ŠkôlkariŠkôlkari

Škôlky si počas veľkonočných prázdnin robia po svojom

 Zuzana Špačková   06.04.2017   6

Veľkonočné sviatky sa blížia a s nimi aj ďalšie dva dni školských prázdnin (štvrtok, utorok). Materských škôl sa však toto (školské) voľno netýka.

Ak sa vám niekto snaží nahovoriť opak, zo zákona na to nemá nárok.

Shutterstock

 

Veľkonočné prázdniny sú pre školy, nie pre škôlky

Organizáciu školského roka upravuje vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách, ktorá sa na materské školy (MŠ) nevzťahuje.

Školské prázdniny sú určené pre školy, okrem „škôlok“. Z uvedeného dôvodu teda materské školy nemôžu kopírovať školské prázdniny tak, ako ich určuje vyššie citovaná vyhláška.

Zisťovanie záujmu

Škôlka sa počas školských prázdnin zatvoriť automatická nedá. Učiteľky môžu pred jednotlivými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do MŠ v tomto čase.

Táto možnosť vyplýva z potreby včas aktuálne reagovať (zmenou organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti, rozsahom a spôsobom zabezpečenia stravovania, atď.) na prípadný znížený záujem zákonných zástupcov o materskú školu v danom čase.

Shutterstock

 

Riaditeľka rozhoduje

O organizácii a prevádzke MŠ počas prázdnin rozhoduje riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

Riaditeľka MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním určuje čas prevádzky „škôlky“ po prerokovaní so zákonnými zástupcami a po súhlase so zriaďovateľom.

Obmedzenie dochádzky detí do materskej školy len na čas školského vyučovania by bolo zásahom do práv dieťaťa ako aj do práv zákonného zástupcu ako občana.

Je nevyhnutné, aby riaditeľ MŠ dodržiaval princípy výchovy a vzdelávania stanovené v §3 písm. c) a d) školského zákona, t. j. princíp rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie a princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie.

Materská škola je určená rovnako pre všetky deti, bez ohľadu na to, či sú ich zákonní zástupcovia zamestnaní, alebo nie, ako aj bez ohľadu na to, či sú ich matky na materskej dovolenke s ďalším dieťaťom.

Shutterstock

 

Minimálne 10 detí

V žiadnom právnom predpise nie je ustanovené, pri akom najnižšom počte detí, môže byť v prevádzke napr. minimálne 1 trieda.

Pri rozhodovaní o obmedzení, alebo prerušení prevádzky MŠ sa musí prihliadať na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov ale tiež sa musia brať do úvahy aj špecifické podmienky konkrétnych materských škôl.

Ak vychádzame z ustanovenia § 28 ods.2 zákona č. 245/2008 Z. z., že „materská škola sa zriaďuje spravidla pri počte 10 detí“, tak aj napríklad prevádzku „škôlky“ možno považovať za optimálnu ešte v prípade, ak ju navštevuje 10 detí, ktoré sú sústredené do 1 triedy počas školských prázdnin.

O obmedzení alebo prerušení prevádzky materskej školy musí materská škola vopred a preukázateľne informovať zákonných zástupcov.

Zdroj: www.minedu.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.4 z 5. Celkom 5 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Janka napísané 09.04.2017 18:41

Dobrý deň, mňa sa prázdniny, ako učiteľku v súkromnej škôlke netýkajú, ale ako je to, keď sú spojené ZŠ a MŠ? zwinker

Alena Pšenáková napísané 07.04.2017 23:02

Dobrý deň, som učiteľka MŠ, a vždy, keď niečo konzultujem s rodičmi mojich detí, ako prvé východisko uvediem,že my /rodičia a materská škola/ nestojíme oproti sebe, ale sme partneri lebo máme spoločný cieľ- dobro ich dieťaťa, jeho prípravu na školu, atd. Po prečítaní vášho článku mám nedobrý pocit. Neviem o tom, že by materské školy svojvoľne počas veľkonoč. prázdnin zatvárali, vždy sa to deje podľa vami popísaného postupu- záujem rodičov-súhlas zriaďovateľa. A ten, kto má trošku empatie pochopí, aká je to náročná práca a že učiteľky MŠ by si občas to voľno v rámci psychohygieny zaslúžia. Veď mamičky určite nechcú, aby ich deti edukovala strhaná, zničená a psychicky vyhorená pani učiteľka. A čo sa týka informácií o súrodencoch pri prihlasovaní do MŠ, možno MŠ chce predísť tomu, aby sa nestala taká situácia, ako mne a síce, že som 2 roky nemohla nájsť prácu a keď sa mi nečakane naskytla prac. príležitosť, p. riad. mi syna do MŠ nezobrala, pre nedostatok miesta, pričom deti mamičiek na materskej tam boli umiestnené! Dodnes to považujem za veľmi nespravodlivé! A okrem toho, článok sa hmýri paragrafmi a chce sa tváriť odborne, ale zákon termín "škôlka" nepozná, už len to svedčí o hrubej neznalosti problematiky. Prajem pekný deň.

kika/redakcia napísané 09.04.2017 08:30

Dobrý deň, pani Pšenáková,

autorkou článku je učiteľka materskej školy. Článok je venovaný nielen odbornému publiku, ale tiež širšej verejnosti, ktorá pojem "škôlka" masovo používa. Ako právnička tiež vidím rozdiel, keď mamičky používajú pojem "materská," a to napriek tomu, že je to "materské," lebo materská je dovolenka a materské zase peňažná dávka, stačí teda iba jedno písmenko, a aký dramatický rozdiel, ale mamičkám to je jedno, preto na tom nebazírujem a nesnažím sa ich právne dovzdelávať. Myslím si, že veľmi podobne je to aj s materskou školou a "škôlkou." Tak je to našim užívateľom prirodzenejšie. Prajem Vám pekný deň.

Alena Pšenáková napísané 10.04.2017 17:42

Dobrý deň, Kika, pojem škôlka sme si teda objasnili, ďakujem za odpoveď, ale čo ostatná časť mojej úvahy? Aká je spätná väzba na ňu? A v tejto dobe, keď celá spoločnosť volá po kvalitnom školstve, je vhodné sa zamyslieť aj nad súvislosťami. Vo vyspelých štátoch EÚ už dávno funguje sabatikal-platené, alebo neplatené voľno na dočerpanie tvorivých síl, v susednom Česku o tom začínajú uvažovať. A u nás na Slovensku? Niežeby som sa týmto dožadovala sabatikalu,ale naše p. učiteľky v MŠ majú problém si vyčerpať riadnu dovolenku, ktorá im zo zákona prináleží. Vari my na Slovensku chceme, aby niečo fungovalo len z jednej strany, a čo sa týka druhej strany, nad tým privrieme oči? Prajem pekný deň

Helena Kurillová napísané 07.04.2017 09:20

Dobrý deň, čo je to za názov článku ?Mali ste rovno dať,že " škôlky si robia,čo chcú" .... ako najhorší bulvár! MŠ robia presne,ako im určuje zákon.A to by mohol byť aj názov vášho budúceho článku.

kika/redakcia napísané 07.04.2017 09:38

Dobrý deň, pani Kurillová, ďakujeme za reakciu. Fakt je, že sa opakovane stretávame s prípadmi, kedy si Vašimi slovami, "škôlky robia, čo chcú," uvediem konkrétne napríklad v súvislosti s prihláškami do MŠ, kedy sa rodičov detí pýtajú na súrodencov a ich vek, pričom zo zákona na to nemajú oprávnenie. Škôlky sú oprávnené získavať a spracovávať len osobné údaje uvedené v §11 ods. 6 školského zákona. Informácie o súrodencoch medzi ne nepatria. Takže bolo by načase, aby MŠ robili presne, ako im určuje zákon. Určite sa tejto téme budeme venovať aj v ďalšom článku.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
Janka napísané 09.04.2017 18:41

Dobrý deň, mňa sa prázdniny, ako učiteľku v súkromnej škôlke netýkajú, ale ako je to, keď sú spojené ZŠ a MŠ? zwinker

Alena Pšenáková napísané 07.04.2017 23:02

Dobrý deň, som učiteľka MŠ, a vždy, keď niečo konzultujem s rodičmi mojich detí, ako prvé východisko uvediem,že my /rodičia a materská škola/ nestojíme oproti sebe, ale sme partneri lebo máme spoločný cieľ- dobro ich dieťaťa, jeho prípravu na školu, atd. Po prečítaní vášho článku mám nedobrý pocit. Neviem o tom, že by materské školy svojvoľne počas veľkonoč. prázdnin zatvárali, vždy sa to deje podľa vami popísaného postupu- záujem rodičov-súhlas zriaďovateľa. A ten, kto má trošku empatie pochopí, aká je to náročná práca a že učiteľky MŠ by si občas to voľno v rámci psychohygieny zaslúžia. Veď mamičky určite nechcú, aby ich deti edukovala strhaná, zničená a psychicky vyhorená pani učiteľka. A čo sa týka informácií o súrodencoch pri prihlasovaní do MŠ, možno MŠ chce predísť tomu, aby sa nestala taká situácia, ako mne a síce, že som 2 roky nemohla nájsť prácu a keď sa mi nečakane naskytla prac. príležitosť, p. riad. mi syna do MŠ nezobrala, pre nedostatok miesta, pričom deti mamičiek na materskej tam boli umiestnené! Dodnes to považujem za veľmi nespravodlivé! A okrem toho, článok sa hmýri paragrafmi a chce sa tváriť odborne, ale zákon termín "škôlka" nepozná, už len to svedčí o hrubej neznalosti problematiky. Prajem pekný deň.

kika/redakcia napísané 09.04.2017 08:30

Dobrý deň, pani Pšenáková,

autorkou článku je učiteľka materskej školy. Článok je venovaný nielen odbornému publiku, ale tiež širšej verejnosti, ktorá pojem "škôlka" masovo používa. Ako právnička tiež vidím rozdiel, keď mamičky používajú pojem "materská," a to napriek tomu, že je to "materské," lebo materská je dovolenka a materské zase peňažná dávka, stačí teda iba jedno písmenko, a aký dramatický rozdiel, ale mamičkám to je jedno, preto na tom nebazírujem a nesnažím sa ich právne dovzdelávať. Myslím si, že veľmi podobne je to aj s materskou školou a "škôlkou." Tak je to našim užívateľom prirodzenejšie. Prajem Vám pekný deň.

Alena Pšenáková napísané 10.04.2017 17:42

Dobrý deň, Kika, pojem škôlka sme si teda objasnili, ďakujem za odpoveď, ale čo ostatná časť mojej úvahy? Aká je spätná väzba na ňu? A v tejto dobe, keď celá spoločnosť volá po kvalitnom školstve, je vhodné sa zamyslieť aj nad súvislosťami. Vo vyspelých štátoch EÚ už dávno funguje sabatikal-platené, alebo neplatené voľno na dočerpanie tvorivých síl, v susednom Česku o tom začínajú uvažovať. A u nás na Slovensku? Niežeby som sa týmto dožadovala sabatikalu,ale naše p. učiteľky v MŠ majú problém si vyčerpať riadnu dovolenku, ktorá im zo zákona prináleží. Vari my na Slovensku chceme, aby niečo fungovalo len z jednej strany, a čo sa týka druhej strany, nad tým privrieme oči? Prajem pekný deň

Helena Kurillová napísané 07.04.2017 09:20

Dobrý deň, čo je to za názov článku ?Mali ste rovno dať,že " škôlky si robia,čo chcú" .... ako najhorší bulvár! MŠ robia presne,ako im určuje zákon.A to by mohol byť aj názov vášho budúceho článku.

kika/redakcia napísané 07.04.2017 09:38

Dobrý deň, pani Kurillová, ďakujeme za reakciu. Fakt je, že sa opakovane stretávame s prípadmi, kedy si Vašimi slovami, "škôlky robia, čo chcú," uvediem konkrétne napríklad v súvislosti s prihláškami do MŠ, kedy sa rodičov detí pýtajú na súrodencov a ich vek, pričom zo zákona na to nemajú oprávnenie. Škôlky sú oprávnené získavať a spracovávať len osobné údaje uvedené v §11 ods. 6 školského zákona. Informácie o súrodencoch medzi ne nepatria. Takže bolo by načase, aby MŠ robili presne, ako im určuje zákon. Určite sa tejto téme budeme venovať aj v ďalšom článku.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised