UNICEF obnoví výučbu na školách v Mjanmarsku

tlačová správa 0
Unicef deti

Cyklón Nargis zasiahol Mjanmarsko. Katastrofe sa nevyhli ani školy. Celkovo bolo úplne zničených alebo výrazne poškodených až 4 000 základných škôl, do ktorých chodilo spolu 1,1 milióna detí. Mnohé z nich sa nachádzajú v oblastiach, do ktorých sa zatiaľ nedostali agentúry poskytujúce humanitárnu pomoc.

Na žiadosť o pomoc mjanmarskej vlády bude UNICEF pracovať spolu s Ministerstvom školstva na znovuotvorení týchto škôl v siedmich mestách v okrese Irrawaddy a v jednom z miest okresu Yangon. Ich znovuotvorenie sa plánovalo od 2. júna, vzhľadom na komplikácie by sa s výučbou malo začať o mesiac neskôr.

UNICEF, Ministerstvo školstva a miestne komunity vozili materiál na opravu škôl, ktoré boli buď úplne zničené alebo výrazne poškodené cyklónom. Doručené boli aj základné školské potreby, učebné pomôcky a tzv. “rekreačné sady” pre prvý stupeň. UNICEF doteraz zaistil pre deti zasiahnuté cyklónom 100 000 nevyhnutných balíčkov na učenie, učebnice pre 150 000 detí, 2 000 školských súprav pre postihnuté školy a 200 000 strešných krytín a konštrukčných súprav na opravu škôl. Taktiež zabezpečí stany a celtovinu a podporí otvorenie minimálne 1 000 dočasných, bezpečných miest na výučbu. O výbere miest na výučbu rozhodujú samotné školy a komunity. Kvôli pokrytiu psychosociálnych potrieb detí budú vytlačené nové výtlačky detskej knihy “Poďme si čítať” (“Let’s Read Initiative” – samozrejme v jazyku detí), ktorá bola vydaná v roku 2006 a ktorej cieľom je podporiť schopnosť detí ľahšie sa vyrovnávať s nešťastím. Kniha bude distribuovaná na všetky stupne postihnutých škôl.

Programu Späť-do-školy sa zúčastnia aj najmenšie deti. Prostredníctvom svojich mimovládnych partnerov UNICEF podporuje centrá a krúžky pre rozvoj najmenších detí a dodáva im súpravy na rozvoj schopností detí. Podporená bude aj oprava zničených centier. Detské krúžky sú určené deťom od 3 rokov, ako aj ich rodinám, a ich cieľom je zabezpečiť stimuláciu dieťaťa a starostlivosť, kojenie a rodičovské programy. Detské centrá sa starajú o učenie v ranom detskom veku – pre deti od 3 do 5 rokov.

Ďalšou prioritou UNICEF je znovuobnovenie aktivít neformálnej výučby pre deti, ktoré sú mimo školskú dochádzku. UNICEF preto čoskoro rozdistribuuje vzdelávacie sady pre 3 000 takýchto detí, ktoré boli zasiahnuté kalamitou.

Rodičia v Mjanmarsku tradične kladú vysoký dôraz na vzdelávanie – odhadovaná základná dochádzka je 82 % u chlapcov aj u dievčat. Vzdelanie je pokladané za prioritu u rôznych socio-ekonomických, etnických a politických skupín a vo všetkých vrstvách spoločnosti.

“Pri každom nešťastí, ktoré postihne celú komunitu, je neoodeliteľnou súčasťou znovuobnovenie škôl. Ide o krok, ktorý výrazne pomáha v procese spamätávania sa a uzdravenia z kalamity,” uviedol Ramesh Shrestha, UNICEF reprezentant v Mjanmarsku.

 

UNICEF (United Nations Children´s Fund / Detský fond OSN)

 

UNICEF vznikol v roku 1946 na pomoc deťom v Európe a Ázii po skončení druhej svetovej vojny. Keď sa pominula kritická povojnová situácia, UNICEF sa stal v roku 1953 Detským fondom OSN.

UNICEF propaguje a ochraňuje práva detí na celom svete, dohliada na dodržiavanie práv detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a pomáha deťom v rozvojových krajinách.

UNICEF má svoje poľné kancelárie vo viac ako 150 krajinách a teritóriách, aby mohol pomáhať deťom prežiť a rozvíjať sa, od raného detstva cez obdobie dospievania.

UNICEF je najväčší dodávateľ vakcín do rozvojových krajín, zabezpečuje zdravie detí a ich výživu, pitnú vodu a sanitáciu, kvalitné základné vzdelanie pre všetky dievčatá a chlapcov, ochranu detí pred násilím, vykorisťovaním a AIDS.

UNICEF rokuje a vyjednáva na vládnej aj samosprávnej úrovni a svojím pôsobením otvára cestu do krajiny ďalším neziskovým organizáciám poskytujúcim humanitárnu pomoc.

UNICEF od začiatku nie je financovaný z fondov OSN a ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. UNICEF je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, firiem a ďalších podporovateľov.

UNICEF získal v roku 1965 Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov a za propagáciu bratstva medzi národmi.

UNICEF sídli v New Yorku, centrála pre Európu je v Ženeve. Viac informácií získate na www.unicef.sk a www.unicef.org.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár