Ľudia najviac dôverujú lekárom a učiteľom

TS 1

Lekári a učitelia sú považovaní za najdôveryhodnejšie profesijné skupiny v Európe a Spojených štátoch. Na druhej strane verejnosť vo všeobecnosti najmenej verí politikom a top manažérom. Vyplýva to prieskumu GfK Trust Index 2007, ktorý spoločnosť GfK Custom Research uskutočnila v 18 krajinách v období marec až máj na vzorke 16 481 respondentov.

Na stupnici od 1 „veľmi nedôveryhodní“ do 4 „veľmi dôveryhodní“ sa v škále indexu dôvery umiestnili vo všetkých krajinách na najvyššom rebríčku lekári a učitelia s priemernými hodnotami 3,2 respektíve 3,1. O niečo nižšie sa umiestnila polícia a armáda s rovnakým hodnotením 2,9. Nasleduje cirkev so známkou 2,7, právnici s hodnotením 2,4 a novinári, ktorí dosiahli index dôvery 2,2. Najmenej dôveryhodnou skupinou sú politici s indexom dôvery 1,7. Špičkoví manažéri veľkých podnikov skončili o niečo lepšie – s číslom 2,1.

Bulhari, Česi na Taliani sú obzvlášť nespokojní so svojimi politikmi

Rovnako ako v minulom roku, iba 17 % všetkých respondentov dôveruje politickej reprezentácii svojej krajiny. Pokiaľ ide o dôveru, najlepšie výsledky dosiahli v Dánsku a vo Švajčiarsku, kde zhruba jeden z troch občanov Švajčiarska a 29 % populácie v Dánsku považuje túto profesijnú skupinu za dôveryhodnú. V USA dôveruje politikom takmer jedna štvrtina občanov. V Nemecku dosiahol index dôvery takmer 10 %. Najhoršiu povesť majú politici v Bulharsku (8%), v Českej republike (9%) a v Taliansku (9%).

Špičkoví manažéri majú pozitívny imidž v Škandinávii a v Rumunsku

Nízke priemerné hodnoty majú podľa prieskumu GfK Trust Index vysoko postavení manažéri a novinári. Vyplýva z neho, že v medzinárodnom meradle až tretina populácie nedôveruje šéfom podnikov, avšak názory sa v krajinách rôznia. Občania Nemecka a Holandska majú najmenšiu dôveru v špičkový manažment podnikov. Až 85 % Nemcov deklaruje, že neverí tejto profesijnej skupine, čo je 3 % nárast oproti minulému roku. Viac ako 80 % respondentov z Holandska vyjadruje k manažérom veľkých podnikov kritický postoj. Podobne ako politici, aj manažéri vo firemnej sfére sa tešia najväčšej dôvere v Dánsku, kde viac ako polovica opýtaných deklaruje pozitívny postoj k firemnej elite. Porovnateľne vysoké hodnoty boli namerané iba vo Švédsku a v Rumunsku, kde viac ako 50 % opýtaných v oboch krajinách odpovedalo pozitívne. V Spojených štátoch dôveruje vedúcim pracovníkom 36 % respondentov, čo je približne priemerná hodnota dosiahnutá v 18 sledovaných krajinách.

Jar 2007

Doktori

 

Učitelia

 

Polícia

 

Armáda

 

Cirkev

 

Právnici

 

Novinári

 

Manažéri

 

Politici

 

GfK Trust Index overall*

(1 = veľmi nedôveryhodní, 2 = celkom nedôveryhodní, 3 = celkom dôveryhodní, 4 = veľmi dôveryhodní)

3.2

3.1

2.9

2.9

2.7

2.4

2.2

2.1

1.7

Percentuálne vyjadrenie dôvery v relevantné profesie**

Všetky krajiny

83

 

82

 

71

70

59

48

39

34

17

Belgicko

91

 

88

 

76

 

57

 

49

 

52

 

46

 

43

 

24

Dánsko

84

 

76

 

87

 

57

 

50

 

64

 

32

 

56

 

29

Nemecko

85

 

82

 

82

 

72

 

72

 

60

 

31

 

15

 

10

Francúzsko

86

 

79

 

62

 

63

 

35

 

47

 

28

 

32

 

10

Grécko

73

 

72

 

52

 

62

 

39

 

42

 

35

 

36

 

11

Veľká Británia

84

 

76

 

71

 

73

 

64

 

49

 

25

 

36

 

20

Taliansko

74

 

68

 

75

 

69

 

47

 

32

 

31

 

31

 

9

Holandsko

83

 

69

 

61

 

48

 

40

 

43

 

24

 

18

 

11

Rakúsko

90

 

75

 

73

 

64

 

63

 

68

 

37

 

38

 

17

Švédsko

93

 

84

 

82

 

67

 

68

 

76

 

34

 

51

 

25

Švajčiarsko

85

 

79

 

76

 

57

 

61

 

64

 

43

 

39

 

35

Španielako

88

 

84

 

73

 

62

 

38

 

62

 

54

 

42

 

20

západná Európa

84

 

77

 

73

67

53

51

33

31

14

Bulharsko

71

 

80

 

51

 

64

 

50

 

41

 

54

 

42

 

8

Poľsko

81

 

86

 

65

 

81

 

57

 

50

 

58

 

29

 

11

Rumunsko

78

 

90

 

46

 

80

 

79

 

53

 

58

 

55

 

15

Česká republika

89

 

87

 

56

 

68

 

41

 

56

 

34

 

40

 

9

Maďarsko

87

 

87

 

63

 

62

 

47

 

61

 

43

 

38

 

15

stredná a východná Európa

81

87

58

75

59

52

53

39

12

USA

84

85

74

74

68

42

43

36

22

Ľudia v západnej Európe a v USA dôverujú novinárom o niečo viac ako šéfom podnikov. Zatiaľ čo 62 % amerických občanov nedôveruje špičkovým manažérom, iba 55 % vyjadrilo tento názor pokiaľ išlo o novinárov. Podiel respondentov v západnej Európe, ktorí zvolili u týchto dvoch profesií hodnotenie v nedôveryhodnom intervale, sa vyšplhal až na 67 %. Vzhľadom k ostatným príkladom sa taktiež úroveň dôvery v rôznych krajinách jasne líši. Novinári sa tešia najväčšej dôvere v Rumunsku a v Poľsku, kde zhodne dosahujú 58%, nasleduje Bulharsko a Španielsko s výsledkom 54%. Nedôvera k novinárom panuje hlavne vo Veľkej Británii, v Holandsku a vo Francúzsku, kde iba štvrtina príslušnej populácie má pozitívny postoj k tlači.

Dôvera v učiteľov dosahuje rekordné hodnoty v Nemecku

Rovnako ako v minulých rokoch najuznávanejšou profesijnou skupinou sú lekári a učitelia. Celkovo 83 % respondentov si myslí, že lekári sú dôveryhodní a 82 % si myslí, že je to pravda aj v prípade učiteľov. Viac ako 90 % opýtaných vo Švédsku a v Belgicku hodnotí lekárov ako dôveryhodných. Vnímanie nemeckej verejnosti vo vzťahu k učiteľom sa výrazne zlepšilo, zatiaľ čo 77 % im deklarovalo svoju dôveru vlani, súčasný výsledok dosiahol rekordnú 82 – percentnú úroveň. Hodnotenie tesne pod 70 % dosahujú učitelia v Holandsku a v Taliansku.

Cirkev je na čele rebríčka dôvery v Rumunsku, ale najviac prepadá vo Francúzsku

Zatiaľ čo tri štvrtiny respondentov v západnej Európe a v USA dôveruje polícii, v strednej a východnej Európe dosahuje tento počet výrazne nižšie číslo a to 58 %. V týchto krajinách však majú občania pozitívny postoj k armáde, a to v pozoruhodnej miere 75 %. Rovnako pozitívny postoj k armáde má v západnej Európe iba 67 % opýtaných.

Pre predstaviteľov cirkvi je hodnota GfK Trust Index rovnako ako v minulom roku 2,7, čo predstavuje piate miesto v myslenom rebríčku dôvery. V strednej a východnej Európy verí cirkvi 58 % obyvateľov, čo je o trochu viac ako u susedov v západnej Európe. Oveľa lepšie sú na tom Američania – až 68 % opýtaných v Spojených štátoch verí cirkvi. Najvyšší počet respondentov s rovnakým názorom na túto profesijnú skupinu spomedzi západoeurópskych krajín je v Nemecku – až 72 %. Najlepšie dopadla cirkev v Rumunsku, kde duchovenstvu verí 79 % občanov. Väčšina respondentov v ôsmich krajinách z 18-tich má pochybnosti pokiaľ ide o dôveryhodnosť k predstaviteľom cirkvi. Týka sa to predovšetkým Francúzska, Španielska a Grécka, kde viac ako 60 % opýtaných vyjadrilo v tomto smere negatívny názor.

Dôvera k právnikom je v západnej, strednej a východnej Európe zhruba rovnaká. Okolo 50 % všetkých respondentov má dôveru v túto profesijnú skupinu, ale postoj občanov Spojených štátov je predsa o niečo menej pozitívny – iba 42 %. Právnici najmenej bodujú v Taliansku. Nedôveruje im viac ako dve tretiny opýtaných. Najviac uznávaná je táto profesijná skupina vo Švédsku, kde sa asi tri štvrtiny respondentov vyjadrilo na adresu právnikov pozitívne.

Výskum

Od roku 2003 predstavuje spoločnosť GfK Custom Research výsledky vo forme Indexu dôvery – GfK Trust Index, ktorý určuje úroveň dôvery občanov v profesijné skupiny ako sú právnici, novinári, cirkev, učitelia, manažéri, lekári, armáda, politici a polícia. Vo výskume uskutočnenom v tomto roku sa dopytovalo celkom 16 481 respondentov v 17 európskych krajinách a v USA a to v období marec – máj 2007.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

Pridaj komentár