiaci za pätu“, lebo v Starom zákone bol Jákob mladším dvojčaťom Ezaua, ktorého pri pôrode držal za pätu.

V novom zákone nájdeme medzi Ježišovými dvanástimi apoštolmi hneď dvoch Jakubov. Ten starší z nich po Ježišovej smrti ostal v Jeruzaleme, kde spolu s apoštolom Petrom budovali prvotnú kresťanskú cirkev. Skonal ako prvý z apoštolov mučeníckou smrťou, keď ho v roku 44 Herodesovi vojaci sťali mečom.  

Legenda o svätom Jakubovi hovorí, že po smrti jeho telo naložili učeníci na loďku a pustili voľne na more. Sprevádzaná anjelmi sa loď doplavila až k západnému pobrežiu Hispánie a tu ho pochovali. Nad jeho hrobom postavili jednoduchý kostol, neskôr ho prestavili na baziliku. Santiango de Compostella je dnes známym pútnickým miestom.

Prečítajte si aj: Jakub, chleba kúp (25.júl)

 

Michal

Meno Michal pochádza z hebrejského Micha'el a znamená „Kto je ako Boh?“. Je to vlastne bojový pokrik, s ktorým dobrí anjeli odhodlane vyrazili proti diablovi a jeho zástupom. Archanjel Michal je preto zobrazovaný ako odvážny rytier a ochranca, vodca nebeského vojska, ktorý bojuje proti zlu. Okrídlená postava muža drží v ruke meč alebo kopiju. 

O Michalovi sa v biblii píše viackrát. V starom zákone hovorí o ňom prorok Daniel ako o veľkom kniežati, ktoré prichádza na pomoc. V novom zákone Archanjela spomína vo svojom liste Júda a naposledy je o ňom zmienka v Apokalypse, kde je znovu opísaný boj na nebi, v  ktorom Michal so svojimi anjelmi opäť premáha draka a jeho anjelov.

 

Ján

Meno Ján má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milostivý“. V novom zákone máme hneď dvoch "silných" Jánov, jeden z nich apoštol a evanjelista. Druhým je Ján Krstiteľ. 24. jún, kedy zvyknú oslavovať Jánovia meniny, je podľa tradície dňom jeho narodenia.

Ján Krstiteľ vyzýval ľudí k pokániu, krstil ich a krstil aj samotného Ježiša. Dostal sa do konfliktu s Herodesom, ktorému vytýkal zhýralý život a vzťah so ženou svojho brata. Skončil vo väzení a jeho hlavu si za svoj hriešny tanec vyžiadala dcéra jeho nezákonnej manželky. 

Ikonograficky býva Ján Krstiteľ zobrazený ako pustovník v jednoduchom odeve, často so zdvihnutým prstom, s palicou alebo krížom v ruke. Známy je aj motív, ako Ján krstí Krista v Jordáne, nad ním je otvorené nebo a holubica.

Prečítajte si aj: Tradície na Jána (24. jún)

 

Jozef

Meno Jozef sa vyskytuje v starom aj novom zákone a tiež ho nosilo viacero svätcov. S výkladom mena sa stretávame v starom zákone, pri Jozefovi, synovi Jákoba, ktorého bratia zo žiarlivosti predali do otroctva.

Ráchel bola milovanou manželkou Jákoba, ale spočiatku mu nevedela dať deti. Keď po rokoch počala a porodila syna, nazvala ho Jozefom. V tom mene sa odzrkadľuje radosť Ráchel z toho, že Boh ju zbavil dlhoročnej bezdetnosti a tiež prosba, aby jej pridal ešte druhého syna (jásaf, jósef – pridať, rozmnožiť).

V novom zákone bol Jozef Ježišov pestún a Máriin manžel, bol hlavou rodiny, ktorú s nimi tvoril. Zobrazovaný býva ako jednoduchý muž s malým Ježiškom, alebo ako tesár so svojimi pracovnými nástrojmi sekerou a pílou. Aj pre jeho zamestnanie si ho za svojho patróna zvolili tesári.

 

Matúš

Meno Matúš je hebrejského pôvodu a znamená Boží muž. Známy Ježišov učeník bol pôvodne vyberačom mýta. Bol teda niečo ako colník, čo v tých dobách nebola obľúbená „sorta“ ľudí. Mýtnikov okolie nemalo rado, boli považovaní za hriešnikov, vydieračov a zlodejov.

Matúš mal svoju mýtnicu v Kafarnaume a tam sa stretol s Ježišom. Keď sa mu prihovoril a pozval ho k sebe, Matúš zanechal svoje niekdajšie zamestnanie a ostal s ním. Stal sa jedným z Ježišových dvanástich apoštolov a neskôr napísal jedno zo štyroch evanjelií.

 

Marek

Meno Marek má latinský pôvod, Marcus znamená bojovník. Svätý Marek je autorom najkratšieho a zároveň najstaršieho zo štyroch evanjelií. V dome Markovej ovdovelej matky sa učeníci stretávali a Marek sa k nim zakrátko pridal. Prijal krst a stal sa pomocníkom apoštola Petra. Zomrel mučeníckou smrťou v Egypte.

Na obrazoch býva zobrazený s krídlami, v ruke drží knihu, alebo sedí za stolom a píše svoje evanjelium. Kniha a krídla – to sú atribúty všetkých štyroch evanjelistov a symbolizujú, že knihy, ktoré napísali, sú inšpirované svätým duchom. Marka si za svojho patróna zvolili notári a pisári, ale aj stavbári, murári, sklenári a košikári.

Prečítajte si aj: Na Marka do jarka (25. apríl)

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.7 z 5. Celkom 11 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Anna Veselá

Vyštudovala som pedagogiku, ale odkedy som mamou, zisťujem, že sa stále mám čo učiť. Najviac o živote sa učím od svojich detí. Len čo zaspia, už aj píšem :)
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP

 

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised