Životné minimum a príspevky pre rodičov 2018-2019

Kristína Kováčiková 0

Každoročne sa sumy životného minima upravujú k 1. júlu. Ak sa zvýši životné minimum, má to pozitívny vplyv aj na sociálne dávky, napríklad rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, minimálne výživné, daňový bonus a mnohé ďalšie.

Shutterstock

 

Ktoré príspevky a dávky sa zmenia od januára?

 • rodičovský príspevok, z pôvodných 214,70 eur na 220,70 eur
 • prídavok na dieťa, z pôvodných 23,68 eur na 24,34 eur
 • príplatok k prídavku na dieťa z 11,10 eur na 11,41 eur

Nemení sa príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa poskytuje max. v sume 280 eur mesačne.

Nezmenený ostáva tiež príspevok pri narodení dieťaťa:

Suma príspevku je upravená nasledovne:

 • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
 • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní

Suma príspevku pre dvojičky a viac súčasne narodených detí:

 • suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní

suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní

Mohlo by vás zaujímať aj: Životné minimum 2018-2019

Minimálne výživné

Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime. Tzv. minimálne výživné je vo výške 28,08 eur.

Náhradné výživné

Náhradné výživné sa poskytuje v maximálnej výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Náhradné výživné za sirotský dôchodok sa poskytuje vo výške minimálneho výživného, t.j. 30% sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (28,08 eur). Na nezaopatrené dieťa platí štát za neplatiaceho rodiča náhradné výživné, ktoré je vo výške 112,33 eur mesačne.

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti

K 1. septembru 2018 sa zvýšia aj sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa:

 • Jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti vo výške 517,59 EUR
 • Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti vo výške 954,74 EUR

  Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti vo výške 142,98 EUR

 • Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi vo výške 181,79 EUR
 • Zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi pri starostlivosti o troch a viac súrodencov vo výške 129,30 EUR
 • Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi vo výške 74,90 EUR

Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti vo výške 954,74 EUR

Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti vo výške 142,98 EUR

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 4,50 z 5)
Loading...

Pridaj komentár