ŠkôlkariŠkôlkari

Práva rodiča v škôlke

 Zuzana Špačková   27.01.2015   0

Rodičia si častokrát lámu hlavu, kde svoje dieťa prichádzajúce do „škôlkárskeho veku“ umiestnia. Do ktorej škôlky? Pýtajú sa známych, sondujú v okolí domova či práce, hľadajú informácie na internete, či rozoberajú svoj problém na rôznych diskusných fórach.

Možno pomoc nájdu aj v zákone. Veď zákon je zákon a pojednáva o každom probléme... aj o rodičoch škôlkarov sa tam čosi nájde. A čo sa teda píše v zákone?

Čo hovorí zákon

Zákonný zástupca dieťaťa má právo vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje predprimárnu výchovu a vzdelávanie podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá zodpovedá spôsobilostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.

Zákonným zástupcom dieťaťa je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

Právom rodiča je teda v prvom rade podať prihlášku. Prihlášku do škôlky môžu rodičia podávať väčšinou priebežne, ale najčastejšie v termíne medzi 15. februárom a 15. marcom. Ak dostane rodič rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy, z rodiča sa stáva rodič škôlkara...

Práva rodiča

Rodič hneď po nástupe dieťaťa do škôlky má právo oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom. Svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí so všetkým, čo má škôlka zakomponované do svojho školského poriadku. Samozrejme, má možnosť do neho aj nahliadnuť.

Rodič má ďalej právo:

  • žiadať, aby sa v rámci predprimárnej výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali informácie a poznatky v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania školského zákona;
  • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch dieťaťa;
  • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní;
  • zúčastňovať sa predprimárnej výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa materskej školy;
  • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

 

Ranný filter, alebo ako sa preveruje, či je dieťa zdravé

Samotný filter je veľmi jednoduchý, neinvazívny a prebieha komunikatívnou formou, je to vlastne kontrola zdravotného stavu dieťaťa.

Ranný filter vykonávajú pedagogickí pracovníci každé ráno pri prijímaní dieťaťa do zariadenia. Všíma si na ňom niekoľko  prejavy zhoršeného zdravotného stave, akými sú zvýšená teplota, červené oči, výtok z očí a nosa, kašeľ alebo zmeny na pokožke a vlasoch.

Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa a vždy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do zariadenia priviedla.

Škôlky si zaviedli ranný filter aj písomnou formou. Rodičia sa svojím podpisom zaručujú, že dieťa po dlhodobejšom ochorení je zdravé, zapíšu dôvod vymeškania a časové rozpätie (dátumy), počas ktorého bolo dieťa mimo škôlky.

Povinnosť vykonávania "ranného filtra" v materských školách je stanovená v § 24 ods. 9 písm. a/, b/ zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.2 z 5. Celkom 4 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised